Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dan Marquart, oktober 2007 Nye Udbudsformer I DK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dan Marquart, oktober 2007 Nye Udbudsformer I DK."— Præsentationens transcript:

1 Dan Marquart, oktober 2007 Nye Udbudsformer I DK

2 Dan Marquart, oktober 2007 •Amtslige funktionskontrakter •Kommunale funktionskontrakter •Partnering Nye udbudsformer i Danmark

3 Dan Marquart, oktober 2007 Amtslige funktionskontrakter  Strækningsbaseret (enkeltstrækninger hvor betaling følger handling)  Alle informationer findes I udbudsmaterialet  Udviklet sig siden 1998 I samarbejde mellem 3 jyske amter og asfaltbranchen. (Sdr., Nord, Ribe)  To forskellige modeller – med og uden ansvar for underbunden.  Tilhørende arbejdsbeskrivelse og vejledning

4 Dan Marquart, oktober 2007 Amtslige funktionskontrakter  Ingen materiale- og udførelseskrav  Sædvanlige funktionskrav  Friktion, jævnhed, sporkøring, lyshed, udseende  Årlige besigtigelser  Belman rapporter  Vedligholdelseskrav  Materialer efter eget valg - tidsbegrænsning  Afleveringskrav  Belægningen skal være egnet som underlag for ny belægning

5 Dan Marquart, oktober 2007 BetalingsplanBetalingsplan TB 11k Ansvarsperiode ophører

6 Dan Marquart, oktober 2007 Amtslige funktionskontrakter  Der nåede at blive 44 kontrakter af denne type  Med en samlet entreprisesum på 160 mio kr.  Med en samlet vejlængde på 332 km  Med en gennemsnitlig kontraktlængde på 15 år  Kun Ribe, Sønderjylland og Nordjyllands amter deltog

7 Dan Marquart, oktober 2007 Kommunale funktionskontrakter  Vejnet (Baseret på tilstand, med en fast årlig betaling)  Paradigma for udbudsmateriale udarbejdet af Rønnede, Videbæk og Varde kommuner, I samarbejde med NCC Roads og Vejdirektoratet.  Bedømt på skadespoint (VD system) eller restlevetid (Carl Bro system)  Sikkerhedsstillelsen er indbygget I betalingsmodellen

8 Dan Marquart, oktober 2007 Status over kommunekontrakter  Der er I alt 20 kontrakter på nuværende tidspunkt  Næsten alle asfaltentreprenørerne er med  Gennemsnitlig kontraktperiode på 14 år  I alt 3350 km vej  Samlet entreprisesum på 790 mill kr.

9 Dan Marquart, oktober 2007 Kommunekontrakter status - efteråret 2007 KommuneRåd- giver EntreprenørStartLøbetidPrisKM vej Faxe /RønnedeVDNCC Roads01.01.0214 år31 mill157 Frederikssund /SkibbyVDPankas01.01.0315 år42 mill96 Ringkøbing-Skjern / Videbæk VDLMK-Vej01.05.0315 år37 mill152 HolbækVDColas01.06.0315 år71 mill250 Vejle /JellingVDLMK-Vej01.07.0315 år33 mill150 SlagelseVDLMK-Vej01.01.0415 år95 mill314 Slagelse /HashøjVDPankas01.01.0415 år38 mill173 AalborgNirasColas/Novejfa01.04.0415 år16 mill35 HerningVDNCC Roads01.01.0415 år32 mill132 Jammerbugt /ÅbybroVDColas DK01.05.0415 år38 mill217

10 Dan Marquart, oktober 2007 Kommunekontrakter status - efteråret 2007 KommuneRåd- giver Entrepre- nør StartLøbetidPrisKM vej LemvigVDColas DK01.07.0415 år50 mill375 OdderVDLMK-Vej01.01.0515 år29 mill158 Holbæk /TornvedVDPankas01.09.0414 år30 mill126 Holbæk /JernløseCarl BroColas200615 år Holbæk /TølløseCarl BroColas200615 år Holbæk /SvinnigeCarl BroColas200615 år OdsherredCarl BroColas01.09.0715 år Vordingborg /PræstøCarl BroMunck37 mill Vordingborg /MønCarl BroNCC Roads16 år60 mill265 Egedal /Stenløse

11 Dan Marquart, oktober 2007 Kommunekontrakter status - efteråret 2007 KommuneRåd- giver Entrepre- nør StartLøbetidPrisKM vej Slagelse /KorsørCarl BroNCC Roads Faxe /Haslev Næstved /FladsåCarl BroMunck15 år37 mill156 Nr. Djurs

12 Dan Marquart, oktober 2007 Kommunekontrakter Jelling, et eksempel VejklasseBenævnelseAntal km 1Trafikveje: Veje som har betydning for den gennemgående trafik. Gennemgående veje med stærk trafik som forbinder områder med hovedveje. 22,5 2Forbindelsesveje: Veje der har betydning for den lokale nærtrafik. F.eks. Skoleveje og busruter. 36,1 3Lokalveje: Veje i by- og landområder uden for egentlige boligområder, samt veje med spredt bebyggelse. 70,2 4Boligveje: Veje i boligområder.7,5 5Grusveje9,8

13 Dan Marquart, oktober 2007 Kommunekontrakter Jelling, et eksempel Krav: 1. Skadespoint – bod 10.000,- kr. Udbedring 5 uger Vejklasse/ Vedligeholdelsesniveau Skadespoint Middel - max Skadespoint Enkeltparcel - max 11,54,0 21,85,0 33,06,0 43,57,0

14 Dan Marquart, oktober 2007 SkadespointSkadespoint Beregning af skadespoint: Skadespoint = ∑ (Skadesomfang(%)/100) x Skadesvægt x faktor Hver skadestype har en vægtning som f.eks ”revner på langs”: Bredde<0,5 cm0,5 Revner på langs < 0-1 m fra kantBredde 0,5-3 cm1,0 Bredde>3 cm1,5 Desuden registreres skader som: Revner på langs > 1 m fra kant samt revner på tværs Samlingsrevner Krakeleringer Rivninger Stentab fra OB Afskalninger Slaghuller Lunker, Sætninger Sporkøring Instabilt slidlag Svedning Lapper Revneforsegling

15 Dan Marquart, oktober 2007 Krav: 2. Lappeprocent (kun de sidste 5 år) – bod 10.000,- kr. Udbedring 3 uger Vejklasse/ Vedligeholdelsesniveau AlvorlighedMax tilladt omfang i % 11: pletvis 2: sammenhængende < 100 m2 3: sammenhængende > 100 m2 15 30 Intet krav 21: pletvis 2: sammenhængende < 100 m2 3: sammenhængende > 100 m2 25 50 Intet krav 31: pletvis 2: sammenhængende < 100 m2 3: sammenhængende > 100 m2 30 Intet krav 41: pletvis 2: sammenhængende < 100 m2 3: sammenhængende > 100 m2 Intet krav

16 Dan Marquart, oktober 2007 Krav: 3. Sporkøring > 15mm Kun for egne belægninger og måles kun ved mistanke - bod 10.000,- kr. Udbedring 3 uger 4. Slaghuller > 10x10 cm ikke repareret inden for 5 dage bod 10.000,- kr. Udbedring 2 uger 5. Friktion Kun for egne belægninger bod 10.000,- kr. Udbedring 3 uger 6. Jævnhed Kun for egne belægninger bod 10.000,- kr. Udbedring 3 uger 7. Kantfyldning efter udlægning af fulddækkende belægning - bod 10.000,- kr. Udbedring 1 uge 8. Rendedybde efter udlægning af fulddækkende belægning - bod 10.000,- kr. Udbedring 1 uge 9. Refleksion af kørebaneafmærkning Kun nymarkering 10.000,- kr. Udbedring 1 måned

17 Dan Marquart, oktober 2007 Krav: 10. Skader på kørebaneafmærkning – bod 10.000,- kr. Udbedring 6 måneder Vejklasse/ Vedligeholdelsesniveau Max tilladt omfang i % 1Løbende længde markering Øvrig markering 20 % 30 % 2Løbende længde markering Øvrig markering 20 % 30 % 3Løbende længde markering Øvrig markering 20 % 30 % 4Løbende længde markering Øvrig markering 20 % 30 %

18 Dan Marquart, oktober 2007

19 Eksempel på Hovedeftersyn Skadespoint = 22,2

20 Dan Marquart, oktober 2007 Eksempel på Hovedeftersyn Skadespoint = 2,3

21 Dan Marquart, oktober 2007 Eksempel på Hovedeftersyn Skadespoint = 0,0

22 Dan Marquart, oktober 2007 Eksempel på Vejledende handlingsplan

23 Dan Marquart, oktober 2007 BetalingsmodelBetalingsmodel

24 PartneringPartnering  Partnering er ikke en kontraktform, men en samarbejdsform, som I princippet kan anvendes på alle kontrakter.  De danske vejpartnering samarbejder er typisk komplicerede og gerne I by-områder.  Normalt strækker de sig over 4 år  Parterne skal have ligeværdige kompetancer I modsætning til funktionsudbuddene hvor ansvar og kompetance nødvendigvis skal være hos entreprenøren.  Der skal være fælles mål og fælles økonomiske interesser

25 Dan Marquart, oktober 2007 Partnering status - efteråret 2007 KommuneRådgiverEntreprenørLøbetidPrisKM vej Rudersdal /SøllerødVDPankas4 år6 mill100.000 m 2 VejleCarl BroLMK Vej4 år18 mill58 km GladsaxeCarl BroNCC Roads4 år21 mill37 km AllerødAllerød/Kammer advokaten Pankas5 år48 mill145 km AalestrupAlestrupColas OdsherredCarl BroNCC Roads

26 Dan Marquart, oktober 2007 LMK VEJ´s erfaringer  Fordel for både kommune og entreprenør  Udnyttelse af faglige ekspertise til at udføre/udvikle teknisk/økonomisk optimale løsninger  Høj grad af differentiering – “hen ad vejen”  Optimal udnyttelse af materialer og mandskab

27 Dan Marquart, oktober 2007 Forudsætninger for succes  Samarbejdsegenskaber og kompetance hos nøglepersoner  Gensidig tillid og respekt  Åbenhed

28 Dan Marquart, oktober 2007 Forventninger fremover  Brug af funktionskontrakter på land og I mindre byer  Brug af partneringkontrakter I større byer  Løbende forbedring af disse kontraktformer

29 Dan Marquart, oktober 2007 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Dan Marquart, oktober 2007 Nye Udbudsformer I DK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google