Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cancer corpus uteri Gitte Ørtoft Endometrie cancer Sarkomer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cancer corpus uteri Gitte Ørtoft Endometrie cancer Sarkomer"— Præsentationens transcript:

1 Cancer corpus uteri Gitte Ørtoft Endometrie cancer Sarkomer
Overlevelse Hyppighed og risikofaktorer Diagnose DEMCA data Kirurgisk behandling Efterbehandling Sarkomer Gitte Ørtoft U-kursus 2013

2 Stadium Ia Stadium Ib Stadium II Stadium IVa Stadium IVb Stadium III

3 DGCD rapport 2010

4 Overall Survival Cervix Corpus Ovarii
Fem års overlevelse ca endo 77 % og ca ovarii %

5 Cancer specific survival
Stadium I 50 % af alle livmoderkræft tilfælde er lav-risiko Lav-risiko Grad 1 og 2 & < 50 % Mellem-risko Grad 1 og 2 & > 50 % Grad 3 & < 50 % Høj-risiko Grad 3 > 50 % Serøse, clear, udiff. Overall survival Cancer specific survival n 5 years 14 years All stage I 895 85 60 93 91 Low-risk 586 66 97 96 Intermediate-risk 231 78 54 87 High-risk 62 31 72 DEMCA 97-98:, alder år , før lymfeknuderesektion

6 Case 1 59 år 64 kilo Postmenopausal blødning Endometriebiopsi
Grad 1 endometroidt adenocarcinom

7 Case 1 Pt 120

8 Case 1

9 Case 1 Pt 120

10 Case 1 Laparoskopisk TLH + BSO Hjem dage 1 Stadium 1a, grad 1.
Lav risiko Kontrol

11 Case 2 61 år 90 kilo Postmenopausal blødning Endomtriebiopsi
Serøst adenocarcinom

12 Case 2 Pt 199

13 Case 2

14 Case 2

15 Case 2

16 Case 2 Åben operation Abdominal hyst + BSO Pelvine + PA lymfeknuder Omentektomi 4 dages indlæggelse Stadium 3c2 ikke radikal Carboplatin + Taxol x 6

17 BMI fordelt på cancer type 2005-2011 (DGCD % fordeling)
Corpus Cancer Ovarie cancer Cervix cancer < 18.5 2.2 4.0 4.7 34 50 52 25-35 46 36 33 > 35 15 5.3 ukendt 2.8 4.9

18 Hyppighed 6. hyppigste cancertype hos kvinder Aldersmaksimum ca. 70 år
2. hyppigste gyn-cancer efter ovariecancer 1943 til 1980 er de årlige ny- diagnosticerede tilfælde fordoblet Incidensen næsten fordoblet Livstidsrisiko på 2%

19 Risikofaktorer Østrogenniveau:
HNPCC 12 % livstidsrisiko (danske HPNCC register) Udenlandske helt op til 60% Østrogenniveau: Endogen: PCOS, adipositas, diabetiker Eksogen: Enkeltstof behandling 1 år østrogen alene øger risiko 5 til 10 gange og risikoen vedvarer i op til 10 år efter endt behandling

20 To typer Østrogen afhængig Ikke-østrogen afhængig
Opstår ofte i atypisk hyperplastisk endometrium Forholdsvis god prognose Ikke-østrogen afhængig Opstår i atrofisk endometrium Dårlig prognose Serøse, clearcelle, lavt differentieret tumor

21 Diagnose: Symptomer: Postmenopausal blødning Polyp Primær udregning:
10-15% cancer Polyp 6% af polypper : præmaligne eller maligne Primær udregning: UL evt. + vandskanning Endometrie biopsi eller minihysteroskopi Breijer ,Review 2010 PMB 10-15% endometrial cancer, 40% Endometriepolypper Pretest probability test for cancer: under 50 år: 1%, over 80 år: 23.8% obesity +PMB: 18%, Diabetes: 21%, Obesty + DM: 29% PMB uden obestty el diabetes: 8% Invasiv test:60% af D&C under 50% af kaviteten (Stock 1975 prehys d&C End sug høj sensibilitet men insufficent problem’ Ebstein 2001Prospective kohort studie Over 5 mm endometrium 84/105 patologi, 83% focal process, 87% uændret efter D&C Missed 58% (25/43) polyp, 50% (5/10) hyperplasi, 60% (3/5) af atypi 11% (2/19) ca endo 94% af ikke fokale processer korrekt diagnosticeret Gebauer 2001 prospectivt 83<postmenopausale kvinder: d&C diagnosticerede kun 43% polypper, randall forceps tog 88%. Hysteroskopi bedst 21

22 Diagnose: faldgrupper:
Fraktioneret abrasio Overser 11% af endometriecancer, 60 % hyperplasi med atypi Endometriebiopsi: Overser 50 % af cancer i polypper eller lokaliseret til under 5 % af kaviteten 16 % insufficient endometrie biopsi af dem har 6 % cancer (Guido 1995, Epstein 2001 Gebauer 2001, Van Doorn 2007) Breijer ,Review 2010 PMB 10-15% endometrial cancer, 40% Endometriepolypper Pretest probability test for cancer: under 50 år: 1%, over 80 år: 23.8% obesity +PMB: 18%, Diabetes: 21%, Obesty + DM: 29% PMB uden obestty el diabetes: 8% Invasiv test:60% af D&C under 50% af kaviteten (Stock 1975 prehys d&C End sug høj sensibilitet men insufficent problem’ Ebstein 2001Prospective kohort studie Over 5 mm endometrium 84/105 patologi, 83% focal process, 87% uændret efter D&C Missed 58% (25/43) polyp, 50% (5/10) hyperplasi, 60% (3/5) af atypi 11% (2/19) ca endo 94% af ikke fokale processer korrekt diagnosticeret Gebauer 2001 prospectivt 83<postmenopausale kvinder: d&C diagnosticerede kun 43% polypper, randall forceps tog 88%. Hysteroskopi bedst 22

23 1b grad 1 1b grad 3 Hyperplasi med atypi 1a grad 1

24 Dueholm 2013

25 Diagnose: Nu Fremtid Symptomer Endometrietykkelse
Endometrie biopsi (Vabra, pipelle) Fremtid UL skanning Mini hysteroskopi

26 Behandling: DEMCA data
1987 – strålebehandling til lav-risiko 1998 – strålebehandling til intermediær-risiko 2000 – strålebehandling til høj-risiko I og st II Overall survival DEMCA 86-88 DEMCA 98-99 Low-risk 90 % 91 % Intermediate 79 % 78 % High-risk 65 % 62 % Bertelsen, IJGC 2011

27 Ingen effekt på lang-tids overlevelsen
1166 patients, kun hyst + BSO Stage 1 n Cancer-specific survival 5-years 14-years Low-risk 586 97 % 96 % Intermediate-risk 231 87 % 85 % High-risk 78 72 % 66 % This slides demonstrates the14 years cancer specific survival When you look at these results you have to remember that this population was treated with hysterectomy and BSO only and no lymph nodes were removed We were worried that leaving out RT may affect longterm survival due to an increase in recurrence srate. But as this table demonstrat the 14 years cancer specific survival is almost unchanged to the results after 5 years for the low and intermediate group while patient at high risk stage 1 continue to died from the cancer.

28 Cancer-specific survival Recurrence-free survival
Overall survival Cancer-specific survival Recurrence-free survival Ortoft, IJGC 2013

29 5-års recidiv rate DEMCA 86-87 DEMCA 98-99 Intermediate- & high-risk
15 % 22 %

30 Første recidiv (if > 1 most severe recurrence registered)
Recurrences Loco-regional Non loco-regional All patients* 16.2 % 7.6 % 8.6 % Low-risk 6.3 % 4.1 % 2.2 % Intermediate-risk 21.6 % 14.2 % 7.4 % High-risk 32.1 % 5.2 % 26.9 % Stage II** 29.5 % 13.1 % 16.4 % * 6 %, ** 3.3 % progression af sygdom

31 Andet recidiv First Second % Death Loco-regional Non loco-reg Low-risk
6.3 % 2.9 % 1.5 % 0.5 % 1.0 % Intermediate 22 % 10.3 % 4.3 % 1.7 % 2.6 % High-risk 32 % 30.7 % - * 6 %, ** 3.3 % progression of disease

32 Hvornår kommer recidiver?
Recurrences Years to recurrence < 2 < 5 > 5 All patients 16 % 62 % 86 % 14 % Low-risk 6.3 % 54 % 80 % 20 % Intermediate 22 % 64 % 92 % 8 % High-risk 32 % 60 % Stage II 30 % 67 % 84 %

33 Ikke lokale recidiver 44 % af alle intermediate risiko pt med tilbagefald oplever et første eller andet ikke lokalt recidiv

34 39 isolated vaginal recurrences
Low- & intermediate-risk 6 pt. surgery 3 pt. + RT 2 pt. alive without recurrence 1 pt. alive with 2nd recurrence 2 pt. died from 2nd recurrence 1 died from other cause 100 % cured primarily 50 % cured from 1st or 2nd recurrence 25 pt. curative intended RT 2 pt. alive after 2nd recurrence 4 pt. die from 2nd recurrence 7 pt. died from other cause 80 % cured from 1st or 2nd recurrence 8 pt. palliative treatment 7 pt. 2nd recurrence (2 loco-regional)

35 Konklusion 14 års cancers pecific overlevelse for lav-risiko er 96 %
Når man ikke giver RT til intermediær gruppen Øget antal recidiver “Long-term survival” upåvirket (85%) Isoleret vaginle recidiver kan behandles med RT men der er en vedvarende risiko for andet recidiv 22 % af de intermediate-pt får recidiv 64 % occurs before 2 years 92 % occurs before 5 years

36 Case 3 72 år Tidligere behandlet for mammacancer
Søster død af cancer coli Hormonbehandlet i 13 år sekvensbehandlet 3 år kontinuerlig 10 år Postmenopausal blødning over 2 måneder

37 Case 3: UL-skanning

38 Case 3 Hysteroskopi Pt 25 videofilm

39 Case 3 Vabra: Grad 3 adenocarcinom MR skanning
Serouse Clear udiff Vabra: Grad 3 adenocarcinom Primær uterin cancer/ spredning fra en mammacancer MR skanning Tumor: 31 x 40 x 32 mm Dyb nedvækst Ingen cervixinvolvering Hystoskopisk biopsi: Planocellulært carcinom primær uterin cancer spredning fra cervix Cervix med planocellulært carcinom

40 Case 3 Operation Ingen tegn på ekstrauterin spredning
GU I GA + cysteroskopi Radikal hysterektomi Lymfeknude resektion Cytologi Ingen tegn på ekstrauterin spredning

41 Case 3 Endelig patologi: stadium 2
Mixed endometroid og planocellulært, grad 3 Pet skanning mistanke om mammatumor verificeres ved biopsi og behandlet Recidiv vaginalt efter 18 måneder kirurgi + stråle Kontrol 2011: 4 år, recidivfri.

42 Behandling: Hysterektomi græsk: hystera = livmoder ektome = udskæring
Kendt siden Antikken Den eneste behandling vi har dokumenteret virke er fjernelse af livmoderen og evt æggestokke og æggeleder Det hedder hysterektomi som kommer fra grask, kendt fra antikken. Det er her hysteri kommer fra da man troede kvinderes arrigskab kom fra deres livmoder. I har sikkert hørt diskussionerne om behandlingen af øggestok kræft og hvor vigtig extensiv kirurgi er. Ved livmoderkræft er det anderledes idet mange pt har tidligt stadium sygdom og hvis man begyndte at lave extensiv kirurgi på alle ville man sikkert gøre mere skade end gavn

43 Hvad er den bedste behandling? En udfordring.
Kun hysterektomi har med sikkerhed effekt på OS Lymfeknuderesektion. Pelvine LN ingen effekt på overlevelsen Pelvine + paraaortal ? Efterbehandling: Stråle ingen effekt på overlevelsen(ASTEC + DEMCA) Kemo ? Stråle + kemo ?

44 Centraliseret til onkogyn center: inkl. hyperplasi med atypi
Suh-Burgmann 2009 Endometriebiopsi med atypi: 45 % cancer ved endelig pat. Pt under 50 år: 5% dyb invasion DGCD: 55 % af atypi havde cancer, 12 % stadium 2 Århus: 73 % cancer 32 % high risk 4 % stadium 2

45 Centraliseret til onkogyn center: inkl. hyperplasi med atypi
Sorterer pt Lav risiko mindst mulig behandling med minimum kirurgisk risiko. Mellem/højrisiko behandling der passer til deres recidiv risiko Mellem og høj risiko: Staging operation på udvalgte Lymfeknuder Evt oment BSO Finde behandling: Der virker til dem der har høj risiko for recidiv Med mindre recidivet kan behandles når det kommer

46 Kirurgisk behandling Vi har to problemer:
Hvordan stratificerer vi pt til operation Gradering af tumor Myometrie indvækst Cervix involvering Hvor ekstensiv skal kirurgi være

47 Præoperative/peroperative stadieinddeling
Skejby Sygehus (Ortoft 2012) UL skanning: MR skanning (myometrienedvækst) Hysteroskopi (grad (acc: 92%) og cervixinvolvering acc: 94 %) Odense: Revidering af vabra/abrasio/hysteroskopi (96%) Peroperativ visual inspektion, Righospitalet: PET CT MR skanning Udland: Også frysesnit peroperativt., Fanning Gynecol oncol 1990;37:47-50

48 Preoperativ diagnose af tumor grad
SKS Accuracy Hysteroskopi G0 fra G1 – G3 92 % Vabra 58 % Non-rev vabra G3 fra G1 og G2 41 % 93% Rev Vabra 86 % Odense Rev vabra 96 %

49 Preoperativ diagnose af dyb myometriel invasion
Sensitivitet Specificitet UL SKS 72 % 77 % multicenter 71 % MR 83 % 80 % 87 % 57 % PET-CT 93 % 49 % Makroskopisk Odense 73 % Fryse mik Fanning 99 %

50 Hvor ekstensiv skal kirurgi være: Paraaortal LN?
Skærmbillede kl

51 ASTEC studiet Randomicerede 1408 pt til + PLNR
Gennemsnitlig 12 pelvine lymfeknuder fjernet Ingen paraaortale LN Ingen overlevelses gevindst

52 Paraaortale lymfeknuder i mellem og højrisiko (<2cm)
Gennemsnitlig 36 pelvine LN 18 paraaortale LN Finder 17% har pelvine og 12 % har paraaortoale metastaser Har man pelvine lymfemetastaser har halvdelen også paraaortale LN Kumar 2013

53 Patienter med positive lymfeknuder
Endometroid n = 32 Non-endometroid n = 25 Total antal n = 57 Pelvic only 12 37% 7 28% 19 33% PE + PA 14 44% 15 60% 29 51% Para-aortic only 6 19% 3 12% 9 16% 2.9 % af high-risk pt har alene positive para-aortale metastaser 2.1% af alle har alene positive para-aortale metastaser Mariani 2008

54 Lymfeknudemetastaser.
Myometrieinvasion Grad 1 Grad 2 Grad 3 Kun i endometriet 4 < 50 % myometrieindvækst 10 7 > 50 % myometrieindvækst 17 28 N = 349, alle tal er i pct. Endometroide tumorer 9 % (30 pt af 349) positive pelvine LN 4.1 % positive paraaortale (12 af 292 pt) 1.7 % kun positive paraaortale (5 af 292) Chi DS Int J Gyn Cancer :

55 Pelvine lymfeknudemetastaser.
Myometrieinvasion Grad 1 (n =180) Grad 2 (n =288) Grad 3 (n =153) Kun i endometriet N= 86 1 (3%) Inderst 1/3 N = 281 3 (3%) 7 (5%) 5 (9%) Mellemste 1/3 N = 115 6 (9%) 1 (4%) Yderste 1/3 N = 139 2 (11%) 11 (19%) 22 (34%) Alle tal er i n (pct.) Creasman, Cancer :

56 Paraortale lymfeknudemetastaser.
Myometrieinvasion Grad 1 (n =180) Grad 2 (n =288) Grad 3 (n =153) Kun i endometriet N = 86 1 (3%) Inderst 1/3 N = 281 1 (1%) 5 (4%) 2 (4%) Mellemste 1/3 N = 115 1 (5%) 0 (0%) Yderste 1/3 N = 139 1 (6%) 8 (14%) 15 (23%) Alle tal er i n (pct). Creasman, Cancer :

57 Todo 10 IA-IB G1-G2 -LVI NB alle stadier

58 Overall survival

59 Disease-specific survival

60 Recurrence-free survival

61 Behandling: DGC’s retningslinjer 2009
TAH +BSO: < 50 % myometrieinvasion & grad 1 og 2 TAH+BSO+pelvine lymfeknuder: Grad 3 uanset stadium > 50 % myometrieinvasion Clearcelle, serøst og udiff (+PA) Radikal hyst+pelvine lymfeknuder: Stadium II Efterbehandling: Kemo til stadium 3+4 Randomicering høj risiko

62 Hysterektomi & BSO Radikal hysterektomi + Pelvine lymfeknuder
Hvis man har 10 kvinder med livmoder kræft vil 5 af dem med stor sandsynlighed blive raske ved fjernelse af livmoderen alene. 2 pt vil have enten dyb nedvækst i livmoderen eller en trals celletype og her mener vi at man bør fjerne lymfeknuderne i det lille bækken for at finde dem der har spredning. Det er vist at det at fjerne lymfeknuderne i bækkenet ikke øger overlevelsen men kun sorterer de pt fra der skal have mere behandling fra dem hvor man evt kan undlade yderligere behandling. Indvækst i livmoder halsen øger risikoen for spredning uden for livmoderen her rad hyst. Til bage er 2 pt som enten har en meget aggressiv celletype eller som allerede ved diagnosen har spredning udenfor livmoderen og her tror vi det hjælper med ektensiv kirurgi svarende til hvad vi kender fra æggestokkræft. Hysterektomi & BSO Radikal hysterektomi + Pelvine lymfeknuder ekstensiv kirurgi 62

63 Case 4 66 årig kvinde Postmenopausal blødning 1975 conus pga dysplasi
ASA 1 Ikke ryger Ingen familiære dispositioner Vaginal hormon behandling

64 Case 4 Vabra: lavt differentieret karcinom eller karcinosarkom

65 Case 4 MR

66 Case 4

67 Case 4 9 x 7 x 5 cm stor tumor i uterus Gennemvækst af serosa
Forstørret ilikale lymfeglander Mistanke af lungemetastaser CT multiple lungemetastaser

68 Case 4 Der laves cysteroskopi og laparoskopi vurderes operable
Explorativ laparotomi Hysterektomi (gennemvækst) Fjernelse af patologisk forstørret pelvine glander Fjernelse af et normal oment

69 Case 4 Patologi svar Udifferentieret karcinom Karinvasion
Cervixinvolvering Lymfeglandel metastaser

70 Case 4 Henvises til 6 serier carboplatin/Taxol
Behandling udsat 1.5 md pga hydonefrose og infektion Ringer 2 md efter op pga vaginal blødning Gu: cancer i vaginaltoppen + i bagvæggen UL: tumormasser i pelvis Biopsi svar recidiv lavt diff carcinom CT skanning viser fornyet tumor i bækkenet

71 Case 4 UL

72 Case 4 Efter 3 serier kemo progression under behandlingen
Vækst af lunge metastaser Ny tumor ved ve hjerterand Nytikommen lymfeknuder Behandlingen stoppes Palliativ behandling Åben indlæggelse i Silkeborg Palliativ team

73 Kemoterapi GOG 122: viste effekt af Doxorubicin og Cisplatin til st. III-IV NSGO-EC-9501 studiet (92% stadium I ) Kemo + ekstern stråle mod ekstern stråle alene 10% forbedring i sygdomsspecifik overlevelse (74-83%) 8% absolut forbedring i overlevelse (74 til 82%) (ns) To studier viste ingen effekt (JGOG 2003 , Det italiensk studie)

74 Kemobehandling til stadium 3c
Betydning for DFS (udenfor pelvis): Grad 1 og 2: Grad 2 Carboplatin/Taxol Grad 3 LVI DFS C/T -C/T Grad 1-2 93 52 Grad 3 43 42 Bakkum-Gamez Mayo clinic, ESGO 2013

75 Stadium III og IV Carboplatin/taxol 6 serier

76 Efterbehandling tidlige stadier
ASTEC studie: (Ingen effekt af lymfeknudefjernelse på overlevelsen) Ingen effekt af adj. ekstern stråleterapi DEMCA 98-99 DEMCA 86-88 DEMCA 98-99 Low risk 90 % 92 % Intermediate to high risk 76 %

77 DGCG beslutning Staging Randomiceret studie til kemoterapi (ENGOT).
Intermediære og høj risiko patienter Efterbehandling til stadium 3 og 4 Randomiceret studie til kemoterapi (ENGOT). Lymfeknudenegative Stadium 1, grad 3, clear, serøse og udiff. Stadium II

78 Indikatorer Lymfeknudereseketion i risikogrupper
Antal lymfeknuder (14 PE, 6 PA) 11000 amerikaner : Chang 2007

79 Case 5 76 årig kvinde Kraftig postmenopausal blødning + små- blødninger i to år Ellers rask Tidligere brækket begge arme Vagtlægen mistanke om uterincancer Indlægges

80 Case 5 I Pt 61

81 Case 5 Vabra Ca endometrii grad II

82 Case 5 Uden kontrast Med kontrast

83 Case 5 Hysteroskopi Usædvanligt adenocarcinom ugraderbar pga abbarent uddifferintering Kan være endometroid Kan være metastase fra lever, thymus, mamma, GI Cervix fri MR Over 50 % indvækst To forstørrede lymfeknuder pelvint

84 Case 5

85 Case 5 Patologisvar Carcinosarcom stadium 1b, grad 2
Serøst adenocarcinom grad 2 Højmalignt stromasarcom Lymfeknuder uden metastaser

86 Carcinosarcomer/MMMT
2-3 % af alle corpus cancere Høj-risiko Ofte lavt differentieret Carcinomatøse ofte endometroid (mucinøs, planocellulær, clear, udifferentieret) Sarkom del Høj risiko for recidiv (lymfe, blod) Behandles som carcinomer.

87 Sarcomer (4% af alle) Leiomyosarcom (mitoser, kerneatypi, koagulations nekroser). Endometriestromasarkom (lavmaligne) Stromalt nodule (velafgrænset) Lavmalignt endometrie stromalt sarcom Udifferentieret endometrialt sarcom Tidligere høj malignt endometrie stromalt sarcom

88 Sarkom Stadieinddeling
Stadium I: Begrænset til corpus uteri. Stadium II: Begrænset til pelvis. Stadium III: Spredning til abdominalt væv Stadium IV: Blære/rectum eller fjernmetastaser.

89 Behandling Leiomyosarcom Lavmalignt endometriestroma sarcom
Tilfældigt fund ved hysterektomi CT af lunger og lever Hyst (evt BSO), oment, cytologi, evt lymfeknuder. Lavmalignt endometriestroma sarcom 30-50 % recidiverer lokalt hvorfor Radikal hyst BSO Udifferentieret endometrielt sarcom Dårlig prognose Hyst + BSO evt lymfeknuderesektion

90 Nye behandlinger Laparoskopisk kirurgi (GOG lap)
Paraortale lymfeknuder Effekt af efterbehandlingen med kemo

91 PMB: UL + mini-hysteroskopi
Endometrium AP diameter: ( Loverro & Betocchi 1999) < 5 mm: Ingen cancer >15 mm: 9 kvinder med havde alle endometriecancer. 6-14 mm: 16 af 29 patienter cancer. De øvrige havde atrofi (5), polyp (6) og myom (2). 25 af 25 cancer var korrekt diagnosticeret ved hysteroskopi med biopsi Loverro et Bettocchi 1999: 106 kvinder PMB 63 år (52-70 år) ingen HRT Biopsi med lille saks samt novak biopsi på alle Endometrie < 5 mm: 0 af 68 cancer (62 atrofi, 3 polypper, 3 med hyperplasi Endometrie < 6-14 mm: 16 af 29 cancer Endometrie > 1 5 mm: 9 af 9 cancer , 5 med atrofi, 6 polypper, 2 myomer Pat: 67 atofi 9 polypper 2 myomer 3 simple hyperplasi 25 adenocarcinomer 91 91

92 Minimal invasiv kirurgi: Kikkert kirurgi
En af side gevinsterme ved at vi bruger så meget tid til at finde ud af sygdomstadiet er også at man får mulighed for at sorter i de patienter der har tidlig sygdom og derfor egner sig til kikkert kirurgi og hvem der egner sig bedre til åben kirurgi 92

93 Einarsson et al 2009 93

94 Einarsson et al 2009 Einarsson et al 2009 94

95 Minimal invasiv kirurgi: Robot kirurgi
95

96 Hvorfor Kikkert kirurgi
Lettere og bedre for patienterne Hurtig restitution Færre komplikationer Hurtigere tilbage på arbejdet Bedre livskvalitet Billigere for samfundet: Kortere indlæggelser = færre senge Kortere sygemelding (hjælp i hjemmet, arbejde) 96

97 Hvorfor kikkert kirurgi
Høj alder: GOG lap: 63 år (55-72 år) DGCD rapport: 40 % over 70 år Århus: 66 år (32-88 år) Højt BMI GOG Lap: BMI = 29, vægt 79 kilo DGCD rapport: BMI =28 Århus BMI = 29, vægt 80 kilo Komorbiditet: ASA score 3 eller 4 GOG Lap: : 7-10 % DGCD rapport: % Århus: 12 % 97

98 Resultater 3 internationale studier
Nedsat smerte, kortere indlæggelsestid, hurtigere rask, tidligere tilbage på arbejdet, højere livskvalitet Længere operationstid 2 af 3 studier viser Færre postoperative komplikationer Walker, J Clin Oncol 2009 Mourits,Lancet Oncol 2010 Janda, Lancet Oncol 2010 98

99

100

101 Spørgsmål?


Download ppt "Cancer corpus uteri Gitte Ørtoft Endometrie cancer Sarkomer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google