Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grønt vælgermøde Kommunalvalg i Gentofte, november 2013 Velkommen til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grønt vælgermøde Kommunalvalg i Gentofte, november 2013 Velkommen til."— Præsentationens transcript:

1 Grønt vælgermøde Kommunalvalg i Gentofte, november 2013 Velkommen til

2 Program Kl. 20.15: Adgang langs kysten Kl. 20.35: Mindre støj ved Gentofte Sø Kl. 20.55: Begrænsning af biltrafikken Ganske kort pause Kl. 21.20: Grønt område mellem Forstbotanisk Have og jernbanen Kl. 21.45: Oplæg fra de øvrige, opstillede partier Kl. 22.00: Spørgsmål fra salen

3 Deltagere Socialdemokraterne: Søren Heisel Radikale: Marie-Louise Andreassen Venstre: Mogens Vad Konservative: Hans Toft SF: Brigitta V. Rick Gentoftelisten: Bjørn Quistorff Enhedslisten: Jeanne Toxværd Liberal Alliance: Jacob Rørdam Holm-Jørgensen

4 Adgang langs Øresundskysten og badebroer ved vejene

5 Lovgivningen Naturbeskyttelsesloven omtaler bl.a., at Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation. Reglen omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger. Ved kystbeskyttelse skal der bl.a. også tages hensyn rekreativ udnyttelse af kysten og sikring af den eksisterende adgang til kysten.

6 Kommuneplanen I kommuneplanen (2013) har et flertal bestemt: Kystnært område Inden for området skal ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed. Der skal tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen, til naturinteresser på de omgivende arealer og nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne og offentlighedens adgang til kysten. Fritidsanlæg ved kyst og søer Der kan etableres og udvides badestrande langs kommunens kyster, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre planmæssige interesser.

7

8 Adgang til kysten fra Hellerup Havn til Charlottenlund og badebroer ud for sundvejene KonservativeBorgerne må færdes langs kysten med respekt af gældende lovgivning RadikaleJa til adgang. VenstreJa til færdsel til fods, kortvarige ophold og badning, jf. loven, med respekt for lodsejerne. SFJa til begge dele. Liberal AllianceDer er ikke behov for en sti, men badebroer lyder fint, hvis det kan finansieres privat. SocialdemokraterneJa til adgang. GentoftelistenJa til adgang ved at genskabe forstranden. Nej til badebroer. EnhedslistenKysten er for alle, ikke kun for de få.

9 Støj fra Lyngbyvejen ved Gentofte Sø

10

11 Støj fra Lyngbyvej ved Gentofte Sø RadikaleJa til støjdæmpning – den bedste løsning skal findes VenstreSelvom det er en statsopgave, bør kommunen kunne etablere grønne støjvolde. KonservativeDer burde for længst være gjort noget ved trafikstøjen ud for Gentofte Sø: Et statsopgave SocialdemokraterneVil prioritere støjværn ved beboelse. Svært at lave god løsning ved søen. EnhedslistenHastighedsbegrænsning på 80 km/t og bedre støjværn langs søen SFJa til støjdæmpning – den bedste løsning skal findes Liberal AllianceDet er ikke noget jeg har bemærket, når jeg har løbet rundt om søen. GentoftelistenGår ind for en støjskærm.

12 Begrænsning af biltrafikken

13 Kommuneplanen om trafik • ”Udviklingen i hovedstadsregionen sætter trafikken under pres, og det skaber behov for rammer, der kan sikre gode transportforhold både for cyklister, biler og den kollektive trafik, så det er let at komme på arbejde, uden at man skal bruge unødig meget tid på transport.” • ”…det overordnede mål, at trafiksikkerheden skal øges samtidig med at fremkommelig- heden sikres …”  Skal der være miljømål i trafikpolitikken?

14 Begrænsning af biltrafikken KonservativeMere og bedre kollektiv trafik, så bilisterne vælger denne. SocialdemokraterneMange har brug for bil. Men bedre forhold for cykler og kollektiv trafik. Letbane langs Lyngbyvej. SF”Reclaim public space” – bilerne fylder for meget. Både pisk og gulerod. Ikke flere p- pladser. Delebiler. Bedre kollektiv trafik. RadikaleVil gerne dæmpe biltrafikken, især den tunge trafik. Hastighedsbegrænsninger. Flere cykelstier. VenstreGøre det nemmere at parkere ved stationer. Se på, hvorledes trafik kan afvikles effektivt og så skånsomt for lokalområdet som muligt.

15 Liberal AllianceBedre parkeringsmuligheder ved stationerne, og mere robust S-togsnet (landspolitik). EnhedslistenBedre kollektiv trafik, og udvikling af en cykelstrategi for hele kommunen. GentoftelistenDer skal skabes et velfungerende samlet trafikmønster, ikke en ensidig bandlysning af bilkørsel. Begrænsning af biltrafikken

16 Ganske kort pause …

17 Arealet mellem Forstbotanisk Have og jernbanen

18 1838/39: Forstbotanisk Have etableres som statsligt uddannelsessted. 1863: Charlottenlund Station åbner som led i banelinjen til Klampenborg. 1895:Ekspropriation af mindre areal fra Forstbotanisk Have til udvidelse af jernbanen (etablering af Kystbanen og godstrafik). 1924: Ekspropriation af 7.240 m2 areal fra Forstbotanisk Have til jernbanen (udvidelse af Klampenborgbanen og øget godstrafik). ?Diverse gods- og rangerspor nedlægges ved Charlottenlund Station, arealet henstår derefter helt ubebygget. 2013:BaneDanmark meddeler, at arealet er overflødiggjort til bane- og stationsformål og ønsker det lokalplanlagt til bl.a. boliger. 2014 - ?Gentofte Kommune skal træffe beslutning om det ubebyggede areals fremtidige anvendelse.

19 Grønt område mellem Forstbotanisk Have og jernbanen RadikaleGerne fleksibel løsning: Grønt område, parkering og beboelse SFIkke bebygges, men brugerne skal inddrages i en beslutning om anvendelse. SocialdemokraterneVil gerne bevare grønne oaser, men kan godt se et miljørigtigt byggeri (jordvarme, solceller, uden biler) for sig. VenstreKommunen kan i samarbejde med Forstbotanisk Have forsøge at udvikle et grønt område, der også kan bruges af borgerne til forskellige aktiviteter. KonservativeEn enig kommunalbestyrelse har i år vedtaget kommuneplanen, som for det ikke-kommunalt ejede areal tillader en bebyggelsesprocent på 10 %.

20 GentoftelistenIngen grønne friarealer skal bebygges. EnhedslistenDet frie areal skal under omstændigheder bebygges Liberal Allianceer modstandere af overflødige ekspropriationer, så området bør returneres til Statsskovdistriktet. Grønt område mellem Forstbotanisk Have og jernbanen

21 Præsentation af de øvrige, opstillede partier Gentoftelisten Liberal Alliance Enhedslisten

22 Spørgsmål fra salen

23 Tak for i aften! Besøg os på www.dn.dk/gentofte Alle fotografier var taget af Helene Brochmann


Download ppt "Grønt vælgermøde Kommunalvalg i Gentofte, november 2013 Velkommen til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google