Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny digital bro mellem byggemarkederne i Øresundsregionen Afslutningskonference for projektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser 12. september.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny digital bro mellem byggemarkederne i Øresundsregionen Afslutningskonference for projektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser 12. september."— Præsentationens transcript:

1 Ny digital bro mellem byggemarkederne i Øresundsregionen Afslutningskonference for projektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser 12. september 2012, Sankt Gertrud Konferens, Malmø Renovering af Egedalsvænge - Praksis og holdninger Bygherre v/ Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU Rådgiver v/ Lars Bo Lindblad, RUBOW arkitekter a/s Entreprenør v/ Andreas Kragh, MT Højgaard a/s

2 Renovering af Egedalsvænge
Egedalsvænge, Kokkedal, Danmark Almene boliger, 18 blokke i 4 etager i beton Renovering af facader, udearealer og nye handicapboliger Tidligt udbud og samarbejde mellem rådgiver og entreprenør om hovedprojekt Bygherre: Boligforeningen 3B Projektleder: Mette Nellemann Stade: Entreprenørkontrakt

3 Beboersamarbejde Beboerne godkender renoveringspro-jektet
Beboerne kan tilvælge forskellige byg-ningsdele, som de betaler ekstra for Beboerne involveres i planlægningen Afdelingsbe-styrelsen med i ledelsen Enkelt beboere ansættes på projektet

4 Renoveringsprodukter
Renoveringsprodukter er: Renoverede facadepartier Tilvalg af vinduer, altaner og karnapper Tidsvarende boliger Opgange Udearealer Trinvis aflevering pr. op-gang, hvor enhedspriser og kvalitet er dokumenteret, som er grundlag for løbende innovation på sagen.

5 Renoveringsproces Tidligt tværfagligt samarbejde
Åbent entreprise-regnskab Tidligt tværfagligt samarbejde Opgange opdeles i produktions- sjak og udføres i serieproduktion med dokumenteret gentagelseseffekt Tidlig planlægning dokmenteret i digital og fysisk produktions mock-up Der styres efter fælles taktslag pr. op-gang og dokumentation i cyklogram

6 Innovation, læring og benchmarking
Udvikling af ny-industrialisering i projektering og udførelse med flere virkemidler Benchmarking på timefor brug, omkostningsposter, enhedsprise og egenskaber Udvikling af tværfagligt samarbejde Selvstyrende byggeplads Skolen på byggepladsen Innovation for alle

7 Indledning og aktivitet 6 Bedre effektivitet i processer
Afslutningskonference for projektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser 12. september 2012, Sankt Gertrud Konferens, Malmø Ny-industrialisering med digitale varekataloger, arbejdsinstruktioner og kvalitetsstyring Indledning og aktivitet 6 Bedre effektivitet i processer Digitale byggevarekataloger tilbudt af producenter Digitale arbejdsinstruktioner anvendt af entreprenører Kvalitetsstyring, egenskaber og tolerancer for alle Vejen til bedre konkurrenceevne og konklusion

8 Interreg-projektets aktivitet 6
Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser: Aktivitet 1: Projektledelse og administration Aktivitet 2: Netværksdannelse og kommunikation Aktivitet 3: Retningslinjer for nationale BIM (pilot 1-2) Aktivitet 4: Nationale klassifikationer (pilot 3) Aktivitet 5: BIM værktøjer for energi og fugt (pilot 4-5) Aktivitet 6: Bedre effektivitet i processer og arbejdsmetoder (pilot 6-8) – SBi og LTH Byggevarekataloger Arbejdsinstruktioner Tolerancer (kvalitetsstyring og egenskaber)

9 Formål med aktivitet 6

10 Organisering af aktivitet 6
Hovedrapport: Udvikling af byggeprocesser Byggevarekataloger og -database som e-koncept Arbejdsinstruktioner og arbejdskort som e-koncept Tolerancer og kvalitetsledelse som e-koncept Casestudier af e-koncepter for danske-byggerier Casestudier af e-koncepter for svenske-byggerier

11 Forskergruppen på SBi og LU
Ny-industrialisering: Niels Haldor Bertelsen (SBi), Anne Landin (LU) og Stefan Olander (LU), Varekataloger: Nils Lykke Sørensen (SBi) og Kristian Widén (LU) Arbejdsinstruktioner:, Radlinah Aulin (LU) og Stefan Christoffer Gottlieb (SBi), Kvalitetsstyring: Turid Borgestrand Øien (SBi) og Robert Ågren (Lu) Casestudier: Fatima Shezadi Shaukat (SBi), Peter Vogelius (SBi), Ismael Basilio (SBi), Louise Bildsten (LU), Monika Jingmond (LU) og Carlos Martinez (LU)

12 Konklusion – Øresundsregion-Byggeri
Øresundsregion for byggeri findes ikke og har lange udsigter Parallelle udviklingsstrategier: a) Nationalt eller over sundet b) I professioner og mellem sektorer c) På byggesager

13 Bedre samhandel og konkurrenceevne
Love, regler og branchenormer skal samordnes Forskning samarbejder godt, men uddannelse kan forbedres Industri-, bygge- og ejendomssektor udvikles i 3 triple-helix Ny-industrialisering udvikles for produkt, proces og innovation E-koncepter målrettes bruger, virksomhed, fase og byggerier IKT-udvikling: Babel, parlør eller autonomi Ark Ing Ent

14 Tak for et godt samarbejde til alle samarbejdsparter i svensk og dansk byggeri samt forskerkollegaer


Download ppt "Ny digital bro mellem byggemarkederne i Øresundsregionen Afslutningskonference for projektet Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser 12. september."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google