Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældre”kursus” i 8.kl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældre”kursus” i 8.kl."— Præsentationens transcript:

1 Forældre”kursus” i 8.kl

2 Ud af skolen – hvordan? Vejledningsaktiviteter i 8. klasse!
Introduktionskurser: Individuelt valg mellem forskellige uddannelser (Max 1 gymnasial). Alle elever skal i en uge besøge 2 ungdomsuddannelser (2+3 dage). Korsvejens skole uge 11, Amager privatskole uge 12 og skolen ved Vierdiget uge 15. Tilmelding sker i januar og februar.

3 Uddannelsesplan Eleverne skal skrive en foreløbig uddannelsesplan i 8.klasse. En uddannelsesplan beskriver, hvilke mål og tanker, eleven har for uddannelse efter grundskolen. Planen kan revideres løbende i 8. og 9. klasse. I 9.kl. overgår planen til at blive den endelige ansøgning til elevens ungdomsuddannelse. Efter introduktionsugen revideres uddannelsesplanerne, hvor der er behov for det. Enkelte elever kommer til samtale med vejleder.

4 Uddannelsesmesse I uge 47afholder UU i Tårnby sammen med andre uu-centre en udstilling ”Uddannelse i centrum” i Forum. På udstillingen kommer repræsentanter fra de fleste ungdomsuddannelser, der vil være arbejdende værksteder med masser af muligheder for at undersøge de forskellige uddannelser. Aftenåben 24. november kl , hvor forældre har mulighed for at besøge udstillingen sammen med deres barn.

5 Vejledningsaktiviteter i 9.kl.
Erhvervspraktik i uge 41 Særpraktik – politi, forsvar og hospital (ansøgning lige efter sommerferien i 9. kl. – gerne inden, hvis man ved, man vil søge!) Brobygning for uafklarede elever: Uge 43 eller 44 evt. uge 3 (Tilmelding lige efter sommerferien i 9.kl) Besøgsdage Individuelle samtaler med UU-vejleder for uafklarede elever Hjælp til uddannelsesplan + ansøgning

6 Nye regler – Regeringens ”Ungepakke”
De unge har ikke længere ret til uddannelse – men pligt til uddannelse! Reglerne forpligter de unge til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller andre aktiviteter med uddannelsesperspektiv. Alle unge der forlader grundskolen skal have vurderet deres uddannelsesparathed Alle unge der forlader grundskolen skal lave en uddannelsesplan Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelser er 1. marts.

7

8 10. klasse Hvad er 10. Klasse? Obligatorisk del: Valgfri del:
Fagligt løft Afklaring af uddannelsesvalg Forberedelse til ungdomsuddannelse Obligatorisk del: Fagene dansk, matematik og engelsk Brobygning/praktik Selvvalgt opgave Uddannelsesplan Valgfri del: Tilbudsfag, fx fysik/kemi og tysk eller fransk Valgfag, fx idræt, samfundsfag eller naturfag Man kan også tage 10. klasse på en efterskole

9 Erhvervsuddannelser 12 Indgange For at starte skal man være uddannelsesparat.
Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Mere end 100 ungdomsuddannelser trinuddannelser Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik

10 Erhvervsuddannelser Tre måder at gennemføre en EUD på
1 – Skoleadgangsvejen Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Grundskole 10. klasse Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee 2 – Praktikadgangsvejen Praktik i virksomhed (Variabel, ofte 3-6 mdr.) Grundforløb (Skole, normalt 20 uger) Hovedforløb (Praktik og skole) 3 – Mesterlære Praktisk oplæring i virksomhed (Normalt 1 år, evt. supplerende skoleundervisning) Hovedforløb (Praktik og skole)

11 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg
anlægsgartner dyrepasser faglært landmand greenkeeperassistent landbrugsuddannelsen produktionsgartner skov- og naturtekniker væksthusgartner veterinærsygeplejerske*

12 Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. bådserviceassistent cnc-teknikuddannelsen elektronikoperatør finmekaniker former forsyningsoperatør industrioperatør industrisvejser industritekniker køletekniker laboratorietandtekniker låseassistent maritime håndværksfag aluminiumsoperatør modelsnedker montageoperatør NDT- teknikeruddannelsen oliefyrstekniker metalsmed ortopædist plastmager porcelænsmaler pottemager procesoperatør skomager smed teknisk designer urmager vindmølletekniker værktøjssliber ædelmetalstøber Ædelsmed

13 Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og IT- systemer inden for byggeri, bolig og erhverv automatik- og procesuddannelsen data- og kommunikationsuddannelsen elektriker elektronik- og svagstrømsuddannelsen frontline pc-supporter frontline radio-tv-supporter industriel reparatør teater- og udstillingstekniker og eventtekniker*

14 Bil, fly og andre transport-midler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler cykel- og motorcykeluddannelsen entrepenør- og landbrugsmaskinuddannelsen flymekaniker karosserismed mekaniker vognmaler

15 Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg.
anlægs-/ bygningsstruktør og brolægger boligmontering byggemontagetekniker bygningsmaler glarmester maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent murer skorstensfejer stenhugger stukkatør tagdækker teknisk isolatør træfagenes byggeuddannelse VVS - uddannelsen snedker

16 Bygnings – og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events
ejendomsservice serviceassistent sikkerhedsvagt

17 Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer sikkert frem til tiden. buschauffør chauffør lageruddannelsen lufthavnsoperatør postoperatør redder togklargører

18 Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder.
Detailhandelsuddannelse med specialer Ferskvareassistent Finansuddannelsen Generel kontoruddannelse Handelsuddannelse med specialer Kontorserviceuddannelse Kontorserviceuddannelse med specialer Kundekontaktcenteruddannelse Sundhedsservicesekretær* * adgangsbegrænsning

19 Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter.
Digital media* Film- og TV- produktionsuddannelsen* Fotograf* Grafisk tekniker Mediegrafiker* Web-integrator Skiltetekniker * adgangsbegrænsning

20 Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. bager og konditor detailslagter ernæringsassistent ferskvareassistent gastronom hotel- og fritidsassistent industrislagter mejerist receptionist tarmrenser tjener

21 Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje
Hospitalsteknisk assistent Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Tandklinikassistent NB: PAU - Pædagogisk Assistent Uddannelse (tidligere PGU) SOSU - skolen København Vognmagergade 8, 1120 København K

22 Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og pleje.
Frisør* Kosmetiker* Fitnessinstruktør* Wellnessinstruktør* * Adgangsbegrænsning

23 Gymnasiale uddannelser
Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hovedforløb 1/3 studieretningsfag + 2/3 obligatoriske fag Studie-retningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år Grundforløb

24 Gymnasiale uddannelser Adgangskrav til stx, hhx og htx
Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller haft tilsvarende undervisning Have søgt om optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt prøve, hvis faget var et valgfag Have en godkendt uddannelsesplan Eleven kan evt. blive indstillet til en optagelsesprøve.

25 Stx, hhx og htx - opbygning
2½ års studieretningsforløb, indeholdende obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag Eleverne kan skifte studieretning og gymnasieretning efter grundforløbet Grundforløb, der varer ½ år, og som ud over de obligatoriske fag indeholder tværfaglige emner.

26 Hf Adgangskrav Man skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik Have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve Søge om optagelse direkte efter 10. klasse Have en godkendt uddannelsesplan.

27 Hvor vejledes de unge? Grundskolen UU - center – for unge op til 25 år
Ungdomsuddannelsen Opsøgende vejledning: Vejledere kontakter ledige unge Alle unge skal være i uddannelse eller i job Få mere at vide på: Dit lokale UU – center, tlf: E-vejledningsportalen og

28 Tak for i aften Lise Stefansen UU – vejleder mobil: 30 76 06 68


Download ppt "Forældre”kursus” i 8.kl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google