Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde med KU’s rådgivere 15. nov. 2011. •Velkomst v/ Sven Bo Madsen •Gennemgang af elementer i rammeaftaler v/ SBM •Dialog om eventuelle forslag til forbedringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde med KU’s rådgivere 15. nov. 2011. •Velkomst v/ Sven Bo Madsen •Gennemgang af elementer i rammeaftaler v/ SBM •Dialog om eventuelle forslag til forbedringer."— Præsentationens transcript:

1 Møde med KU’s rådgivere 15. nov. 2011

2 •Velkomst v/ Sven Bo Madsen •Gennemgang af elementer i rammeaftaler v/ SBM •Dialog om eventuelle forslag til forbedringer i processerne •Eventuelt •Afrunding Dagsorden

3 Rammeudbud / -aftaler Vedligeholdelse og mindre byggearbejder •Periode på 3-4 år •Alle aftaler er underskrevet i oktober 2009. •Aftaler er baseret på stor grad af gensidig tillid! Konkurrencen var ikke baseret på laveste pris, men i stedet på indhold.

4 Campus Service

5 Campus Byggeri Campusbyggechef NØRRE Campus 369.500 m2 SUNDNØRRE FÆLLED Drifts- område 3 CITY Campus 246.000 m2 SØNDRE Campus 122.000 m2 FREDERIKSBERG Campus 187.000 m2 Drifts- område 4 Arkitekt vedligehold: Maja + Birgit Anette F. ½ Peter ½ Peter Ingeniør vedligehold: Ebbe (Sven Bo) Saqib ½ Annette N. ½ Annette N. Campusteamleder: Lars Ole Lars Martin Einar Bo Melissa Anette P. ØSTER VOLD INDRE BY Drifts- område 4 Drifts- område 1 KUA Drifts- område 2 Drifts- område 5 LIFE Tåstrup Nødebo Djursland Hørsholm Bygningsgruppen

6 Campus Service Campus service CITY Campus service SØNDRE Campus service SUND Campus service NORD del Øster Vold Campus service NORD del Nørre Fælled Campus service Frederiksberg •Deltagelse i bygningssyn •Oplæg til vedligeh. planer •Krav til drifts- mæssige forhold •Lokal koordinering •Information af brugere •Adm. af bygningssyn •Vedligeh. planlægning •Kontakt til Bygningsstyrelsen •Udarb. af budget •Udarb. af samlede vedligeh. planer •Indgåelse af rådg. aftaler •Tilrettelæggelse og godk. af projekter og projekt- ændringer •Økonomistyring og regnskab Rådgivere •Ansvar for opgavens løsning og udførelse Bygningsstyrelsen (tidl. UBST) •Adm. af udv. bygningssyn •Planlægn. af udv. vedligeh. Organisation og roller vedr. vedligeholdelse på KU

7 Godk. budget Indv. bygn. syn udgives Planlægn. af indv. vedligeh. Planlægn. af udv. vedligeh. Udmelding af udv. vedligeh. Opstartmøder m. rådgivere Årlig redeg. om bygn. vedl. til KU’s ledelse Udarb. af budgetforslag Årscyklus

8 Bygningssyn, indvendigt Prio. 1 -indvendig Prio. 2 -indvendig Prio. 3 -indvendig Prio. 1 - udvendig Prio. 2 - udvendig Prio. 3 - udvendig Prio. 1 -indvendig Prio. 2 -indvendig Prio. 3 -indvendig Prio. 1 - udvendig Prio. 2 - udvendig Prio. 3 - udvendig

9 Midler til vedligeholdelse

10 KU:Rådgiver: - Fordeling af midler - Planlægn. af projekter i samarb. m. driftsomr. - Opstartmøder m. rådgivere- Overdraget projekter - Sende rekvisition på start- honorar *)- Forbereder projekter / skriver opstartnotater - Godkende opstartnotater / revidere rekvisition - Projektering og udbud - Indstilling - Godkendelse af indstilling / revidere rekvisition - Gennemføre projekt Indvendig vedligeholdelse - forløb *) Dette honorar er den første del af det samlede honorar for sagen baseret på den samlede entrepriseudgift

11 Udvendig vedligeholdelse - forløb Bygningsstyrelsen: - Udmelde projekter KU:Rådgiver: - Planlægn. af projekter i samarb. m. driftsomr. - Opstartmøder m. rådgivere- Overdraget projekter - Fremsender underskrevet tillægsaftale Herefter som ved indvendig vedligeholdelse

12 Midler til vedligeholdelse: 1. KU-bevilling 2. Bygningsstyrelsen-bevilling 3. Bygningsstyrelsen-indv. (Bygningsstyrelsen bidrag til lejers vedligeholdelse) Udvendig: Bygnings- styrelsen-bev. Indvendig: KU-bev. Bygnings- styrelsen-indv. Bygninger KU lejer af Bygningsstyrelsen Bygninger KU lejer af anden udlejer Ca. 860.000m²Ca. 90.000m² Bygninger KU ejer (donerede) Ca. 25.000m² Udvendig: Udlejer eller KU (afh. af lejekontrakt) Indvendig: KU-bev. Udvendig: KU-bev. Indvendig: KU-bev. Finansieringskilder til vedligeholdelse på KU

13 Økonomihåndtering Campus Plan & BygRådgiver Rekvisition Betalingsplan Godk. bet. plan Midler til ”KU-konto” Rådgiver godkender og betaler entreprenørfakturaer Entreprenør fakturaer Honorar fakturaer KU godkender og betaler honorarfakturaer

14 VFS Vedligeholdelses faktureringssystem

15 BVF Bygge- og vedlige holdelsesfakturering


Download ppt "Møde med KU’s rådgivere 15. nov. 2011. •Velkomst v/ Sven Bo Madsen •Gennemgang af elementer i rammeaftaler v/ SBM •Dialog om eventuelle forslag til forbedringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google