Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 | 2011 - engineering on the move INGENIØR I AARHUS Ingeniørhøjskolen i Århus | Aarhus School of Engineering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 | 2011 - engineering on the move INGENIØR I AARHUS Ingeniørhøjskolen i Århus | Aarhus School of Engineering."— Præsentationens transcript:

1 1 | 2011 - engineering on the move INGENIØR I AARHUS Ingeniørhøjskolen i Århus | Aarhus School of Engineering

2 2 | 2011 OVERBLIK •Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) •Aarhus School of Engineering (ASE) •Center of Applied Science and Engineering (CASE) •Erhvervssamarbejde •Internationale relationer •Ingeniør i Aarhus •Ingeniørpraktik •Ingeniørhøjskolen flytter - Navitas og Katrinebjerg •Kontakt

3 3 | 2011 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS • Uddannet kompetente ingeniører siden 1915 • Over 1.700 studerende • 170 akademiske, tekniske og administrative medarbejdere • Attraktiv placering i Aarhus C

4 4 | 2011 VORES TRE FOKUSOMRÅDER ● Uddannelse med fokus på at udvikle faglige og praktiske kompetencer og færdigheder. ● Udvikling af nye teknologier samarbejde med erhvervslivet ● Erhvervssamarbejde for at sikre relevans og kvalitet af vores kurser.

5 5 | 2011 SAMARBEJDSPARTNERE •Aarhus Universitet •Aarhus Maskinmesterskole •Arkitektskolen Aarhus •VIA University College •Aarhus Tech

6 6 | 2011 AARHUS SCHOOL OF ENGINEERING (ASE) ASE er et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Det Naturvidenskabelige Fakultet, ved Aarhus Universitet. ASE repræsenterer alle ingeniøruddannelser i Århus (diplomingeniør, civilingeniør og teknisk bachelor uddannelser) ASE har 2.200 studerende (2009) www.ase.au.dk

7 7 | 2011 UDDANNELSER •Otte diplomingeniør uddannelser 3 ½ år af udviklingsbaseret teknisk uddannelse •Otte civilingeniør uddannelser + 2 år forskningsbaseret teknisk overbygning •Tre teknisk bachelor uddannelser •Suppleringskurser og adgangskurser for studerende som mangler en adgangsgivende eksamen eller ikke har det rette niveau.

8 8 | 2011 DIPLOMINGENIØR I AARHUS •Bioprocesteknologi •Bygning •Bygningsdesign •Elektro •Informations- og Kommunikationsteknologi •Maskin •Stærkstrøm •Sundhedsteknologi

9 9 | 2011 • Biomedicinsk teknologi • Biosystemteknologi • Byggeri • Mekanik • Optik og elektronik • Procesteknologi • Teknisk geologi • Teknisk IT CIVILINGENIØR I AARHUS

10 10 | 2011 TEKNISK BACHELOR I AARHUS • Bioteknologi • Geoteknologi • Kemi og teknologi

11 11 | 2011 PH.D. I AARHUS Ph.d. studerende på Ingeniørhøjskolen er tilknyttet Aarhus Graduate School of Science (AGSoS). AGSoS er ph.d. skolen for Aarhus Universitet, Naturvidenskabeligt Fakultet. AGSoS har ca. 500 ph.d. studerende.

12 12 | 2011 INGENIØRPRAKTIK Diplomingeniørstudiet indeholder en praktikperiode på fem måneder i en erhvervs- virksomhed. I løbet af praktikopholdet arbejder de studerende som ingeniørassistent og bruger teorien fra studiet til at løse praktiske ingeniøropgaver.

13 13 | 2011 Center for Applied Science and Engineering (CASE) Forsknings- og udviklingsaktiviteter er samlet under navnet Center for Applied Science and Engineering (CASE). CASE vil fremme forsknings- og udviklingsbaseret uddannelse for studerende på alle niveauer, fra diplom til ph.d.,på Aarhus School of Engineering (ASE) www.case.au.dk

14 14 | 2011 FORSKNING OG UDVIKLINGSOMRÅDER •Bygning og bygningsdesign •Elektronik og Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) •Energi og systemdesign •Mekanik •Procesteknologi

15 15 | 2011 VIDENSCENTRE Aarhus School of Engineering har to videnscentre: • Integreret Energi Design (IED) Har til formål at udvikle og videreformidle en praktisk anvendelig designguide for energioptimeret design af byggeri. • Sundhedsteknologier i Hjemmet (SIH) Skal fremme udviklingen af nye sundhedsteknologier til overvågning og behandling af patienter og ældre i eget hjem.

16 16 | 2011 UDVIKLINGSLABORATORIER •Energi, proces og konstruktionsoptimering •Pervasive Computing and Electronic Lab •Architectural Engineering Lab •Biomedicinsk laboratorium •Center for Control Applications •Geoteknik og miljø •Pervasive Healthcare Lab •Fotonik laboratorium •Wireless Connectivity Lab

17 17 | 2011 ERHVERVSSAMARBEJDE Ingeniørhøjskolen arbejder tæt sammen med virksomheder om at udvikle ny teknologi og afprøve ideer i praksis. Erhvervssamarbejde foregår i: •Udviklingslaboratorier, hvor undervisere og studerende i samarbejde med virksomheder om specifikke udviklingsprojekter. •Ingeniørpraktik •Studieprojekter og bachelorprojekter

18 18 | 2011 STRATEGIC PARTNERS Partnerskabet vil typisk indebære fagligt samarbejde på konkrete udviklingsprojekter, formidling af jobs hos virksomheden og en eksponering af virksomheden over for de studerende gennem fælles arrangementer. Praktikpladser og studieprojekter. Strategic Partners: Agrotech, COWI A/S, Econocap A/S, Kirkholm Mekatronikklyngen, Maskiningeniører A/S, Mærsk Oil, Samson Agro A/S

19 19 | 2011 CORPORATE PARTNERS Partnerskabet indebærer typisk et fagligt samarbejde om forskellige udviklingsprojekter, formidling af jobs hos virksomheden og en eksponering af virksomheden over for de studerende gennem arrangementer, jobmesser, faglige oplæg og skiltning på skolen. Praktikpladser og studieprojekter. Corporate Partners: Bang & Olufsen, Rambøll, Siemens Wind Power, Vestas

20 20 | 2011 ANDRE ERHVERVSSAMARBEJDER Aktiviteter:  Udvikling og drift af tekniske udviklingslaboratorier.  Studie og afgangsprojekter.  Ingeniørpraktik  Summer Schools Udover de formelle partnerskaber arbejder Ingeniørhøjskolen tæt sammen med mange virksomheder i Danmark og internationalt omkring ingeniørpraktik, projekter og udviklingsaktiviteter.

21 21 | 2011 INTERNATIONALE RELATIONER Internationale semestre: •Environmental Construction Engineering •Embedded Digital Signal Processing •Mechanical Design •Applied App Development Vi har udvekslingsaftaler med 60 uddannelsesinstitutioner i Europa, Brasilien, Russland, Kina, Australien og USA.

22 22 | 2011 SUMMER SCHOOL Summerschools 2011 •Conceptual Design and Development of Innovative Products •Summer School Biofuel Production Technology •District Heating •Power •Wind Turbine Technology Hvert år til juli-august, afholder Ingeniørhøjskolen internationale Summer Schools i tæt samarbejde med bla. erhvervslivet.

23 23 | 2011 IT BYEN KATRINEBJERG, 2011 •I december 2011 flytter Ingeniørhøjskolens uddannelser informations- og kommunikationsteknologi, elektro og sundhedsteknologi til nye bygninger i it-byen Katrinebjerg i Aarhus. •Udover Ingeniørhøjskolens uddannelser, vil de nye bygninger også huse Datalogisk Institut og Informations- og Medievidenskab fra Aarhus Universitet samt Alexandra Instituttet. •Alt i alt vil 3000 studerende, forskere, medarbejdere og virksomheder få deres daglige gang her. •Dermed vil det være det største teknisk-naturvidenskabeligt uddannelses- og udviklingsmiljø i Danmark. •Tættere samarbejde mellem uddannelse, forskning og erhverv. Tværfagligt uddannelse og fælles nationale og internationale udviklingsprojekter mellem uddannelserne og virksomhederne vil være nemmere at håndtere med den fælles geografiske placering.

24 24 | 2011 NAVITAS, AARHUS HAVN, 2014 •I 2014 vil Ingeniørhøjskolen, Aarhus Maskinmesterskole og en afdeling af INCUBA Science Park flytte til en ny bygning på De Bynære Havnearealer i Aarhus havn – Navitas. •Navitas vil huse nye faciliteter for uddannelse, forskning, udvikling og iværksætteri. •Mere end 2.300 studerende og med- arbejdere vil have deres daglige gang i Navitas. •Navitas vil blive et videnscenter og innovativt miljø indenfor energi, miljø og innovation. •www.navitaspark.dkwww.navitaspark.dk

25 25 | 2011 KONTAKT Læs mere om Ingeniørhøjskolen www.iha.dk www.iha.dk Læs mere om Aarhus School of Engineering www.ase.au.dk www.ase.au.dk Bliv fan på Facebook www.facebook.com/Ingeniorhojskolen www.facebook.com/Ingeniorhojskolen Følg med på twitter twitter.com/ingenior_aarhus twitter.com/ingenior_aarhus Se film på Youtube www.youtube.com/user/Ingeniorhojskolen www.youtube.com/user/Ingeniorhojskolen Mød os på LinkedIn (IHA group) www.linkedin.com www.linkedin.com


Download ppt "1 | 2011 - engineering on the move INGENIØR I AARHUS Ingeniørhøjskolen i Århus | Aarhus School of Engineering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google