Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AAU, BL7 Forside Byggeweb Projekt og Udbud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AAU, BL7 Forside Byggeweb Projekt og Udbud."— Præsentationens transcript:

1 AAU, BL7 Forside Byggeweb Projekt og Udbud

2 Byggeweb A/S Introduktion Backbone A/S eksisteret siden 1997
Absolut største udbyder af projektweb i Danmark Fokuseret på IT til byggebranchen Kvalificeret rådgivning af branchefolk Tæt samarbejde med Teknologisk Institut, DDB og BygSoL Projektweb Digitalt udbud Digitalt Arkiv Byggeøkonomi Space Management Facility Management Etc. Firmapræsentation, produkter, kort dialog om projektets art og forløb (til afklaring af behov og løsning)

3 Digitalt samarbejde i byggebranchen
Hvorfor nu det?

4 Digitalt samarbejde i byggebranchen
Investeringen i IT Sektoren har investeret store summer i IT i de sidste 20 år Produktivitetsforbedringer i den enkelte virksomhed. Ringe produktivitetsstigning i sektoren som helhed. Potentiale til forbedringer Ligger primært i grænseovergangene mellem de forskellige aktører. Effektiv ressourceudnyttelse, mindsket spildtid og bedre kvalitet kan opnås, når den rigtige information er tilgængelig hos alle på det tidspunkt, hvor den behøves.

5 Digitalt samarbejde i byggebranchen
Dette kræver Fælles grundlag at arbejde ud fra. Holdning til at tingene kan gøres anderledes. Krav fra bygherrer.

6 Det Digitale Byggeri Bygherrekravet Projektweb

7 Målsætning Kravene fra januar 2007 Det Digitale Byggeri
Grundlaget for en fuldstændig digitalisering af alle de data, dokumenter og tegninger, der produceres og udveksles fra byggeprogram til drift. Kravene fra januar 2007 Alle statslige og statslige støttede byggerier skal digitaliseres fra start til slut. Kravene skal være uafhængige af specifikke produkter og formater Kravene må ikke fastlåse udviklingen, men tage hensyn til fortsat udvikling

8 Indsatsområdet Det Digitale Byggeri Det digitale fundament
Bygherrekrav Digitalt udbud 3D modeller Projektweb Digital aflevering Bedst i byggeriet gennemføre udbud og afgive tilbud digitalt over internettet. modtage, bearbejde og afsende 3D CAD-tegninger. samarbejde og dele dokumenter i en projektweb på internettet. aflevere driftsrelevante data digitalt til bygherren.

9 Bygherrekravet Projektweb
Det Digitale Byggeri Bygherrekravet Projektweb At sikre Understøttelse af byggeprocessen helt ud på byggepladsen. Alle parter et højt informations- og kommunikationsniveau. Understøttelse af den offentlige bygherres faser fra programmering til 5-års eftersyn. Her under at sikre dataejerskab, ansvarsfordeling og historik. Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter Bygherre skal sikre at alle anvender projektweb. Al information skal udveksles gennem projektweb. Krav 2: Projektwebløsning Bygherre skal sikre en sikker løsning, herunder krav til Sprog, historik og status på dokumenter. Faciliterter til udprint af tegninger på byggepladsen. Krav 3: Tegningsformat Produktionstegninger skal kunne udprintes læsbart i A3. Påføring af målestoksfigur.

10 Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”
Det Digitale Byggeri 2. Høringsudgave af ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”

11 Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”
Det Digitale Byggeri 2. Høringsudgave af ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”

12 Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”
Det Digitale Byggeri 2. Høringsudgave af ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”

13 Bygherrekravet Digital Udbud
Det Digitale Byggeri Bygherrekravet Digital Udbud At sikre En løsning, der skal give mulighed for automatisk udtræk af mængder på grundlag af digitale tegninger og standardiserede beskrivelser. Elektronisk fordeling af udbudsmateriale og afgivelse af tilbud. Krav 1: Standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse (differencierede krav for projekter over 3 mio. og 40 mio.) Udarbejdelse af standardiserede digitale beskrivelser baseret på BIPS B100 beskrivelsesstruktur. Udarbejdelse af en beskrivende mængdefortegnelse (BMF) med mængder struktureret efter DBK. Sammenhæng mellem poster i BMF og beskrivelsen. Opmålingsreglerne fremgår af udbudsmaterialet Krav 2: Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser at alt udbudsmateriale er tilgængeligt på Internettet i udbudsperioden. at udbudsmaterialet tilrettelægges og udformes således, at projektdata i størst muligt omfang kan genbruges elektronisk af efterfølgende aktører i byggeriets processer. Bygherren skal tilvejebringe Internetbaserede faciliteter til brug for modtagelse af tilbud.

14 2. Høringsudgave af ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og
Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”

15 2. Høringsudgave af ”Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og
Kommunikationsteknologi ved statslig byggeri.”

16 Byggeweb Produktgennemgang
Forside Projekt og Udbud

17 Byggewebs produkter Byggeweb Produkter
Byggeweb Projekt En projektweb til at styrer og håndterer dokumenter. Et værktøj, der understøtter de vante arbejdsgange i en byggesag. Byggeweb Udbud Et værktøj til at afvikle udbud digitalt. Understøtter alle former for udbud (offentlige, begrænsede el. underhåndsbud). Byggeweb Arkiv - Et værktøj til digitalt online arkiv. - Indeholder viewer til at vise størsteparten af de filformater i byggebranchen.

18 Byggeweb Projekt Byggeweb Dokumenthåndtering og Workflow Management
Forside Byggeweb Dokumenthåndtering og Workflow Management

19 Princip Byggeweb Projekt
Digital dokumenthåndtering og Workflow management Bygherrerådgivere Udførende Byggeweb INTERNET Bygherre Andre Rådgivere Printleverandør Brugere

20 Byggeweb Projekt OPBYGNING PROJEKTERING
Udveksling mellem rådgivere o.lign. Projekt- ell. arkivrum PRODUKTION Opsamling et sted, altid nyeste og godkendte dokumenter DISTRIBUTION Den enkelte modtageres eget overblik Arkiv Opdelt i områder efter fase. Arkiv PROGRAM DESIGN UDFØRELSE DRIFT Programmering Forslag Udbud Aflevering 1. Års gennemgang 5. Års gennemgang Byggeplads

21 Byggeweb Projekt PROCES
Byggeweb Proces under-støtter de niveauer et digitalt dokument gennemlever før papir. Foreløbig Udgivet Godkendt / Afvist Frigivet Udsendt Frigivet ( PLT etc.) Et digitalt samlingssted Fælles projekt rum Adgangsstyring Rettighedsstyring Fuldstændig styr på output Adgang i.f.t. roller Versions- og revisionsstyring Viewer til div. filtyper, inkl. AutoCAD og plotfiler Håndtering af AutoCAD referencefiler Foreløbig ( DWG etc.) Aflevering ( PLT etc.)

22 Overvågningsmail udsendes
Byggeweb Projekt PROCES, (ARBEJDSOMRÅDE) Arbejdsgange Udveksling af dokumenter mellem rådgivere Overvågning af mapper I arbejdsområdet udveksler rådgiverne dokumenter der endnu ikke er godkendte. Et digitalt projektrum Understøtter tekniske filtyper Versionsstyring Viewer Sender (uploader) Henter (downloader) Arkitekt A-01.dwg ARK - tegninger A-01.dwg Ingeniør tegning bearbejdes Et digitalt samlingssted Fælles projekt rum Adgangsstyring Rettighedsstyring Fuldstændig styr på output Adgang i.f.t. roller Versions- og revisionsstyring Viewer til div. filtyper, inkl. AutoCAD og plotfiler Håndtering af AutoCAD referencefiler Sender (uploader) Overvågningsmail udsendes ING - tegninger I-01.dwg Ingeniør

23 Arbejdsgange Byggeweb Projekt Opsamling af materiale
PROCES, (UDGIVELSESOMRÅDE) Arbejdsgange Opsamling af materiale Godkendelsesprocedure I udgivelsesområdet samles gældende og godkendte dokumenter der er udgivet. Et digitalt opsamlingssted Gældende projekt- materiale et sted Versionsstyring Godkendelse et sted Central distribution Hvad mangler Sidste handlinger Viewer Godkendelsesprocedure Fil udgives Fil beskrives Fil tjekkes Fil udgives (godkendt) I-01.plt Ingeniør (udgiver) Tegninger + Konstruktion Godkender informeres med mail Fil placeres i folder (afvist) Et digitalt samlingssted Fælles udgivelsesrum Adgangsstyring Rettighedsstyring Godkendelsesprocedure Gældende projektmateriale et sted Gyldent sæt et sted Versions- og revisionsstyring Godkend eller afvis udgivelse Viewer til div. filtyper, inkl. plotfiler Blokering af AutoCAD referencefiler Central distribution Digital fordeling på tværs af modtagere ”En til mange” distribution i.f.t. fordeling Overblik – hvad mangler Til godkendelse Ikke fordelte filer Overblik – sidste handlinger Senest godkendte filer Seneste udgivne filer Senest fordelte filer Totalrådgiver (godkender) Ingeniør informeres med mail Folder: Afviste filversioner

24 Arbejdsgange Byggeweb Projekt Fordeling af projektmateriale
PROCES, (FORDELINGSOMRÅDE) Arbejdsgange Fordeling af projektmateriale Overvågning af fordelingsliste I fordelingsområdet distribueres dokumenterne til de udførende, som så selv kan vælge hvilke de vil printe. Fil frigives til fordelingslister Brugere kan se, hente og printbestille materiale Arkitekt 1 Bevar overblikket Modtag som du ønsker Viewer Ingeniør 1 Rådgiver Ingeniør 2 Bevar overblikket Henvisninger fra Udgivelsesområdet Dokumenter i.f.t. arbejde Altid tilgængelige Projektmaterialet – alt i en lang liste Modtag som du ønsker Hent kun relevante dokumenter Print bestiller selv efter behov Bevar dokumenter digitale og spar tid og print Altid nyeste version synlig Overblik hvad har jeg og hvad ikke Leverer helt ud til slutbrugeren på pladsen Bygherre Bygherre Ingeniør (frigiver) I-01.plt Mester Entreprise 1 Svend

25 Struktur og opsætning Byggeweb Projekt Struktur
Modificeret udgave af bips Pub. 10. Tilpasset de forskellige organisationsformer. Rettigheder Individuel rettighedsopsætning af brugerne.

26 Udgivelse og frigivelse
Byggeweb Projekt Udgivelse og frigivelse Kan foretages i én arbejdsgang Kan foretages i flere arbejdsgang af forskellige personer

27 Bedre sammenhæng mellem projektering og produktion
Byggeweb Projekt GEVINSTER Opnå Bedre sammenhæng mellem projektering og produktion Effektiv projektkommunikation og bedre koordinering Sikkerhed og fuldt overblik Økonomiske besparelser Øget effektivisering Hurtigere projektafslutning – til tiden Undgå ”Flaskehalse” Fejl og misforståelser Udskudte deadlines Tvister Byggeweb Singellogin Valgfri struktur Overblik via lister over filers status Adgangsstyring Versions- og revisionsstyring Viewer til div. filtyper, inkl. AutoCAD og plotfiler Håndtering af AutoCAD referencefiler Styret fordeling og distribution Godkendelsesprocedure Sikkerhed Eksternt hostingcenter Høj liniekapaciteten (mindst 612 Mbit) Driftssikre webserverne Nedskrevne procedurer for nødstilfælde Datasikkerheden dokumenteret

28 Byggeweb viewer Byggeweb Projekt Bevar overblikket
Læs alle filformater uden installation af specielle programpakker Byggeweb gør det nemt for dig Et utal af udskriftsmuligheder Redlining – funktion Compare - funktion & Sikkerhed • Ingen investering • Compare-funktion • Print storformat til mindre format • Print i skala og skaleret • Spar penge på print • Online kommentering Bevar overblikket Henvisninger fra Udgivelsesområdet Dokumenter i.f.t. arbejde Altid tilgængelige Projektmaterialet – alt i en lang liste Modtag som du ønsker Hent kun relevante dokumenter Print bestiller selv efter behov Bevar dokumenter digitale og spar tid og print Altid nyeste version synlig Overblik hvad har jeg og hvad ikke Leverer helt ud til slutbrugeren på pladsen

29 PROJEKTHJEMMESIDE OG WEB KAMERA
Byggeweb Projekt TILLÆGSYDELSER PROJEKTHJEMMESIDE OG WEB KAMERA Lad en hjemmeside fortælle om byggeriets visioner og fremdrift. og BYGGEWEB STARTMØDE Byggeweb Startmøde er en introduktion til det digitale samarbejde i Byggeweb. Det er nødvendigt med faste rammer når man udveksler dokumenter digitalt. På mødet vælges mappestruktur, mappenavngivning, brugerrettigheder og evt. CAD standard. UNDERVISNING Ønskes en gennemgang for alle brugere af de arbejdsgange man besluttede på startmødet, er undervisning en god ide. PROJEKTADMINISTRATION Byggeweb tilbyder at forestå projektadministrationen. Dette udføres af byggefagligt kompetente konsulenter, og sikrer at Byggeweb-projektet drives rationelt af en uvildig part. SUPPORT Byggewebs konsulenter yder gratis support til brugere af Byggewebs software. Projektering Produktion Drift Startmøde I Startmøde II Opstart Administrator- undervisning Startpakke Projekt- undervisning I Evaluering I undervisning II Evaluering II

30 Kommunikationsaftale
Byggeweb projekt DIGITALE ANBEFALINGER Kommunikationsaftale Fælles projektdokument vedr. den digitale kommunikation. Alle beslutninger omkring strukturen, politikker og arbejdsmetoder skrives ind. Dvs. projektets ”spilleregler” defineres. Fx projektets politik omhandlende Navngivning, filformater & frekvens Overvågning Print Aflevering Byggeweb Singellogin Valgfri struktur Overblik via lister over filers status Adgangsstyring Versions- og revisionsstyring Viewer til div. filtyper, inkl. AutoCAD og plotfiler Håndtering af AutoCAD referencefiler Styret fordeling og distribution Godkendelsesprocedure Sikkerhed Eksternt hostingcenter Høj liniekapaciteten (mindst 612 Mbit) Driftssikre webserverne Nedskrevne procedurer for nødstilfælde Datasikkerheden dokumenteret Skabeloner til struktur Baseret på bips publikation 10 (Arkiv- og dokumentstrukturer) Tilretninger til de enkelte projekter

31 Byggeweb Udbud Forside Distribution af materiale og indsamling af tilbud 100% digitalt.

32 Byggeweb Udbud OPBYGNING UDBUDSMATERIALE
Indsamling af udbudsmateriale fra alle fag AFLEVERINGSKRAV Opsætning af et eller flere krav for aflevering af økonomiske tilbud TILBUDSINDHENTNING OG VINDERE Den enkelte tilbudsgiver aflevere tilbud Opdelt i funktioner i.f.t. formål Byggeweb ETABLERING UDBUD LICITATION UDFØRSEL Spørgsmål /svar Rettelsesblade Rev. udbudsmateriale Struktur og krav Tilbudsgivere Lukket Evt. offentligørelse Vindere Åbent

33 Princip Byggeweb Udbud
Digital tilgængelighed og aflevering i samme rum og periode

34 Optimering af print- og distributionsudgifter
Byggeweb Udbud GEVINSTER Opnå Optimering af print- og distributionsudgifter Bedre tid & øget effektivitet Bedre udnyttelse af ressourcer Præcis opsætning & håndtering af afleveringskrav Undgå Unødige omkostninger på print Unødige omkostninger på distribution Unødig brug af tid & ressourcer Byggeweb Singellogin Valgfri struktur Overblik via lister over filers status Adgangsstyring Versions- og revisionsstyring Viewer til div. filtyper, inkl. AutoCAD og plotfiler Håndtering af AutoCAD referencefiler Styret fordeling og distribution Godkendelsesprocedure Sikkerhed Eksternt hostingcenter Høj liniekapaciteten (mindst 612 Mbit) Driftssikre webserverne Nedskrevne procedurer for nødstilfælde Datasikkerheden dokumenteret

35 Byggeweb Support Forside

36 Support & undervisning
Byggeweb Support SUPPORT Support & undervisning Undervisning af administrator og ”almindelige” brugere. Supportmateriale kan hentes fra hjælp-menuen. Supportblade baseret på roller FAQ med typiske spørgsmål / problemer Administratorhåndbog Gratis og ubegrænset support til alle. Kontaktoplysninger Byggeweb A/S Ryesgade 19C, 2. sal København N Byggeweb Singellogin Valgfri struktur Overblik via lister over filers status Adgangsstyring Versions- og revisionsstyring Viewer til div. filtyper, inkl. AutoCAD og plotfiler Håndtering af AutoCAD referencefiler Styret fordeling og distribution Godkendelsesprocedure Sikkerhed Eksternt hostingcenter Høj liniekapaciteten (mindst 612 Mbit) Driftssikre webserverne Nedskrevne procedurer for nødstilfælde Datasikkerheden dokumenteret

37 Byggeweb administration
Forside Oprettelse af brugere, projekter og udbud.

38 Byggeweb Administration
Oprettelse af bruger Tilmelding via Firmaadministrator opretter. Mail eller ring til os. Oprettelse af projekter / arkiver Oprettelse via på baggrund af tidligere projekter. Tilknytning af brugere til projekter Projektets administrator tilknytter. Brugere anmoder om adgang Oprettelse af projekter Oprettelse via

39 Spørgsmål og svar Forside Fri dialog

40 Spørgsmål og svar? Byggeweb Generelt DET FORTÆLLER VI GERNE
DIALOG Spørgsmål og svar? DET FORTÆLLER VI GERNE Hvad koster det? Hvor let er det at komme i gang? Hvor mange ressourcer skal du afsætte? Hvad gør du? Hvad gør vi? Byggeweb Singellogin Valgfri struktur Overblik via lister over filers status Adgangsstyring Versions- og revisionsstyring Viewer til div. filtyper, inkl. AutoCAD og plotfiler Håndtering af AutoCAD referencefiler Styret fordeling og distribution Godkendelsesprocedure Sikkerhed Eksternt hostingcenter Høj liniekapaciteten (mindst 612 Mbit) Driftssikre webserverne Nedskrevne procedurer for nødstilfælde Datasikkerheden dokumenteret


Download ppt "AAU, BL7 Forside Byggeweb Projekt og Udbud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google