Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde"— Præsentationens transcript:

1 Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde
RefWorks Niels Erik Frederiksen – Statsbiblioteket – Revideret udgave marts 2010

2 Indhold - RefWorks Indledning Oprettelse af databasen s. 2 -
Opbyggelse af databasen Import af referencer Direkte s Via tekstfil s. 18 - Manuel indskrivning s. 26 - Søgning i Refworks s. 28 - Strukturering af databasen s. 30 - Tilføjelse af vedhæftede filer s. 38 - Udfærdigelse af referencer og litteraturlister Formatér en litteraturliste i RefWorks s. 43 - Formatér referencer og litteraturliste v.h.a. Write-N-Cite sammen med Word (Windows) og Word (Mac) s Ny udgave af Write-N-Cite til Windows s. 63 - Formatér referencer og litteraturliste ved brug af andre tekstbehandlingsprogrammer – f.eks. OpenOffice eller RTF s. 69 - Output Styles s. 77 - Ekstra tips & tricks s. 82 -

3 RefWorks Et webbaseret referencehåndteringsværktøj
Hvad kan man med RefWorks? Opbygge sin egen database over referencer, både ved import fra elektroniske bibliografier/databaser, bibliotekskataloger m.m. og ved manuel indtastning Formatere referencer og litteraturlister til artikler, bøger og opgaver i overensstemmelse med internationale standarder Logge sig på sin egen database fra en hvilken som helst computer i verden, blot den er koblet til internettet 2

4 Sådan bliver man bruger af RefWorks
Ansatte og studerende ved Aarhus Universitet kan gratis få adgang til RefWorks. For at registrere sig som bruger, skal man anvende en PC inden for Aarhus Universitets IP-adresser*, men herefter kan RefWorks benyttes uden for campus med en ekstra Group Code (fremgår af din velkomstmail fra RefWorks - eller kan oplyses af Du kan altså bruge programmet, uanset hvor du befinder dig. Alt i forbindelse med RefWorks er meget enkelt. Det gælder også registreringen. Gå ind på følgende URL: og vælg linket ’Sign up for an Individual Account’ *) Af denne indgang fremgår det, at registreringen sker via Statsbiblioteket ’RefWorks User Login for Statsbiblioteket’

5 Registrering (fortsat)
Herefter skal følgende formular udfyldes: Når man klikker på ’Register’ åbner programmet, og man kan gå i gang.

6 RefWorks åbningsside Sådan ser din første åbningsside ud umiddelbart efter, du har oprettet din database I det følgende vil de vigtigste funktioner blive gennemgået

7 Importér referencer til RefWorks
I RefWorks findes der tre forskellige måder at importere referencer på: Direkte eksport fra online database Import via tekstfiler Manuel indskrivning i RefWorks

8 Direkte eksport fra online database
RefWorks er koblet sammen med en lang række databaser (bibliografier, tidsskrifter, bibliotekskataloger mm.), så man let kan eksportere udvalgt reference-materiale til egen database. Som oftest er det meget enkelt at overføre de referencer, man har fundet i en given database til RefWorks, men metoden kan variere fra udbyder til udbyder. I det følgende tages udgangspunkt i bibliografien ’Historical Abstracts’ fra EBSCO.

9 Direkte eksport fra online database
På søgeresultatsiden i Historical Abstracts kan man udvælge referencer ved at aktivere linket ’Add to folder’ (1) For at overføre de udvalgte referencer til RefWorks skal man klikke på Folder-linket øverst (2). Herved kommer man til Folder list (se næste side)

10 Direkte eksport fra online database
På siden ’Folder List’ markeres tjekboksene ud for de referencer, der ønskes eksporteret (1). Efterfølgende klikkes på eksport-ikonet (2)

11 Direkte eksport fra online database
Herved fremkommer nedenstående side, hvor man først vælger ’Direct Export to RefWorks’ (1) og dernæst klikker på knappen ’Save’ (2)

12 Direkte eksport fra online database
Importside: De fremviste poster: Så snart referencerne er indløbet, kommer RefWorks med en melding (1) Når der klikkes på ’View Last Imported Folder’ fremvises posterne (2) Herfra kan referencerne gemmes i den eller de mapper, man måtte ønske. Herom senere.

13 Direkte eksport fra bibliotek.dk
I ’bibliotek.dk’ skal man først registrere, at man ønsker at kunne gemme udvalgte poster til brug for et referencehåndterings-værktøj. Det gøres på følgende måde: Gå ind i ’Mit bibliotek.dk’ og klik på undermenuen ’Indstillinger’. Herunder vælges fanebladet ’Bestil og import’ Nederst på siden findes oplysninger om import til RefWorks, EndNote og Reference Manager. Mærk ’Ja’ af i tjekboksen og gem oplysningen

14 Direkte eksport fra bibliotek.dk
De referencer, der ønskes eksporteret til RefWorks markeres på søgeresultatsiden

15 Direkte eksport fra bibliotek.dk
Efter at have markeret de ønskede poster, går man til siden ’Min kurv’ (1), udvælger de titler man ønsker overført (2) og klikker på linket nederst (3). Derefter overføres posterne automatisk til RefWorks-databasen

16 Direkte eksport fra www.statsbiblioteket.dk
Ud for de poster, man ønsker at overføre, klikker man på det tilhørende link ’Tilføj’ (1) Derved placeres posten på bestillingslisten (2), og herfra skal posten overføres til ’Huskelisten’ via knappen ’Føj til huskeliste’ (3)

17 Direkte eksport fra www.statsbiblioteket.dk
Herefter åbnes ’Huskeliste’ og igen markeres de poster, der skal overføres til RefWorks Slutteligt klikkes der blot på knappen ’Eksporter til RefWorks’, hvorved posterne automatisk overføres til RefWorks-databasen

18 Import af tekstfiler Endnu findes der databaser, hvor man ikke direkte kan eksportere til RefWorks, men ofte vil man her kunne gemme udvalgte poster som en tekstfil på sin computer, og derfra importere den til RefWorks. Følgende eksempel tager udgangspunkt i ’Web of Science’ På vanlig vis markeres de poster, der skal overføres (1) og lægges efterfølgende i ’Marked List’ via knappen ’Add to Marked List’ (2). Siden ’Marked List’ åbnes via linket øverst (3)

19 Import af tekstfiler På den fremkomne side kan man udvælge de oplysninger som man gerne vil have med over i databasen, f.eks. abstract, times cited mm. Når valget er foretages klikkes der på knappen ’Save to File’ ud for rullemenuen ’Other Reference Software’

20 Import af tekstfiler Her klikkes der på knappen ’Save’ (1), hvorved et lille popup-vindue fremkommer (2) Denne fil gemmes lokalt på egen PC (3) og importeres herfra til RefWorksdatabasen (se efterfølgende)

21 Import af tekstfiler Når posterne skal importeres til RefWorks, går man ind under ’References’ og vælger ’Import’

22 Import af tekstfiler På importsiden vælges først importfilter, her ’ISI’ (ISI-Thomson står bag etableringen af databasen) (1) Under rullemenuen til ’Database’ vælges ’Web of Science’ (2) Derefter indsættes tekstfilen via knappen ’Gennemse..’ (3) Til slut klikkes på ’Import’ nederst på siden (4)

23 Import af tekstfiler Efter at have klikket på importknappen fremkommer følgende side: Klik på knappen ’View Last Imported Folder’ for at se de importerede referencer.

24 Import af tekstfiler Fra denne side kan referencerne gemmes i den mappe, man måtte ønske (herom senere)

25 Import af tekstfiler Når det drejer sig om mindre filer kan man vælge copy/paste-metoden, forstået på den måde, at man i tekstfilen kopierer hele teksten, og efterfølgende indsætter den i feltet ’Import Data from the following Text’ (højreklik -> Paste/Indsæt).

26 Manuel indskrivning Hvis databasen/katalogen ikke giver mulighed for at sende de udvalgte referencer til RefWorks, kan man foretage en manuel indskrivning i RefWorks ved at gå ind under ’References’ og vælge ’Add New Reference’.

27 Manuel indskrivning På siden, hvor den manuelle katalogisering foregår, findes et væld af felter. Hvilke felter, der skal udfyldes, vælger man selv. Vær blot opmærksom på, at få indsat de bibliografiske oplysninger, der skal indgå i noter og litteraturlister. Derudover er det vigtigt, at man vælger den rette ressourcetype i feltet ’Ref Type’. En reference citeres jo forskelligt alt efter om det drejer sig om f.eks. en artikel, bog eller webside.* * Ønsker man f.eks. at henvise til et kapitel/afsnit i en bog/antologi skal man under RefType vælge Book, Section

28 Søg i RefWorks-databasen
Når man har fået samlet mange referencer i sin RefWorksdatabase, er det hensigtsmæssigt at kunne foretage søgninger, så man hurtigt kan få fat i de relevante referencer. Her giver RefWorks mulighed for såvel enkel søgning som udvidet søgning. Den enkle søgefunktion findes øverst til højre på RefWorkssiden: Når flere ord skrives ind i søgefeltet indsætter RefWorks automatisk et ’OR’ mellem ordene. I dette tilfælde betyder det, at alle de poster, der enten indeholder ordet ’roman’ eller ’coins’ eller begge, fremkommer på søgeresultatsiden. RefWorks foretager desuden automatisk trunkering. Findes der poster, der f.eks. indeholder ordet ’romantic’, vil de også figurere i søgeresultatet

29 Udvidet (avanceret) søgning
Går man ind under ’Search’ og vælger ’Advanced’, udvides søgemulighederne. Her kan man bl.a. vælge mellem en AND-, OR- eller NOT-søgning, ligesom man kan afgrænse søgningen til bestemte mapper.

30 Strukturering af RefWorks-databasen
Når nye mapper skal oprettes, gamle slettes eller omdøbes, skal man gå ind under ’Folders’ og vælge ’Organize Folders’* * Hvis man blot skal oprette en ny mappe er det tilstrækkeligt at vælge indgangen ’Create New Folder’

31 Strukturering af RefWorks-databasen
På siden ’Organize Folders’ kan man oprette nye mapper og omdøbe eller slette eksisterende mapper. Mappen ’Last Imported’ indeholder alle de sidst importerede referencer, ved næste import skubbes dette svarsæt ud i "References not in a Folder". Når en ny mappe skal oprettes klikkes der på ’Create New Folder’ (se næste side).

32 Strukturering af RefWorks-databasen – ’Create New Folder’
Herefter fremkommer siden ’Create New Folder’ (1), hvor navnet på den nye mappe indskrives – her ’Tycho Brahe’. RefWorks kommer med beskeden ’Successfully created the folder ”Tycho Brahe” (2) Klik ’OK’ og siden ’Organize Folders’ fremkommer igen (3), nu med den nye mappe indplaceret. 1. 2. 3.

33 Strukturering af RefWorks-databasen
Strukturering af RefWorks-databasen. Hvordan referencer lægges i den ønskede mappe Først skal man have lokaliseret de referencer, man ønsker at udvælge. Dette kan gøres på tre forskellige måder Via søgefunktionen (se ovenfor) Via ’View – Folder’ Via ’View – All References’ 2. 3.

34 Strukturering af RefWorks-databasen
Strukturering af RefWorks-databasen. Hvordan referencer lægges i den ønskede mappe Som eksempel vælges her ’View – Folder’, og herunder ’References Not in a Folder’

35 Strukturering af RefWorks-databasen
Strukturering af RefWorks-databasen. Hvordan referencer lægges i den ønskede mappe På siden ’References Not in a Folder’ markeres først de referencer, man ønsker at overføre (1) Dernæst klikker man på rullemenuen ’Put in Folder…’ (2) og vælger den ønskede mappe – her ’Tycho Brahe’

36 Strukturering af RefWorks-databasen. Se indholdet i den nye mappe.
For at se indholdet i den nye mappe skal man gå ind under ’Folders’ ned til ’View’ og vælge navnet på mappen – her ’Tycho Brahe’

37 Strukturering af RefWorks-databasen. Se indholdet i den nye mappe
Herefter fremkommer en side med mappens referenceindhold

38 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference
Når du ønsker at vedhæfte en fil til din reference, vælger du linket ’Edit’.

39 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference
På Edit Reference-siden hentes filen ind via knappen ’Gennemse…’ og efterfølgende klikkes på knappen ’Add attachment’

40 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference
Herefter fremkommer følgende. Hust at klikke på knappen ’Save Reference’

41 Tilføj vedhæftet fil til den enkelte reference
I referencelisten er der nu tilføjet en klips-ikon (1), og i ’Full View’ under ’Attachments’ en filtype-ikon (2). Via denne ikon kan filen hentes frem.

42 Udfærdigelse af noter og litteraturlister
I det følgende gennemgås tre forskellige måder at formatere sine litteraturlister på: Formatér en litteraturliste i RefWorks Formatér referencer og litteraturliste ved hjælp af Write-N-Cite Formatér referencer og litteraturliste ved hjælp af One Line/Cite View

43 Formatér en litteraturliste i RefWorks
Når man ønsker at udfærdige en litteraturliste i RefWorks, skal man klikke på ’Bibliography’

44 Formatér en litteraturliste i RefWorks
Først vælges ’Output Style’. Klik på rullemenuen og vælg den ønskede formatering (1) Her: Chicago (Reference List) 14th Ed. Dernæst markeres feltet ’Format a Bibliography from a List of References (2) I ’File Type to Create’ (3) kan man vælge mellem seks forskellige fil-typer (Text, HTML, RTF, Word-Windows eller Word-Mac og OpenOffice) Endelig skal man udvælge de referencer, man ønsker indført på listen (4). Her vælges mappen ’New Art History’ Det hele afsluttes med et klik på ’Create Bibliography’ (5)

45 Formatér en litteraturliste i RefWorks
Det formaterede dokument åbner i et nyt vindue, og herfra kan det downloades. Litteraturlisten kan nu kopieres og indsættes i den Word-fil, man måtte ønske (artikel, speciale etc.)

46 Formatér en litteraturliste i RefWorks
Hvis den formaterede litteraturliste ikke åbner i et separat vindue (afhænger af browserens sikkerhedsindstillinger), kan man klikke på linket ’Download it’ og efterfølgende gemme dokumentet på sin PC. Man kan også sende listen via .

47 Sammensat litteraturliste – My List
Såfremt man ønsker at udfærdige en litteraturliste, hvor kun en del af en mappes referencer indgår, eller hvor referencerne hentes fra flere forskellige mapper, kan man anvende den såkaldte ’My List’. De ønskede referencer markeres (1, 2 og 3), og der klikkes på ’Add to My List’ (4).

48 Sammensat litteraturliste – My List
Herefter udfærdiges litteraturlisten som ovenfor beskrevet, men fremfor at vælge en specifik mappe fra ’Choose a Folder-menuen’ markeres ’My List’. Litteraturlisten vil herefter indeholde de referencer, man har lagt ind i denne midlertidige mappe. Så snart man forlader RefWorks tømmes ’My List’ og er således tom, næste gang man logger på programmet.

49 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Med Write-N-Cite kan man indsætte referencehenvisninger i sin tekst (Word-fil) direkte fra RefWorks Write-N-Cite formaterer herefter referencehenvisninger og litteraturliste og indsætter det i teksten For at anvende Write-N-Cite skal man være online, så man kan etablere forbindelse til RefWorks. Dette gælder dog ikke seneste Windows-version. Her kan man arbejde offline (se senere). Write-N-Cite er et program, som man kan downloade fra RefWorks

50 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Herfra kan man downloade programmet: Efter at have downloaded Write-N-Cite skal man blot åbne sit Word-program, og herfra kan man så åbne Write-N-Cite (se næste side)

51 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Write-N-Cite for Windows installerer en knap i Word-programmet hvorfra Write-N-Cite kan åbnes. Programmet kan også åbnes fra den almindelige programmenu eller fra ’Skrivebordet’ (desktop)

52 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Man logger sig ind på Write-N-Cite med samme adgangskode, som man valgte til RefWorks Øverst kan man markere feltet ’Always on top’, hvis man ønsker, at Write-N-Cite skal være ekstra let at nå.

53 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Write-N-Cite åbner siden med alle referencerne. Hvis man ønsker en specifik mappe, går man ind i ’View’, hvor man under ’Folder’ kan vælge den ønskede mappe.

54 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Sådan tager opsætningen sig ud, når man har åbnet Write-N-Cite fra sit Word-program. Husk evt. at skubbe Write-N-Cite-vinduet ned, så der kan skrives i Wordprogrammet

55 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Når man vil have indsat en henvisning, klikker man blot på ’Cite’ ud for den pågældende artikel

56 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Write-N-Cite har indsat henvisningen. Den vil senere blive formateret i overensstemmelse med det format, man vælger (se senere) Man kan se, hvordan formateringen tager sig ud, ved at klikke på linket ’Edit Citation’. Her kan man også ændre og tilføje nye oplysninger i noten (se næste side)

57 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
I pop-up-vinduet kan man i øverste rullemenu vælge formatering. Her: Chicago (Reference List) 14th ED. Under ’Preview’ ser man, hvordan henvisningen fremtræder I feltet under er der mulighed for helt at gemme referencen. I så fald kommer den kun til at optræde i den afsluttende litteraturliste Derudover har man mulighed for at tilføje flere oplysninger i henvisningen. Man kan indsætte tekst før og efter henvisningen, angive specifikt sidetal mm.

58 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite Sidehenvisning – Edit Citation Fig. 1 Ønsker man at indsætte sidehenvisninger i en reference, er der to felter at vælge mellem - ’Text After’ og ’Specific Page’. Bruger du fodnoter, skal du anvende feltet ’Specific Page’ (fig. 1), mens det modsatte er tilfældet, når du indsætter henvisninger i selve teksten (In-Text Citation). Her skal du bruge ’Text After’ feltet (fig. 2). Fig. 2

59 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Herefter kan man skrive videre i teksten Når man er færdig med sin artikel, gemmer man den på vanlig vis Når dokumentet er gemt klikker man på linket ’Bibliography’ i Write-N-Cite

60 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Her kan man vælge den formatering, man ønsker – se rullemenuen (1) Efterfølgende klikkes på ’Create Bibliography’ (2)

61 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Bemærk: Write-N-Cite har ændret filnavnet ved at sætte et ’Final’ foran det oprindelige navn.* Den originale fil (uden bibliografi) eksisterer fortsat under det oprindelige navn. Hvis der er behov for at foretage ændringer, skal man blot kassere ’Final-dokumentet’ og vende tilbage til originalen. Write-N-Cite kan ikke arbejde i et allerede formateret dokument. * Gælder ikke den nye udgave til Windows. Se senere.

62 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af Write-N-Cite
Er man tilfreds med resultatet, og ønsker man ikke at foretage flere tilføjelser eller rettelser, fremtræder hermed den endelige tekst (Final…) med noter og bibliografi.

63 Ny udgave af Write-N-Cite
I 2008 fremkom RefWorks med en ny Write-N-Cite udgave (III for Windows). På to områder er der tale om væsentlige ændringer Man kan nu arbejde offline – uafhængigt af internettet Kodning og efterfølgende formatering foretages i et og samme Word-dokument

64 Brug Write-N-Cite offline
For at man senere skal kunne arbejde offline, er det vigtigt at man under installationen af Write-N-Cite markerer feltet ’Allow Working Offline.

65 Brug Write-N-Cite offline
For at arbejde offline skal man have installeret RefWorksdatabasen lokalt. Dette sker ved at gå ind i menuen ’Tools’ og her vælge ’Create/Update Offline Database’. Databasen gemmes og hentes igen frem ved at åbne Write-N-Cite og markere feltet ’Work Offline’ (se følgende side).

66 Brug Write-N-Cite offline
Når feltet ’Work Offline’ er valgt er man ikke længere afhængig af at være koblet på internettet. (Indtil videre er dette dog kun muligt i Windows-udgaven)

67 Ny udgave af Write-N-Cite
I den nye udgave af Write-N-Cite foretages indsættelse af referencekoder og den efterfølgende formatering i et og samme Word-dokument. Her kan man skifte til ny output style uden at skulle fjerne formatering. Ligeledes kan man skrive videre i dokumentet, indsætte nye henvisninger (koder) og samtidig bevare den tidligere formatering. Når de nytilførte koder skal formateres, vender man blot tilbage til ’Bibliography’ og vælger den ønskede output style.

68 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
Alle tekstbehandlingsprogrammer kan anvende ’One Line/Cite View’. Bruger man ikke Word, og ønsker man at indsætte referencer i selve teksten, er det denne metode, man skal tage i brug i stedet for ’Write-N-Cite’. I RefWorks vælges ’One Line/Cite View i rullemenuen (’Switch to:’)

69 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
I One Line/Cite View vælges den ønskede reference ved at klikke på linket ’Cite’

70 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
Efter at have klikket på Cite-linket fremkommer et pop-up-vindue med en referencenote svarende til den, der i Write-N-Cite blev indsat direkte i teksten. Her skal man imidlertid en lille omvej via kopier/sæt ind (copy/paste) - se næste side. Først klikker man på ’Select Citation’

71 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
Efter at have valgt ’Select Citation’ fremhæves referencen. Herefter vælges ’Rediger’ - ’Kopier’ i browserens topmenu Efter at have taget en kopi, skal man huske at slette referencen fra pop-up-vinduet ved at klikke på ’Clear’

72 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
Herefter aktiverer man sit tekstbehandlingsprogram I tekstbehandlingsprogrammet vælges ’Rediger’ – ’Sæt ind’, og referencen indsættes. Den endelige formatering sker senere, når det specifikke format vælges Når artiklen er færdigskrevet, gemmes den på vanlig vis

73 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
I pop-up-vinduet vælges ’Bibliography’. Man kan også vælge linket ’Bibliography’ i det oprindelige RefWorks-vindue

74 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
På den fremkomne side vælges først ’Output Style’ (formatering) (1). Her: Nature Dernæst markeres feltet ’Format Paper and Bibliography’ (2) Tekstfilen fremfindes via knappen ’Gennemse’ under ’Document to Format’ (3) Og det hele afsluttes med et klik på knappen ’Create Bibliography’ (4)

75 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
Tekstfilen er hermed formateret og klar til offentliggørelse.

76 Formatér en litteraturliste og indføj referencer ved hjælp af One Line/Cite View
Hvis den formaterede tekstfil ikke åbner i separat vindue (afhænger af browserens sikkerhedsindstillinger), kan man klikke på linket ’Download it’ eller sende listen via .

77 Output Styles De enkelte tidsskrifter og forlag har som oftest helt specifikke krav til hvordan litteraturhenvisninger skal anføres: Nogle kræver henvisningen indsat direkte i teksten (In-text). Her vil standarden ofte være forfatterens efternavn efterfulgt af publikationsåret (Rasmussen, 2003). Af den efterfølgende litteraturliste vil de nærmere bibliografiske data så fremgå Andre kræver henvisningerne placeret i fodnoter (Notes) med mere detaljerede oplysninger - 1) Bruno Rasmussen, Tiden går. Noget om kirkehistorie og salmer . Frederiksberg: Unitas, 2005 I RefWorks har man mulighed for at vælge mellem mange forskellige Output Styles - standarder, der afspejler ovennævnte krav mht. litteraturhenvisninger

78 Output Styles Notes, bibliography Eksempler på Output Styles, der gør det muligt at arbejde med henvisninger indsat i en fodnote (Notes) med en afsluttende litteraturliste (Bibliography): Chicago 15th Edition (Notes & Bibliography) MHRA - Modern Humanities Research Association (Notes & Bibliography) MLA 6th Edition MLA 6th Edition - Single Spaced Reference List Turabian 6th Edition, Notes

79 Output Styles (fortsat)
In-text, bibliography Output Styles, der kun arbejder med litteraturhenvisninger indsat i selve teksten (In-text) med efterfølgende litteraturliste (Bibliography). Der findes mange flere i RefWorks, de nedenfor nævnte hører blot til de mest udbredte: APA 5th – American Psychological Association, 5th Edition Chicago 15th Edition (Author-Date System) Harvard Harvard - British Standard Hiof – flere typer Turabian (Reference List) 6th Edition Uniform – Uniform Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Vancouver

80 Output Styles (fortsat)
Notes only Endelig findes der Output Styles, der kun anvender fodnoter uden efterfølgende litteraturliste: Academy of Management Executive (Notes only) History of Political Thoughts Journal of Political Thought New Left Review SBL – Society of Biblical Literature (Notes-Bibliography)

81 Output Styles I RefWorks kan man tilrette den enkelte ’Output Style’ ved at gå ind under ’Bibliography’, udvælge den standard, der ligger nærmest den ønskede ’style’ og efterfølgende klikke på ’Edit-knappen’. Under RefWorks Help-menu kan man finde en detaljeret gennemgang af hvordan tilretninger foretages. Hjælp gives også ved henvendelse til Niels Erik Frederiksen: eller John Kruuse: såfremt man er ansat eller studerende ved Aarhus Universitet

82 Skræddersy RefWorks til dansk alfabetisering
Når de danske bogstaver – æ,ø og å – alfabetisk skal indsættes i korrekt rækkefølge i litteraturlisten, er det nødvendigt at indstille RefWorks til ’Danish’. Dette sker via topmenuen ’Tools’ (1), hvor linket ’Customize’ vælges. På den fremkomne side vælges ’Danish’ under Startup Options – Language/Locale (2).

83 Ekstra værktøj - RefGrab-It
Også fra almindelige websider, hvor der ikke findes eksportmuligheder til RefWorks kan man indhente bibliografiske oplysninger til RefWorks via det såkaldte RefGrab-It. Indholdet af disse oplysninger varierer dog alt efter hvordan de pågældende websider er programmeret RefGrab-It nås via Tools i topmenuen. På den fremkomne side skal man blot pege på linket RefGrab-It, højreklikke og vælge ’Føj til foretrukne..’

84 Ekstra værktøj - RefGrab-It
Når man efterfølgende ønsker at gemme bibliografiske oplysninger fra en webside skal man blot klikke på linket ’RefGrab-It’, som nu ligger placeret i linksamlingen ’Foretrukne’

85 Ekstra værktøj - RefGrab-It
Herefter fremkommer en side med ’WEB PAGE INFO’. Som nævnt varierer antallet af bibliografiske oplysninger fra side til side. Dog vil der altid være indplaceret et link til den valgte side. Oplysningerne kan importeres til RefWorks ved klik på ’Import’ (1) Under fanebladet ’OTHER INFO’ (2) findes ofte yderligere oplysninger, f.eks. bøger af samme forfatter eller bøger om samme emne (se næste slide)

86 Ekstra værktøj - RefGrab-It (fortsat)
I dette tilfælde klikker man videre via linket ’Books’, hvorefter en side med bibliografiske oplysninger på den valgte bog samt relaterede værker fremkommer Efter import til RefWorks har man mulighed for at vælge ’Full view’, og her fremgår det, at posterne er beriget med mange flere bibliografiske oplysninger bl.a. abstracts

87 Niels Erik Frederiksen
SLUT Med venlig hilsen Niels Erik Frederiksen


Download ppt "Få styr på dine litteraturhenvisninger og spar mange timers arbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google