Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisering af NV 2005 •Arbejdsgruppe nedsat efteråret 2004 •Arbejdsgruppen skal –udarbejde oplæg til organisering af NV –lave forslag til indhold af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisering af NV 2005 •Arbejdsgruppe nedsat efteråret 2004 •Arbejdsgruppen skal –udarbejde oplæg til organisering af NV –lave forslag til indhold af."— Præsentationens transcript:

1 Organisering af NV 2005 •Arbejdsgruppe nedsat efteråret 2004 •Arbejdsgruppen skal –udarbejde oplæg til organisering af NV –lave forslag til indhold af NV •Arbejdsgruppens medlemmer får –50 timer hver for arbejdet i gruppen –4 kursusdage

2 De faglige mål •Eleverne skal kunne –gennemføre praktiske undersøgelser og iagttagelser, –anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i naturen, –formidle et naturvidenskabeligt emne med korrekt anvendelse af faglige begreber –perspektivere de naturvidenskabelige fags bidrag til teknologisk og samfundsmæssig udvikling gennem eksempler

3 NV-kompetencer •Fra ”Fremtidens naturfaglige uddannelser” –Empirikompetence –Repræsentationskompetence –Modelleringskompetence –Perspektiveringskompetence •Fra ”Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser” –Tankegangskompetence –Ræsonnementskompetence –Kommunikationskompetence

4 Organisering af NV 2005 •Så vidt muligt eksperimentelt tilrettelagt •Dataindsamling i naturen og i laboratoriet •Progression i kompetencekravene •Inddrage matematik, bl.a. i forbindelse med lineære modeller •Medtænke IT, fx brug af Excel i forbindelse med lineære modeller

5 Organisering af NV 2005 •Faste skemapositioner •2 moduler pr. uge – med mulighed for halv eller hel blokdag engang imellem •3 emner (ens for alle klasser): –”Grusgraven” (biologi+geografi, med heldagsekskursion midt i forløbet) –”Salt og saltvand” (fysik og kemi, laboratoriebrug, modeller, hypotese) –”Hvad gør solen ved os” (alle 4 fag, slutter med eksamensprojekt)

6 Organisering af NV 2005 •Placering af de 3 emner: –”Grusgraven” uge 33-37uge 33-37 –”Salt og saltvand”uge 37-41uge 37-41 –”Hvad gør solen ved os”uge 43-47uge 43-47 •Detaljeret plan for hvert enkelt emne •Undervisningsmateriale (ens for alle klasser): –Et hæfte til hvert emne

7 Organisering af NV 2005 •Gik det så op? –Nej, for planen forudsatte, at der til hver klasse var 30 moduler til rådighed til undervisning, og 20 lektioner til deletimer til eksperimentelt arbejde, men der blev til at begynde med kun afsat 15 deletimer. –Og i forvejen var planen meget stram, fordi vi skulle holde hos indenfor de 30 moduler…

8 Organisering af NV 2005 •De manglende deletimer blev tildelt hver af de 7 klasser, da ”eksamensprojektet” nærmede sig. •Argumentet for den ekstra tildeling: –Der var fjernet 27% af tiden til AT mm. –På grund af placeringen af AT kunne NV ikke drage nytte af, at biologi indgik i det 4. AT- forløb (der afvikledes efter at NV var afsluttet) –Der skulle være mulighed for eksperimentelle projekter i ”eksamensprojektet”, og det krævede deletimer.

9 Organisering af NV 2005 Regnestykket: –Normeret60 klokketimer –Til at mv. 27%16,2 klokketimer –Til nv43,8 klokketimer –Til nv-”eksamen” 2 klokketimer Det giver 45,8 klokketimer, svarende til ca. 30 moduler à 95 minutter.

10 Afvikling af NV 2005 •Konflikt med AT og AP NV i faste skemapositioner, AT og AP placeret i korte forløb betød, at eleverne i nogle uger både havde AT og NV, eller AP og NV. •De sidste 5 deletimer til ”eksamensprojektet” i ugerne 43-47 blev først tildelt i uge 43, så den endelige tilrettelæggelse af eksamensprojektet blev først klar i uge 44… •Alle klasser kunne bruge samme beskrivelse i klassernes studieplaner. klassernes studieplaner

11 Elevevaluering af NV 2005 I nogle uger har jeg haft de samme fag i AT og NV. Det ville have været nemmere for mig at se forskel på AT og NV, hvis de ikke lå i samme uge. Meget enig81 (57,9%) Noget enig31 (22,1%) Noget uenig15 (10,7%) Meget uenig13 ( 9,3%) Ikke besvaret 0 ( 0 %)

12 Elevevaluering af NV 2005 Jeg har oplevet naturvidenskabeligt grundforløb som et samlet forløb med fag, der indbyrdes støtter hinanden. Meget enig32 (22,9%) Noget enig73 (52,1%) Noget uenig24 (17,1%) Meget uenig11 ( 7,9%) Ikke besvaret 0 ( 0 %)

13 Elevevaluering af NV 2005 Hvilken af disse skemamodeller ville du foretrække? Hvert af de tre forløb afvikles som nu i faste skemapositioner 53 (37,9%) Hvert NV-forløb afvikles i løbet af kort tid, og med mulighed for halve blok- dage, fx til eksperimenter eller data- behandling 87 (62,1%) Ikke besvaret 0 ( 0 %)

14 Lærerevaluering af NV 2005 Hvilken af disse skemamodeller ville du foretrække? Hvert af de tre forløb afvikles som nu i faste skemapositioner 4 ( 9,8%) Hvert NV-forløb afvikles i løbet af kort tid, og med mulighed for halve blok- dage, fx til eksperimenter eller data- behandling 11 (26,8%) Ikke besvaret26 (63,4%)

15 Lærerevaluering af NV 2005 Omfanget af hvert forløb har været passende i forhold til de afsatte timer. Meget enig 0 ( 0 %) Noget enig 4 ( 9,8%) Noget uenig 5 (12,2%) Meget uenig 6 (14,6%) Ikke besvaret26 (63,4%)

16 Lærerevaluering af NV 2005 Vil du foretrække At NV-forløbet i 2006 tilrettelægges efter samme model (evt. med mere komprimeret forløb) 6 (14,6%) At de første to emner tilrettelægges som nu, med fælles plan og noter, medens klassens NV-lærere selv tilrettelægger det sidste forløb? 7 (17,1%) At klassens NV-gruppe selv vælger alle emner, tilrettelægger forløb og udarbejder noter 2 ( 4,9%) Ikke besvaret 26 (63.4%)26 (63,4%)

17 Lærerevaluering af NV 2005 Har det været frustrerende at undervise elever i så korte forløb? Ja14 (34,1%) Nej 0 ( 0 %) Ved ikke 1 ( 2,4%) Ikke besvaret26 (63,4%)

18 Lærerevaluering af NV 2005 Næsten alle NV-forløb har haft 4 medvirkende faglærere. Ville du foretrække en model med Så mange faglærere som muligt (altså 4, som det har været i de fleste klasser i år) 7 (17,1%) Så få faglærere som muligt 7 (17,1%) Ikke besvaret27 (65,9%)

19 Lærerevaluering af NV 2005 Der er krav om sammenhæng med og samarbejde med matematik. Dette er forløbet tilfredsstillende. Meget enig 1 ( 2,4%) Noget enig 4 ( 9,8%) Noget uenig 6 (14,6%) Meget uenig 3 ( 7,3%) Ikke besvaret27 (65,9%)

20 Lærerevaluering af NV 2005 AT-forløbene 1 og 4 skulle inddrage naturviden- skabelige fag. Jeg har også kunnet udnytte dette i det/de NV-forløb, jeg har deltaget i. Meget enig 1 ( 2,4%) Noget enig 1 ( 2,4%) Noget uenig 2 ( 4,9%) Meget uenig 8 (19,5%) Ikke besvaret29 (70,7%)

21 Organisering af NV 2006 •Komprimerede forløb, med mulighed for halve eller hele blokdage •Undgå sammenfald med AT, AP og intro- arrangementer •Mere tid til hvert forløb (det er lidt lettere, når der ”kun” skal tages 17% til AT mv.) •Inddrage matematik bedre

22 Organisering af NV 2006 •Ny arbejdsgruppe? •Ellers fortsætter den gamle: –Flemming Sigh, geografi –Per Pedersen, biologi og kemi –Poul Hedegaard, fysik


Download ppt "Organisering af NV 2005 •Arbejdsgruppe nedsat efteråret 2004 •Arbejdsgruppen skal –udarbejde oplæg til organisering af NV –lave forslag til indhold af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google