Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsforvaltning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsforvaltning"— Præsentationens transcript:

1 Informationsforvaltning
Masteruddannelse Informationsforvaltning MIF VIDA 12. maj 2011 Jens Topholm Aalborg Stadsarkiv

2 Hvorfor ? Digital forvaltning – nye begreber/relationer
Administrativt arkiv/historisk arkiv Ny lovgivning – persondata til markedsføring Nye standarder – iso/ica Tættere forbindelser mellem offentlige, private funktioner i alle led - fra dag 1 til den historiske arkivdannelse

3 Hvorfor ? Arkivverden = historiker = arkivar =mesterlære = mangel på teori Internationalisering viden/organisering perspektiver Behov og marked i det offentlige og private

4 Indhold/Forløb Modul 1 Arkivteori Modul 2a Databaser (valgfag)
Teori og begreber, lovgivning, problematisering, nationale/internationale vinkler Modul 2a Databaser (valgfag) Grundlæggende viden i forhold til det videre arbejde med e-arkivalier, informationssøgning og digitaliseringsproblematikker i relation til databaser. Modul 2b Digital forvaltning (valgfag) Indføring i den digitale forvaltnings historie og problemstillinger Modul 3 Bevaring og kassation Centrale principper bag gældende bevarings- og kassationsregler, udførelsen heraf samtidig med fastholdelse og videregivelse af dokumentation

5 Indhold/Forløb Modul 4 Registrering og tilgængeliggørelse Administrationens, organisationens og arkivets rolle i den komplicerede proces, der sikrer, at information og arkivalier bevares i en oplyst kontekst. Metadata, digital arkivering, arkiveringsversioner er centrale elementer i kurset. Modul 5 Formidling og kommunikation Analyse og problematisering af de traditionelle rutiner for formidling af information og kulturarv gennem ”userstudies” med henblik på strategiudvikling og realisering af eksisterende potentialer. Modul 6 Masterafhandling Masterafhandlingen skal relatere sig et selvvalg emne indenfor de centrale moduler. Afhandlingen skrives under vejledning inklusive seminarer med teori og metoder

6 Indhold/Niveau Arkivalsk fundering i forhold til det faktiske indhold er afgørende Aktiv relation til informationsarkitektur, informationssøgning, informationssikkerhed Nødvendige/fornuftige partnere: offentlig forvaltning, private virksomheder, kulturinstitutioner Universitet er det rigtige sted at fundere/organisere en master – potentialer i forskning, PhD…

7 Erfaringer og Perspektiver
Kandidatuddannelse studerende meget tilfredse, praktikforløb, efterfølgende ansættelser. Det tror vi på. Masteruddannelsen tilmeldinger i første runde… Potentiale Den faktiske records management i det offentlige forvaltning og den private administration Noget må gøres! Justere den arkivalske livscyklus Fælles grundmodul med teori, standarder, lovgivning, den internationale vinkel. Muligheder for specialisering i mere specifikke moduler med klar vægt på de potentielle grupper Business cases - hvad får vi ud af det Undervisere fra det private og den offentlige forvaltning, Norden – og verden

8 Information Indholdspræcisering og ny lancering
MIF er normeret til ét årsværk (60 ECTS). Den er tilrettelagt som en toårig deltidsuddannelse med de seks moduler. Det er muligt at læse fagene på de fem første moduler hver for sig. Pris er kr. pr. semester. 1.semester 1 Arkivteori 2.semester 2a Databaser (valgfag), 2b Digital forvaltning (valgfag) og  3 Bevaring og kassation 3.semester 4 Registrering og tilgængeliggørelse 5 Formidling og kommunikation 4.semester 6 Masterafhandling 1. februar 2012 på IVA, København Hjemmeside:


Download ppt "Informationsforvaltning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google