Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencemål som didaktisk udviklingsværktøj

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencemål som didaktisk udviklingsværktøj"— Præsentationens transcript:

1 Kompetencemål som didaktisk udviklingsværktøj

2 Hvad er problemet? ”Hvad skal de lave?” versus ”Hvad skal de lære?” som dagsordensættende ramme (EVA, 2012). To ødelæggende tilgange (Højgaard et al., 2010): ”De skal lære det hele hele tiden” (formåls- og metode-fetichering). Pensumitis (Jensen, 1995) (klassisk fag-fetichering). Behov for et meningsbærende planlægningsværktøj.

3 kompetence Kompetence bruger jeg som betegnelse for nogens indsigtsfulde parathed til at handle på en måde, der lever op til udfordringerne i en given situation. ”At kunne handle når det gælder.” Et begreb orienteret mod handling. Fokus på situationsmestring. Udfordrer den personlige handleparathed. Færdighed kan forstås som nogens evne til at udføre en given handling med utvetydige karakteristika. ”At kunne handle på automatpiloten.” (Jensen, 2007 og 2009)

4 Matematiske kompetencer
(Niss & Jensen, 2002)

5 En kompetenceorienteret læreplan
Begrebsområde Tal og algebra Geometri Statistik og sandsynlighed Kompetence Tankegangsk. Problembehandl.k. Modelleringsk. Ræsonnementsk. Repræsentationsk. Symbolbehandl.k. Kommunikationsk. Hjælpemiddelk. Aug. Dec. Juni (Højgaard et al., 2010)

6 Målstyret Planlægning, tilrettelæggelse og klasseledelse
Langsigtede vs. kortsigtede mål Begrebsområde Kompetence Tal og algebra Geometri Stat. og sandsynl. Tankegangsk. Problembehandl.k. Modelleringsk. Ræsonnementsk. Planlægning gennem moduler med egne læringsmål Aug. Dec. Juni Tilrettelæggelse af hver (dobbelt)lektions lærings-mæssige funktion og aktiviteter 16/8 19/8 23/8 26/8 30/8 2/9 Didaktisk klasseledelse med afsæt i egen målstyrede tilrettelæggelse 8.15 9.00 9.50 (Højgaard et al., 2010)

7 Et eksempel fra projektet kompis
Begrebsområde Kompetence Tal og algebra Geometri Stat. og sandsynl. Tankegangsk. Problembehandl.k. Modelleringsk. Ræsonnementsk. Et forløb i 8. kl. med sigte på ræsonnementskompetence Dec. Juni En uge om målets kerne, to uger med elevstyret projektarbejde Aug. 16/5 19/5 23/5 26/5 30/5 6/6 16/5: Udvikling af elevernes forståelse af ræsonnements-kompetence 8.15 9.00 9.50 Formidlingsmodel: Initiering, erfaring, didaktificering, ny situation, forklaring, fokuserede erfaringer, projektopstart, elevstyret projektarbejde. (Højgaard et al., 2010)

8 Om ræsonnementskompetence
Et ræsonnement Fornufts-styrede Præmisser Konklusioner argumenter retur

9 Erfaringer og anbefalinger
Didaktisk klasseledelse med sit fokus på læringsmål giver bedre læring, fordi man ”går efter bolden”. er meningsfuldt for lærere, fordi det kalder på fagdidaktisk refleksion. er motiverende for elever, fordi undervisningen begrundes konstruktivt. gør elevstyrede arbejdsprocesser nemmere, fordi ”kontrakten” er eksplicit. inviterer til formativ evaluering, fordi ambitionen er eksplicit. er mere udfordrende en forms-styret klasseledelse. ændrer kulturen i klasserummet. opleves som en større ændring end mange lærere forestiller sig. Det er derfor en god ide at man Ved at man kan starte i det små, fx med ét modul af og til. Etablerer didaktisk orienterede fagteams som ramme om udviklingsprocessen. Oplever ledelsesmæssig opbakning, strukturel støtte og konstruktive forventninger.

10 referencer Blomhøj, M. & Højgaard, T. (2011). Hvad er meningen? Didaktisk klasseledelse I matematik via form eller mål. I Schmidt, M. S.: Klasseledelse og fag – at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg, Dafolo, pp EVA (2012). Lærernes brug af Fælles Mål. København: Danmarks Evalueringsinstitut. Højgaard, T., Bundsgaard, J., Sølberg, J. & Elmose, S. (2010). Kompetencemål i praksis – foranalysen bag projektet KOMPIS. MONA, 3, pp Jensen, J.H. (1995). Faglighed og pensumitis, Uddannelse, 9, pp Jensen, T.H. (2007). Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt – hvorfor ikke? IMFUFA-tekst, nr Roskilde: Roskilde Universitetscenter. Ph.d.-afhandling. Kan rekvireres ved henvendelse til Jensen, T.H. (2009). Modellering versus problemløsning – om kompetencebeskrivelser som kommunikationsværktøj. MONA, 2, pp Niss, M. & Jensen, T.H. (red.) (2002). Kompetencer og matematiklæring – Idéer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie 18. København: Undervisningsministeriet. Se Alle tekster hvor jeg er (med)forfatter kan findes via


Download ppt "Kompetencemål som didaktisk udviklingsværktøj"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google