Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Turismefremmes årsmøde 31. oktober 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Turismefremmes årsmøde 31. oktober 2013"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Turismefremmes årsmøde 31. oktober 2013

2 Program DRF OG DRF INCOMING FAKTA OM TURISMEN I DANMARK ANBEFALINGER
HVORDAN FÅR VI FLERE TURISTER TIL DANMARK DRF’s SAGER OG ISÆR INFO OM DET NYE PAKKEREJSEDIREKTIV.

3 DRF og DRF incoming

4 Kort om DRF Brancheforening for danske rejsebureauer Etableret i 1938
Arbejder for at skabe attraktive vilkår for danske rejsebureauer 134 aktive medlemsvirksomheder

5 Medlemsfordeling Incomingbureauer udgør ca. 15 %
af DRF’s aktive medlemmer …og ca. 12 % af kontingentet for aktive medlemmer Kontingentets størrelse afhænger af virksomhedens omsætningstal

6 DRF incoming DRF repræsenterer en stor del af de danske incoming rejsebureauer. Incomingbureauerne arrangerer: Ferierejser Kongresser, møder og incentives (PCO) Krydstogter i Norden/Baltikum Dagsprogrammer for krydstogtturister

7 DRF incoming …som selvfølgelig gerne så, at vi fik langt flere turister og forretningsrejsende i Danmark …og de så selvfølgelig gerne, at vi fik langt flere turister, forretningsrejsende og kongresser i Danmark

8 DRF incoming – mål 1 Større synlighed 2 Styrket konkurrenceevne 3
Bedre tilgængelighed 4 Attraktive oplevelser Styrket konkurrencekraft

9 Interessevaretagelse
DRF incoming – midler Interessevaretagelse Turisterhvervets Samarbejdsforum Turismens vækstteam Samarbejde med offentlige myndigheder Samarbejde med VDK og regionale turisme-selskaber Pressearbejde Dansk Erhvervs turisme og oplevelses-udvalg Øvrige relevante interessenter Samarbejde med uddannelses-institutionerne i Danmark Nævn TS-samarbejde om Folkemøde, fælles høringssvar og presseindsatser med relevante partnere samt vores eget samarbejde med ministerier mv.

10 Fakta om turismen i Danmark

11 Fakta om dansk turisme Turisternes forbrug på i alt 82,4 mia. kroner er med til at gøre turismen til et af Danmarks vigtigste erhverv, der skaber vækst, omsætning og arbejdspladser i hele landet. I ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011” står der, at 2 mia.kr. eller knap 3 % af turismeforbruget går til rejseservice. Rejseservice er på side 50 i rapporten specificeret til: Rejsebureauer, rejsearrangører og andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

12 DE FEM STØRSTE MARKEDER Målt i overnatninger i Danmark 2012
Fakta om dansk turisme DE FEM STØRSTE MARKEDER Målt i overnatninger i Danmark 2012 1. Tyskland 12,9 mio. 2. Norge 2,4 mio. 3. Sverige 1,8 mio. 4. Holland 0,9 mio. 5. UK 0.6 mio. Kilde: Danmarks Statistik NÆRMARKEDERNE ER FORTSAT DANSK TURISMES RYGRAD. DE TRE STØRSTE MARKEDER TYSKLAND, SVERIGE OG NORGE STÅR ALENE FOR 66 PCT. AF DE UDENLANDSKE TURISTERS OMSÆTNING, HVORIMOD DE NYE VÆKSTMARKEDER SOM KINA, BRASILIEN OG RUSLAND KUN BIDRAGER MED OMKRING EN PCT.

13 De tabte markedsandele skyldes i høj grad det høje danske prisniveau.
Fakta om dansk turisme De tabte markedsandele skyldes i høj grad det høje danske prisniveau. Ifølge Eurostat var Danmark i 2012 (igen) det dyreste land i Europa med priser på forbrugsvarer og services, der gennemsnitligt ligger 42 pct. over gennemsnittet i EU. Over de sidste ti år er der sket store forandringer i sammensætningen af turisterne. Flere og flere danskere er begyndt at holde ferie i Danmark og færre udenlandske turister har valgt at tage til Danmark. Mens Danmark de seneste 10 år har tabt mere end 8 pct. af de udenlandske overnatninger, så har udenlandske turister i samme periode i stigende grad valgt at besøge andre nord- og vesteuropæiske lande. Danmark taber dermed markedsandele inden for turismeområdet.

14 Fakta om dansk turisme Kilde: UNWTO Tourism Highlights 2012 edition, Danmarks Statistik og Dansk Erhverv

15 Fakta om dansk turisme Positive tendenser
Vækst i storbyturisme, erhvervsturisme og krydstogtturisme Danmark vinder ind på fjernmarkeder (BRIKS ) – og de har et højt døgnforbrug Skandinavien ses som en eksotisk destination – flere ”high end-kunder” i Danmark MICE er i vækst Negative tendenser Tilbagegang i kystturismen Danmark mister turister fra nærmarkeder Danmark er en dyr destination Danmark taber middelklasserejsende (fx opleves Kroatiens produkt som det samme som det danske – bare med bedre klima og lavere priser) Trends ”Slow travel” Man vil møde andre mennesker (people to people) Et kig bag ”det skandinaviske gardin”

16 Anbefalinger Hvordan får vi flere turister til Danmark

17 Anbefalinger

18 Anbefalinger STØRRE SYNLIGHED Øget markedsføring
Bedre koordinering af/ strategi for turismeindsatsen Bedre samspil mellem eksportfremme og turisme STØRRE SYNLIGHED

19 Anbefalinger - organisering
VisitDenmark Region Nordjylland Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Wonderful Copenhagen Destination Bornholm VisitNordsjælland Organiseringen af turismeindsatsen i dag En illustration af organiseringen af turismeindsatsen i dag

20 Anbefalinger - organisering
VisitDenmark Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Wonderful Copenhagen Destination Bornholm VisitNordsjælland Organiseringen af turismeindsatsen ”i morgen” En illustration af den ‘håbløse’ organisering af turismeindsatsen i dag

21 Lavere energiudgifter
Anbefalinger Fuld momsafløftning Lavere energiudgifter STYRKET KONKURRENCEEVNE

22 Infrastruktur og kollektiv trafik
Anbefalinger Visum Lufthavne og flyruter Infrastruktur og kollektiv trafik BEDRE TILGÆNGELIGHED

23 Øget viden + højere kvalitet
Anbefalinger Styrket innovation Grøn strategi Øget viden + højere kvalitet ATTRAKTIVE OPLEVELSER

24 Vores andre sager……. …. Og især information om indholdet i det nye pakkerejsedirektiv.

25 DRFs aktuelle fokusområder
Nogle eksempler på aktiviteter OKT 2013 Retssag(er) - Agentforbeholdet - CPH-strejke -Provisions”retten”? -Udvikling af ”det nye Udenrigsministerium” -Samarbejde med Udlændingestyrelsen Uddannelser: - Klagesags-håndtering -Sociale medier - Opsigelser Flyselskabs- og cruises-aftaler Bæredygtighed og klimakrav fra kunderne Rejseankenævnet og nye vedtægtskrav Moms i rejsebureaubranchen Forbedring af indrejseforholdene for turister til Danmark Medlemsrådgivning Ex. branchens udvidede ansvarsforsikring

26 Pakkerejsedirektivet
Pakkerejsedirektivet er fra 1992 og er grundlaget for den danske Lov om Pakkerejser Problemer med det nuværende direktiv: Tager ikke højde for internettet Tager ikke højde for dynamiske pakker Generelt ikke synderligt tidssvarende Forskellig implementering og håndhævelse i de respektive EU-lande

27 Pakkerejsedirektivet
Rejsebranchen EU Udvidet pakkerejsedefinition I forbindelse med revisionen af det gamle Direktiv har både branchen og EU forsøgt at få følgende dækket af Direktivets bestemmelser; Udvidet pakkerejsedefinition. Særligt luftfartsselskabernes tilbud om hotel eller anden turistmæssig ydelse i forbindelse med køb af flybilletter bør være dækket samt portaler, der tilbyder direkte kontakt til forskellige udbydere uden selv at være forpligtiget. Er det lykkedes? Det nye Pakkerejsedirektiv

28 Pakkerejsedirektivet
Definitionerne i Direktivet er blevet opdaterede: Udvidet definition af en pakkerejse Ny form for rejse, ”Assisted Travel Arrangement”, er blevet tilføjet Undtagelse af lejlighedsvise arrangører Delvis undtagelse af forretningsrejsende fra Direktivets bestemmelser Gensidig anerkendelse af konkursbeskyttelse Begrænsning i forplejning og reduceret erstatningsansvar.

29 Pakkerejsedirektivet
Det nye i definitionen af en pakkerejse Rejser der købes fra et enkelt salgsled, eller som kan købes i et enkelt bookingforløb (hermed også “click through packages” og dynamiske pakker) 1. Rejser, der reklameres som pakker, eller udbydes til en totalpris.   2. “Gavekort-rejser” 3.

30 Pakkerejsedirektivet
Assisted travel arrangement: Rejser, der ikke er pakkerejser, men hvor en ”retailer” har faciliteret indgåelsen af separate bookinger/aftaler med individuelle serviceydere. Skal stille økonomisk sikkerhed (RGF-registrering eller lign.) …men er undtaget Direktivets almindelige bestemmelser. Visse oplysningskrav. Assisted travel arrangement vil dække portaler/søgemaskiner, der faciliterer aftaleindgåelse med individuelle udbydere gennem deres hjemmesideapp.

31 Pakkerejsedirektivet
Begrænsning i forplejningsforpligtigelse ved forsinkelser Der vil alene være en forpligtigelse til, at betale for overnatninger i tre dage, 100 euro/dag. Dog et krav at underleverandør ligeledes kan påberåbe sig en begrænsning. Ingen erstatningspligt ved force majeure, fx: Tabt arbejdsfortjeneste Parkeringsudgifter Transport efter hjemkomst

32 Pakkerejsedirektivet
Lejlighedsvis arrangører af pakkerejser Som det er nu, vil disse blive undtaget Direktivets bestemmelser Væsentligt pres fra branchen for at få denne undtagelse slettet i Direktivet

33 Pakkerejsedirektivet
Forretningsrejsende Forretningsrejsende undtages delvis fra Pakkerejsedirektivet Krav om at de forretningsrejsende køber deres billetter gennem en rammeaftale med arrangøren. Forretningsrejsende, der ringer til en arrangør og køber en pakkerejse uden forudgående rammeaftale, vil stadig være omfattet af Pakkerejsedirektivet.

34 Pakkerejsedirektivet
Der vil fortsat være krav om konkursbeskyttelse Det indskærpes i Direktivet at medlemsstaterne skal anerkende og acceptere hinandens foranstaltninger mod konkurs For arrangører etableret i flere lande ”bør” det være tilstrækkeligt at tegne/oprette konkursbeskyttelsen i et enkelt land.

35 Pakkerejsedirektivet
Ambitiøs tidsplan for vedtagelse af Direktivet Vedtagelse af nyt Direktiv i marts 2014. Implementering skal være sket 1. januar med den nuværende frist for implementering, der er angivet i Direktivet. DRF er usikker på, om tidsplanen bliver overholdt

36 Pakkerejsedirektivet
DRF er generelt positiv over for udviklingen Alt efter hvilken harmoniseringsmetode, der vælges, er der mulighed for, at konkurrencevilkårene bliver udjævnet mellem medlemsstaterne DRF ser helst fuld harmonisering, så der er lige vilkår for alle; det er dog kun de nordiske lande, der ønsker dette. Forretningsrejsende bør dog som helhed være undtaget Direktivet Luftfartsselskaber og portaler, der udbyder eller faciliterer pakkerejser vil som minimum blive fanget af ”assisted travel arrangement” og vil derfor skulle stille økonomisk sikkerhed/konkursbeskyttelse.

37 Spørgsmål? ?!? Henvendelser og opfølgende spørgsmål kan altid rettes til Lars Thykier, eller telefon


Download ppt "Dansk Turismefremmes årsmøde 31. oktober 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google