Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

REKRUTTERING AF BRANDFOLK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "REKRUTTERING AF BRANDFOLK"— Præsentationens transcript:

1 REKRUTTERING AF BRANDFOLK
Torsdag, d. 25. april 2013 REKRUTTERING AF BRANDFOLK RiB Konference, Göteborg, April 2013 Hedelykken 10 · Hedehusene · Telefon ·

2 Redningsberedskabet i Danmark
98 kommuner i DK – enkelte steder er flere kommuners beredskaber lagt sammen 8 af disse kommuner har kun fuldtidsansatte brandmænd (København og omegn) 20 har både fuldtidsansatte og deltidsansatte brandmænd 70 kommuner har kun deltidsansatte brandmænd eller frivillige (Sønderjylland) Der er i alt 295 brandstationer i DK: 109 er kommunale, 54 frivillige brandværn, 130 er Falck- stationer og 2 er private redningskorps 6.600 brandmænd i det akutte beredskab: 800 fuldtids-, deltids- og frivillige brandmænd Staten har 6 beredskabscentre til supplement og med specialudstyr RiB Konference, Göteborg, april 2013

3 Udfordringer med rekruttering af deltidsansatte og frivillige brandmænd
Arbejdsløshed og dagpengeregler giver stor afgang blandt ansatte deltidsbrandmænd Ledighed begrænser ligeledes rekrutteringen Demografien giver vanskeligheder med rekruttering i yderområder grundet manglende arbejdspladser lokalt Begrænsninger i mulighederne for at forlade arbejdspladser i arbejdstiden For snæver fokus på nye emner til brandmænd: - for få kvinder, anden etnisk oprindelse og borgere med anden erhvervserfaring - for lidt fokus på netværksrekruttering Manglende professionalisme i rekrutteringsprocesserne RiB Konference, Göteborg, april 2013

4 Projekt ”Bliv Brandmand Nu”
Baggrund for projektet er politisk fokus på afgangen af brandmænd, primært grundet arbejdsløshed og dagpengeregler Tildelt midler gennem beredskabsforliget i Folketinget og bevilling tildeles af Forsvarsministeriet: 3 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2 mio. kr. i 2010, 2013 og 2014 Styregruppe med alle interessenter som deltagere: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Beredskabsstyrelsen, Falck, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og Beredskabsforbundet RiB Konference, Göteborg, april 2013

5 Projekt ”Bliv Brandmand Nu”
4- benet strategi: Hjemmesiden Bindeled mellem befolkning og beredskaber (3.500 emner videresendt til stationerne) Information - bl.a. ved radiokampagner, pjecer m.v. Konsulentbistand til rådgivning om rekruttering, afvikling af kampagner m.m. Økonomisk hjælp til kampagnematerialer, oplysning m.m. Opsamling af resultater og erfaringer: Rapport til forsvarsministeriet og alle interessenter med opsamling af resultater og erfaringer Ca. 500 ansatte og 700 brandfolk i jobbank samlet i 2011 og 2012 Pjecerne ”Fastholdelse af deltidsbrandmænd” og ”Rekruttering af deltidsbrandmænd” RiB Konference, Göteborg, april 2013

6 Erfaringer fra projektperioden
Det kan lade sig gøre at finde nye brandfolk. Selv på stationer i små lokalsamfund Skab interesse og involver lokalbefolkning, politikere og virksomheder Pressen er en afgørende medspiller Opsøgende arbejde afgørende i forhold til borgere, virksomheder m.fl. Brug flere forskellige kampagnetiltag i en forholdsvis afgrænset periode Lav aftaler med lokale virksomheder og arbejdspladser med gensidige fordele Etabler en fødekæde til brandvæsener gennem f.eks. ungdomsbrandkorps Arbejd med fastholdelse af eksisterende brandmænd i forhold til familie, fritid, alder m.v. RiB Konference, Göteborg, april 2013

7 Fremtidens udfordringer
Personaleomsætningen er stigende – rekruttering en løbende proces Problematikken omkring ledighed og deltagelse som deltidsbrandmand skal løses Fremtidens brandmænd vil stille større krav om indflydelse på brandvæsenet og omkring efter- og videreuddannelse m.m. Arbejdstager/arbejdsgiver forhold skal afklares og kommunale arbejdspladser skal gå forrest RiB Konference, Göteborg, april 2013


Download ppt "REKRUTTERING AF BRANDFOLK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google