Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rene Boulevardbebyggelser - et børn og ungeprojekt Et forebyggende projekt med hensyn til hærværk og kriminalitet Boulevardbebyggelserne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rene Boulevardbebyggelser - et børn og ungeprojekt Et forebyggende projekt med hensyn til hærværk og kriminalitet Boulevardbebyggelserne."— Præsentationens transcript:

1 Rene Boulevardbebyggelser - et børn og ungeprojekt Et forebyggende projekt med hensyn til hærværk og kriminalitet Boulevardbebyggelserne

2 Rene Boulevardbebyggelser Projektet er et samarbejde mellem SSP (afd. Varde) Ungdomsskolen Projektkontoret Boulevardbebyggelserne

3 Problemformulering Boulevardbebyggelserne i Varde rummer ca. 560 almene lejemål En del af områdets børn og unge er kun i begrænset omfang tilknyttet etablerede fritidsaktiviteter Dette er bl.a. medvirkende til uhensigtsmæssig og tankeløs adfærd, som er belastende for områdets ansigt udad til Ejendomsfunktionærerne bruger urimeligt megen tid på at renholde området for affald og tuschstreger i opgange Boulevardbebyggelserne

4 Problemformulering (fortsat) En del af områdets børn og unge mangler forståelse for/ kendskab til de konsekvenser der ligger i at overlade renholdning af fællesarealer til andre - ikke blot i nærområdet men i det hele taget Vi mener, at denne forståelse kan fremmes gennem projektet med flere positive gevinster til følge Boulevardbebyggelserne

5 Klar til rengøring Boulevardbebyggelserne

6 Opgaverne fordeles Boulevardbebyggelserne

7 Problemformulering (fortsat) Baggrunden for denne anskuelse er bl.a., at børnene kommer til at indgå i et forebyggende samarbejde med troværdige voksne Derigennem får de mulighed for at styrke/skabe en identitet gennem tilhørsforholdet til disse voksne, der arbejder med ting, som giver positiv respons fra omverdenen Boulevardbebyggelserne

8 Troværdige voksne Boulevardbebyggelserne

9 Problemformulering (fortsat) Deltagelse i projektet kan stabilisere eller skabe et bedre netværk Et godt netværk anses for at være en af hjørnestenene for børnenes/de unges trivsel Det at man gør noget sammen skaber fællesskab og indhold Der er også løbende noget at se frem til - resultater, udflugter, opfyldelse af ønsker Boulevardbebyggelserne

10 Troværdige voksne Boulevardbebyggelserne

11 Formålet med projektet At inddrage børn og unge i en del af det arbejde, som ejendomsfunktionærer varetager i området og derigennem øge tilfredsheden blandt områdets beboere som helhed At gøre børnene/de unge mere bevidste om sammenhængen mellem det, de gør, og det de får At virke forebyggende mht. hærværk og kriminalitet Boulevardbebyggelserne

12 Formålet med projektet (fortsat) At gøre deltagerne bedre i stand til at samarbejde på tværs af kultur og etnicitet At områdets børn og unge selv er med til at tjene op til deres ønsker om aktivitetsmuligheder og udstyr Boulevardbebyggelserne

13 Målgruppe Børn og unge i bebyggelserne mellem 10-18 år. Det gælder både danske og tosprogede piger og drenge På baggrund af information i boligområdet om projektet kan interesserede tilmelde sig Forældre skal give skriftlig tilladelse til deltagelse Projektgruppen sammensætter grupperne, og der oprettes evt. en reservestab, hvis flere melder sig end det antal, der er voksne frivillige til Boulevardbebyggelserne

14 Metode Børnene/de unge arbejder i grupper med 3 i hver Der er tilknyttet 1 voksen som tovholder. Vedkommende udstikker arbejdsopgaver i samarbejde med ejendoms- funktionærer 2 voksne er ansat til at udføre opgaven sammen med de unge Boulevardbebyggelserne

15 Metode (fortsat) Der indsamles grønt og sort affald Der hjælpes med at vedligeholde sports- og legefaciliteter. Deltagerne bærer arbejdsdragt med logo og har det fornødne udstyr til opgaverne efter anvisning fra ejendomsfunktionærer. Boulevardbebyggelserne

16 Arbejdstid Søndage mellem kl. 11.00 – 13.00 ….og der startes med morgenmad og briefing. Boulevardbebyggelserne

17 Briefing og morgenmad Boulevardbebyggelserne

18 Honorering og krav til fremmøde Ved at deltage 4 gange pr. måned optjener hvert barn/ung ret til at deltage i diverse aktiviteter i samarbejde med de voksne De unge/børnene har i høj grad indflydelse på, hvad det skal være for nogle aktiviteter, en bestemmer ikke konkret, hvad det skal være – men det gør økonomien Hvis en deltager mangler en gang for at kunne komme med på tur (pga. sygdom eller andet) skal det være muligt at optjene retten på en anden ugedag Boulevardbebyggelserne

19 Afgang til en RBB-tur Boulevardbebyggelserne

20 RBB-tur – vi kører stærkt  Boulevardbebyggelserne

21 RBB-tur ved Karsgårde Sø Boulevardbebyggelserne

22 Honorering og krav til fremmøde Udeblivelse 2 gange resulterer i advarsel og ”fyring”, hvis forholdet gentager sig Deltagerne modtager en skriftlig udtalelse fra projektgruppen efter min. 2 sæsoners deltagelse Denne udformes, så den vil kunne anvendes i forbindelse med ansøgning om læreplads eller andet arbejde Boulevardbebyggelserne

23 Økonomi SSP dækker i mindre omfang udgifter til leje, entre og transport. Ungdomsskolen dækker lønudgiften for én lønnet medarbejder ca. 3.timer pr uge - med mulighed for i særlige tilfælde at koble flere på. Projektkontoret har én lønnet medarbejder og dækker øvrige udgifter vedr. projektets gennemførelse som f.eks. morgenmad, udstyr ol. Boulevardbebyggelserne

24 Tidsplan Projektet drøftes igennem hvert år i november af SSP- Ungdomskonsulent Torben Berthelsen, og Asger Helth, Beboerrådgiver i Boulevardbebyggelserne Samtidig laves en evaluering af projektet, og en evt. fortsættelse af projektet godkendes. Boulevardbebyggelserne

25 Den daglige ledelse Ledelse og koordination af projektet samt ret til at deltage i fornødent omfang i det praktiske arbejde med de unge for at sikre kvaliteten i projektet ligger hos Asger Helth, Beboerrådgiver i Boulevardbebyggelserne. Torben Berthelsen, SSP Ungdomskonsulent Boulevardbebyggelserne

26 Med venlig hilsen Asger Helth Projektkontoret i Boulevardbebyggelserne Torben Berthelsen Ungdomsskolen og SSP – afdeling Varde Boulevardbebyggelserne


Download ppt "Rene Boulevardbebyggelser - et børn og ungeprojekt Et forebyggende projekt med hensyn til hærværk og kriminalitet Boulevardbebyggelserne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google