Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri"— Præsentationens transcript:

1 Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri
Projektdirektør Jesper V. Krogh NCC Construction Danmark A/S Jesper V. Krogh

2 Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri
3 Børn Erfaring Ingeniør 1985 Ansat i NCC i 1985 Arbejde med Hoved - & totalentrepriser Projektudvikling & Partnering fra 1993 Jesper V. Krogh

3 Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri
NCC Construction Danmark A/S Jesper V. Krogh

4 Den nordiske NCC-familie
Jesper V. Krogh

5 Roads and civil engineering production
Housing production Building production Telecom infrastructure Property development Asphalt, paving, aggregates, road service, traffic safety and ready-mixed concrete NCC AB Jesper V. Krogh

6 Facts om NCC- koncernen
Nordens største entreprenør Omsætning i 2001: ca. 36 mia. Dkr. Antal ansatte i 2001: ca Datterselskaber (100%) i 6 lande, samt flere internationale aktiviteter. Jesper V. Krogh

7 NCC i Norden og Østersøområdet
NCC Finland Omsætning*: 3,7 mia. kr. Antal ansatte: 2.342 NCC Norge Omsætning*: 3.7 mia. kr. Antal ansatte: 2.645 NCC Omsætning*: (Sverige)19,7 mia. kr. Antal ansatte: (Sverige) NCC Danmark Omsætning*: 6,1 mia. kr. Antal ansatte: 4.645 NCC Deutsche Bau Omsætning*: 1,1 mia. kr. Antal ansatte: 600 NCC Polska Omsætning*: 0,1 mia. kr. Antal ansatte: 156 *2000 Jesper V. Krogh

8 Værdier Enkelhed Ansvar-lighed Fokus Værdier som drivkraft
Ærlighed Respekt Tillid Ansvar-lighed Fokus Jesper V. Krogh

9 Mål Mål for NCC Tilfredse Produkter i kunder høj kvalitet Høj Arbejds-
indtjening Arbejds- glæde Jesper V. Krogh

10 Værdigrundlag Vi sikrer succes gennem vores troværdighed samt evne og vilje til nytænkning og samarbejde Ledelse er baseret på helhedssyn og tillid samt respekt for den enkelte Medarbejderen er en engageret, kompetent og ansvarlig deltager i et dynamisk fællesskab, hvor holdninger er vigtigere end regler Det er en afgørende værdi, at alle følger stolthed og glæde ved at være ansat i NCC Jesper V. Krogh

11 Branchens kritikpunkter / problemstillinger
Efterslæb i produktivitetsudviklingen Ingen udvikling i 30 år Byggeeksporten er ikke steget i takt med landene omkring os Branchen er præget af konfliktstruktur For dårlige samarbejdskulturer Byggeriet er for dyrt, dårligt, ineffektivt Der er for mange interessekonflikter Logistik / just in time NCC Construction Danmark A/S er ”delvis” enige og tager udfordringen op Jesper V. Krogh

12 Hvordan kan branchen blive mere effektiv
Industriel organisering, ledelse, styring, logistik m.v. Industriel projektering (skibsværftsindustrien) Industrielle byggesystemer og højteknologiske byggeprocesser Industriel byggeplads (montage systemer) IT-udvikling Forandringsvillighed Samarbejde mellem parterne Partnering Jesper V. Krogh

13 ”Konfliktmodel” Spændingsfelt Arkitekt Ingeniør NCC Bygherre
Spændingsfelt er ikke værdiskabende Jesper V. Krogh

14 Samarbejdsmodel Arkitekt Ingeniør NCC Bygherre
Her skabes værdi for alle parter Jesper V. Krogh

15 Partnering-processen
Jesper V. Krogh

16 Hvad er Partnering ? Nøgleordene er: Fælles mål Tillid Åbenhed
Partnernig er en ny samarbejdsform inden for byggeriet, hvor bygherre, rådgivergruppe og entreprenør i fællesskab løser en byggeopgave baseret på et samarbejde, hvor alle spiller med åbne kort. Nøgleordene er: Fælles mål Tillid Åbenhed Jesper V. Krogh

17 Særlige elementer i Partnering
Åben økonomi Vi er hinandens kollegaer Workshop Jesper V. Krogh

18 Hvad kendetegner Partnering ?
Projektet sættes i fokus Vi er hinandens kollegaer Vi respekterer hinandens kompetencer og erkender egne svagheder Firmaloyaliteten er at værne om projektets værdier og nå de fælles mål Jesper V. Krogh

19 Hvorfor Partnering? - og historien bag...
”Frihed under ansvar” Offentlige sektor billigere, hurtigere og bedre kvalitet Værdi- og holdningsbaseret ledelse Partnering Fra udlandet UK, USA, Australien Efterspørgsel fra marked/kunder Markedsvolumen Jesper V. Krogh

20 Billigere, hurtigere, bedre Effektiviserer processen Færre konflikter
Hvorfor Partnering? Billigere, hurtigere, bedre Effektiviserer processen Færre konflikter ”Bedste mand” løser opgaven Jesper V. Krogh

21 Partnering giver bygherren en række fordele
Projekt Fuld åbenhed om alle forhold Fælles mål Positivt, konstruktivt og løsningsorienteret arbejdsmiljø Optimal integration mellem projekt og udførelse Indflydelse og brugerinddragelse under hele processen Aftalte tid uden mangler Effektiv problemhåndtering Jesper V. Krogh

22 Bygherren får også kontante fordele
Økonomi Åben økonomi Højest mulige kvalitet inden for den fastlagte budgetpris Forbedret økonomi i relation til kendte kontraktformer Projektrabatter kommer projektet til gode Incitamentsaftale indbygget Jesper V. Krogh

23 Udviklingen går mod partnering
Storbritannien, USA og Australien er allerede langt fremme med partnering Fordelene er mange og konkrete 3-årsplan for øget anvendelse af partnering i offentlige byggerier Byggepolitiske Handlingsplan (april 1998) anbefaler nye samarbejdsformer i byggeriet Projekt Hus ændring af samarbejdet mellem byggeriets parter vision: ”Dobbelt værdi til halv pris” Projekt Nye Samarbejdsformer 6 forsøgsprojekter er i gang dokumenterer fordelene ved partnering Handlings- plan Det offentlige er allerede i gang Erhvervsministeriet Post Danmark By og Boligministeriet DIS Bygge- og Ejendomsadministration Stevns kommune Jesper V. Krogh

24 Hvilke udfordringer ligger der i Partnering ?
Udvikling af en kultur baseret på tillid fremfor mistro og mistillid At respektere andres kompetencer og erkende egne svagheder At være loyal mod projektet Værdi- og holdningsstyret fremfor regelstyring og ”paragrafrytteri” Jesper V. Krogh

25 Partnering - en proces til forskel
Traditionel proces Suboptimering Kontrol Konflikter Mange overleveringer Ingen erfaringsopsamling Ekstraregninger Økonomien usikker Lukket økonomi Partneringproces Hurtig opstart Workshops Fælles mål Tillid og åbenhed Mennesker samarbejder Effektiv proces Problemer parkeres ikke Læring Budgetoverholdelse Åben økonomi Jesper V. Krogh

26 NCC-Partnering koncept
Forskelle i byggeprocessen ved Traditionel Kontrol Projekt uafhængig af produktion Hver sit mål Lukket kalkulation Partnering Tillid Produktionsrigtig projektering Fælles mål Åben kalkulation Jesper V. Krogh

27 Et veldefineret partnering-koncept
Øvrige interessenter Naboer Lokal- miljø Myndigheder Fagentreprenører NCC Rådgivere Bygherre Partnering projekt Leverandører En holdpræstation, hvor partnerne går sammen om effektiv gennem- førelse af et byggeprojekt Hvad er partnering? Forbedret totaløkonomi Reduceret tid Øget kvalitet Øget tilfredshed Forbedret totalværdi Jesper V. Krogh

28 Faserne i et partneringforløb
Jesper V. Krogh

29 Partnering sikrer en hurtig opstart
Fase 0: Valg af samarbejdsform Valg af entreprenør Valg af rådgivere Overslagspris Partnering-aftale vedr. fase 1 og 2 Max.-pris for NCC’s deltagelse i fase 1 Jesper V. Krogh

30 Partnering involverer alle kompetencer fra begyndelsen
Fase 1: Projektteam etableres Workshop Skitseprojekt færdiggøres Projektøkonomien detaljeres Specificeret budget Tids- og kvalitetsplan Bygherre træffer beslutning vedr. fase 2 Targetpris aftales Jesper V. Krogh

31 Workshop Alle parter (bygherre, entreprenør, arkitekt, ingeniør, leverandører og fagentreprenører) Nøglepersoner - typisk 15-20 Evt. bruge proceskonsulent Eksterne indslag Jesper V. Krogh

32 Åben økonomi i Partnering
Overordnet målsætning Fuldstændig åbenhed og fælles forståelse Tillid gennem synlighed og troværdighed Individuel administration af hvert enkelt projekt Fuld indsigt i alle aspekter af projektets økonomi Successiv kalkulation Jesper V. Krogh

33 Partnering med fortsat fokus på en effektiv proces
Fase 2: Projektering - Forprojekt - Myndighedsgodkendelser - Hovedprojekt Udførelse Incitamentsatale Jesper V. Krogh

34 Partnering - erfaringer indtil videre
Positiv interesse Fokus på personlige egenskaber Nogle mere til regler end værdier Krav til kompetencer Låser ressourcer Udvikler ny viden Internt/eksternt samarbejde er svært Procesoptimering er mulig Mangel på måleværktøjer Fokus på projektoptimering Helhedssyn vinder indpas Projektet i centrum Inddragelse af kompetencer fra fagentreprenører Krav til ajourført økonomi Vanetænkning et reelt problem Jesper V. Krogh

35 Hvor er vi på vej hen? Drage fordel af erfaringer (gode/dårlige)
Holde fast i ideologien / principperne Pas på ”grådighedstærsklen” Forankring af Partnering i organisationen (holdninger / værdier) UE/Lev. med på vognen Krav om dokumenterede erfaringer Kompetencekonkurrence Transparante processer Industrialisering nødvendigt Øget kundeinvolvering Entreprenør og/eller rådgiver Jesper V. Krogh

36 Partnering - til gavn for alle
Jesper V. Krogh

37 Invitation Jesper V. Krogh

38 Er der spørgsmål ? ? ? Jesper V. Krogh


Download ppt "Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google