Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TK•development 1 Privat medfinansiering 25.04.05.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TK•development 1 Privat medfinansiering 25.04.05."— Præsentationens transcript:

1 TK•development 1 Privat medfinansiering 25.04.05

2 TK•development 2 Værditilvækst i TK Development TK Development skaber værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Investorer Leverandører TK Development Partnere Lejere

3 TK•development 3 Idégrundlag At skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom At være det resultatskabende bindeled mellem lejere og investorer At medvirke aktivt til løsningen af ejendomsbehov i.f.m. strukturtilpasning indenfor forskellige brancher At udvikle totalløsninger sammen med lejere og investorer

4 TK•development 4 Forretningskoncept Projektstyring Udlejning Salg Projektstyring Udlejning Salg Færdigt projekt TK•development

5 5 Krav og forventninger fra lejere og investorer Lejere - Optimal beliggenhed - Forretningsmix - Placering i shoppingcenter - Lokaleindretning - Sikkerhed for professionel centermanagement - Pris Projekt Investorer - Afkast på kort og lang sigt - Lejesammensætning. og bonitet - Lejekontrakternes. opsigelighed og løbetid - Sikkerhed for professionel. management - Ofte afgørende at der kan. leveres en pulje af projekter - Finansieringsmuligheder

6 TK•development 6 Segmenter - Nordeuropa Retail segment Kontor- segment Projektmix segment Bolig- segment DanmarkXXXX SverigeXX FinlandX BaltikumX

7 TK•development 7 Segmenter- Centraleurope Retail segment Kontor- segment Projektmix segment Bolig- segment Tjekkiet X SlovakietX PolenXX

8 TK•development 8 Kundeeksempler DanmarkSverigeFinlandPolenTjekkietSlovakietBaltikum Silvan ** H&M **** Jysk **** Dansk Supermarked/ Netto/Bilka ** Bestseller ** Intersport ** McDonald's *** Tæppeland *** KappAhl *** TOYS"R"US *** ONOFF ** Jula Postorder ** Harald Nyborg ** Stadium *** Din Sko ** Carrefour ** * Royal Ahold ****

9 TK•development 9 Investorer - eksempel på større investorer til TK projekter ATP (Danish pension fund) Codan (Danish pension fund) LD Pension (Danish pension fund) PFA (Danish pension fund) Tryg/Nordea (Insurance and pension fund) Nordea Liv (Insurance and pension fund) LEL, Finland (Insurance and pension fund) Ejendomsinvest (Asset manager) KEOPS InvestorPartner (Asset manager) Dades (Danish real estate company) Resolution Properties, London Essex (Danish real estate company) DEKA, Germany CGI / Haus Invest, Germany City Con, Finland GE Capital Heitman Dawnay, Day Europe Ltd. Duke Fund Ltd., Ireland Meinl Bank AG, Austria ING Real Estate

10 TK•development 10 Geografisk dækning – TK Development

11 TK•development 11 Erfaringer fra udlandet  Sverige og Finland •Primært intern vejstruktur som gennemføres af developer  Polen, Tjekkiet og Slovakiet •Bidrag kan i høj grad vedrøre tunge infrastrukturelle investe- ringer af såvel konkret som generel karakter.  (Har tendenser af Hjallerup Marked)

12 TK•development 12 Galeria Pomorska, Bydgoszcz

13 TK•development 13 Kolonáda, Karlovy Vary

14 TK•development 14 Byfornyelse som strategi for erhvervsud- viklingen i byerne Erhvervsudvikling som dynamo for byfornyelse Vi bliver nødt til at fastholde fokus på at der skal være brugere/kunde for at skabe en bæredygtig byfornyelse  Derfor – respekt for markedskræfterne !

15 TK•development 15 Byfornyelse som strategi for erhvervsud- vikling  Hvis der er stor mængde attraktive beliggenheder i bykernen holdes prisniveauet på et fornuftigt niveau og det tiltrækker erhverv til bykernen (København / Stockholm).  Det er vigtigt at der er et samspil mellem offentlig myndighed og udviklere for at lokalisere attraktive/centrale beliggenheder, der er modne til omdannelse  Projekternes integration med omgivelserne er væsentlig (kritisk masse).  Identitet

16 TK•development 16 Hvad kan gøres anderledes og/eller bedre? Krav til kommunen: 1.Kommunen skal straks fra starten have klar melding på hvad man vil 2.Kommunen skal være realistisk i relation til beløbsgrænser 3.Det der skal ydes bidrag til, skal være relevant for projektet 4.Der skal være tale om projekter med en vis tyngde/størrelse 5.Kommunen skal være kreativ så der er modydelse for privatbidrag i form af attraktivt plangrundlag.

17 TK•development 17 TK Developments syn på privat medfinan- siering Vi skal passe på at det ikke har karakter af ekspropriation!  Derfor kan det alene gennemføres hvis der er tale om ændring af planstatus fra en anvendelse til en mere attraktiv status.  Merværdi til grundejerne

18 TK•development 18 TK Developments syn på privat medfinan- siering Kan være relevant hvis: 1.Der skabes en winner/winner situation 2.Hvis der er tale om relevante forbedringer af infrastrukturen som vedrører projektet 3.Hvis krav til kommunen, jf. tidligere, er opfyldt 4.Hvis der er tale om en særdeles velbeliggende grund.

19 TK•development 19 Rutebilstationen – Aalborg Eksempel på multifunktionelt center

20 TK•development 20 Dan Link Visionsplan

21 TK•development 21 Projekt ”Valby Torvene”, Valby

22 TK•development 22 Projekt ”Valby Torvene”, Valby

23 TK•development 23 Konklusion  Developeren sidder med nøglen til markedet (styrken af markedskræfterne)  Kommunen sidder med nøglen til at åbne for ny udvik- ling (plangrundlag)  Samspil helt nødvendigt og ofte kan medfinansiering fremme processen og åbne nye muligheder.


Download ppt "TK•development 1 Privat medfinansiering 25.04.05."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google