Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Væksthus Nordjylland v/ Flemming Jørgensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Væksthus Nordjylland v/ Flemming Jørgensen"— Præsentationens transcript:

1 Væksthus Nordjylland v/ Flemming Jørgensen
Easy Match - Forøg din værdi som konsulent 19. april 2012 En kort præsentation af væksthuset – herunder det enstrengede erhvervsfremmesystem Løbende udvikling af nye initiativer

2 Væksthusene i Danmark Fakta Der er 5 Væksthuse i Danmark – ét i hver region. Hvert år hjælper Væksthusene cirka virksomheder med at realisere deres vækstpotentiale.  Væksthusene er fra 2011 finansieret af regionens kommuner (94 mio. kr./ år). Væksthusene er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2007 og i 2011 overgået til KL/KKR. Aftalegrundlag ud-arbejdes årligt Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Hovedstadsregionen Væksthus Syddanmark 2650 virksomheder i 2011 og 2012 2012:96.6 mio. kr. Væksthus Sjælland

3 Væksthusenes vision, mission og opgaver:
Vores vision Danmark i top med vækstvirksomheder år 2020 Vores mission At skabe vækst hos nye og mindre danske virksomheder Vores opgaver Vi skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at til at realisere vækstpotentialet Vi skal løfte opgaven som knudepunkt i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor vi skaber samarbejde mellem aktørerne og dynamoer i udviklingen af initiativer, der styrker væksten hos virksomhederne Vi kan være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten og EU Væksthusene skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og væksthusene skal henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udviklingen af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne Væksthusene kan være ….osv Væksthusene må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til private aktører Væksthusenes målgruppe er nye og mindre virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale.

4 Sammenhængende Erhvervsservice
Virksomheder og iværksættere Lokal erhvervsservice Èn indgang til hele systemet = De lokale erhvervskontorer Vækstiværksættere og –virksomheder skal serviceres lokalt – via den lokale indgang –suppleret med kompetencer fra Væksthus Nordjylland Til rådighed: Fælles telefonnummer CRM Brugerevaluering Startvækst.dk Vækstguiden.dk Rådgiverbørsen.dk Væksthjulet Gennemført i 2010 og 11: Fælles kompetenceudv. Væksthus Nordjylland (vækstkortlægning)

5 Væksthusets arbejdsredskab
VækstHjulet VækstHjulet er med til – på en visuel og overskuelig måde – at kortlægge virksomhedernes muligheder og potentialer for vækst. VækstHjulet er et dialogværktøj - fokus er altid på virksomhedens individuelle udfordringer. VækstHjulet sikrer, at vi kommer 360˚ rundt om virksomheden. Kortlægger vækstpotentialet og udarbejde en vækstplan. Værktøj: Væksthjulet

6 Knudepunkt - i et sammenhængende rådgivningssystem
Væksthus Nordjylland Lokal erhvervs-service Kommuner/ KKR Vækstforum Private rådgivere Erhvervs-organisa-tioner EBST/KL Uddannelses-institutioner Vækst- iværksættere virksomheder Hertil: Viden og Forskningsmiljøer Forsker- og Udviklingsparker Innovationsmiljøerne Øvrige statslige aktører, ikke mindst Eksportrådet – Lars Juhl Hansen og Videnskabsministeriet Væksthus Nordjylland har indgået samarbejdsaftaler med bl.a.: De 11 nordjyske kommuner og erhvervskontorer – først og fremmest med de nordjyske lokale erhvervskontorer Aalborg Universitet Erhvervsskolerne i Nordjylland University Collage i Nordjylland Visit Nordjylland Vækstforum Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Vækstfonden Danmarks Eksportråd Dansk Design Center NOVI Innovation Alexandra Instituttet m.fl. Væksthus Nordjylland samarbejder med bl.a.: Connect Denmark Dansk Industri Håndværksrådet IKT Forum Nordjylland ASE DANA Dansk Eksportforening Teknologisk Institut

7 Udviklingsprogrammer april 2012
NAVN/PERIODE FORMÅL MÅLGRUPPE ØKONOMI/MÅL Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN) Som ovenfor. Samt systematisk efter start opfølgning Iværksættere før start og op til 36. mdr. 40,5 mio. kr. heraf EU midler 20,2 mio. kr. 1300 IV’ere/år Vækst Iværksætter Program (ViP) At hjælpe iværksættere med at realisere deres vækstpotentiale Iværksættere med ambition om 5 ansatte og 5 mio. kr. i omsætning på 5 år. 58,7 mio. kr. heraf EU midler 29,3 mio. kr. 750 IV’ere (195) Det Nordjyske Globaliserings Program (GLOBAL) At skabe vækst i virksomhederne gennem internationale aktiviteter. Virksomheder med internatio-nale ambitioner, herunder særlig fokus på virksomheder med internationale vækst-ambitioner.   112 mio. kr. heraf EU midler 56 mio. kr. 1100 virksomhedsforløb Yderlig Vækst (Forventet opstart af virksomhedsaktivitet april 2012) At skabe vækst og udvikling hos virksomheder i yderområderne i region Nordjylland. Virksomheder i de nordjyske kommuner med yderområder. Alle kommuner med undtagelse af Aalborg* 86 mio. kr. heraf EU midler 43 mio. kr. 470 virksomhedsforløb CSR – Samfundsansvar At skabe viden om strategisk arbejde med CSR gennem etablering af netværk SMV’er med ambitioner om at opnå værdiskabelse gennem arbejdet med CSR. 5 mio. kr. Heraf EU midler 2,5 mio. kr. 6 netværk etableres Vækst via Ledelse (Forventet opstart af virksomhedsaktivitet april 2012) At styrke potentielle vækstorienterede SMV'er gennem udvikling af ledelsen Målgruppen er 600 virksomheder i Danmark – heraf 66 i Nordjylland . Primært fokus på virksomheder med op til 50 ansatte 100 mio. kr. heraf EU midler 50 mio. kr. 600 virksomhedsforløb i DK - heraf 66 i Nordjylland Operatøropgaver Dertil kommer øvrige regionale programmer og en række landsdækkende initiativer

8 Udviklingsprogrammer april 2012
NAVN/PERIODE FORMÅL MÅLGRUPPE ØKONOMI/MÅL Kapital gennem Rådgivning At støtte virksomhedernes muligheder for at fremskaffe kapital Vækstorienterede SMV’er, der ønsker at få kigget på finansieringsstruktur eller hjælp til mød med bank eller investor Finansieringstjek Max ,- kr. /50% Kapitalcoach Max ,- kr. /50% Fornyelsesrådgivning At rådgivevirksomheder om, hvordan de kan blive mere innovative og dermed øge deres indtjening Virksomheder med under 50 ansatte, som er på vej eller er i gang med at arbejde med miljø eller velfærd Fornyelsestjek Max ,- kr. /50% Fornyelsesforløb Max ,- kr. /50% Tilskud til IPR Intellektuelle Property Rights At hjælpe iværksættere og etablerede virksomheder med at udvikle og beskytte nye idéer Både nye iværksættere, men også etablerede virksomheder, som vil udvikle noget helt nyt.   Indledende IP-undersøgelse Max , - kr./50% Velfærdspartnerskab At understøtte SMV velfærdsvirksomheders mulighed for at skabe vækst Virksomheder indenfor eks. Sundhed, pleje, børnepasning og uddannelse Deltagergebyr 5000,- kr. Cleantech Partnerskab At matche mindre virksomheder med store partnere Iværksættere og SMV’er indenfor cleantech branchen med under 30 ansatte. Early Warning At hjælpe virksomheder ud af en krisesituation, eks. Røde tal på bundlinjen, stigende kassekredit, likviditets- problemer. Alle Gratis Rådgivning ved frivillige rådgivere Operatøropgaver Dertil kommer øvrige regionale programmer og en række landsdækkende initiativer

9 Konkret samarbejde – NES ambassadører
(kort)

10 www.vhnordjylland.dk Hvis du vil vide mere….. Væksthus Nordjylland
Læs mere om Væksthus Nordjylland på vores hjemmeside: Og tilmeld dig vores nyhedsbrev for løbende at blive orienteret om de mange tiltag, der medvirker til udviklingen af det nordjyske erhvervsliv Væksthus Nordjylland NOVI Science Park Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Telefon De lokale erhvervskontorer og – centre træffes på Hold jer orienteret via vores ugentlige nyhedsmail, hvor vi bl.a. informerer om nye programmer og tiltag i øvrigt. Der mere end modtagere af vores ugentlige nyhedsmail


Download ppt "Væksthus Nordjylland v/ Flemming Jørgensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google