Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At lede liv og læring Børne- og ungedirektør Jan Præstholm, Svendborg Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At lede liv og læring Børne- og ungedirektør Jan Præstholm, Svendborg Kommune."— Præsentationens transcript:

1 At lede liv og læring Børne- og ungedirektør Jan Præstholm, Svendborg Kommune

2 ”At lede liv og læring” Strategisk ledelse – en ny start i en ny skolestruktur Skolerigsdag den 13. januar 2011

3 God ledelse er en afgørende faktor!
VM i herrehåndbold starter i dag torsdag den 13. januar 2011

4 AKF om forudsætninger for gode resultater
En klar og tydelig ledelse i kommunens skoleforvaltning. Den stiller klare krav og indgår i tæt dialog med skolen om dens arbejde. En klar og tydelig ledelse på skolen, som stiller klare faglige og pædagogiske krav til lærerne. Ledelseskulturen på skolen afspejler typisk forvaltningens ledelseskultur. En afdelingsopdelt skole med selvstyrende team i afdelingerne. Det giver lærerne mulighed for at opdele eleverne i hold på tværs af klasser og årgange samt rum til faglig pædagogisk ledelse. Skolens faglige profil prioriteres højt – uafhængig af andelen af socialt svage elever. Lærerne underviser i deres linjefag. De indtager lederrollen i undervisningen og har høje faglige forventninger til deres elever. Lærerne er velforberedte og har brugt god tid på at forberede lektionen. Skolen er tilstrækkelig stor til at kunne sikre en høj grad af linjefagsdækning i centrale fag. Skolen prioriterer den forebyggende læseindsats og hjælp til elevernes lektielæsning. Jill Mehlbye, AKF, december 2010

5 Rejseholdets 10 anbefalinger
Anbefaling 2: Hæv kompetencen hos skolelederne Rejseholdet anbefaler, at skolechefers og skoleledelsernes kompetencer forbedres, så der kommer fokus på ambitiøse mål og skolens resultater. Alle skolechefer, skoleledere og eventuelt andre i skoleledelsen skal have en særlig lederuddannelse, og potentielle skoleledere skal spottes og uddannes.

6 Strategisk ledelse i ny skolestruktur i Svendborg
Større enheder skaber bedre forudsætninger for opprioritering af strategisk ledelse og kvalificering af pædagogisk ledelse

7 Ny skolestruktur i Svendborg pr. 1.8.2011
FØR EFTER 19 folkeskoler folkeskoler 275 elever pr skole 475 elever pr. skole 19 ledere ledere 100 % 25 mellemledere 27 mellemledere 70 % 44 ledere (personer) 38 ledere (personer) 33 fuldtidsstillinger 30 fuldtidsstillinger

8 Hvordan opprioritering af strategisk ledelse
Uddannelse til alle skoleledere på diplomlederniveau Kommunikation mellem skolechef (forvaltning) og skoleledere opprioriteres og intensiveres yderligere – både individuelt og som gruppe. Kravspecifikation til skoleledere Resultatmåling gennem den individuelle dialog mellem skoleleder og skolechef Kvalitetsrapporten anvendes fortsat som dialog- og evalueringsværktøj

9 Kravspecifikationen – generelle krav
Der skal skabes nye skoler med ny kultur, identitet og sammenhængskraft for børn, forældre og medarbejdere De nye skoler skal ledes med stort fokus på udvikling af kvaliteten i skolens kerneopgaver De nye skoler skal ledes med en stærk pædagogisk inkluderende indsats på det læringsmæssige, sociale og etniske område De nye skoler skal ledes gennem teamledelse De nye skoler skal ledes med henblik på at skabe en udfordrende og attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø

10 Kravspecifikation - resultater
Skolelederen skal: Skabe læringsmæssige og pædagogiske resultater Skabe teoretisk- og vidensbaseret pædagogisk udvikling Skabe skole-, lærings- og samværskultur på et værdibaseret grundlag Skabe en inkluderende kultur og inkluderende læringsrum Skabe et positiv og ambitiøst brand på egen skole og på folkeskoleområdet generelt Skabe konflikthåndterende og anerkendende kommunikation internt og eksternt Skabe forudsætninger og tiltag for målrettet kompetenceudvikling i medarbejdergruppen Skabe en arbejdsplads, der gennem samarbejde og dialog er præget af udfordringer, udvikling og trivsel Skabe sikker drift gennem effektive procedurer og administrative rutiner Skabe balanceret økonomi

11 Kravspecifikation - personlige
Skolelederen skal: Hurtigt kunne opnå ledelsesmæssig legitimitet i intern og ekstern organisation Vise konflikthåndterende og anerkendende kommunikerende adfærd internt og eksternt Udvise ledelsesmæssig handlekraft og konfronterende intervention Have økonomisk overblik Kunne motivere medarbejdere Kunne lede gennem medledere og medarbejdere Agere med ledelsesmæssigt mod, adræthed og lethed Fremstå professionelt og rodfæstet under pres

12 Ledelsesmæssig begejstring – det smitter!!!

13 Ministerium, presse, borgere mv.
Diskussion ”Samfund” Ministerium, presse, borgere mv. Byråd Skolelederens rolle Skolebestyrelsen Skolechef Skolelederen Forældre Mellemledere Børn Medarbejdere


Download ppt "At lede liv og læring Børne- og ungedirektør Jan Præstholm, Svendborg Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google