Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den lærende skole The strategy formation as an emergent process. (En proces under opbygning) Kaos og struktur Kontinuum mellem struktur og kaos: Plan:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den lærende skole The strategy formation as an emergent process. (En proces under opbygning) Kaos og struktur Kontinuum mellem struktur og kaos: Plan:"— Præsentationens transcript:

1 Den lærende skole The strategy formation as an emergent process. (En proces under opbygning) Kaos og struktur Kontinuum mellem struktur og kaos: Plan: Planen følges – DSB’s køreplaner Plan-korrektion Rullende planlægning Emergent struktur: Vi prøver – og finder struktur, som vi følger Vi finder hypotetisk guidende strukturer (Kristensen & Kreinert) Kaos

2 Efterhånden som elefanten undersøges, finder man ud af, at den er ulden

3 Læringsskolen er formet gennem.
Lindblom (The Science of Muddling Through) Quinn (Incrementalisme) Nelson og Winter. (Evolutionsteori, rutiner mv.) Burgelmann og Sayles. (Corporate venturing) Elkhonon Goldberg's teori om hjernen

4 Læringsskolen er formet gennem.
Lindblom (The Science of Muddling Through) Quinn (Incrementalisme) Nelson og Winter. (Evolutionsteori) Burgelmann og Sayles. (Corporate venturing) Elkhonon Goldberg's teori om hjernen

5 Rationel model Minder om design og planlægningsskolen. Mål/Preferencer
Problem Minder om design og planlægningsskolen. Alternativsøgning Konsekvensvurdering Valg Udførelse Kontrol-feedback

6 Muddling through Slut Slut ? Start Start Rationel metode

7 Muddling though Lindbloms ti principper Nye tiltag søges i nærheden af de eksisterende Mål vælges i forhold til eksisterende midler Analyse af få alternativer Mål vurderes ift. midler og deres konsekvenser såvel som omvendt Mål og midler vælges samtidigt Nye mål opdages til stadighed, gamle genovervejes

8 Muddling though Problemer finder sjældent endelig løsning Beslutninger er mere flugt fra onder end bevægelse mod mål Kun få konsekvenser overvejes Analyser og politikformuleringer er separate aktiviteter, som foregår samtidigt hos forskellige aktører

9 Formulering og implementering
Designskoler: Strategiformulering og -implementering er helt adskilt Læringsstrategi: Strategiformulering og -implementering udgør en enhed

10 Læringsskolen er formet gennem.
Lindblom (The Science of Muddling Through) Quinn (Incrementalisme) Nelson og Winter (Evolutionsteori) Burgelmann og Sayles. (Corporate venturing) Elkhonon Goldberg's teori om hjernen

11 Inkrementalisme ”Constantly integrating the simultaneous incremental process of strategy formulation and implementation is the central art of effective stategic management” Quinn 1980:145

12 Dynamisk inkrementalisme
”Strategic management done on the run” Mintzberg et.al. 1998:181 Inkrementalisme Små trin Trial and error Strategi er dynamisk Pulserende Dynamisk Kontinuerlig

13 Læringsskolen er formet gennem.
Lindblom (The Science of Muddling Through) Quinn (Incrementalisme) Nelson og Winter (Evolutionsteori) Burgelmann og Sayles. (Corporate venturing) Elkhonon Goldberg's teori om hjernen

14 Dick Nelson & Sid Winter
Rutiner Organisationer styres af gentagelse – ikke især af beslutninger Udgør et hierarki Forbundne Fx ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, arbejdsgange Ændringer i rutine Imitation Eksperimenter Dick Nelson & Sid Winter "An Evolutionary Theory of Economic Change”, 1982

15 Læringsskolen er formet gennem.
Lindblom (The Science of Muddling Through) Quinn (Incrementalisme) Nelson og Winter (Evolutionsteori) Burgelmann og Sayles. (Corporate venturing) Elkhonon Goldberg's teori om hjernen

16 Burgelman & Sayles Strategiudviklingsproces – Venturing (interne entreprenører) Afgrænsningsproces En række beslutninger igennem hvilke produktets tekniske og økonomiske dimensioner klargøres Påvirkningsproces Ledere på forskellige niveauer skaber opbakning i koncernen for projektet Strategisk kontekst-bestemmelse Koncernstrategien justeres til at omfatte det nye produkt Strukturel kontekst Organisatorisk-administrative processer mht. implementering af koncernstrategien Strategi Teknisk kompetence Koncerninteresse Markedsbehov

17 Burgelman & Sayles Det ny forretningsområde modificerer koncernstrategien Mellemlederniveauet foreslår topledelsen strategier og områder Topledelsen udvælger strategier og områder Topledelsen efterrationaliserer en koncernstrategi efter udvælgelsen Strategiprocessen er en selektionsproces, baseret på forslag fra underliggende niveauer

18 Idea Champions Uformelle forandringsagenter
Ofte med en vis anciennitet Stærkt engagerede Succesfaktorer Personlig magt Netværker Inspirerende Andre forudsætninger skal også være til stede – andre agenter, ressourcer, kultur m.v.

19 Læringsskolen er formet gennem.
Lindblom (The Science of Muddling Through) Quinn (Incrementalisme) Nelson og Winter (Evolutionsteori) Burgelmann og Sayles. (Corporate venturing) Elkhonon Goldberg's teori om hjernen

20 Elkhonon Goldberg's teori om hjernen
Højre. (Kvinde) Indlæring Nye situationer Famlende Venstre. (Mand) Mønstergenkendelse Rutiner Erfaring Krystalliseret viden Visdom Husk intro til blended learning

21 Samlet konklusion om de foregående teorier
Stor kompleksitet i omgivelserne og diffus intern videnbase. Normalt er det det kollektive system, som lærer Strategiske initiativer tages af alle, som har kapacitet til det Leadership bliver at lede processen om strategisk læring Strategien er ikke en plan, men formes under processen På dette grundlag er læringsskolen dannet

22 På dette grundlag dannes
Cyert og March: A behavioral theory of the firm og Peter Senge: The fifth Discipline Vi vil holde os til den nyeste og mest kendte: The fifth Discipline

23 Den lærende organisation
Hovedkarakteristika Omverdenstilpasning Kobling af tanke og handling Lærer af sine fejl Kontinuerlige forbedringer Decentral Videndeling The picture that emerges has an uncanny resemblance to the utopian visions of the social reformers at the turn of the century” Lampel i Mintzberg et al. 1998:215

24 Handle - tanke Enhed tanke-handling Learning by doing (Bateson, konstruktivistisk læring) Søge-lære processer Trial-and error Reduceret tro på tankens magt alene

25 Formulering og implementering
Designskoler: Strategiformulering og -implementering er helt adskilt Læringsstrategi: Strategiformulering og -implementering udgør en enhed

26 Kritik: Mintzberg om læringsskolen
”At the limit, the learning school suggests that the traditional image of strategy formulation has been a fantasy, one which may have been attractive to certain managers but did not correspond to what actually happens in organizations” Mintzberg et. al 1998:177

27 Kritik Læring kan være =Ingen strategi
Nyt er altid bedre end det eksisterende. Fokus på enighed. Umuliggør/fraråder radikale løsninger Blokerer for tilbundsgående debat Zig-zag kurs medfører ressourcespild Der er ikke altid tid til læring (faldskærm)

28 Mintzberg: Husk rutinerne!
”People have to learn, but they also have to get on with doing the regular work efficiently” Mintzberg et. al. 1998:228

29 Så er det slut, men vi mangler at besvare et par spørgsmål
Hvorledes har skolerne udviklet sig gennem tiden? I hvilke situationer skal man anvende hvilke skoler? Handler skolerne i realiteten om det helt essentielle at skabe en strategi?

30 Hvorledes har skolerne udviklet sig gennem tiden?
Designskolen Planlægningsskolen Entreprenørskolen Læringsskolen

31 I hvilke situationer skal man anvende hvilke skoler?
Interne beslutningsproces: Eksterne omgivelser: Designskolen Planlægningsskolen Entreprenørskolen Læringsskolen Hvor ligger blended learning?

32 Mintzberg sammenfatning.
Strategiskabelsen er stort set en ”Black box” Handler skolerne i realiteten om det helt essentielle at skabe en strategi?


Download ppt "Den lærende skole The strategy formation as an emergent process. (En proces under opbygning) Kaos og struktur Kontinuum mellem struktur og kaos: Plan:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google