Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad kan din virksomhed gøre for at leve op til banker og leverandørers krav ? 6. oktober 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad kan din virksomhed gøre for at leve op til banker og leverandørers krav ? 6. oktober 2009."— Præsentationens transcript:

1 Hvad kan din virksomhed gøre for at leve op til banker og leverandørers krav ?
6. oktober 2009

2 Ernst & Young, Hillerød Morten Munk
Statsautoriseret revisor i Ernst & Young Revisor og rådgiver for bl.a. entreprenør- og håndværksvirksomheder Kort intro af os, EY internationalt og landsdækkende, kontor i Hillerød med 60 ansatte. Vi er her fordi vi har erfaring med branchen

3 Dagsorden Likviditetsoptimering Arbejdsgarantier Rapportering
Pengeinstitutter Andre overvejelser Gennemgå kort agenda

4 Likviditetsoptimering
Arbejdskapital Tilgodehavender hos bygherrer (varedebitorer) Igangværende arbejder Gæld til UE og leverandører (varekreditorer) De vigtigste områder i jeres virksomheder som der kan gøres noget ved er disse

5 Tilgodehavender hos bygherrer
Pas på med kunder med usikker betalingsevne Anmod om forudbetaling/garanti iht. § 7 i AB92 Foretag indledningsvis kreditvurdering. Følg ekstra meget op på sagen Send korrekt faktura første gang Skal der udstedes kreditnota og ny faktura, så husk at angive kontantbetaling på den nye faktura Skærp opfølgningen på dine debitorer Hvis der ikke er penge til alle, så er det kun dem, som er hurtig til at rykke, der når at få penge! Sig nej til øget kreditgivning Hvis det ikke kan undgås, så KRÆV længere kredit hos dine leverandører. Foretag indledningsvis kreditvurdering, check årsrapport og rygter (§ 7 gælder ved private arbejder) AB92 giver 15 dages kredit

6 Igangværende arbejder
Hav styr på dit bogholderi Bogholderiet må ikke være årsag til, at du ikke får faktureret dine kunder hurtigst muligt Følg hyppigt op på pengebindingen i Igangværende arbejder Pengene har det bedre på din konto Renter Risiko for debitortab Drop undskyldninger om, at du ikke har tid til at få faktureret Så send en a’conto regning i stedet (det tager max. 2 min.) Det kan af nogle årsrapporter ses at investeringen i igangværende arbejder er negativ, dvs. faktureret lidt mere end udført !

7 Gæld til UE og leverandører
Behandl’ dine varekreditorer med respekt og vær fair I krisesituationer får du måske brug for din goodwill Aftal om muligt længere kredittid bedre priser med dine leverandører (de er også trængt og er sultne) Eks. Fortæl dem, at I kun betaler regninger den første fredag i ny måned? MEN….brug om nødvendigt et par tricks, som du har lært af dine ”dygtigste” debitorer  Det er typisk de samme leverandører man møder i både op- og nedgangstider

8 Øvrige forhold Skat Evt. nulstilling af a conto skat til 20/ / forskudsregistrering Evt. førtidig tilbagebetaling af betalte a conto skatter Refinansiering Sale and lease back Ændrede løbetider på lån / leasingaftaler Belåning af lange aktiver SKAT Opmærksomhed på nulstilling inden 15/10 og tilbagebetaling iht. selskabsskattelovens § 29D – alt sammen hvis der er underskud/nul skat til betaling Refinansiering, skulle være gjort i de gode tider

9 Arbejdsgarantier Engagementet
Vurder om engagementets maksimum kan nedsættes Færre opgaver medfører mindre træk på engagementet = mindre risiko for garantinstitut Gennemgå løbende engagementet, og sørg for at få nedskrivninger (10-2-0%) på plads hurtigst muligt Er med fokus på et faldende marked (modsat vil mange have synspunktet at et ”tilkæmpet” max. Skal opretholdes Tag fat i sagen, afhold 1. og 5. års gennemgang og få nedskrevet garantien – husk samtidigt at det er en ekstra mulighed for at møde kunden og evt. få en opgave med hjem !

10 Rapportering Kvalitet i rapportering Hastighed i rapportering
Vigtigt at kunne stole på sin rapportering - styringsværktøj Send kun løbende materiale til kreditgiver, når du er sikker på at dette materiale er OK Vær på forkant med situationen (korttidsbudgettering af likviditet) Hastighed i rapportering Al rapportering er historisk, historien skal derfor rapporteres hurtigst muligt Viden giver mulighed for at reagere Generelt med fokus på kvalitet, opbygge tillid hos kreditgivere til at de kan stole på rapportering fra virksomheden, også selv om revisor ikke har kvalitetssikret materialet

11 Pengeinstitutter Sørg for at have en tæt og hyppig dialog med dit pengeinstitut – det skaber tillid Send rapportering om økonomi, ordrebeholdning etc. hurtigt hver måned (eller kvartal) Materialet må ikke være fejlbehæftet Materialet skal verbalt kommenteres, så banken læser det korrekt og ikke fejlfortolker situationen Engagementet Spørg til hvilken kreditrating du har i banken, hvorfor du har denne rating, og vurder om du kan forbedre din rating Hav’ oversigt med sikkerheder der er stillet for engagementet i banken/garantiinstitut Hav klare linjer, hvordan vurderer banken jer, spørg til hvilke elementer der trækker op og ned, og fokuser på at øge jeres rating Vurder om sikkerheden er passende, og om sikkerheden i givet fald kan ændres. Prøv at lave en tidsbegrænsning på evt. nye sikkerheder som banken beder om, alternativt at disse bortfalder igen ved f.eks. Soliditet på x antal % Nb omkring virksomhedspant (bruges kun af banker – umuliggør rekonstruktion – der er måske lovændring på vej, indført med virkning fra 1/1 2006).

12 Andre overvejelser Øg salgspresset i markedet !!!!
Hvor er der fremtidigt vækst i markedet ? Offentlige bygherrer? Vedligeholdelsesarbejder? Er det tid til at indgå i samarbejder ? Evt. købe op eller sælge ? Indenfor branchen eller med virksomheder i andre brancher? Vurder omkostningsniveauet, maskinparken og medarbejderkapaciteten Vores bud på forhold der bør overvejes, på længere sigt.

13 Vær’ handlekraftig Prioriter Tag beslutninger
OG…gennemfør beslutningerne Udgangsbønnen


Download ppt "Hvad kan din virksomhed gøre for at leve op til banker og leverandørers krav ? 6. oktober 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google