Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sund bolig - sundhedseftersyn som værktøj Carina Seifert og John Oberg, DAB 20. marts 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sund bolig - sundhedseftersyn som værktøj Carina Seifert og John Oberg, DAB 20. marts 2010."— Præsentationens transcript:

1 Sund bolig - sundhedseftersyn som værktøj Carina Seifert og John Oberg, DAB
20. marts 2010

2 Hvad er et sundhedseftersyn - og hvilke erfaringer har DAB gjort?

3 Hvorfor sundhedseftersyn?
Generelt overblik over boligerne Opdage skimmelsvamp eller misligholdelse tidligt Registrere særlige forhold Forebyggende indsats via fokus på sårbare bygningsdele

4 Fokus på: Indeklima Byggetekniske problemer – for eksempel utætte fuger, løse fliser, kuldebroer etc. Vejledning i brug af bolig

5 ”Sundhedseftersyn er en tidskrævende opgave, men en god investering, der kan forhindre indeklimaproblemer og medvirke til en forebyggende indsats, som kan spare boligafdelingerne for store udgifter.” DAB

6 Planlægning Information til beboerdemokratiet Varsling af eftersynet
Klargøring af dokumenter Instruktion af ejendomsfunktionærer Instruktion af driftspersonale

7 Beboerne skal informeres
Løbende information er afgørende Hjemmeside - internet Info-skrivelser Opslag

8 Gennemførelse af eftersynet
Etape Beboermeddelelse ca. 6 uger før eftersyn Varsling 1-2 uger før ejendomskontorets besøg Ejendomsfunktionærerne besøger boligerne og udfylder registreringsskema (10 min) Scanning af returnerede skemaer Inspektører udarbejder rapport for hver enkelt afdeling Løbende information til ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser

9 2. Etape Eventuel 2. gennemgang af boliger med registrerede problemer foretages af inspektør i samarbejde med ejendomskontor Opfølgning boliger, hvor beboerne ikke er truffet hjemme eller har nægtet os adgang

10 Afslutning af sundhedseftersynet
Rapport efter 2. eftersyn Økonomisk vurdering af resultater Udføre planlagte arbejder som følge af sundhedseftersynet

11 www.sundhed.dab Tilknyttet intranet side Info. side
med adgang for ejendomskontor og afdelingsbestyrelse Info. side Spørgsmål/svar funktion Hent-funktion standarddokumenter, varslinger etc. Status afdelinger Udtræk af rapporter (statistik for afdelinger)

12 Sundhedseftersyn er en beboerdemokratisk beslutning
Afdelingsbestyrelsens beslutning Afdelingsmødets beslutning

13 Hele afdelingen eller etaper?
Hele afdelingen må én gang? Fastsat antal lejemål eller blokke pr. år? Husk: Hensyn til ejendomsfunktionærtimer Hensyn til budgetlægning af efterfølgende arbejder Procedure for ”Adgang nægtet”

14 Sundhedseftersyn resultater
2001 ca boliger 2005 ca boliger 2008 ca boliger i 190 afdelinger

15 Sammenligning 2001, 2005 & 2008 Statistikken omhandler større problemer, der kræver umiddelbar afhjælpning samt/eller udgør en sundhedsrisiko for beboerne Mindre problemer som kan vente til senere tidspunkt evt. til en fraflytning eller afhjælpes ved minimal indsats er ikke omfattet

16 Badeværelse Ventilation 2001 2005 2008
Baderum med vindue til det fri 50% 59% 49% Mekanisk ventilation 59% 59% 68% Naturlig ventilation 43% 44% 34% Mangler/problemer mekanisk ventilation 4% 3,8% 2,6% Mangler/problemer naturlig ventilation ,6% 2,9%

17 Badeværelse Diverse Problemer med elastiske fuger 4,2% 3,2% 2,5% Problemer med løse fliser 3,3% 3,4% 2,2% Problemer med fuger ved gulvafløb % 1,3% 0,9% Problemer misfarvning af væg og loft 1,5% 2,2% 2,0%

18 Køkken Ventilation 2001 2005 2008 Mekanisk ventilation 48% 35% 48%
Naturlig ventilation 39% 38% 33% Emhætte 67% 74% 73% Mangler/problemer mekanisk ventilation 3,1% 3,1% 1,6% Mangler/problemer naturlig ventilation ,5% 4,2% Problemer med emhætte 2,2% 2,5% 3,2%

19 Køkken Diverse Misfarvninger af væg og loft - - 0,3%
Diverse Misfarvninger af væg og loft ,3% Indvendige fugtproblemer vinduer 0,9% 0,5% 0,3% Fugeproblemer vinduer 1,1% 0,8% 0,4%

20 Konkrete tal for 2008 Badeværelse (resultater for ca. 18.000 boliger)
2,6 % af boligerne har mangler i forbindelse med ventilation 2,5 % af boligerne har problemer med elastiske fuger 0,9 % af boligerne har problemer med fugerne omkring gulvafløb 2,0 % af boliger har problemer med misfarvning af væg og loft

21 Køkken Stue og værelser
Ca. 1,6 % af boligerne har mangler i forbindelse med ventilation 0,3 % af boligerne har problemer med misfarvning af væg og loft 0,3 % af boligerne har fugtproblemer i tilknytning til vinduer Stue og værelser 1,4 % af boligerne har problemer med misfarvning af væg og loft 0,5 % af boligerne har fugtproblemer i tilknytning til vinduer

22 Den generelle sundhedstilstand
Afslutningsvis angiver ejendomskontoret til hver enkelt bolig en samlet karakter. Skalaen består af karaktererne 0,1,2,3 og 4 0 = Meget ringe stand (større fugtskader, misligholdelse, skimmelsvamp etc.) 1 = Dårlig stand (større problemer eksempelvis utætte fuger, begyndende fugtskader etc.) 2 = Middel stand (mindre problemer ofte forebyggende karakter) 3 = God stand (minimale problemer bl.a. en løs flise eller fugeslip) 4 = Meget fin stand (ingen problemer overhovedet)

23 Sundhedstilstand 2001 2005 2008 Karakteren 0 = 0,2% 0,2% 0,3%
Karakteren 0 = 0,2% 0,2% 0,3% Karakteren 1 = 0,9% 1,0% 1,1% Karakteren 2 = 6,6% 8,9% 10,8% Karakteren 3 = 39,0% ,4% ,0% Karakteren 4 = 53,3% ,4% 40,8%

24 Andre positive resultater
Overblik over boligernes stand indvendig Samtaler med beboerne (præventiv virkning og kendskab til beboernes ønsker) Hjulpet ved særlige behov

25 Skimmelsvampesager i DAB
Samlet antal sager 76 0,173% Årsager: Anvendelsesrelaterede årsager 30 39,47% Bygningsrelaterede årsager 17 22,37% Kombineret anvendelses- og bygningsrelaterede årsager 29 38,16%

26 Nybyggeri og renovering
Ventilation (mekanisk eller naturlig) Nye energikrav ( mindre skimmelsvamp) Kombineret efterisolering og ventilation

27 Kan man skabe sundere boliger og er sundhedseftersynet et relevant værktøj i din boligafdeling?

28 Skal det være frivilligt for boligafdelingen eller for beboerne at deltage i sundhedseftersyn?

29 Se forretningsgange på BL’s hjemmeside: www.BL.dk

30 Kontakt os i DAB på mailadressen jo@dabbolig.dk eller cse@dabbolig.dk

31 Hvad skal man være opmærksom på, når der bygges nyt eller renoveres

32

33

34

35

36

37

38


Download ppt "Sund bolig - sundhedseftersyn som værktøj Carina Seifert og John Oberg, DAB 20. marts 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google