Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energy Science World Et eksperimentarium i Esbjerg med fokus på energi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energy Science World Et eksperimentarium i Esbjerg med fokus på energi"— Præsentationens transcript:

1 Energy Science World Et eksperimentarium i Esbjerg med fokus på energi
Projektbeskrivelse April 2013 Energy Science World Projektbeskrivelse

2 Energisektoren er en af de bærende
industrier i Esbjerg og hele Sydvestjylland. Sektoren står for vækst, udvikling, arbejdspladser og uddannelsesmuligheder. Med Energy Science World håber vi, at der kan sættes ekstra kraft bag denne Udvikling. Bestyrelsen Foreningen Energy Science World Energy Science World Projektbeskrivelse

3 Energy Science World Aktivt lærings- og oplevelsescenter
Samspil mellem erhverv og uddannelser Attraktion for børn, familier og turister Showroom for industrien Profilering af Esbjerg som energimetropol Energy Science World Projektbeskrivelse

4 Overordnet mål Skabe vækst Flere arbejdspladser Unge i uddannelse
Rekruttering til energibranchen Energisektor Uddannelse Forskning Energi- eksperimen- tarium Børn Familier turister Etablering af et eksperimentarium i Esbjerg med fokus på energi har som overordnet mål at skabe udvikling, vækst, forskning og flere arbejdspladser i Sydvestjylland. Eksperimentariet skal være et aktivt lærings- og oplevelsescenter med flest mulige ”hands-on” lærings- og oplevelsesmuligheder omkring de teknologier, som virksomhederne i energibranchen repræsenterer og på et højt fagligt plan, samt omkring de miljømæssige, sundhedsmæssige og økonomiske muligheder og udfordringer som udviklingen i energisektoren rummer Energy Science World Projektbeskrivelse

5 Energisektoren Virksomheder indenfor udvinding, distribution , forsyning og handel med energi: Kul Olie Gas Biomasse Affald Vind Sol Bølger Jord El Varme Køling Etc. Samt det brede felt af virksomheder der servicerer sektoren: Bygning, reparation og vedligehold Instrumenter og udstyr Transport Logistik Sikkerhed Forvaltning Salg og markedsføring IT Brancheorganisationer Jura Forsikring Uddannelse og forskning Etc. Energy Science World Projektbeskrivelse

6 Fordybelse og problemløsning
Visionen Erhverv og profession Fordybelse og problemløsning Læring og erkendelse Stimulering Virksomheder: Erhverv og profession. Rekruttering og udvikling EnergySpace Gymnasium, professions- og universitære uddannelser: Fordybelse, bevidsthed, problemløsning, forskning StudentSpace Grundskole, gymnasier m.v. Det skolede niveau. Læring og erkendelse YoungSpace Børn: Etik, æstetik, logik, matematik, billedkunst, design, teater ChildSpace Energy Science World Projektbeskrivelse

7 Aktiviteter Eksempler på mangfoldige aktiviteter i Energy Science World: Camps for skoleelever á en eller flere dages varighed i.f.m. fysik, kemi, biologi, samfundsfag. Gymnasielever i gang med projekt i det naturvidenskabelige grundforløb. Forskere og studerende i gang med projekt i samarbejde med virksomheder. Energishows for besøgende publikum Kreative udfoldelser for børn Fritidsaktiviteter for børn og unge Erhvervsdelegationer på besøg i showroom – og i eksperimentariet, hvor børn og unge er i gang med forsøg. Energy Science World Projektbeskrivelse

8 Bygningsmæssig disponering
Energy Space Showroom Kontorer, mødelokaler (ej ESW) StudentSpace Forsknings- og uddannelsesniveau YoungSpace og ChildSpace Det skolede niveau og energiens legeland Energy Science World Projektbeskrivelse

9 Indretning Idéskitse Skoleklasse arbejder omkring installationen Install. der viser gasind- vinding og -behandling Glasvæg giver andre indkig, men ikke adgang. Glasvæggen kan også anvendes til visning af data, videoer, firmalogo etc. Indretningen af eksperimentariet er en balance mellem: Autencitet, Sammenhæng, Gennemsigtighed og Sikkerhed Virtuel gasledning (lys) El Install. der viser gasdis- tribution og lagring Model af Kraftværk til Olie, gas og kul Varme Autenciteten er vigtig for læringen, men skal afvejes i forhold til sikkerhed og pædagogiske hensyn. Sammenhængen mellem installationerne er vigtig for forståelsen af sammenhængen i energiforsyning, distribution og forbrug og de klimamæssige og andre muligheder og konsekvenser Gennemsigtighed og sikkerhed løses bl.a. ved at ”indkapsle” de enkelte installationer af glasvægge. Energidistributionen (olie, gas, el, varme etc) vises virtuelt Sammenhæng med installationer der viser forsyning med olie og kul Energy Science World Projektbeskrivelse

10 Indretning Idéskitse Det skolede niveau Laboratorieområde
Gasindv og beh Det skolede niveau Affald biomasse Møde lokale Olie distr Olie- udvind Sidde- og læseområde gasdistr. lagring Kraftværk Bio og affald Kraftværk gas kul oile Kul distr. Kul udvind Eldistr lagring Lys og lyd Møde lokale Hushold- ning Fabrik Varme- Distr. Vedvarende Sol, vind, bølger mm Energiens legeland Laboratorieområde Gas Olie, kul El Varme Bio affald Indgang, garderobe, toiletter, information, teknik Energy Science World Projektbeskrivelse

11 Indretning af showroom
På toppen af bygningen Forbeholdt virksomhederne Virtuel, fleksibel, professionel indretning Inspiration = Green Offshore Center Koncept udviklet af Rosan Bosch for Region Syddanmark Energy Science World Projektbeskrivelse

12 Showroom – mulig indretning (=Green Offshore Center)
Koncept udviklet af Rosan Bosch for Region Syddanmark Energy Science World Projektbeskrivelse

13 Bygning og placering Principper: Neutral placering
Attraktiv arkitektur og indretning Leje frem for egen finansiering Nybygning på Dokken: Opføres af Bjarne Pedersen Gruppen 1000 kvm eksperimentarium 500 kvm showroom 2000 kvm udlejes til andre formål Energy Science World Projektbeskrivelse

14 Organisation Udvikling:
Styregruppe Reference- gruppe Gr. 1 Olie og gas Operatører Gr. 2 Olie og gas Leverandører Gr. 3 Kraftværker Gr. 4 Grøn energi Gr. 5 Energi- effektivisering Gr. 6 Logistik Gr. 7 Erhvervs- uddannelser Gr. 8 Børn og unge Gr. 9 Finansiering og fundraising Udvikling: Styregruppen (= bestyrelsen for ESW) i samarbejde med virksomheder, uddannelser, kommune og andre interessenter Refencegruppe = Experimen- tarieforum Drift: Non-profit, selvejende institution = Fond Bestyrelsen for Foreningen Energy Science world består af: Niels Aage Giversen (fm.), tidl. fm. for Offshore Center Danmark Axel Momme (næstfm.), fm. for Rybners og tidl. rektor for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Per Andersen, Esbjerg Byforum og tidl. direktør i Sparbank Jan Christensen (sekr.), partner, Euroway Karen Baungaard, Byrådsmedlem, tidl. Skoleinspektør Anders Schmidt Kristensen, Campusleder, Aalborg Universitet Esbjerg Erling Petersson, Rektor, Esbjerg Gymnasium og HF Finn Ehlers, Direktør, Arkitektfirmaet Hallen & Nordby Energy Science World Projektbeskrivelse

15 Finansiering og drift Energy Science World etableres og drives på basis af partnerskabsaftaler med virksomheder og andre interessenter. Virksomheder og sponsorater Skolernes brug af eksperimentariet Entreindtægter fra besøgende publikum. Udleje af showroom m.v. Fonde til finansiering af specialudstillinger Der arbejdes med et minimumsbudget til sikring af driften de første 3-5 år og et langsigtet budget baseret på besøgstal på samme niveau som for sammenlignelige institutioner Energy Science World Projektbeskrivelse

16 Tidsplan for planlægning og udvikling
2013  2014  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Planlægning Udvikling Aftaler med virksomheder Detailplanlægning Udvikling og levering 1 2 Letter of intent Kontrakt Projektering af bygning Bygning opføres Design og indretning Samarbejdsaftaler med OCD, AAU-E, kommunen, skoler, EEU m.fl Aftaler med leverandører, barteraftaler m.v. Finansiering / fundraising Tilrettelægge og gennemføre markedsføring Tilrettelægge organisation og drift 1 Møder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner (arbejdsgrupper) Energy Science World Projektbeskrivelse 16

17 Energy Science World Kontaktinformation:
Niels Aage Giversen, mobil , mail: Jan Christensen, mobil Mail: Energy Science World Projektbeskrivelse


Download ppt "Energy Science World Et eksperimentarium i Esbjerg med fokus på energi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google