Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolens Afgangsprøve

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolens Afgangsprøve"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolens Afgangsprøve
Mundtlige prøver

2 Prøve i læsning (30 min) Eleverne skal:
Vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. Anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning. Teksternes sammensætning: En brochure – eller brochureagtig tekst (søgetekst) En opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik) En faglig tekst (sagprosa) En fortælling (eventyr, myte, sagn) En nyere fiktiv tekst (novelle)

3 Prøve i læsning Læseprocessen: aktivere korttidshukommelsen
se sammenhæng i teksten bruge tidligere informationer i teksten bruge generel viden om ords betydning bruge almen viden om sprog Opgaver: før teksten (punktlæsning/søgelæsning) indlagt i teksten (nærlæsning) efter teksten (oversigtslæsning eller nærlæsning

4 Oplæsning Fokus på læsning Mundtlighed Fortolkningsmulighed
Gode erfaringer fra forsøg *** A: Eleven udvælger i tekstoplæg Læreren vedlægger ved andre udtryksformer B: Eleven vælger oplæsningsstykke

5 Prøve i mundtlig dansk prøveform A
Oplæggene skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, (både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer) Et prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven 40 min. forberedelse – 20 min. eksamination Oplæsning Vurdering (tekstarbejde + mundtlig fremstilling)

6 Prøveform A - vurdering
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til tekstarbejde skal præstationen vise forståelse af hovedindholdet og dets væsentlige elementer analyse og fortolkning vise nogenlunde overblik over sammenhængen mellem sprog, indhold og genre præstationen indeholde elevens vurdering af oplægget analyse, fortolkning og vurdering være rimeligt begrundede ud fra iagttagelser i oplægget præstationen omfatte en nogenlunde velbegrundet perspektivering

7 Prøveform A - vurdering
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til mundtlig fremstilling skal fremstillingen være rimeligt disponeret formulering og artikulation være klar og tydelig sproget være forståeligt og nogenlunde klart samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt oplæsningen være klar og forståelig, og stemmeføringen være afpasset den genre og situation den knytter sig til.

8 Prøve i mundtlig dansk - prøveform B
Tilrettelæggelse af fordybelsesområder ud fra opgivelserne Lodtrækning mellem fordybelsesområder Fordybelsesperiode (10 lektioner), hvor eleven undersøger og udvælger prøvestof og fordyber sig i sit valgte prøveoplæg Læreren er vejleder og godkender prøveoplæg Udformning og aflevering af synopse for den mundtlige prøve Mundtlig prøve og karaktergivning.

9 Prøveform B Synopsen skal være kort og i oversigtsform. Den bør normalt indeholde: En forside med: Elevens navn og prøveniveau Titel på fordybelsesområde Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette En side 2 med: Disposition for den mundtlige prøve Præsentation af analyse og fortolkningspunkter Præsentation af perspektiveringsområder Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i fordybelsesarbejdet.

10 Prøveform B - vurdering
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til tekstarbejde skal præstationen vise indsigt i hovedindholdet og dets væsentlige elementer analyse og fortolkning vise en nogenlunde indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre analyse og fortolkning være begrundede ud fra iagttagelser i oplæggets indhold og form præstationen indeholde en begrundet vurdering af oplægget perspektiveringen til danskfaglige områder fra opgivelserne og til andre tekster og udtryksformer begrundes med faglige argumenter..

11 Prøveform B - vurdering
For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til mundtlig fremstilling skal fremstillingen være klart disponeret og begrundet formulering og artikulation være klar og tydelig sproget være forståeligt og nogenlunde klart samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt og i at indgå i en dialog om danskfagligt stof oplæsningen være klar og forståelig og stemmeføringen være afpasset den genre og situation, den knytter sig til.

12 Prøveform B – et eksempel
Stof/opgivelser Romantikken H.C.Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne Skyggen Det utroligste Oehlenschläger: Guldhornene Der er et yndigt land P.C.Skovsgaard: Bøgeskov i maj J.Th.Lundbye: Gåsetårnet i Vordingborg Fordybelsesområde: tekster og andre udtryksformer fra romantikken Prøveoplæg valgt af eleven: Den lille Idas blomster af H.C.Andersen

13 Prøveform B Stof/opgivelser Legenden om juleroserne (Selma Lagerlöf)
Hvad tror du selv! (UNG 1. februar 2006 Intet (Janne Teller) Fordybelsesområde Tekster om tro Prøveoplæg valgt af eleven NAT I ELECTRI-CITY 1979 (Michael Strunge) De rigtige mennesker H.C. Andersens land (Benny Andersen) Digte af Benny Andersen Svantes sorte vise Romeo og Julie (Shakespeare) Andre tekster af Shakespeare Macbeth i uddrag af prosaudgave (Shakespeare) Karen Blixen, dokumentarfilm Den afrikanske farm De blå øjne Karen Blixens malerier Karen Blixen Ringen (Karen Blixen)

14 Lærer- og censoropgaver
Skriftlige opgaver Beskikkede censorer + kommunale censorer Rettevejledninger skal følges Mundtlig dansk Lærer + lokal censor/ beskikket censor Kurser for alle beskikkede censorer i foråret

15 Prøver og undervisning
Fælles Mål Slutmål (trinmål) genfindes i prøvekrav Skærpet fokus på sprog og læsning Oplæsning Bevidst arbejde med skriftlighed (genrearbejde) Tekster og andre udtryksformer – genrearbejde – fordybelse – perspektivering Evaluering – refleksion – anvende faglighed

16 Prøver og undervisning
Fælles Mål Slutmål (trinmål) genfindes i prøvekrav Skærpet fokus på sprog og læsning Oplæsning Bevidst arbejde med skriftlighed (genrearbejde) Tekster og andre udtryksformer – genrearbejde – fordybelse – perspektivering Evaluering – refleksion – anvende faglighed


Download ppt "Folkeskolens Afgangsprøve"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google