Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fattigkommisjonen, politiet og arbeidsanstalten i Christiania året 1850.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fattigkommisjonen, politiet og arbeidsanstalten i Christiania året 1850."— Præsentationens transcript:

1 Fattigkommisjonen, politiet og arbeidsanstalten i Christiania året 1850

2   Hvordan ble bestemmelsene om de uverdige fattige i fattigloven av 1845 praktisert i Christiania året 1850? Hvem kategoriserte og hvem ble kategorisert som uverdige fattige i Christiania året i 1850 i praksis. Problemstilling

3   Forordningen av 1741  Straff og omsorg  Liberalismen  Fattigloven av 1845 Verdige og uverdige fattige

4   Fattigkommisjonen  Politiet  Rådstuearresten  Politi forhør  Arbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde  = 33 innsettelser, 29 ulike personer Min undersøkelse

5   Politiet får stort handlingsrom  Kontrollen treffer vilkårlig  Mange av de verdige fattige var i arbeidsanstalten  Arbeidsanstalten fungerer både som straff og som minimumstiltak Hvordan fungerte systemet i praksis?

6   Ingen kan vel drage i Tvivl at den saadan Straf i enhver Henseende maa foretrækkes for Arbeidsanstalten og Enhver, der kjender Forholdene maa forundre sig over en Samstilling af Straffe, som den Fattigloven opstiller for Betlerie, 3-5 Dagers Fængsel paa Vand og Brød og -2 Maanders Mangelsgaard, i hvis Sted der ligesaagodt kunde været sat Bodsfængsel eller Tugthuus; thi det er beviisligt, at Alle der ere saa ulykkelige at kjende til hvad Straf af Mangelsgaard vil sige, heller vælge hiine end dette Straffested. Og dog skulde Man vel antage, at det ikke har været Lovgivningens Mening at straffe Politiforseelser haardere end virkelige Forbrydelser. At Ens Fødested skal have en saa stor Indflydelse paa Straffen for lignende Forseelser er vel ogsaa hidtil ukjendt i vor Lovgivning, i allefald i den senere Tid; og dette finder dog Sted i mit Tilfælde; havde jig tilhørt Drammens eller et andet Steds fattigvæsen, hvor ingen Arbeidsanstalt er opsettet, havde jeg ikke behøvet at appellere; jeg havde da sluppet med 10 Dagers Vand og Brød. At en saadan Urimelighed finder Sted i en Straffelovgivning er dog virkelig en Absurditet; Lighed for Loven uden Hensyn til Fødested, iallefald med Hensyn til Straf for Overtrædelser, bør dog vel finde Sted; og iallefald naar Uligheden er saa stor som i nærværende Tilfælde.- Christian Sivertsen, 1854


Download ppt "Fattigkommisjonen, politiet og arbeidsanstalten i Christiania året 1850."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google