Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BGs evalueringsstrategi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BGs evalueringsstrategi"— Præsentationens transcript:

1 BGs evalueringsstrategi
Hvad bruger vi evaluering til?

2 Lovgrundlaget Kvalitetsbekendtgørelsen
Krav om kvalitetsudviklingssystem Systematiske og regelmæssige selvevalueringer Inddragelse af elever, kursister og aftagere Evaluering af undervisnings- og arbejdsformer

3 Evaluering af skolens praksis
Kvalitetshjul Opgaven evalueres Opgaven planlægges Opgaven gennemføres Opgaven måles

4 Måling af BGs resultater 2008/09
Elevtrivselsundersøgelse uge 44 og 45: Karakterbogen Formål : at afdække forskellige aspekter af elevtrivsel og undervisningsmiljø på Bornholms Gymnasium. Medarbejdertrivselsundersøgelse uge 3-6: at opstille nogle generelle principper for god personalepolitik på Bornholms Gymnasium

5 Vurdering af BGs resultater - ETU1
Eleverne ikke helt tilfredse med den måde, skolen løser sin opgave med hensyn til sammenhæng mellem fagene i studieretningen, koordinering af det skriftlige hjemmearbejde og evaluering af undervisningen. Eleverne oplever ligeledes problemer med at lære, hvordan de bliver gode til at lære, at vide hvorfor de skal lære det, de lærer, og lærerne er nogle gange knap så gode til at forklare tingene, så eleverne forstår dem.  Eleverne klager generelt over det fysiske undervisningsmiljø på følgende områder Skolens IT-udstyr (netværksproblemer) Indeklimaet på skolen (for varmt, for koldt, manglende udluftning, træk) Dårlige stole i klasselokalerne Lyset i klasselokalerne giver hovedpine Der mangler hyggekroge og gruppearbejdsområder

6 Vurdering af BGs resultater - ETU2
Hver gymnasieklasses lærerteam forbereder i samarbejde med studievejlederne lærerforsamlingsmøderne. Det skal ske med udgangspunkt i "Karakterbogen". Hvert lærerteam skal gennemgå klassens resultater med henblik på dels udvælgelse af absolutte resultater (fx 2 områder), dels sammenligning af relative resultater (de andre klasser). På lærerforsamlingsmødet formulerer lærerteamet forslag til indsatsområder: På klasseniveau: Hvad har klassen brug for at arbejde med? På skoleniveau: Hvad skal skolen gøre? Lærerteamet har også ansvar for tilbagemelding til klassen om resultaterne i "Karakterbogen”.

7 Vurdering af BGs resultater - ETU3
Kvalitetsdag 22. januar Hver klasse arbejder med udvalgte spørgsmål fra karakterbogen Hver klasse har efterfølgende lagt et referat ind på Fronter i mappen ”Kvalitetsdag 22. januar 2009” med en række synspunkter på nogle spørgsmål, som er udvalgt af elevrådet.

8 Handlingsplan og indsatsområder
På klasseniveau Klassesamtaler mellem lærerteam og elever om fx formidling af stoffet, indflydelse på undervisningsforløb, arbejdsro i timerne, konflikter, evaluering af undervisningsforløb, tilbagemeldinger på skriftligt hjemmearbejde og samarbejde mellem fagene i studieretningen. På skoleniveau Skolens IT-udstyr (netværksproblemer) Indeklimaet på skolen (for varmt, for koldt, manglende udluftning, træk) Dårlige stole i klasselokalerne Lyset i klasselokalerne giver hovedpine Der mangler hyggekroge og gruppearbejdsområder

9 Vurdering af BGs resultater - MTU
 Det er vi glade for: Den måde skolen løser sine opgaver på 7,8 (karakterbedømmelse)  Vi har indflydelse på tilrettelæggelse af vores arbejdsopgaver 94%  Vi ved, hvad der forventes af os 94%  Det er vi kede af: Skolens fysiske arbejdsmiljø 4,65 (karakterbedømmelse)  Skolens personalepolitik praktiseres ikke på en fair måde 30%  Vi oplever ikke, at gode resultater anerkendes 43%  Skolens infrastruktur (IT) fungerer ikke godt 44% Samarbejdsudvalget besluttede 16. marts 2009 at opstille nogle generelle principper for god personalepolitik på Bornholms Gymnasium (tovholdere: IA & LO) undersøge behovet for justeringer i spørgerammen for fremtidige medarbejdertrivselsundersøgelser på Bornholms gymnasium (tovholder: CL) Handlingsplanen forventes fremlagt til drøftelse i Samarbejdsudvalget i løbet af efteråret 2009.

10 Måling af BGs resultater 2009/10
Elevtrivselsundersøgelse uge 44/45 – Karakterbogen Foreligger i uge Hvilken effekt har handlingsplanen haft? Hvilke indsatsområder skal vi fokusere på i 2010? Fortsat dialog mellem elever, lærere og ledelse


Download ppt "BGs evalueringsstrategi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google