Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidig finansiering af foderstofkontrol Henrik Nielsen & Lis Marianne Hansen PLANTEDIREKTORATET.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidig finansiering af foderstofkontrol Henrik Nielsen & Lis Marianne Hansen PLANTEDIREKTORATET."— Præsentationens transcript:

1 Fremtidig finansiering af foderstofkontrol Henrik Nielsen & Lis Marianne Hansen
PLANTEDIREKTORATET

2 Disposition Nuværende betalingsmodel
Baggrund for ændring af betalingsvilkår Hensigt og mål i en ny model Fordeling af bidrag mellem brancher Variabel og fast afgift Afgiftstyper og opkrævning Proces og fremtidigt perspektiv PLANTEDIREKTORATET

3 Betaling for foderstofkontrol nu
Brugerbetalt i Danmark Afgifter på virksomheder og CO2-midler på landbrug Model for betaling af afgift beskrevet i betalingsbekendtgørelse PLANTEDIREKTORATET

4 Afgiftsstruktur på virksomheder
Aktivitetsbestemt grundafgift efter godkendelse/registrering Omsætningsbestemt mængdeafgift efter produkt Reduktion ved egenkontrol Enhedspris på proceskontrol Faktureret tid på rekvirerede ydelser PLANTEDIREKTORATET

5 Baggrund for ny betalingsmodel
Kompliceret betalings- og opkrævningsmodel Led i generel plan for lettelse af administrative procedurer i staten Anvendelse af kontrol- og hygiejneforordning pr. 1. januar 06 med nye bidragsydere og krav om differentieret afgift efter risici PLANTEDIREKTORATET

6 Hensyn i ny model Fortsat brugerbetaling
Forudsigelig indtægt og sikkerhed i opkrævning Større provenu pga. flere enheder omfattet af registrering og kontrol (transport mv.) samt omkostning til implementering af forordninger Bidrag fra brancher og virksomheder svarende til belastning af myndighedskontrol Simpel betalings- og opkrævningsmodel Ligestilling af forskellige virksomhedstyper PLANTEDIREKTORATET

7 Opdeling i virksomhedstyper, hvor hver type bidrager forholdsmæssigt til myndighedskontrollen
Producenter af foderstoffer Andre foderstofvirksomheder, herunder lagre, mellemhandlere og transportører Landbrug med HACCP (blander selv tilsætningsstoffer i foder) Landbrug uden HACCP (men med GMP) PLANTEDIREKTORATET

8 Virksomhedstyper antal og bidrag
200 foderproducenter bidrager med ca. 40% 2.000 andre foderstofvirksomheder bidrager med ca. 30% 2.000 HACCP landbrug bidrager med ca. 10% GMP landbrug bidrager med ca. 20% PLANTEDIREKTORATET

9 Typer af omkostninger i kontrollen
Beredskab og planlægning Auditering Prøvetagning Analyser PLANTEDIREKTORATET

10 Variabel og fast afgift
Beredskab, planlægning og overvågning vil overvejende skulle finansieres ved fast ydelses uafhængig afgift gennem grund/mængdeafgift Auditering, prøvetagning og analyse vil med tiden overgå til variabel afgift faktureret til den enkelte virksomhed som betaling for tidsforbrug i kontrollen PLANTEDIREKTORATET

11 Udvikling i afgift over tid
Ekstraordinære omkostninger til implementering af forordninger, herunder vurdering af kvalitetsstyring på virksomheder og landbrug, medfører højere afgifter frem mod 2008 Herefter reduceres afgift som følge af egenkontrol Andel af variabel faktureret afgift bestemt af den enkelte virksomheds træk på myndighedskontrollen vil vokse i de kommende år PLANTEDIREKTORATET

12 Proces vedr. fastlæggelse af fremtidig betalingsmodel
Dialog med brancherepræsentanter vedr. hensyn og opkrævningsprocedurer Politisk fastlæggelse af samlet provenu til foderkontrol Vurdering af simuleringsmodeller for opkrævning af afgifter Modelbeskrivelse mhp. ny betalingsbekendtgørelse pr. 1. jan. 06 Indberetning af oplysninger og opkrævning af afgift vinter/efterår 2006 PLANTEDIREKTORATET

13 Proces vedr. fastlæggelse af fremtidig betalingsmodel
Dialog med brancherepræsentanter vedr. hensyn og opkrævningsprocedurer Politisk fastlæggelse af samlet provenu til foderkontrol Vurdering af simuleringsmodeller for opkrævning af afgifter Modelbeskrivelse mhp. ny betalingsbekendtgørelse pr. 1. jan. 06 Indberetning af oplysninger og opkrævning af afgift vinter/efterår 2006 PLANTEDIREKTORATET

14 Proces vedr. fastlæggelse af fremtidig betalingsmodel
Dialog med brancherepræsentanter vedr. hensyn og opkrævningsprocedurer Politisk fastlæggelse af samlet provenu til foderkontrol Vurdering af simuleringsmodeller for opkrævning af afgifter Modelbeskrivelse mhp. ny betalingsbekendtgørelse pr. 1. jan. 06 Indberetning af oplysninger og opkrævning af afgift vinter/efterår 2006 PLANTEDIREKTORATET

15 - Attesteringer/Certificeringer
Afgifter Variabel - Timer - Import - Attesteringer/Certificeringer Fast - Mængdeafgift/grundafgift - Afgiftsklasser Plantedirektoratet

16 Model 1 Foderstoffer - Omsætningsafgift beregnet på mængder
Samme foder belægges flere gange med afgift Alle virksomheder og landmænd Fordele: - rammer alle simpel model Ulemper: - usikkert indtægtsgrundlag afspejler ikke risici Plantedirektoratet

17 Model 2 Foderstoffer - råvarer - Grundafgift
Mængdeafgift belægges i ”første led” Importører (også landmænd) af råvarer fra 3. lande og EU-lande Producenter af råvarer i DK Fordele: simpel model nem opkrævning Ulemper: usikkert afgiftsgrundlag afspejler ikke risici Plantedirektoratet

18 Model 3 Foderstoffer – råvarer - Grundafgift
Mængdeafgift belægges i ”sidste led” & producenter Forhandlere af foder til slutbruger Forhandler af foder til 3. lande og EU-lande Producenter af foderblandinger og forblandinger Fordele: mere risici betonet Ulemper: skævvridning Plantedirektoratet

19 Model 4 Afgiftsklasser Foderblandinger/-midler (takst)
Virksomheder Afgiftsklasser Foderblandinger/-midler (takst) Tilsætningsstoffer/ forblandinger (takst) Omsætning OK Dumpet A 1 2 3 4 B 5 C 6 D 7 E 8 Plantedirektoratet

20 Model 4 Virksomheder Fordele: simpel model risici betonet (afgiften
falder hvor kontrolind- satsen er stor) Ulemper: tilvænning til nyt princip Plantedirektoratet


Download ppt "Fremtidig finansiering af foderstofkontrol Henrik Nielsen & Lis Marianne Hansen PLANTEDIREKTORATET."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google