Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Islam.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Islam."— Præsentationens transcript:

1 Islam

2 Disposition 1 Islam i undervisningen, 13.30 Undervisning, ppt
Love og bestemmelser, litteratur, problematikker pause 15 min 2 Nadveed Baig, 60 min, 14.30 5 minutter: Hvad er islam? 25 min: Hvad mener islam om kristendommen? 15 min: Spørgsmål til oplægget og spørgsmål generelt pause: 10 min 3 Charlotte Nørballe, 60 min, 15.30 5 minutter: Hvad er kristendom? 25 min: Hvad mener kristendommen om islam? 15 min: Spørgsmål til oplæggene og spørgsmål generelt 4 Materialet

3 Undervisning Formalia, Fælles Mål 2009 Islam som religion
Historisk og geografisk viden Det problematiske

4 Disposition Sprog og bogstaver Geografi / historie Helligdomme
Muhammeds liv Profeter Kaliffer og andre titler Islams udbredelse i dag Forslag til elevopgaver, gruppearbejde m. fremlæggelse

5 Sprog og bogstaver

6 Allah, på arabisk

7 De arabiske bogstaver Foto: wikipedia, Aieman Khimji

8 Det arabiske alfabet Det muslimske alfabet
Betegnelsen muslimsk alfabet er også brugbar Arabisk sprog er kun ét blandt mange, der bruger bogstaverne De bogstaver, som Koranen oprindeligt er skrevet med Disse bogstaver bruges i en række meget forskellige sprog, fx: 3 store: Arabisk, persisk (farsi), pakistansk (urdu), og 2 mindre: kurdisk (sorani) og afghansk (pashto). De forstår altså ikke hinanden, selv om de godt kan læse selve bogstaverne مثال على الخط العربي. كان الحجازيون أول من حرر العربية من الخط النبطي، وبدأ يتغير بشكل متقارب حتى عهد الأمويين حين بدأ أبو الأسود الدؤلي بتنقيط الحروف، ثم أمر عبد الملك بن مروان عاصمًا الليثي ويحيى بن يعمر بتشكيل الحروف، فبدؤوا بعمل نقطة فوق الحرف للدلالة على فتحه، ونقطة تحته للدلالة على كسره، ونقطة عن شماله للدلالة على ضمه، ثم تطور الوضع إلى وضع ألف صغيرة مائلة فوق الحرف للفتح، وياء صغيرة للكسر، وواو صغيرة للضم، ثم تطور الوضع للشكل الحالي في الفتح والكسر والضم. كما تنوعت الخطوط العربية وتفشت في البلاد والأمصار.

9 Det arabiske alfabets udbredelse
Billede: wikipedia, arabisk sprog

10 Bogstavtyper forbindes ofte hver sin religion
Arabiske bogstaver(islam) Latinske bogstaver (kristendom) Kyrilliske (slaviske) bogstaver (kommunisme) Indiske bogstaver (hinduisme) Kinesiske bogstaver/tegn (konfucianisme)

11 Sammenligning og historisk udvikling
Se A i linie 1: Samme LYD i 5 forskellige tegn række: Latinske bogstaver Række: Græske bogstaver Fønikiske bogstaver (de ældste) Hebraiske bogstaver Arabiske bogstaver

12 Calligrafi Muhammed på arabisk

13 Karavanevejen Det lykkelige Arabien
Geografi Karavanevejen Det lykkelige Arabien

14 Eastern part of the ancient world accessible to travelers in the first century A.D.

15 Saudi Arabien i dag

16 Kort: Wikipedia: Silkroutes

17 Det kristne abbessinien

18 Islams hurtige ekspansion

19 Verden år 820

20 Det osmanniske Rige – Tyrkiet 1300- i dag Osman I: fra 1299
Klik til ”levende” historisk kort:

21 Den liberiske halvø

22 Moskeen i Cordoba (nu katedral)

23 Al Alhambra

24 Helligdomme

25 Kaabaen WikipediaCommons: Photo Taken by Ali Mansuri

26 Kaabaen Link til video fra Kabaen:
Link fra WikipediaCommons

27 Kabaen – den sorte sten Foto: Wikipedia

28 Medina-moskeen Medinamoskeen:
Både Mekka og Medina er lukket for ikke-troende

29 Muhammeds liv Billeder af Muhammed
Allah afbildes aldrig Muhammed afbildes normalt ikke Et pædagogisk hensyn til børn vil kunne accepteres Muhammed velsigner Ali

30 Muhammed, 1436 (Paris) M. ved Kabaen, tyrkisk fra 16. århundrede

31 Muhammeds fødsel

32 Muhammeds første tilhængere
(Paris)

33 Muhammeds natlige himmelfærd
(Ukendt malet 1514)

34 Muhammed renser og nydefinerer Kabaen
Af Raschid ad-Din, 1315 (i dag Edinburg)

35 Hulen, hvor M. modtog de første åbenbaringer

36 Muhammeds grav i Medina

37 Profeter De vigtigste er: Noa, Abraham, Moses, David og Jesus
Adam Idris Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqoub Yousuf Ayoub آدم ادريس نوح هود صالح ابراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب Enok Noa Ever Shela Abraham Lot Ismael Isak Jakob Josef Job Shoaib Musa Haroun Dul kifl Daoud Sulaiman Ilias Al-Yasa Younus Zakaria Yahya Isa Muhammed شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى محمد Jetro Moses Aron Esekiel David Salomo Elia Elisha Jona Sakarias Johannes Jesus De vigtigste er: Noa, Abraham, Moses, David og Jesus Muhammed kaldes for profeternes segl: besegler af tidligere og afslutter

38 Efterfølgerne - Kalifferne
Sunni En araber af M.s stamme: Qureish De fire retledte: Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali ibn Abi, Shia M.s fætter og svigersøn Ali ibn Abi Talib (far til M.s yndlingshustru Aisha) Kalif: Åndelig leder, Religiøs leder (sharia), Politisk leder, Militær leder Umma: fællesskabet mellem alle troende, menigheden i islam, vigtigere en stammefællesskabet

39 Alis grav i Irak

40 Andre titler Profet - Muhammed var den sidste profet Imam Mulla
betyder leder, forstander, forbillede den, der leder bønnen og ærestitel som forbilledlig muslim Mulla betyder Herre retslærd, ekspert i koranen og hadit, præst Ayatollah betyder ”Allahs tegn” hæderstitel for en højere retslærd i shia-islam Mufti stor-lærd med ret til shariafortolkning og udstedelse af en fatwa og evt. til omstødelse af domstolsafgørelser

41 Kronologi Muhammed Født ca. 570 Død 8. juni 632 i Medina
Profetier fra 610 År O er 622, hvor Muhammed flygtede fra Mekka til Medina Slaget ved Badr: 17. marts 624; afgørende slag, hvor M.s hær overvinder en stor overmagt fra Mekka / Quraysh-stammerne (1:3) 628: 10 års våbenhvile med mekkanerne. 630 (!) Endelig sejr over mekkanerne. Herefter er tonen hård og kontakt: Mekka lukkes for vantro; konvertering eller døden. Kabaen renses og tilskrives nu at være opført af Abraham, Hagar og Ismael.

42 Muslimsk storhedstid år 1000-1200
I 711 gik islamiske hære over Gibraltarstrædet og erobrede den spanske halvø, og i 1001 blev det nordlige Indien erobret. Islam var i de følgende århundreder en blomstrende civilisation med fremgang på alle områder. Både indenfor kunst, videnskab og i velstand overgik islam den kristne verden. Islams fremmarch førte i de følgende århundreder til en række korstog, … hvor europæiske herskere forsøgte at vriste den hellige by Jerusalem fra muslimerne. Det lykkedes i 1099, men i 1291 blev korsfarerne endegyldigt smidt ud af Palæstina. Under islams blomstring lærte den kristne civilisation meget af islam. Bla. er de tal, vi bruger i dag, arabiske, herunder tallet nul, som man ikke kendte i tidligere talsystemer, og som er afgørende for matematikken. Hospitaler og kirurgiske instrumenter stammer også fra den arabiske kultur, og det samme gør universitetssystemet. Men i slutningen af 1400-tallet begyndte de islamiske samfund at stagnere. Tyngdepunktet i islam flyttede til Istanbul, da det osmanniske rige besatte Ægypten. Men endnu mere vigtigt var det, at der skete en teologisk stramning - bl.a. fik de retslærde forbudt bogtrykning - og de muslimske samfund mistede deres dynamik. Kilde DR

43 Kulturmøde Det ekspanderende muslimske rige (kalifat) havde brug for ikke-muslimere i især administrationen Bogens folk (kristne, jøder og sabiere, og senere også østlige religioner: zarathustrianere og hinduer) fik en særstatus (dhimmi-doktrinen, sura 9,29) Dhimmi-doktrinen = beskyttet særstatus Modsat ”kafir”: vantro, som principielt kunne halshugges

44 Bagsiden af medaljen ?? Fra debatten på religion.dk Fra debatten:
… at islam er den eneste religion, hvor der findes plads til jøder og kristne. Du tænker formentlig på den muslimske storhedstid fra 1000 til 1200 efter den kristne tidsregning. Og det er sandt, koranen foreskriver, at det muslimske samfund giver plads til "bogens folk", dvs. jøder og kristne. Men du glemmer at fortælle, at disse minoriteter skulle betale en skat for at leve under muslimsk styre, at deres vidnesbyrd vejede mindre end en muslims vidnesbyrd i en retssal, at en muslimsk mand godt måtte gifte sig med en kristen kvinde, men en kristen mand ikke gifte sig med en muslimsk kvinde, at en kristen uden fare for sit liv kunne omvende sig til islam, mens en muslim ikke kunne omvende sig til kristendommen, og at straffen for at dræbe en kristen eller en jøde var lavere end for at dræbe en muslim. … Fra debatten på religion.dk

45 Kulturelt forfald At være sig selv nok fører historisk set til stagnation: Da det latinske vesteuropa ikke i tide sørgede for at have oversat de græske storværker.  den mørke middelalder Da den muslimske verden ikke sørgede for at importere og oversætte det nye Vest-europas kultur og nyerkendelserne fra renæssancen og frem

46 Islams udbredelse i dag

47 Emner til elevopgaver, fx
Mekka og Medina Muhammeds livsforløb Koranen Kabaen Muslimsk klædedragt Kønsroller Jihad De fem søjler Berømte moskeer Dom, Himmel og Helvede Historiske storhedstider, Kalifaterne Islams udbredelse Islams retninger Forholdet mellem muslimer, jøder og kristne (svær)

48 1001 opfindelser Discover the Muslim Heritage in our world

49 Læsning af Koranen www.islam.dk Kirsten Wulffs oversættelse fra
A S Madsens oversættelse (1967) Musrat Djahan-moskeen Ahmadiyya-muslimer (anses generelt for en kættersk bevægelse)

50 Det problematiske Den historisk kritiske metode Det overnaturlige
Koranens guddommelige status Billeder af Muhammed En række vanskelige eller direkte problematiske emneområder Vanskelige: Hvad er børne-uegnet (Helvede) Problematiske: Hadith-stof, samt anderledes syn og livsmønster, som kolliderer med nutidens flertalssyn. Hvad er mindretalsret anno 2009?


Download ppt "Islam."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google