Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

COWI præsentation COWI 3 juni 2005 Hanne Strøh Sabroe Projektchef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "COWI præsentation COWI 3 juni 2005 Hanne Strøh Sabroe Projektchef."— Præsentationens transcript:

1 COWI præsentation COWI 3 juni Hanne Strøh Sabroe Projektchef

2 DFM-nøgletal Temadag 3 juni 2005
COWI præsentation DFM-nøgletal Temadag 3 juni 2005 Hvad åbner et nøgletal?

3 Hvad er et nøgletal – og hvem gør det i nøgletal?
Politikens ordbog: nøgletal 1. et tal i et regnskab el. en statistik der siger noget vigtigt om den økonomiske situation. Det kan fx være tal der viser omsætningen el. overskuddet i en virksomhed el. inflationen i et samfund. … et tilfældigt opslag på nettet viser at der er mange der gør det i nøgletal: (Uddannelse/Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling) (Kommunale nøgletal/Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, KMD – er formidler, Det kommunale kartel) (økonomi, togdrift og personale/Banedanmark) (Amtslige nøgletal/Amtsrådsforeningen) (EU-landene/Netstedet EUROPA)

4 Anvendelsen af nøgletal
Hvad bruger vi nøgletal til? Til at forholde os til os selv ved interne sammenligninger Til at måle os i forhold til de andre Til at give rettesnor for om vi er det rigtige sted Som redskab når vi skal foretage kalkulationer … til at underholde os – og til at forundre os!

5 Anvendelsen af nøgletal
Fordele ved anvendelse af nøgletal Muligheder for at sammenligne inden for egen ”forretning” eller med ”omverden” Give rettesnor Ensartede opgørelsesmetoder Nem tilgang i flere stadier af budgetlægning Ulemper ved anvendelse af nøgletal Altid et gennemsnit Ikke specifikke i fht. Egen virksomhed Ikke altid synligt hvad nøgletal består af Kan være et udtryk for forbrug og ikke behov (DFM) Kan være udtryk for en idealsituation (V&S) Hvordan måler man f.eks ”bedre samarbejde”?

6 Hvilke værdier måler vi på?
Typisk måles på de hårde værdier som økonomiske og tekniske effekter … men kan vi også måle på de menneskelige og samarbejdsrelaterede effekter?

7 De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag
Størrelsen Anvendelsen Byggemetoden Ønsket vedligeholdsstand Andre forhold Er der tale om et større eller mindre byggeri? Er der tale om mindre eller større enheder? Hvem vedligeholder hvad?

8 De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag
Størrelsen Anvendelsen Byggemetoden Ønsket vedligeholdsstand Andre forhold Hvad anvendes bygningen til? Hvem er brugere? Mange (forskellige) brugere Fokus på andre ting

9 De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag
Størrelsen Anvendelsen Byggemetoden Ønsket vedligeholdsstand Andre forhold Hurtigt ”Billigt” Nye (eksperiment) metoder Nye materialer Ny teknologi

10 De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag
Størrelsen Anvendelsen Byggemetoden Ønsket vedligeholdsstand Andre forhold Høj standard Middel standard Lav standard Er lejer og udlejer enige om standarden?

11 De hårde værdier - egen vurdering fra sag til sag
Størrelsen Anvendelsen Byggemetoden Ønsket vedligeholdsstand Andre forhold Rengøringsstandarder Forbrug – afhængig af udstyr Hvad omfatter fællesdriften

12 Eksempel fra den kommunale verden

13 Eksempel fra den kommunale verden

14 Hvad er et areal? Alle nøgletal beregnes ud fra en give enhed – typisk anvendes areal som faktor ved beregning af nøgletal for ejendomsdrift – men hvilket areal anvendes – og hvorfor er det så vigtigt? Bebyggetareal: Omfatter stueetagens areal, men uden åbne overdækkede arealer som altaner, terrasser og indgangspartier. Er der tale om en bygning på søjler anføres arealet af 1. sal som bebygget areal. Opgives på bygningsniveau, svarer til BBR’s kode 219. Må ikke forveksles med BBR-areal 128, bebygget areal, som omfatter alle enhedens bygninger eksklusive småbygninger. Terrændriftsareal Energiareal, bygning Rengøringsareal Bebygget areal Bygningsdriftsareal Udnyttet tagetageareal Bygningsdriftsareal: Samlet areal af alle etager inklusive kælderetage(r) og udnyttet tagetage. Opgives på bygningsniveau. Denne arealbetegnelse må ikke forveksles med BBR's "Samlet bygningsareal (216)" Samlet bebygget areal Samlet tagetageareal Samlet bygningsareal Samlet kælderareal Energirumfang, bygning Sikringsrumsareal

15 Det er ikke de samme ting der er vigtige!
Teknikeren: Sikre at værdier bevares Holde ”tag og fag” tæt Opgaverne udføres i prioriteret rækkefølge Teknikken fungerer optimalt Der er ”god økonomi” Brugeren: Bygningen skal understøtte funktionen Præsenter sig pænt (æstetik) Komfort Hygiejne Hensyn til andre forhold

16 De bløde værdier Effektmåleværktøj
EBST har iværksat et udarbejdelse af ”effektmåleværktøj” for at; - belyse muligheden for at vurdere effekterne ved valg af forskellige udbudsformer inde der træffes en afgørelse - og at måle de faktiske effekter ud fra de trufne valg.

17 De bløde værdier Kompetence og læring
Gennemsnitlig anciennitet/ personaleudskiftning Sygedage pr. medarbejder Personaletilfredshed Gennemførte MUS-samtaler Beskrevne kompetencer Arbejdstid med ny kollega med læringspotentiale Antal kursusdage 4 perspektiver Kompetence og læring Arbejdsprocesser Forhold til brugere Økonomi

18 De bløde værdier Arbejdsprocesser
Tid brugt på administration i forbindelse med konflikter Antal konflikter Antal arbejdsopgaver pr. udkørsel (ikke akutte) Fordeling af sæsonarbejde Tid fra bestilling til udførelse (akutte opgaver) Antal akutte opgaver i forhold til planlagte Selvstændige handlinger ved konstaterede følgeopgaver 4 perspektiver Kompetence og læring Arbejdsprocesser Forhold til brugere Økonomi

19 De bløde værdier Forhold til brugere Antal klager 4 perspektiver
Tilfredsundersøgelser Afviste opgaver af entreprenør pga. manglende parathed på institutionen 4 perspektiver Kompetence og læring Arbejdsprocesser Forhold til brugere Økonomi

20 De bløde værdier Økonomi Pris pr. afgrænset arbejdsopgave
Enhedspriser Vedligeholdsefterslæb i forhold til budget 4 perspektiver Kompetence og læring Arbejdsprocesser Forhold til brugere Økonomi

21 Effektmåleværktøjets opbygning
Erfaringsopsamling og justering Tid Afklaringsfase om hvilken udbudsform der skal vælges Udbud og Valg af entreprenør Driftsfase Målingsdel Fase: Værktøj: Vurderingsdel

22 Før du ved om du har flyttet dig
Måling! Før du ved om du har flyttet dig … må du vide hvor du stod

23 Fastlæggelse af målepunkter
… og systematik skaber overblik over: Økonomisk behov Vedligeholdsmæssig tilstand Vedligeholdsmæssigt efterslæb Typer og omfang af opgaver Serviceaftaler (lovpligtige/ikke lovpligtige) Fremtidigt vedligeholdsbehov Hvem løser hvilke opgaver? … og giver et godt datagrundlag!

24 Strategi og mål for ejendomsdrift
Fastsæt standarder for vedligehold Fastlæg vedligeholdsniveau – og fasthold strategien Fastlæg serviceniveau – og kommuniker dette over for lejeren/brugeren Følg op – og gennemfør bygningssyn og ajourfør data Fastlæg systematik og detaljeringsniveau Stil krav ved nybyggeri og renovering til dokumentation for forbrug og drifts- og vedligeholdsomkostninger Fastlæg hvordan data opsamles – så har I mulighed for egne nøgletal … åbner mulighed for et sammenligneligt grundlag.


Download ppt "COWI præsentation COWI 3 juni 2005 Hanne Strøh Sabroe Projektchef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google