Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde med retsmæglere 7. Februar 2011 Ph.d.-projekt Retsmægling: Et alternativ til traditionel domstolsbehandling af konflikter? Konfliktmægling i Danmark.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde med retsmæglere 7. Februar 2011 Ph.d.-projekt Retsmægling: Et alternativ til traditionel domstolsbehandling af konflikter? Konfliktmægling i Danmark."— Præsentationens transcript:

1 Møde med retsmæglere 7. Februar 2011 Ph.d.-projekt Retsmægling: Et alternativ til traditionel domstolsbehandling af konflikter? Konfliktmægling i Danmark - et landkort v/Lin Adrian, Københavns Universitet

2 Temaer 1) Forholdet mellem genoprettende retfærdighed og mægling 2) Institutionaliseret mægling 3) Mellemniveauet 4) Underskoven 5) Afrunding og spørgsmål til overvejelse

3 Genoprettende retfærdighed og mægling  ”Genoprettende ret er ikke mediation”, jf Howard Zehr Genoprettende ret kan foregå på andre måder end det personlige møde I mægling er alle parthaver – der er en forventning om, at parterne er på samme moralske niveau, og alle har ofte del i ansvaret.  Zehr modificeret: Mægling er ikke identisk med, men kan være udtryk for genoprettende retfærdighed

4 2. Institutionaliseret mægling: Konfliktråd  To forsøg i 90’erne med rod i voldspakkerne 1994 - 1996 1998 - (2005) - 2010 Landsdækkende siden 1. januar 2010  Formål ”Konfliktråd skulle gerne medvirke til, at forurettede får bearbejdet den vrede og angst, som den kriminelle handling har medført, og være med til at give forurettede en følelse af større tryghed i dagligdagen. Samtidig indebærer konfliktråd, at gerningsmanden i direkte kontakt med forurettede må påtage sig ansvar for handlingen, og konfliktråd kan således medvirke til at øge gerningsmandens ansvarlighed for fremtidige handlinger.” (Betænkning side 10)

5 Konfliktråd (fortsat)  Motivation for at deltage: To hyppigste grunde for ofre: Vil gerne have en forklaring, møde modpart To hyppigste grunde for gerningsmænd: Give undskyldning, give forklaring

6 2. Institutionaliseret mægling: Statsforvaltningerne  Forsøgsordning i Københavns Statsamt 1998  Landsdækkende i 2001  Formål ”…hjælpe forældre, der ikke bor sammen, til selv at løse problemer omkring forældremyndighed og samvær samt om kommunikation og samarbejde”. Skulle føre til en ’tovindersituation’ for forældre og barn, alternativt dæmpe konfliktniveau til glæde for barnet (Evalueringsrapport, 2004)  Motivation for deltagelse For børnenes og vores skyld Af strategiske hensyn For at få ret eller støtte i sin sag

7 2. Institutionaliseret mægling: Retsmægling  Forsøgsordning 2003-08  Landsdækkende 1. april 2008  Formål: ”…at give parterne... en mulighed for…at søge tvisten løst på en anden måde end ved den traditionelle forligsmægling i retten, der bygger på de gældende retsregler, eller ved en dom... …løsningen ved retsmægling i højere grad kan give parterne indflydelse på forløbet og tage hensyn til parternes underliggende interesser, behov og fremtid.” Justitsminister Lene Espersen ved fremsættelse af lovforslag om retsmægling, 28/11 2007

8 Retsmægling (fortsat)  Motivation for at deltage i retsmægling: Sagen afklares hurtigt Bidrage aktivt til løsning af konflikten, Påvirke indholdet af en løsning

9 3. Mellemniveauet  Center for konfliktløsning om mægling: ”Vores konfliktmæglere er upartiske og deres rolle er at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler” ”En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt, og en udefrakommende person, mægleren, som sikrer, at der bliver talt både om det, man er uenige om, og de følger, det har haft for den enkelte.” (Center for konfliktmæglings hjemmeside)  Mediatoradvokater om mægling: ”Forhandlingsprocessen bistås af en upartisk mediator, der inspirerer parterne til både at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder.”

10 Mellemniveauet (fortsat)  Foreningen for mediation/konfliktmægling (FFMK): Mediation/konfliktmægling er en måde at håndtere konflikter på, hvor en neutral tredjepart gennem en struktureret proces hjælper de stridende Parter med selv at finde frem til en tilfredsstillende løsning…Det grundlæggende er parternes frivillighed og aktive deltagelse i selv at finde løsninger på konflikten. Mediator/konfliktmægler kommer normalt ikke med forslag til løsninger og træffer ingen afgørelser, men fungerer alene som procesleder.”

11 Underskoven  I skoler, på arbejdsplaser, SSP-regier mmm.  Myriader af private konsulenter  Mæglingsinspirerede samtaler i andre sammenhænge, fx samarbejdssamtaler i forbindelse med anbringelsessager

12 Afrunding  Masser af konfliktmæglingsaktiviteter baseret på - problemløsning - alle er parthavere - ingen tale om berørte fællesskaber  Har disse mæglingsaktiviteter overhovedet med genoprettende retfærdighed at gøre? Og hvis ikke er det så et problem at bringe mægling og genoprettende retfærdighed sammen?


Download ppt "Møde med retsmæglere 7. Februar 2011 Ph.d.-projekt Retsmægling: Et alternativ til traditionel domstolsbehandling af konflikter? Konfliktmægling i Danmark."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google