Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt"— Præsentationens transcript:

1 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt
Formidling og metode, ITU, efterår 2011

2 Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver
Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver

3

4 Den videnskabelige genre – en definition
Dokumentation af en undersøgelse af ét fagligt relevant problem ved brug af fagets teorier og metoder med det formål at overbevise en fagfælle om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion i en fremstilling som er acceptabel i det faglige diskursfællesskab Kilde: Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray: Den gode opgave,2. udgave, s. 21

5 Lige et par tilføjelser
Undersøgelse: Man løser ikke nødvendigvis problemet – man analyserer, fortolker, diskutere og vurdere Overbevise: At kunne argumentere for sin undersøgelsesmetode, analyse, validitet og dokumentation Fagfælle: Målgruppen har samme faglige grundlag, men IKKE særviden om det felt, opgaven handler om Det faglige diskursfællesskab: Faglig formidling, standard/normalitet inden for den akademiske genre, forskel for uni til uni

6 En svær tekst – et eksempel

7 Fordele og ulemper ved teksten
Præcision Indforståethed mellem faglige begrebsfæller Der spares på ord Viden (Magt) Ulemper Abstraktion (det tager lang tid at læse og forstå) Forstår forfatteren, hvad han/hun skriver Overlegenhed Svære tekster gør læsere sure (Magt)

8 Hvem er modtageren?   I dette spil kan deltage 2, 3 eller 4 personer, som hver bruger 4 ensfarvede brikker. Disse anbringes i hjørnepladserne af tilsvarende farve, hvorefter spillet begynder med terningkast efter tur. Fremrykningen sker venstre om. For at kunne føre en brik fra hjørnepladsen ud på spillefeltet må der altid kastes “Globus”, som tillige altid giver ekstrakast. I fald dette også giver “Globus”, kan spilleren enten føre en ny brik ud eller også springe med den første brik til næste globefelt. Kastes der “Stjerne”, rykker man frem til nærmeste stjernefelt, dog kun såfremt der ikke er et globefelt imellem, hvilket vil sige, at et globekast kan passere et stjernefelt, men et stjernekast ikke et globefelt. Kilde: Yngve Søndergaard, materiale til kursus om Sprogpolitik, Kforum, )

9 De er en besværlig kunde
GiroBank har modtaget et giroindbetalingskort, hvor De desværre ikke har påført “0” foran Deres girokontonummer.  Dette medfører ekstra arbejde for os, da det ikke er til at se, hvor det manglende ciffer skal placeres. Deres giroindbetalingskort er ekspederet, men vi beder Dem om fremover at påføre nullet foran Deres girokontonummer. Kilde: Yngve Søndergaard, materiale til kursus om Sprogpolitik, Kforum, )

10 Forstår vi altid ordene?

11

12 Formidlerens probem(er)

13 Skriftlighed og mundtlighed – to kulturer
Talens magt: Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christensen, Academica 2009, p.22

14 Øvelse: Jeres fagord Find de fem typiske fagord fra jeres hverdag
Find erstatninger for dem

15 1. De syv plager Lange sætninger Forvægt og bagvægt Passiv
Verbalsubstantiver Lange ord Højtidelige ord Fagord

16 Lange sætninger Krævende for hukommelsen, især hvis der er
mange indskudte og foranstillede led. ”Hvis du skal opereres for en anden sygdom, er det vigtigt at du eller den læge, der skal operere, kontakter en læge på Neurologisk Klinik for at høre, om der skal tages specielle hensyn i forbindelse med operationen.” ”Du skal kontakte Neurologisk Klinik hvis du skal opereres. Vi kan fortælle om der skal tages specielle hensyn.”

17 Lange sætninger Én sætning, ét budskab.
Sæt mange punktummer og rigtige kommaer. Bryd sætningerne op. Undgå lange sætninger og indskud. Varier sproget med lange og korte sætninger. Brug helt korte sætninger som stopeffekt.

18 Forvægt og bagvægt I sætninger med forvægt står budskabet sidst.
Budskabet står først i sætninger med bagvægt. Forvægt gør det svært at overskue sætninger, fordi vi skal vente på budskabet. I sætninger med bagvægt ved vi straks, hvad budskabet er, fordi det kommer først. Bagvægt gør det muligt at arbejde med flere ledsætninger uden at gøre sproget tungt.

19 Forvægt og bagvægt ”Skulle det hænde, at De en enkelt gang måtte glemme at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt, men husker det inden for 12 timer, skal De alligevel tage hele den ordinerede dosis.” ”De skal tage hele den ordinerede dosis, selv om De glemmer at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt, men husker det inden for 12 timer.”

20 Passiv To former -s-passiv: Der spises. blive-passiv: Du bliver kørt.
Begge former skaber afstand mellem skribent og læser gør det uklart hvem der handler gør teksten abstrakt og upersonlig trækker andre plager med sig, fx “Hoslagt fremsendes”.

21 Ikke passivt - men aktivt
Der henvises til Vi henviser til Det vurderes på den baggrund Vi vurderer på den baggrund Det er oplyst Du har oplyst Skemaet bedes udfyldt Udfyld venligst skemaet

22 Passiv ”Ved lumbalpunktur udtages spinalvæske, der omgiver rygmarven, hjernen og nerverødderne. Med en speciel nål opnås adgang mellem ryghvirvlerne i lænden, hvorfra væsken kan tappes.” ”Ved lumbalpunktur tager vi en prøve af spinalvæsken, der omgiver rygmarven, hjernen og nerverødderne. Vi fører en speciel nål ind mellem ryghvirvlerne i lænden, hvorfra vi tapper væsken.”

23 Verbalsubstantiver Ændrer et udsagnsord til et navneord og ender
ofte på -ing og -else. Blodprøvetagning tage en blodprøve håraffald hår falder af tobaksforbrug ryge sårheling hele sår påsætning sætte på tandudtrækning trække tænder ud journaloptagelse skrive journal

24 Lange sammensatte ord Sammensatte ord kan være svære læse,
overskue og forstå. Opløs dem, hvis du kan. rygmarvsvæskehulrummet hulrummet om væsken i rygmarven medicindoseringsæske æske til at dosere medicin undersøgelsesresultatet resultatet af undersøgelsen

25 Lang tillægsform Med lang tillægsform taler vi ofte om folk i 3. person i stedet for til folk i 2. person. ”Selve punkturen udføres enten med patienten i siddende eller liggende stilling.” ”Du kan sidde op eller ligge ned under punkturen.” ”Af hensyn til vores rygende patienter forefindes et lokale hvor der må ryges.” ”Vi har et lokale, hvor du må ryge.”

26 Tyg lige på den… Stigningen i timelønnen, erstatningen for den kortere arbejdsuge, forhøjelsen af arbejdsgiverafgiften samt virkningen af kronens styrke betyder, at arbejdsenhedsomkostningerne i andet kvartal 2001 er ca pct. Højere end for et år siden, og denne udvikling er ødelæggende for eksportindustrien.

27 Højtidelige ord anvende
forløbne år indeværende år samt samtlige vedrørende angående finde sted forefindes bruge sidste år i år og alle om sker, foregår er

28 Højtidelige ord ligeledes således såfremt, ifald, dersom
hvilket betyder at hvorfor det skal oplyses på grund af dette med henblik på det skal hermed meddeles også sådan hvis derfor til, så, fordi …

29 Mosord - ord, der lugter af ”gammel dansk”
andrager angående anskaffe beliggende besvære sig bibeholde dersom efterstræbe finde sted foranlediget genanvende genpart forefindes foreligger forespørge forløbne formene fornøden fremsende følgelig fåtal

30 7. Faglatin Fyret på grund af årsager der ikke kan
”Fyret på grund af utilregnelighed” ”Utilregnelighedspension” Fyret på grund af årsager der ikke kan henregnes til personen selv

31 Et eksempel Til trods for at vi i den foreliggende sag gentagne gange har rettet henvendelse til Deres firma, må vi med beklagelse konstatere, at vi endnu ikke har modtaget Deres svar. Almindelig dansk: Vi har nu flere gange skrevet til Deres firma i denne sag, men desværre ikke fået svar.

32 Videnssprog Erfaringssprog
Logisk Tankeorienteret Upersonligt Abstrakt Billedfattigt Løsrevet fra situation Offentligt Rødder i skriftsprog Sanseligt Handlingsorienteret Personligt Konkret Billedrigt Knyttet til situation Privat Rødder i talesprog

33 Videnssprog - erfaringssprog
Videnskabssprog: Formidlingssprog: Bruges til at: Analysere Definere Systematisere Fortælle Fortolke Udlægge Derfor er det: Statisk Abstrakt Generelt Billedfattigt Logisk-ræsonnerende Upersonligt Dynamisk Konkret Specifikt Billedrigt Narrativt Personligt Med: Overordnet synsvinkel Eksplicitte sammenhænge Skiftende synsvinkel Implicitte sammenhænge

34 Læsbarhedsindeks - LIX
Tjek læsbarheden ... Læsbarhedsindeks - LIX LIX = X + Y Antal ord Antal perioder = X Antal lange ord x 100 Antal ord = Y 20: meget let 30: let 40: middel 50: svær 60: meget svær 70: nærmest umulig

35 Lange ord per punktum - LOP
Tjek læsbarheden ... Lange ord per punktum - LOP 1 2 3 4 5 6 7 8 MEGET LET (Børnelitteratur) LET (Skønlitteratur) MIDDEL (Dag- og ugeblade) SVÆR (Faglitteratur) MEGET SVÆR (Fa glitteratur)

36 ”American Psychological Association” Udarbejdet på CBS
Tjek APA-dokumentet ”American Psychological Association” Udarbejdet på CBS


Download ppt "Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google