Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konference for faglærere inden for gaffeltruck Hotel Faaborg Fjord den 15. og 16. august 2013 Velkommen!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konference for faglærere inden for gaffeltruck Hotel Faaborg Fjord den 15. og 16. august 2013 Velkommen!"— Præsentationens transcript:

1 Konference for faglærere inden for gaffeltruck Hotel Faaborg Fjord den 15. og 16. august 2013
Velkommen!

2 Nyt fra gaffeltruckområdet
Ændringer i censorvejledningerne gaffeltruck og kran Censorordningen videreføres - dog med nye betegnelser (eksaminator/censor) Uddannelsesbevis udgør certifikatet – særlig problemstilling ift. EUD Vurdering af helbredserklæringer, påtegninger kørekort mv. - uddybes om lidt… Prøve aflagt på særlige vilkår efter dispensation : Individuel vurdering af behov for særlig hjælp/pædagogisk støtte og dispensation fra Arbejdstilsynet. Direkte prøve: Mulighed for vurdering af mulighederne for indstilling til prøve – foretages af skolen. Forbeholdt personer fra udlandet eller personer der på lovlig vis har dokumenteret erfaring (fx hvis kørt før 1977 eller på dispensation fra At.) Nye uddannelsesmål gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne (konsekvensrettelser jf. ovenfor stregkode/scannere ud og sproglige præciseringer.) Gaffeltruck B 7-dage, gaffelstabler A og gaffeltruck B 5 dage

3 Nyt fra gaffeltruckområdet
Vurdering af kørekort/helbredserklæringer mv. Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser - BEK 1088 af 28/11/2011 – kan certifikat kun udstedes til den, der har bestået certifikatprøven og er helbredsmæssigt egnet. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller helbredserklæring. Deltageren har kørekort (minimum motorredskab) = ingen problemer; certifikatet kan udstedes uden videre. Eventuelle påtegninger skal IKKE påføres certifikatet. Deltageren har ikke kørekort, men en helbredserklæring Lægen har afkrydset, at deltagerens helbred er i orden ift. kørekort = ingen problemer; certifikatet kan udstedes uden videre. Lægen har afkrydset, at deltagerens helbred er hindrende for udstedelse af kørekort = Sagen sendes til den lokale embedslægeinstitution for udtalelse. Hvis embedslægen angiver restriktioner (tidsbegrænsning, følge behandling mv.) skal der søges dispensation hos Arbejdstilsynet. Hvis der gives dispensation skal dokumentation for dette følge med uddannelsesbeviset (certifikatet). Der skal således blot udstedes alm. uddannelsesbevis.

4 Nyt fra gaffeltruckområdet
”Ombytning” af udenlandske certifikater Hvis man er udlænding, og skal køre gaffeltruck i forbindelse med arbejde i Danmark, skal man enten erhverve sig et dansk gaffeltruckførercertifikat eller have anerkendt sine kvalifikationer (af Arbejdstilsynet). Flere oplysninger om hvordan man søger kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside her:

5 Nyt fra gaffeltruckområdet
Hvor lang tid gælder en helbredserklæring? Helbredserklæringen må ved indleveringen ikke være over tre måneder gammel, og ved udstedelsen af certifikatet ikke over et år og tre måneder gammel. Forlængergafler? Som angivet i gaffeltruckbogen må gaffelforlængere normalt være op til 60 % længere end gaffeltruckens eksisterende gafler – jf. ISO 13284:2003.

6 Aktivitet (antal kursister) 2012 gaffeltruck B, 7 dage
TEC Teknisk Erhvervsskole Center 1.230 AMU-Fyn 1.018 AMU Nordjylland 884 AMU SYD 865 AMU-Vest 862 EUC Sjælland 734 AARHUS TECH 610 Mercantec 542 EUC Syd 529 Learnmark Horsens 498 Erhvervsskolen Nordsjælland 476 EUC Nord 426 Teknisk Skole Silkeborg 425 Tradium EUC Nordvestsjælland 309 Uddannelsescenter Holstebro 306 Selandia - CEU 301 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster 240 EUC Nordvest 233 EUC Lillebælt 175 Roskilde Tekniske Skole 172 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 135 Campus Bornholm 88 Total 11.485

7 Aktivitet (antal kursister) gaffelstabler A, 5 dage
2012 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 136 AMU-Fyn 41 Learnmark Horsens 35 Erhvervsskolen Nordsjælland 32 AMU Nordjylland 19 Uddannelsescenter Holstebro 16 EUC Syd 14 Total 293

8 Antal kursister - direkte prøve gaffeltruck/gaffelstabler
2012 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 204 AARHUS TECH 137 AMU Nordjylland 121 AMU-Fyn 107 AMU-Vest 106 Learnmark Horsens 103 EUC Syd 86 Uddannelsescenter Holstebro 79 Mercantec 77 AMU SYD 65 Teknisk Skole Silkeborg 47 EUC Nordvestsjælland 41 Selandia - CEU 39 EUC Nordvest 31 EUC Lillebælt 25 EUC Sjælland 21 Erhvervsskolen Nordsjælland 18 EUC Nord Total 1.332

9 Samlet aktivitet (antal kursister) certifikatuddannelserne 2005 - 2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B 1.071 1.388 1.515 1.815 2.463 1.819 1.111 1.332 Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage 474 691 681 613 648 426 323 293 Gaffeltruck B for erfarne førere 275 436 393 307 132 68 49 Gaffeltruck B for erfarne førere af køretøjer 76 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 15.691 15.727 16.826 17.642 18.600 16.053 9.321 11.485 Total 17.529 18.157 19.458 20.463 22.018 18.430 10.823 13.159

10 Succes for TURs erhvervsuddannelser
Marts 2009 2010 2011 2012 2013 Havn- og terminal 37 60 Lager og term. 530 539 650 764 860 Lufthavn 61 125 148 239 Personbefordring 128 188 259 322 849 Redder 512 438 381 390 277 Vejgodstransport 613 584 554 607 759 I alt 1820 1810 1969 2268 3044


Download ppt "Konference for faglærere inden for gaffeltruck Hotel Faaborg Fjord den 15. og 16. august 2013 Velkommen!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google