Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010 Center for Grøn Transport www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010 Center for Grøn Transport www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx."— Præsentationens transcript:

1 Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010 Center for Grøn Transport www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx Regler og standarder - for elbiler og plug-in hybrid biler / Civilingeniør Niels Frees nfr@fstyr.dk Billedmateriale fra elbilsredegørelsen kan rekvireres hos Trine W Larsen, TWL@fstyr.dk TWL@fstyr.dk

2 Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010 Stikord •Elbilsredegørelse •Sikkerhed, regler og standarder •Typegodkendelser – masseproducerede elbiler, elbiler produceret i små serier, elbiler godkendt som 4- hjulede motorcykler, enkeltstyksgodkendelser. •Sikkerhedsnormer (stærkstrøm) •Måling af forbrug samt rækkevidde pr. opladning. •Forbrug, eksempler •Hvordan bør man opgive CO 2 -udslippet. Er det 0 gram?

3 Elbilsredegørelse •Transportministeriet bad sommeren 2009 CGT om en redegørelse for elbiler og plug-in hybridbiler •Offentliggjort sidst i april 2010 •Seminar afholdt 11. juni 2010 •Fokus på brugerens behov og forventninger, marked, køretekniske forhold, miljø og energiforsyning •Energistyrelsen har udgivet en redegørelse, der mest omhandler elbilens integration med el-nettet Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010

4 •Trafikstyrelsen fastsætter danske regler for bilers sikkerhed ud fra internationale regler •Trafikstyrelsen medvirker i udvikling af internationale regler, fx EU, UN/ECE •Industrien udarbejder standarder i samarbejde med standardiseringsorganisationer, fx CEN, ISO Sikkerhed, regler og standarder Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010

5 Regler for trafiksikkerhed Almindelige regler til bremser, styretøj, lygter, kollisionssikkerhed etc. skal opfyldes •EU-typegodkendelser af masseproducerede elbiler (>1000 stk./år) stiller krav til kollisionssikkerhed, inkl. test (frontal-, side- og fodgængerkollision) •EU-typegodkendelser af elbiler produceret i små serier (<1000 stk./år)stiller krav til kollisionssikkerhed mht. ratstamme (test eller beregning) •EU-typegodkendelser af elbiler som 4-hjulede motorcykler er uden kollisionskrav •Trafikstyrelsen tillader at almindelige biler ombygges til elbiler uden at kræve ny kollisionstest. Trafikstyrelsen har udstedt regler for godkendelse af ombyggede biler Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010

6 •Høje spændinger og sikkerhed vedr. bilen reguleres af ”UN/ECE 100”. Implementeres i EU typegodkendelsesdirektiv. •Litiumbatterier har særlige risici ved fejlfunktion – omfattet af produktansvar •Uddannelse af mekanikere til at arbejde med høje spændinger •Batterier har særlige risici ved uheld – uddannelse af redere, udstyr ved redning El-sikkerhed Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010

7 Standarder Standarder vigtige med hensyn til •Opladning, dvs. stik, strømforsyning og ladere •Batterier, især udformning hvis udskiftelige •Kommunikation med elnet Center for Grøn Transport følger med i udviklingen via standardiseringsudvalget for elbiler Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010

8 CO 2 og energiforbrug 1) måling af forbrug og rækkevidde Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010 • Internationalt regulativ UN/ECE 101 bestemmer hvorledes bilers forbrug måles. • Regulativet er implementeret i fx SAE standard og EU direktiv • Elbilers rækkevidde måles ved at gentage kørecyklus til bilen er løbet tør for strøm defineret ved max topfart 50 km/t • Plug-in hybridbilers forbrug måles som vægtet gennemsnit af forbrug ved eldrift og forbrug ved benzindrift 25 km (til nærmeste ladestander, skønnet) •UN/ECE 101 testcyklus. 11,022 km tilbagelægges med gennemsnitsfart 33,6 km/t. •Ca. 4 km er simuleret bykørsel og ca. 7 km er simuleret kørsel på landevej og motorvej

9 CO 2 og energiforbrug 2) typiske forbrug Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010

10 CO 2 og energiforbrug 3) CO 2 udledning Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010

11 Hvordan er det i praksis? Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010 Elbilen har særlig fordel i by mht. virkningsgrad, regenerering af bremseenergi og ingen energiforbrug ved stop.

12 Beregning af CO 2 udslip •Indenfor økonomi og administration, fx handel med kvoter, sættes elbilens udledning til 0 i transportsektoren, idét udledning fra kraftværket tilskrives energisektoren •Indenfor miljø- og klimavurdering tilskrives årsagen til CO 2 udledning anvendelsen af elbilen, og dermed udledningen fra kraftværket. Den samlede konsekvens beregnes ved også at medtage CO 2 udledning ved fremstilling af kraftværkets brændsel •CO 2 reduktionsfaktorer for biobrændstoffer i EU’s VE direktiv. Generelle metodemæssige rammer for miljø- og klimavurdering er standardiseret i ISO 14040 Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010


Download ppt "Seminar for danske motorjournalister Sprogø den 16. august 2010 Center for Grøn Transport www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx www.fstyr.dk/da-DK/grontransport.aspx."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google