Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kreative U-dialoger Hvordan kan vi tilrettelægge og lede kreative U-dialoger og U-eksperimenter Vicki Sieling 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kreative U-dialoger Hvordan kan vi tilrettelægge og lede kreative U-dialoger og U-eksperimenter Vicki Sieling 2013."— Præsentationens transcript:

1 Kreative U-dialoger Hvordan kan vi tilrettelægge og lede kreative U-dialoger og U-eksperimenter Vicki Sieling 2013

2 Sieling & Co Aktionsforskningsprojekt om kreativitet i pædagogiske organisationer Aktionslæring som arbejdsmetode i udviklingsforløb og projekter Hvordan kan man indrette organisationer (og udviklingsforløb), så medarbejdere aktivere kreative energi og udfolder kreativitet? Vicki Sieling 2013

3 Dialoger og processer der tager os med på tur i U’et
Organisatoriske fremmere for samtale og lyttepostioner der kan knyttes til U’et Hvordan kan vi tilrettelægge U-dialoger og U-ekserimenter? Praktiske eksempler Pre-sensing Vicki Sieling 2013

4 Transcendens Den kendte verden Repræsentationer Referentielle systemer
Konvergens Divergens Den kendte verden Repræsentationer Referentielle systemer Viden Erfaring Den mulige verden Fremtidens verden Forestillinger Fantasi Gamle komponenter i nye konstellationer Humor Vicki Sieling 2013

5 At fjerne konvergensfilteret mellem sanser og oplevelse
Vores sanser bestemmer hvad vi kan percipere/opfatte Vi sorterer i vores sansemæssige input og konstruere sandheder om virkeligheden – om oplevelsen Vores sortering er vi guidet af vores interesser, værdier, attituder og overbevisninger - af vores eksisterende idéer om verden – den kendte verden At åbne sindet for nye konstruktioner Vicki Sieling 2013

6 Zig-zag i U’et Aktionlæring/forskning som U-proces
Se på nye måder; udfordringer & inspiration Sanse; kollegiale iagttagelser & eksperimenter At give slip; afmålte forsøgsperioder & hands on Pre-sensing; nærværskultur uden afbrud & evaluering og refleksion Udkrystalisere; samarbejdsklima, ja-hat, at gå med hinanden – gribe barnet i fødslen Prototype; evaluering & refleksion Performe; integration & formidling Vicki Sieling 2013

7 Se Prototype Sanse Udkrystalisere At give slip Lade nye ideer komme
Stop downloading Start performing Tilpasse udfordringer, inspiration, dogmeregler og benspænd Grænsekrydsninger, kollegiale iagttagelser, interviews, EKSPERIMENTER Afmålte forsøgesperioder Evaluering og refleksion Feedback Gribe de gode idéer, ja-hat En god idé kommer sjældent alene Tid til nærvær – fravær af afbrud Se Prototype Sanse Udkrystalisere At give slip Lade nye ideer komme Vicki Sieling 2013 Pre-sense Otto Scharmer 2010

8 Se & sanse på nye måder Udfordring – positive (lækre) problemer
Præsentation af (eksterne) fordringer til (interne + faglige) udfordringer Arbejde med dogmeregler + benspænd Nye faglige perspektiver og ny viden Interviews, primære, sekundære og tertiære Grænsekrydsninger til andre praksisformer EKSPERIMENTER Vicki Sieling 2013

9 Sensing & pre-sensing At give slip – i afmålte forsøgsperioder
Nærværskultur – uden afbrud At give sig selv og hinanden tilladelse til nærvær – legalisering At arbejde i andre sprog - symbolske former Værdsætte intuition, engagement og passion = kræfter der skaber innovation Ikke langhåret og hygge – men innovativ bæredygtighed Innovativ tone Vicki Sieling 2013

10 Udkrystalisere Samarbejdet i gruppen
At tage imod hinanden, at sige ja til hinanden, at gå med Plads til forskellighed – forskellige kompetencer Feedback Planlægning og hverdags- og samarbejdsstruktur med plads til kommunikation & faglig (kreativ) dialog Plads til fejl – fejring af fejl Lys på succes En god idé kommer sjældent alene Vicki Sieling 2013

11 Performing Social anerkendelse og integration af nye indspark
Evaluering og refleksion Formidling Forsøg tæller – gør en forskel i praksis Anerkendende arbejdsmiljø Noget gammelt smides ud for at give plads til det nye Vicki Sieling 2013

12 Se, sanse og eksperimentere
Udfordring Se, sanse og eksperimentere Nærværskultur Integration i praksis U Vicki Sieling 2013

13 Presensing som særlig udfordring
Vicki Sieling 2013

14 Kreative kræfter involverer
Tanker – forestillinger, divergent tænkning. Indbildningskraft & overskridelseskraft Følelser – vi føler os frem, træffer beslutninger på baggrund af det der føles rigtigt. Afgørelseskraft Sanser og krop – fornemmelser af materialer og arbejde med materiale. Æstetiske fornemmelser Intention – værdier, visioner, eksistens Vicki Sieling 2013

15 Kravet om nærvær – pre-sensing
Vi skal løbe en tur, gå en tur, mediterer, tage på tur i ørkenen, silent retreat, Vesterhavet Natur, musik, mystik, spiritualitet Transcendens – krydser grænser mellem det kendte og det mulige Hvordan kan vi give slip og transcendere uden at tage på ørkentur? Vicki Sieling 2013

16 Pre-sensing gennem U-eksperimenter
Materialer der kalder Kroppen der kender Intuitive fornemmelse Følelser Æstetiske afgørelseskræfter Den ikke-sproglige viden sættes i spil Eksperimenter som en del af at se & sanse Eksperimenter som tvinger os til at give slip Fra hovede til hænder Vicki Sieling 2013

17 Den udadvendte lytteform Den indadvendte lytteform
U-dialoger Den udadvendte lytteform Den indadvendte lytteform Kollegiale grænsekrydningser Kognitive øvelser Interview Job-swab Fra P-møder (planlægnings- og beslutningsmøder) til U-møder (undersøgelses – og udviklingsmøde) Et sanseligt rum Øvelser uden ord At tale sammen gennem symbolske former Pauser & stilhed Tydelighed om der besluttes eller undersøges Vicki Sieling 2013

18 Et rum af prototyper En håndgribelig manifestation af et fællesskab
Hvad læser ledelsen på væggene? Forældre, kolleger, børn og politikere? Hvor kan de forskellige aktører arbejde henimod målet? På tværs af siloer – mod fælles mål Vicki Sieling 2013

19 Pre-sensing som inkubationsfase
Fremtiden ulmer Fornemmelser af brud med det eksisterende – foruroligende - frustration Fornemmelsen af at det man kender ikke hænger ordentlig sammen længere – ubehageligt Negativ ekstatisk overskridelse – ude af sig selv Arbejder ubevidst med problemet Vicki Sieling 2013

20 Pre-sensing & stilhed Blufærdighed – det er mine følelser og fornemmelser der er på spil Kontroltab – eksistentiel usikkerhed Kulturnorm – sociale koder; hvordan opfører jeg mig her? Idéen om at være konstruktiv og produktiv Tryghed, trivsel, samarbejde og feedback Vicki Sieling 2013

21 Lytte til den gryende fremtid
Vi lytter til fremtiden og skaber historie i nutiden Vi ser kontuerne af det der venter og formulerer historien Gryende og ankomne på en gang Valget – eksistens – og forbundethed til det der driver os Vi forbinder fremtiden til kilden og gives hermed et valg - eksistens Vicki Sieling 2013

22 Lytte til stilheden Stilheden larmer Følelser, fornemmelser, sansning
Klassisk musik kalder på billeder, stemning, følelse Vi lytter uden ord – og tvinges ud af konvergens I musikken bringes vi over i den mulige verden transcenderer det kendte, og fornemmer det der endnu ikke står klart Vicki Sieling 2013


Download ppt "Kreative U-dialoger Hvordan kan vi tilrettelægge og lede kreative U-dialoger og U-eksperimenter Vicki Sieling 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google