Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det danske konfliktråd- bekymringsstøv Fra en nær ven.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det danske konfliktråd- bekymringsstøv Fra en nær ven."— Præsentationens transcript:

1 Det danske konfliktråd- bekymringsstøv Fra en nær ven

2 Om mig…  Folkeskolelærer, konsulent i BUF,Københavns Kommune, leder af Københavns Skolemæglingsprojekt  Konfliktrådsmægler siden 1998  Master i Læring, master i Konflikthåndtering og mægling; BA i etnografi og Historie  Formand for Foreningen for Mediation og Konfliktmægling

3 Mine pointer  Personlige møder med neutrale procesledere er et guldæg,men også en plantespire  Vi må sammen passe på guldægget; det er i fare  Indførsel af konfliktråd er et fremskridt,  Højere prioritering og større fokus nødvendigt  Det er vigtigt at holde den etiske fane højt, sørge for kvalitetssikring (gør vi det, vi siger?).  Bland faglighederne  Hold debatten i gang. Forbind den danske og den udenlandske debat

4 Gammel og nyt paradigme (Vindeløv)  P adskilte uden relation  Objektiv sandhed  Fokus på aftale  Udenforstående kan afgøre konflikten  Sanktion nødvendig  Vinder-taber  P gensidigt forbundne (Ubuntu)  Ingen har patent på sandheden  Fokus på proces og mulig aftale  P deltager i og tager ansvar for løsning af konflikten  Sanktioner mindre betydning  Hensyn til begge

5 To måder at håndtere krænkelser på  Retributive  Gerningsperson krænker samfund  Skyld og straf vigtig  Standardsanktioner  Følelser og relationer uvedkommende  Retssikkerhed  Restorative  Gerningsperson krænker individ/er  Specifikke sanktioner  Dialog  Følelser og relationer betydningsfulde  Ofte fortrolighed

6 Principper  Rj på alle stadier i retsprocessen (Eu)  Lav etisk grundlag (Eu, VV og FN)  Frivilligt for såvel offer som gerningsperson (FN)

7 Forankring  Det er et vilkår at Konfliktråd forankres i Rigspolitiet…  Hvilken betydning har det, at det danske konfliktråd er forankret i politiet  Hvilken betydning har det, at koordinatorerne (med én undtagelse) er politifolk ?  Kultursammenstød…  Politireform…

8 Paradoks eller….?  Hvilken betydning har det, at det er det samme folketing, der har nedsat den kriminelle lavalder, hævet flere strafferammer og indført konfliktråd?

9 Smittefare…  Mæglingen risikerer at komme til at ligne det system, den skulle være alternativ til (Kovach og Love)  De forskellige professioner kommer til at mægle på en måde, der ligner deres profession (Vindeløv 2008, p.292)

10 Patricia Gray  Restorative Justice består både af ansvar, reintegration og restoration. Afhængigt af kontekst og ”the penal climate” kan der betones det ene eller andet element.  Advarer mod at spænde Rj for en vogn, der primært handler om at forstærke den moralske disciplin. Reintegration sker ikke mirakuløst i det øjeblik, gerningspersonen har accepteret ansvaret for sine gerninger.

11 Konflikttyveri  Mæglerne skal passe på, at de ikke bliver til de nye konflikttyve  Niels Christie på Nordisk Forum for Mægling i Helsinki  Alle har egne interesser. Egeninteresser ofte tabu. Hvilken rolle spiller mæglernes/ politiets/ mæglingsfirmaernes egeninteresser?

12 Lemonne og Snare  RJ som afledende eller maksimalistisk  Har det danske konfliktråd som funktion at give retssystemet et mere menneskeligt udseende uden at rokke ved kernen i det?

13 Fremad venner  Lad os skabe et etisk grundlag for konfliktråd  Lad os finde en pengekasse til en uafhængig, løbende evaluering  Konfliktråd kan ikke kun overlades til politiet; skab synergi i mødet mellem flere fagligheder  Ansæt mæglere fra alle samfundslag, også vrede unge mænd og også etniske minoriteter  Et budget er en god ting  Sørg for kompetenceudvikling og supervision  Anerkend nødvendigheden af flere fagligheder  Skab system for kvalitetssikring, herunder løbende evaluering  Skab mulighed for mindre forsøg i ordningen  Lad os lave et dansk rj-netværk

14 See you out there…  Tak for opmærksomheden  nra@adslhome.dk


Download ppt "Det danske konfliktråd- bekymringsstøv Fra en nær ven."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google