Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tryksår Sygeplejerske Marianne Duvander

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tryksår Sygeplejerske Marianne Duvander"— Præsentationens transcript:

1 Tryksår Sygeplejerske Marianne Duvander
For at vide hvordan man behandler/Undgår tryksår, er det vigtigt at vide hvordan der opstår. Sygeplejerske Marianne Duvander Universitetscenter for Sårheling Odense Universitetshospital

2 Tryksår Enhver degenerativ forandring i biologisk væv, opstået under indvirkning af: Tryk Forskydning (shear) Friktion Som alle fremkalder iltmangel i vævet Opstår kun hos personer, der også fejler noget andet. Kildeangivelse :Sår baggrund diagnose og behandling af Finn Gottrup og Tonny Karlsmark 2 udgave ( Jens Lykke Sørensen og Bo Jørgensen) Nævne nogle af de faktorer som kan være med til at udvikle tryk

3 Tryksår Et tryksår er en lokaliseret skade på huden og/eller det underliggende væv , normalt ved knoglefremspring, der er resultat af tryk eller tryk kombineret med forskydning . Kilde: Internationale NPAUP – EPUAP tryksårsdefinitioner iflg danske oversættelse af guidelines Risikofaktorer

4 Påvirkning af blodkar Under normale forhold udvikles tryksår ikke ,dette skyldes de reaktioner på smerte , der opstår i væv, når det klemmes sammen over tid( Ilt mangel) og man flytter sig Denne reaktion kan påvirkes af medicin, neuropati eller hos den lamme/bevidstløse patient Tryksårsgenesen jvf Jens lykke Sørensen vævsødelæggelsen Nekrosen begynder i det væv, der er nærmest knoglen, arbejder sig indefra og udefter for til sidst at blive synlig på hudoverfladen. skaden er størst ved knoglen og mindre på huden; dvs. skaden er kegleformet. dette medfører at meget væv allerede kan være ødelagt på det tidspunkt, hvor huden kun viser rødme. Det tager som regel 2-4 dage fra skaden er sket til såret opstår.

5 Reswick og rogers kurve
Reswick og rogers kurve: Viser at stort tryk på knoglefremspring i kort tid ,og et lille tryk i lang tid er lige skadelige For at minimere pt risiko for at udvikle tryksår er det vigtigt at søge at reducere såvel tiden som mængden han/hun er udsat for Reswick og rogers kurve

6 Lokalisation af tryksår

7

8 Vurdering af tryksåret
Total aflastning Hvordan opstod skaden/årsag Vurdering af tryksåret Kategoriinddeling (EPUAP/NPUAP) Konservativ behandling(Kategori 1-2) Kirurgisk behandling/kirurgisk rekonstruktion(Kategori 3 -4) Vacumbehandling Sårbehandling følger generelle principper

9 Tryksår væv Nekrotisk Sinus Bursa Ben Epidermis Dermis Subcutant
væv og fedt Fascie Muskel

10 Klassifikation af tryksår
Nye guidelines for forebyggelse og behandling National pressure ulcer advisory panel (APUAP) European pressure ulcer advisory panel(EPUAP) Stadier Grader Kategorier

11 Kategori 0=trykspor=røde mærker
Rødme af huden Huden intakt Rødmen forsvinder ved fingertryk Tilstanden er smertefuld

12 Kategori 1: Non-blanching hyperæmi
Hudens overflade intakt Rødmen forsvinder ikke ved fingertryk Skyldes begyndende vævsskade med aseptisk vævsreaktion Reversibel Tilstanden smertefuld

13 Kategori 2 :Overfladisk hudtab
Overfladisk hudtab omfattende epidermis , dermis eller begge Evt. bullaedannelse Heler ved aflastning Tilstanden er smertefuld

14 Kategori 3 :Fuldhudstab
Læsionen involvere subcutis uden at gennembryde underliggende fascie Ofte underminering Oftes ingen smerter

15 Kategori 4 : Udtalt vævdestruktion
Udtalt vævsdestruktion Skade på muskulatur, knogle og bindevæv med eller uden fuldhudstab Oftest ingen smerter

16 Kirurgisk rekonstruktion
En lap er en :Vævsblok med egen blodforsyning

17 Optegning til rekonstruktion

18 Den bedste behandling er forebyggelse !!!
Prævalensundersøgelser viser forsat en høj % OUH 2008 , der blev fundet en prævalens på 32.5 % når trykspor var med inddraget og 17% uden. Konklusionen fandt en høj prævalens mangelfuld aflastning og manglende dokumentation. Det betyder forringet livskvalitet for de patienter der rammes og forlænget indlæggelsestid ,medføre en række komplikationer såsom osteomylit,sepsis og øget mortalitet .Tryksår kan også medføre svære infektioner og som kan ende i amputationer. Samfundøkonomisk byrde som vil stige i takt med stigning i ælderpopulationen

19 Forebyggelse af tryksår
Viden Risikovurdering Vurdering af huden Ernæring Aflastning/lejring Brug af hjælpemidler Hvordan sker skaden/ risikofaktorer ? Hvad er klientens behov? Vigtig intervention imod tryksår er risikoscoring med identifikation af risikopatienter , tidlig indsats imod tryk og shear. Hudens tilstand kan ændre sig i løbet af få timer , derfor er det vigtigt at risikopatienter hyppigt for vurderet huden : Rødme,varme ,ødem, hårdhed , fugt,tørhed irritation etc Ernæring :hydreringsgrad og ernæringstilstand er stor betydning vægttab og tab af muskelmasse kan øge trykket over knoglefremspring Ødem ofg reduceret blodcirculation kan medvirke til vævsskader ernæringsscrenes

20 Risikovurdering Formålet med risikovurdering , er at identificere patienter med risiko for tryksår/fagligt skøn Simpelt, men præcist redskab Systematisk og ensartet Brugbart på alle ”arbejdspladser”, så man bliver fortrolig med det At kunne identificere patienter med risiko for tryksår. Risikovurderingen kan aldrig stå alene der er også det faglige skøn. At få et dokumentationsredskab. OUH anvendes Bradenskalaen At øge fokus på forebyggelse af tryksår Bradenskala vurdering ud fra 6 kriterier Sensorisk perception Fugt Aktivitet Mobilitet Ernæring Friktion og shear Samlede score angiver grad af risiko for udvikling af tryksår

21 Fordele v. risikovurdering
Fokus på patientens helhedssituation Alle patienter der har behov for det får hjælpemidler til aflastning Der skabes fokus på aflastning Giver overblik over forbrug/behov for aflastningsmaterialer Produkterne kan ”omprioriteres” ved ændret behov. Den strukturer den almene vurdering af patienten og man bliver bevidst om de forskellige risikofaktorer

22 Samarbejde på tværs Patient/ klient Læger Praktiserende læge
Personlig hjælper Pårørende/Netværk Patient/ klient Ergoterapeut Plejepersonale Fysioterapeut Diætist Læger

23 Ingen systemer eller skemaer er til nytte uden patientens og personalets aktive indsats og forståelse.- -- Altså,- det handler om undervisning og øget opmærksonhed Ingen aflastning er rigtig virksom uden ”venderegimer” og korrekt lejring.


Download ppt "Tryksår Sygeplejerske Marianne Duvander"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google