Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den præfrontale og tænkende hjerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den præfrontale og tænkende hjerne."— Præsentationens transcript:

1 Den præfrontale og tænkende hjerne

2 Gyrus cinguli Udvikling af objektkonstans
(latinsk: bæltesnoning) Udvikling af objektkonstans Registrerer den emotionelle side af smerte sammen med vores basale følelsesmæssige tilstand og motivation Har tætte forbindelser til den inferiore parietale cortex Systemet for medfølelse og empati

3 Gyrus cinguli anterior
Den forreste del af gyrus cinguli aktiveres ved andres glæde og smerte. Området er vigtigt for indlevelse og empati

4 Orbitofrontal cortex Orbitofrontal cortex repræsenterer den hierarkiske top både af det limbiske system og det autonome nervesystem. Det har en ultimativ funktion i forbindelse med affektregulering. Orbitofrontal cortex er i stand til at hæmme aktivering af alle uhensigtsmæssige handlinger. Orbitofrontal cortex sikrer behovsudsættelse, og det at gå fra lyst til realitetsprincip Når orbitofrontal cortex ikke er i stand til at hæmme de subcortikale strukturer, opstår der ukontrollable impulsgennembrud, som personen ikke altid selv forstår

5 Narcissistisk deflationsaffekt
15-16 måneder gamle børns narcissisme er særlig sårbar overfor deflation. Når det glædesfyldte ophidsede barn uventet møder et ansigt af misafstemning, udløses en narcissistisk deflationsaffekt. Narcissistisk deflation transformerer det narcissistiske raseri til mere modne former for aggression. Barnet lærer affektmodulering og reparation af misafstemning. Ved fastholdelse kan barnet dissociere.

6 Narcissistisk deflationsaffekt
barn mor Transformation fra lyst til realitetsprincip Misafstemning Skam mor Lav arousal barn Regulering af skam Genopretning af sikker tilknytning mor barn

7 Mentalisering og sprog
Sprog gengiver bl.a. levende aktørers måde at handle på og det de føler i denne forbindelse Mentalisering kan kun udvikle sig, hvis de mellemmenneskelige relationer tilbyder tilstrækkelige interaktionserfaringer

8 Mentalisering Evnen til at aflæse og tolke mentale tilstande hos sig selv og andre og forbinde det med følelser og adfærd Måder at tilnærme sig relationer som reflekter en forventning om, at ens egne tanker og følelser kan blive udvidet, beriget og forandret ved at lære om andre menneskers mentale tilstande Eia Asen

9 Vellykket mentalisering
Interpersonel relateren Nysgerrighed Rumme uforudsigelighed Eftertanke og reflektion Tage andres perspektiv Tilgivelse Styring af opmærksomnhed Sund skepsis Ikke paranoid attitude Intrapersonel relateren Opmærksomhed på indre konfliktstof Selvobservation og selvreflektion Opmærksomhed på hvordan følelser påvirker tanker og handlinger Accept af ubeviste og førbevidste funktioner Tro på forandring Eia Asen

10 Vellykket mentalisering
Selv repræsentationer - Rigt indre liv Autobiografisk kontinuitet Avancerede forklaringsmodeller Avancerede lyttefærdigheder Generelle værdier og attituder Afprøvende Modereret ydmyghed Munter og humor Fleksibilitet “Giv og tag” Ansvarlighed Eia Asen

11 Konkret og simpel mentalisering
Mangelfuld genkendelse af emotioner Sammenblanding af følelser og tanker Andres adfærd forstås konkret uden opfattelse af den bagvedliggende hensigt Vanskeligheder ved at observere egne tanker og følelser Mangelfuld genkendelse af hvordan egne handlinger påvirker andre Vanskeligheder ved at se hvordan en handling medfører den næste Overgeneralisering af mentale tilstande Manglende evne til fleksibilitet vedrørende tanker og siutationer Oplevelse af at andres tanker er farlige Vanskeligheder med at relatere tanker til realitet Handlinger foretages uden omtanke eller gennem undgåelse af omtanke Eia Asen

12 Partielle mentaliserings vanskeligheder
Sammenbrud kan ske i forhold til særlige tanker, følelser eller situationer, fx gennem: Forældre der selv har været udsat for omsorgssvigt, som identificerer sig med barnet uden at kunne differentiere sig fra barnets følelser Psykiske vanskeligheder der får tanker og følelser til at fremstå objektive Angst der gør mentalisering vanskelig og ofte medfører forsøg på at kontrollere andre Forældre hvor barnet minder dem om egne forældre, søskende eller om den anden partner, hvorved forældrene ikke længere ser barnet Eia Asen

13 Rating scale -1: Negative RF:
Klart anti-refleksivt (fjendtlig eller aktivt undvigende, normalt fordi spørgsmålet opfattes som et angreb). Bizzart ( umuligt at forstå uden at formode irrationalitet omkring den interviewede). Upassende i interview konteksten (overfamiliaritet eller grove formodninger om intervieweren). 1: Fraværende men ikke afvisende RF: Passivt undvigende Kun lidt eller ingen fjendtlighed Der må ikke være: Opmærksomhed på mentale tilstande, eksplicit bestræbelse på at udlede mentale tilstande af underliggende adfærd, genkendelse af de udviklende aspekter af mentale tilstande, interaktioner der indikerer opmærksomhed på interviewerens mentale tilstande.

14 Rating scale 3: Tvivlsomme og problematiske eller bare lav RF:
Indeholder nogen forslag om mentaliseringsforsøg, som dog er blottet for et hvert element, der gør RF eksplicit (fx reflekterer aldrig blandede følelser, konflikt eller usikkerhed på andres forestillinger og følelser). 5: Afgrænsede eller almindelige RF: Indeholder nogen træk som gør refleksionerne eksplicitte (fx eksplicit reference til beskaffenheden eller logikken af de mentale tilstande, hvordan mentale tilstande er relateret til adfærd eller mentale tilstande i relation til intervieweren). Ikke være en kliché

15 Rating scale 7: Markeret RF:
Refleksionerne er eksplicitte og sofistikerede og usædvanlige eller overraskende, og viser et originalt perspektiv, som også er umiddelbart forståeligt. Er komplekse eller forarbejdede, og beskrevet i en usædvanlig detalje som vidner om mangfoldige mentale tilstande til en person er vurderet i relation til hinanden. Forståelse for årsagssammenhænge, hvordan tanker har indflydelse på adfærd. 9: Fyldig eller exceptionel RF: Har en slående personlig karakter, som får intervieweren til at føle sig overbevist om, at hændelsen er oplevet som personlig signifikant og betydningsfuld.

16 Balancering på præfrontalniveau
Behovsudsættelse/Impulshæmning Adskille fantasi og virkelighed Theory of mind/mentalisering Koordinerer sansninger, følelser og tanker Undertrykker forstyrrende tanker Hæmmer impulser fra amygdala Styrer adfærd implicit og eksplicit Finder løsninger på følelsesmæssige problemer

17 Udvikling af samvittighed
Skam: En sansning af ubehag eller flovhed Skyld: En følelse af have gjort noget forkert Moral: Tanker om hvad der er rigtig og forkert

18 Psykoterapeutisk område
Sprogliggørelse gennem dialog Eksternalisering Narrativer Udvikling af mentalisering Tolkning og analyse Ændring af ufrivillige tanker Arbejde med konfliktende indre repræsentationer Mental bearbejdning af selvfølelse


Download ppt "Den præfrontale og tænkende hjerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google