Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det globale ressourceforbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det globale ressourceforbrug"— Præsentationens transcript:

1 Det globale ressourceforbrug

2 Befolkningsudvikling

3 Biler per 1000 indbyggere USA 762 Spanien 450 Danmark 351 Colombia 19
Kina Indien Tanzania Verden

4 Hvis kineserne skal have lige så mange biler pr
Hvis kineserne skal have lige så mange biler pr. indbygger, som vi har i Danmark, har Kina brug for næsten lige så mange biler, som der er i hele verden i dag.

5 Antal biler i Kina

6 Mobiltelefoner per 1000 indbyggere
Danmark 101 Spanien USA Colombia 48 Kina Indien Tanzania Verden

7 Årligt forbrug af elektricitet
kilowatt-timer per person USA Danmark Spanien Kina Colombia Indien Tanzania Verden

8 Råderum Hvad er det miljømæssige råderum?
Det miljømæssige råderum er den samlede mængde af fornyelige og ikke fornyelige råstoffer, vi kan bruge, uden at overbelaste miljøet og uden at hindre fremtidige generationer i at få adgang til de samme mængder (loftet). Alle mennesker har ret til en lige del af dette råderum. Det socialt nødvendige råderum (gulvet) er det forbrug af råstoffer, som er nødvendigt, for at vi kan få opfyldt de basale behov (for mad, tøj og et sted at bo). Imellem gulvet og loftet kan vi indrette os på forskellige måder med et bæredygtigt forbrug.

9

10

11

12 Drivhuseffekten

13 Energi fra fossile brændsler
Råderummets størrelse: En halvering af det globale udslip af drivhusgasser til atmosfæren inden år 2050. De rige lande skal nedsætte deres udledning af klimagasser til cirka 1/10 af det nuværende.

14 Forskellige landes udledninger af CO2

15 Byrdefordeling mellem lande

16 Råderum for CO2-udledning

17 Råderum for energiforbrug

18 En bæredygtig energiudvikling

19 Ikke-fornyelige råstoffer som metaller
Råderummets størrelse: En global halvering af indvindingen af metaller inden år 2050. Vi skal nedsætte vores forbrug af jomfruelige råstoffer til cirka 1/10 af vores nuværende forbrug.

20 Arealforbrug til landbrugsprodukter som fødevarer
Råderummets størrelse: Det miljømæssige råderum for landbrugsjord til fødevarer er det landbrugsareal, der er nødvendigt for at forsyne klodens befolkning med sund og tilstrækkelig mad, som er produceret økologisk bæredygtigt og med et minimum af energiforbrug. Konkret : spise mindre kød og mere frugt og grønt, som skal være økologisk og lokalt produceret.


Download ppt "Det globale ressourceforbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google