Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor og hvordan arbejder Lundbeck, Lumsås, med sikkerhedskulturen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor og hvordan arbejder Lundbeck, Lumsås, med sikkerhedskulturen"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor og hvordan arbejder Lundbeck, Lumsås, med sikkerhedskulturen
Hvorfor og hvordan arbejder Lundbeck, Lumsås, med sikkerhedskulturen? Winnie Løfquist, H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S 3-Apr

2 Lumsås API Udviklings & Lancerings Site + modne produkter
Etableret i 1962 187 ansatte Multi-funktionel medium/stor fabrik Omfattende støttefunktioner FDA godkendt siden 1996 Produktion siden 1962 af aktive substanser til produktion af lægemidler i Valby Her produceres 14 forskellige aktive substanser (flydende og faste former, vandopløselige og fedtopløselige) Fremstilling af et aktivt stof sker igennem et antal af syntesetrin. Når man har fremstillet stoffet skal det oprenses, så det ikke indeholder rester af opløsnings midler, og biprodukter. (syntese, oprensning, tørring) Krav til rengøring af produktionsudstyret er særlig stort for medicinsk produktion. Når først det aktive stof er oprenset og tørret, er det meget viogtigt at det ikke bliver fourenet, f.eks. med rester a et andet lægemiddel, eller af andre ting. Råvarer modtages i Lumsås, hvor de analyseres og godkende til produktion. De vigtigeste mellemprodukter i synteserne bliver også analyseret og godkent. Pilotplant er placeret i Lumsås. Pilotplant hører under R&D. Her opskaleres synteserne så de kan anvendes til produktion. Både F&U og Produktionen har laboratorier og pilot faciliteter i Lumsås H. Lundbeck A/S 3-Apr

3 Hvem er Lundbeck?... Fokus områder
En selvstændig farmaceutisk virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS) En af de største farmaceutiske virksomheder i Europa indenfor antidepressiva og antipsykotika Fokus områder Psykiatri Skizofreni Depression Angst Neurologi Demens/Alzheimer Parkinson Epilepsi H. Lundbeck A/S 3-Apr

4 Hvornår og hvorfor gik vi i gang med at arbejde med sikkerhedskulturen?
I 2004 kunne vi konstatere: Stigende antal arbejdsulykker både med og uden fravær Få anmeldte tilløb i forhold til antal arbejdsulykker Manglende sikkerhedsbevidsthed hos den enkelte medarbejder – på trods af sikkerhedsinspektioner APV Undervisning HAZOP OHSAS 18001 H. Lundbeck A/S 3-Apr

5 Overvejelser i Miljø- og Arbejdsmiljøudvalget, Lumsås
Bevidsthed om at dette er vigtigt for mig – det vedrører også mig Også en ”opgave” for andre end HSE-organisationen Hellere proaktiv end reaktiv H. Lundbeck A/S 3-Apr

6 2007 Speed dating workshops
Hvad gjorde vi først ? 2004 Projekt om ulykkesforebyggelse gennem ændringer i holdning og adfærd 2005 Implementering 2006 Temadage med bl.a. Speed dating, afholdelse af kursus ”Hvornår bliver det farligt?” 2007 Speed dating workshops 2008 Afholdelse af events på baggrund af workshops , kalender m.m. H. Lundbeck A/S 3-Apr

7 Status ved udgangen af 2008 H. Lundbeck A/S 3-Apr

8 Antallet af tilløb til arbejdsulykker er kraftigt stigende
Status 2008 fortsat. Antallet af tilløb til arbejdsulykker er kraftigt stigende Arbejdsmiljø og sikkerhed er fast punkt til afdelings-, team- og ledermøder Arbejdsmiljø er fokusområde fra øverste ledelse Medarbejderne er opmærksomme på eget og kollegers arbejdsmiljø i hverdagen Alligevel….. Antallet af arbejdsulykker stiger H. Lundbeck A/S 3-Apr

9 Hvorfor stiger antallet af arbejdsulykker?
Det er gået godt længe – mindre fokus Væsentlig forøgelse af produktiviteten Mange nyansatte H. Lundbeck A/S 3-Apr

10 2009 Fornyet fokus på ulykkesforebyggelse
Udarbejdelse af HSE Handlingsplan Måling af sikkerhedskulturen HSE på LEAN tavler HSE kalender Fokus emner Årsags-Konsekvens træ “Vidste du at…” foldere H. Lundbeck A/S 3-Apr

11 Den generelle sikkerhedskultur – 1. undersøgelse
H. Lundbeck A/S 3-Apr

12 Fokusemner H. Lundbeck A/S 3-Apr

13 Konsekvenstræ analyse af tilløb
Skottet til sikkerhedsbassin lukker Sikkerhedsbassin overfyldes Miljøuheld Brand Alarm ved skotfald Netværket forsvinder Kortslutning Materiel skade Afdækning af elskab Utæt faldstamme og fuge med dryp af væske ned i el-rum Rør ud af el-rum Reparation af fuge Utæt fuge – kunne ikke umiddelbar se den var utæt Faldstamme i el-rum Fuge påvirkes af syre/base/opl.midler i fabrikken El-rum tidligere depot Fuge placeret under apparat – ikke let tilgængelig H. Lundbeck A/S 3-Apr

14 ”Vidste du at…” foldere
H. Lundbeck A/S 3-Apr

15 Status ved udgangen af 2009 D. 8. juni 2009
H. Lundbeck A/S 3-Apr

16 HSE Handlingsplan 2010 H. Lundbeck A/S 3-Apr

17 Task Force Pligt til at indrapportere hændelser samme dag, som de sker. Task Force rykker ud indenfor max. 2 arbejdsdage. De første til at rykke ud vil altid være HSE rep./leder, øjenvidne og HSE. Opgaver for Task Force: - årsagsanalyse på stedet - foranstalte implementering af korrigerende tiltag - være med til at finde de rigtige forebyggende tiltag H. Lundbeck A/S 3-Apr

18 Den generelle sikkerhedskultur – 2. undersøgelse
Beregning af gennemsnitsscorer: Helt enig = 4 Overvejende enig = 3 Overvejende uenig = 2 Helt uenig = 1 Ved ikke = 0 H. Lundbeck A/S 3-Apr

19 De 8 Sikkerhedsled H. Lundbeck A/S 3-Apr

20 Selvevaluering af HSE gruppen
SAVportalen | om arbejdsmiljø i slagteribranchen H. Lundbeck A/S 3-Apr

21 Status indtil nu - 2010 Antal dage uden arbejdsulykker med fravær 470
H. Lundbeck A/S 3-Apr

22 Fortsætte med de tiltag, der virker
Fremtiden Fortsætte med de tiltag, der virker Implementere tiltag fra arbejdet med De 8 Sikkerhedsled Og hvad vi ellers kommer på af anderledes og spændende idéer H. Lundbeck A/S 3-Apr


Download ppt "Hvorfor og hvordan arbejder Lundbeck, Lumsås, med sikkerhedskulturen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google