Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemløshed, indsatser og effekter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemløshed, indsatser og effekter"— Præsentationens transcript:

1 Hjemløshed, indsatser og effekter
Vi ved en del om hvem de hjemløse er, og hvorfor de er hjemløse Vi ved mindre om, hvilke indsatser de modtager Vi ved mindst om hvilke indsatser der virker bedst. Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

2 Hjemløse fordelt på situationer
Antal personer Procent af samtlige Overnatter på gaden e.l. 552 11 Herberg, forsorgshjem, natvarmestuer 2.269 43 Hotel, vandrerhjem e.l. 110 2 Overnatter hos familie/venner 1.025 20 Midlertidig udslusningsbolig 355 7 Kriminalforsorg, snarlig løsladelse uden boligløsning 219 4 Hospital/behandlingstilbud, snarlig udskrivning uden boligløsning 223 Andet 165 3 Uoplyst 335 6 I alt 5.253 100 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

3 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Alder Bosituation -17 år 18-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år I alt pro-cent An-tal Overnatter på gaden e.l. 1 5 10 24 34 20 6 100 535 Herberg, forsorgshjem e.l. 4 9 30 17 2.245 Hotel, vandrerhjem e.l. 14 23 12 108 Overnatter hos familie/venner 15 26 8 2 992 Midlertidig udslusningsbolig 13 22 27 19 352 Kriminalforsorg 16 39 218 Hospital/behandlings­tilbud 35 222 Andet 127 Uoplyst 11 7 314 I alt 2 (115) 13 (667) 11 (575) 26 (1.322) 28 (1.413) 15 (746) 5 (275) 5.113 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

4 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Geografisk fordeling Geografisk område (hjemkommune) Antal personer Procent af alle hjem­løse Pr indb. København (kommune) 1.886 36 3,8 Hovedstadens omegnskommuner 1.133 22 0,9 Århus 337 6 1,1 Odense 189 4 1.0 Aalborg 158 3 0,8 Esbjerg 109 2 Øvrige bykommuner, største by > 941 18 0,7 Øvrige kommuner 500 9 0,4 I alt 5.253 100 1,0 I Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

5 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Varighed 0-3 måneder 4-11 måneder 1-2 år Over 2 år Total procent Total antal Overnatter på gaden e.l. 11 18 53 100 487 Herberg, forsorgshjem e.l. 22 33 27 2.076 Hotel, vandrerhjem e.l. 19 29 34 Overnatter hos familie/venner 26 23 928 Midlertidig udslusningsbolig 8 41 326 Kriminalforsorg 14 37 25 24 175 Hospital/behandlings­tilbud 36 16 196 Andet 28 17 145 Uoplyst 35 208 Total 21 31 30 4.641 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

6 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Psykisk sygdom Bosituation Har en psykisk sygdom Har ikke en psykisk sygdom Total procent Total antal Overnatter på gaden e.l. 36 64 100 412 Herberg, forsorgshjem, nat­varmestuer 27 73 1.722 Hotel, vandrerhjem e.l. 43 57 81 Overnatter hos familie/venner 808 Midlertidig udslusningsbolig 30 70 305 Kriminalforsorg 12 88 165 Hospital/behandlingstilbud 69 31 195 Andet 16 84 136 Uoplyst 40 60 144 Alle 3.968 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

7 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Misbrug Bosituation Alkohol-misbrug* Hash, khat* Narkotika* Medicinmisbrug* Mindst én af de fire kategorier* Procent Antal Overnatter på gaden e.l. 63 41 28 16 81 464 Herberg, forsorgshjem, natvarmestuer 51 31 25 13 72 1.929 Hotel, vandrerhjem e.l. 54 39 14 3 65 80 Overnatter hos familie/venner 30 37 846 Midlertidig udslusnings­bolig 48 15 6 311 Kriminalforsorg 33 35 60 184 Hospital/behandlingstilbud 38 34 71 200 Andet 19 5 29 136 Uoplyst 32 73 152 Alle 45 69 4.302 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

8 Faktorer bag hjemløshed
Geografisk område Psykisk sygdom* Stof-misbrug* Alkohol-misbrug* Fysisk/ somatisk sygdom Skilsmisse N København 23 28 5 16 1.521 Hovedstadens omegn 24 25 3 18 998 Århus 30 33 35 15 298 Odense 22 40 2 13 176 Aalborg 42 4 7 144 Esbjerg 51 10 9 105 Øvrige bykommuner, største by > 20 37 48 890 Øvrige kommuner 21 34 12 414 I alt 31 14 4.546 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

9 Faktorer bag hjemløshed
Bosituation Udsæt-telse af bolig Bolig-mangel i hjem-kommune* Kunne ikke længere bo hos familie/ venner* Nervøsitet ved at bo alene* N København 16 17 7 1.521 Hovedstadens omegn 15 14 998 Århus 13 298 Odense 27 1 20 176 Aalborg 2 8 144 Esbjerg 11 105 Øvrige bykommuner, største by > 3 890 Øvrige kommuner 18 12 414 I alt 10 4.546 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

10 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Indsatser Bosituation Psykiatrisk behandling* Behandling alkoholmis­brug* Behandling stofmis-brug* Støtte/ kontakt­ person* Tilsyn fra kriminal­ forsorg* N Overnatter på gaden 7 16 19 8 433 Herberg, forsorgshjem, natvarmestuer 12 14 17 45 5 1.838 Hotel, vandrerhjem e.l. 10 26 93 Overnatter hos familie/venner 6 23 873 Midlertidig udslusningsbolig 58 9 330 Kriminalforsorg 15 191 Hospital/behandlings­tilbud 18 34 215 Andet 2 4 3 117 Uoplyst 153 Alle 11 32 4.243 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

11 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Indsatser Bosituation Aktivering/ revali-dering* Uddan-nelse/ under-visning* Handle-plan hos kommune* Opskrevet til egen bolig via kommunal anvisning* Opskrevet til støttebolig* Ingen øvrige tilbud* N Overnatter på gaden 4 11 14 3 48 433 Herberg mv. 18 20 7 26 1.838 Hotel, vandrerhjem e.l. 10 8 34 5 42 93 Familie/venner 12 22 33 873 Midlertidig udslusningsbolig 6 24 13 330 Kriminalforsorg 1 2 31 191 Hospital/behandlingstilbud 16 215 Andet 36 41 117 Uoplyst 9 50 153 Alle 15 29 4.243 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

12 Hvilken viden mangler vi – hvis vi ikke effektmåler indsatsen
Eksempel – botilbud til socialt udsatte Er det bedst at sikre en tidlig permanent boligløsning (Housing first) eller er det bedst med trappetrinsmodellen (housing ready), hvor man lader brugere kvalificere sig til en bolig gennem fx succesfuld misbrugsbehandling? Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

13 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Begrebsafklaring Housing first – tidlig permanent boligløsning Housing ready/trappetrinsmodel – gradvis kvalificering til permanent bolig Hvor passer §110 udslusningsboliger ind? Og bostøtte i eget hjem? Er det ’housing plus’? Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

14 Mangel på overblik over både indsatser og effekter af den
Påstand: I mange kommuner ved man meget lidt om hvilke indsatser den enkelte! hjemløse modtager – og endnu mindre om hvad der kommer ud af den! Ikke systematisk opfølgning på individniveau Problem både for indsatsens kvalitet og målretning Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

15 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Formidling af dokumentationsproblematikkens aspekter til den sociale sektor Hvad forstår vi ved måling? Effektmålinger vs forløbsmålinger Hvad forstår vi ved målsætninger og indsatser Hvad er konkrete barrierer om måling og hvordan kan vi håndtere disse? Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

16 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Effektmåling Målbare forandringer i målgruppen, som kan forbindes med indsatsen Kontrol for selektion Ideelt: brug af kontrolgruppe Alternativt: Statistiske kontrolmetoder Ingen tradition for effektmåling i dansk socialforskning Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

17 Hvorfor er effektmåling svært?
Uløseligt dilemma Man kan ikke vide hvordan mennesker, der udsættes for en indsats, ville have set ud, hvis de ikke var blevet udsat for dem. ”Second best”-løsning er at finde individer, som ligner de personer, der modtager indsatsen, og så følge dem uden at give dem indsatsen. Dermed har vi en ”kontrol”-gruppe. Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

18 Udfordringer på det sociale område
Mange og komplekse tilbud og indsatser – problemer med reduktion Forskellige grader af målbeskrivelser for forskellige tilbud og projekter Forskellige grader af indsatsbeskrivelser Hvilke tiltag står de pågældende ellers overfor/hvad ville der ellers ske med de pågældende - kontrolgruppen Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

19 Eksempler på indikatorer på brugerniveau
Fastholdelse af bolig Antal indlæggelser Praktiske færdigheder Symptombillede Udvikling i sociale relationer/netværk Arbejdsmarkedstilknytning Deltagelse i uddannelse, sociale aktiviteter Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn

20 Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn
Udfordringer Hensynet til at måle hvordan brugerne udvikler sig er ikke altid foreneligt med brugernes evne og motivation til at deltage i tilbuddet. Kan måling integreres i et projektforløb så det gøres til en del af dagligdagen? Kan personale foretage målinger – bør brugerens egne vurderinger af situationen indgå? Rediger i diasmaster ( Under Vis): Præsentationstitel, dato, navn


Download ppt "Hjemløshed, indsatser og effekter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google