Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdomsudveksling - årsberetning 2010/11 Søren W. Hansen District Chair 1450.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdomsudveksling - årsberetning 2010/11 Søren W. Hansen District Chair 1450."— Præsentationens transcript:

1 Ungdomsudveksling - årsberetning 2010/11 Søren W. Hansen District Chair 1450

2 Programmerne •LTE - Long Term Exchange (16-18 år - 1 års ophold) •STE - Short Term Exchange (16-25 år - ferieprogram) •NGE - New Generation Exchange (18-25 år fagretnings program) •GRSP - Georgia Rotary Student Program (18-25 år - 1 års universitetsophold)

3 Sket i året 2010/11 •LTE: 200 ud fra DK - 30 studenter fra 1450. (2 Early Returns) •STE: 138 udenlandske pladser - 35 studenter, hvoraf 1450 stod for udsendelse af 14!. 4 danske camptilbud - udsolgt •NGE: Førende distrikt 5 ud. Står uden Chairman pt •GRSP: 160 ansøgere på verdensplan, 57 pladser, DK har fået 7 pladser (2) •Counsellordag og counsellornetværk - videndeling til gavn og glæde for os alle! •DPO: Bjarne Lysgaard

4 Valeria Citelli - Outstanding Student S10 Brasilien - Herning Søndre Rotary Club

5 Team 11/12-1450

6 Forslag til vedtægtsændring i Rotary Danmark Ungdomsudveksling Søren W. Hansen Formand RDU 2011/12 District Chair 1450

7 Motivationsgrundlag På distriktskonferencerne skal der tages stilling til ændringer af § 4 og 8. Hovedtrækket er, at RDR på basis af indstillinger fra distrikterne kan udpege DG sidens repræsentant i RDU blandt medlemmerne i RDR. Den anden ændring er, at formanden for RD får sæde i RDU bestyrelsen uden stemmeret.

8 Ændringsforslag - Rotary Danmarks Ungdomsudveksling § 4RDU ledes af en bestyrelse af rotarianere bestående af: a. fem medlemmer af Rotary Danmarks Råd udpeget af Rådet efter indstilling fra hver enkelt distrikt samt b. et medlem for hvert Rotarydistrikt valgt på disses årlige distriktskonferencer – eller hvad der træder i stedet for denne hvis distriktsguvernøren er fra Litauen - blandt distriktscounsellors eller deres assistenter for en periode af 5 år. Genvalg kan ikke finde sted. § 4RDU ledes af en bestyrelse af rotarianere bestående af: a. fem medlemmer af Rotary Danmarks Råd udpeget af Rådet efter indstilling fra hvert enkelt distrikt samt b. et medlem for hvert Rotarydistrikt valgt på disses årlige distriktskonferencer – eller hvad der træder i stedet for denne hvis distriktsguvernøren er fra Litauen - blandt distriktscounsellors eller deres assistenter normalt for en periode af 5 år. Genvalg kan ikke finde sted. Nuværende formulering Ændret formulering

9 Ændringsforslag - Rotary Danmarks Ungdomsudveksling § 8 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes hvert år i marts/april og november/december måned. Stk. 2. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes på begæring af i et af de Rådsudpegde bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsens formand eller af mindst 3 forretningsudvalgsmedlemmer. Stk. 3. Lederne af programmerne, distriktscounsellors, hvis de ikke er medlem af bestyrelsen, og RDR’s formand samt RDU’s forretningsfører deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk. 4. Afgørelser i bestyrelsen sker ved simpelt flertal bortset fra ændringer i vedtægter eller forslag om ophævelse af RDU, hvor reglerne i § 12 finder anvendelse. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af hver af de i § 4 a og b anførte medlemmer er repræsenteret. Stk. 5. Ved stemmelighed sættes forslaget til fornyet behandling. Stk. 6. Afgørelser i forretningsudvalget sker ved simpelt flertal, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 7. RDU tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et af de Rådsudpegede bestyrelsesmedlemmer, idet dog køb og salg samt belåning af fast ejendom kræver den samlede bestyrelses tiltræden. Nuværende formulering Ændret formulering § 8 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes hvert år i marts/april og november/december måned. Stk. 2. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes på begæring af en af de værende guvenører eller bestyrelsens formand eller af mindst 3 forretningsudvalgsmedlemmer. Stk. 3. Lederne af programmerne, distriktscounsellors, hvis de ikke er medlem af bestyrelsen, og RDU’s forretningsfører deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk. 4. Afgørelser i bestyrelsen sker ved simpelt flertal bortset fra ændringer i vedtægter eller forslag om ophævelse af RDU, hvor reglerne i § 12 finder anvendelse. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af hver af de i § 4 a og b anførte medlemmer er repræsenteret. Stk. 5. Ved stemmelighed sættes forslaget til fornyet behandling. Stk. 6. Afgørelser i forretningsudvalget sker ved simpelt flertal, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 7. RDU tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en af de værende guvenører, idet dog køb og salg samt belåning af fast ejendom kræver den samlede bestyrelses tiltræden.

10 Tak fordi I lyttede Spørgsmål


Download ppt "Ungdomsudveksling - årsberetning 2010/11 Søren W. Hansen District Chair 1450."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google