Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management"— Præsentationens transcript:

1 Små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne i forbindelse med globalisering
Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet, Odense 5. oktober 2006

2 Virksomheders internationalisering
1970’erne Four Swedish cases, ’Stages’ model, ’Ringe i vandet’ modellen 1980’erne Netværk på industrielle markeder, Leapfrogging, ’Late Starter’ modellen 1990’erne High Technology Start-Ups, International New Ventures, Born Globals

3 International New Ventures/Born Globals
McKinsey & Co. (1993) ” ..these firms view the world as their marketplace from the outset..” Oviatt & McDougall (1994) ”We define an International New Venture as a business organization that, from inception, seeks to derive significant competitive advantage from the use of resources and the sale of outputs in multiple countries”

4 Baggrund for udvikling
Ændringer i transport- og kommunikationsteknologier Ændringer i produktionsteknologier Internationalisering af uddannelser Globalisering af kundepræferencer/globale nicher Globalisering af forretningskulturer/markeder Liberalisering af markeder Øget international konkurrence Globalt net af underleverandører/global sourcing

5 Landsdækkende undersøgelse - 2004
2527 fremstilingsvirksomheder 1031 svar på syv spørgsmål om første tre år 385 svar på CEO skema Repræsentative udsnit m.h.t. branche, grundlæggelsesår, antal ansatte, økonomisk resultat

6 Udvikling første tre år
Internationalisering m.h.t. salg inden for Europa uden for Europa – mindst 25% Internationalisering m.h.t. indkøb

7 Virksomhedstyper

8 Virksomhedstyper

9 Virksomhedstyper

10 Virksomhedstyper

11 Virksomhedstyper

12 Internationalisering efter etableringsår

13 Internationalisering efter etableringsår

14 Internationalisering efter etableringsår

15 Af betydning ved grundlæggelse
Antallet af grundlæggere og andre aktive Grundlægger(e)s erfaringsbaggrund (eksporterfaring, international orientering, mm) Grundlægger(e)s iværksætterånd (risikovillighed, innovativ tankegang, proaktivitet, mm) Grundlægger(e)s produkt- og markedserfaring Grundlægger(e)s netværk

16 Andre forhold Branchetilhørsforhold har betydning, men begrænset
Geografisk placering uden stor betydning Offentlige støtteordninger uden stor betydning Viden fra universiteter og andre institutioner uden stor betydning Markedets samlede vækst uden betydning Konkurrenceforhold i branchen uden stor betydning

17 Ledelsesmæssige implikationer
Stort set alle produktionsvirksomheder kan blive mere eller mindre globale – et proaktivt valg Det gælder nye som gamle, højteknologiske som mere ordinære, osv. Internationalisering skal ske hurtigere og mere gennemgribende end tidligere Afgørende med effektiv søgning og valg af kunder og samarbejdspartnere Evne til at samarbejde og kontrollere på afstand – kontrakter, markedssignaler, dokumentérbarhed, IKT

18 Konsekvenser: Eksportaktiviteter
Finde og udvælge agenter, forhandlere, o.lign. Mindre tid og råd til fejl Screening og forpligtende signaler – gensidigt Aftale, samarbejde med og kontrollere Konfigurere marketingkanal Præcis og skriftlig aftale om rollefordeling Sikre løbende signaler fra markedet Dokumenterbarhed /brug IT

19 Opgaver i marketingkanal
Information til producent om køberes behov og adfærd (markedsanalyse, kontaktskabelse, mm) Information til potentielle købere om producentens markedstilbud (kontakter, forhandlinger, kontrakter, mm) Fysisk distribution Finansiering, risikotagning, betaling Opfølgning og kontrol af udvekslingsproces (service, reparation, vedligeholdelse, genkøb, mm)

20 Transaktionsomkostningsteori
En transaktion er overførsel af produkt/serviceydelse mellem to individer/teknologisk separate enheder (exchange) Formål Analysere omkostninger ved at planlægge, gennemføre og kontrollere opgaver ved alternative styringsstrukturer Identificere den optimale afgrænsning af virksomheden (efficient boundary of the firm)

21 Mulige konfigurationer af marketingkanal
Organisering via marked (pris, simple kontrakter) Organisering via bilaterale relationer (implicit kontrakt, relationel kontrakt) Organisering via hierarkiet (interne kontrakter)

22 Eksempler på hierarki og hybrid
. Eksempler på hierarki og hybrid . . 1. Hierarki I F T 2. Intern/ Hybrid I F T

23 Eksempler på markedsform og hybrid
. Eksempler på markedsform og hybrid . . 4. Extern Hybrid F T I 3. Marked/ Polyarki F I T

24 Eksempel på forhandlerkontrakt
Et år uden eksklusivitet Et-årige salgsmål, hvor 25% købes til lager initialt Konkrete krav om oplæring (installation, service) Konkrete service- og rådgivningsmål Krav om afrapportering af service, mm Udskiftede dele retur til producent Forhandleransvar ved unødig service Konkrete mål for opsøgende salg Konkrete supportforpligtelser fra producent

25 Konsekvenser: Store virksomheder
Sikre intern udviklingsmulighed og vækst Skab plads i forhold til hovedfokus Fjern binding fra interne procedurer, mm Fjern misundelse Evt. ventureafdeling

26 Implikationer for iværksætterpolitik
Sørg for involvere flere personer i opstart af en virksomhed Sørg for, at iværksættere udfordres til at tænke internationalt Udbyg sparring med personer med international erfaring Støt unge menneskers studieophold i danske virksomheders udenlandske datterselskaber eller hos deres samarbejdspartnere Støt etablering af internationale, branchespecifikke salgs-, distributions- og servicenetværk Støt iværksættere med effektive kontakter og kontrakter i udlandet

27 Andre erhvervspolitiske implikationer
Fokus på alle brancher – ikke kun højteknologi Nedton fokus på det allermest højteknologiske (Vernon, Porter, Bill Gates, danske eksempler) Branche- frem for landeorienteret eksportstøtte? Støtte til generelle salgs-, service- og distributionsnet? Støtte til specifikke kontakter og kontrakter frem for generel markedsviden

28 Fremtiden Det internationale gennemsyrer alt
Hele værdikæden spredes internationalt Løbende og hurtigere forandringskrav Tidligere erfaringer mindre værdifulde


Download ppt "Tage Koed Madsen Institut for Marketing & Management"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google