Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Maddannelse – hvordan kan skolerne arbejde med det?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Maddannelse – hvordan kan skolerne arbejde med det?"— Præsentationens transcript:

1 Maddannelse – hvordan kan skolerne arbejde med det?
Jette Benn IUP(DPU), Aarhus Universitet 2014

2 Spørgsmål Hvad er mad? Hvad er dannelse? Hvad er maddannelse?
Hvilken betydning har det for elever, lærere – for skolen? Hvilke temaer kan være relevante at arbejde med?

3 Model for madens niveauer, (Benn, 1996, 2009)
Hvad er mad? næringsstoffer fødevarer/ levnedsmidler retter/måltider Dyrkning, valg tilberedning Diæt/Ernæring Mad Natur Kultur Føde kost Kost Madens mange lag… ernæringen – trivsel og udvikling, mistrivsel fødevarer - valg – levnedsmidler – midler til livet/levned – vellevned retter – madlavning, servering, spisning kost – kostvaner Ernærings-naturvidenskab Levnedmiddelkundskab, -kemi, Retter – måltider – kultur, Kost – kostvidenskab, samfundsvid. og naturvid. - Model for madens niveauer, (Benn, 1996, 2009)

4 ‘Food is a complex case. It’s consumption is universal, mundane and polyvalent. Everyone eats, most eat several times a day without much reflection; yet the activity is integrally connected with many other highly meaningful aspects of living. It is meaningful because social;’ Kompleks anliggende Forbruget er universelt, mondænt (profant) og mangesidet Alle spiser, mange adskillige gange om dagen uden megen refleksion Dog er aktiviteten i integreret forbindelse med mange andre højst meningsfulde aspekter af det at leve. Det er meningfuldt fordi det er socialt (men også asocialt) (Warde 1997 s. 181)

5 Mad er et komplekst anliggende maddilemmaer
krop diæt ernæring smag appetit personlig livsstil fastsatte menuer sund nydelse cyclisk …kvindelig råvare intellekt måltider mad afsmag mæthed socio-kulturelle levevilkår ‘fri mad’ (Holm) usund askese digital mandlig…… færdigvare….. Dualismer Dialektikker Dilemmaer Den altædendes dilemma?

6 Mad for mig Madens vej til ‘bordet’ (Benn, fra Kurt Lewin, 1951)

7 ’Gatekeeper’ rollen Valg og fravalg ved et utal af ’gates’
Hvem vælger? og for hvem? Hvad vælges? Hvorfor? Hvordan tilberedes? Serveres? Hvordan spises? Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvem? Hvilken betydning for maddannelsen?

8 ”egocentrisk forbruger” ”Kost for andre” Præget af overvejelser om:
”Mad for mig” Præget af præferencer for: Fødevarer og retter smag sted/miljø tid følelser ”egocentrisk forbruger” ”Kost for andre” Præget af overvejelser om: Fødevarer og næringsstoffer Sundhed og sygdom økonomi moral forbud ”eco-centrerede producent” Mad – kost – ernæring er det et fedt? Eco…. Det omsorgsfulde fællesskab Mad for mig og kost for andre (Benn s.206)

9 Model for madens niveauer, (Benn, 1996, 2009)
Hvad er mad? næringsstoffer fødevarer/ levnedsmidler retter/måltider Ernæring og personlig sundhed – anbefalinger Tilberedning, servering, spisning – æstetisk kulturel omgang med mad Fødevarer – dyrkning, indkøb - mad fra jord til bord, fra haver til maver - kost Kost, spisevaner, kulturelle og sociale indflydelser Madens mange lag… ernæringen – trivsel og udvikling, mistrivsel fødevarer - valg – levnedsmidler – midler til livet/levned – vellevned retter – madlavning, servering, spisning kost – kostvaner Ernærings-naturvidenskab Levnedmiddelkundskab, -kemi, Retter – måltider – kultur, Kost – kostvidenskab, samfundsvid. og naturvid. - Model for madens niveauer, (Benn, 1996, 2009)

10 Reformen har tre overordnede mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

11 Klafki’s grunddimensioner på dannelsesområdet
Den lystbetonede og ansvarlige omgang med ens egen krop De kognitive muligheder Produktivitet i håndværksmæssig-teknisk henseende og i hjemmet Medmenneskelige relationsmuligheder:socialiteten Den æstetiske iagtagelsesevne, formgivningsevne og dømmekraft Evnen til at tæffe etiske og politiske afgørelser samt til at udføre etiske og politiske handlinger (Klafki, 2005)

12

13 Fag og maddannelse Spisning og emotionel udvikling, - sundhed, madkundskab, klasselærer, spisepause Spisevaner, kulturelle og sociale indflydelser, ernæringsviden, spisestile, spisning i social fællesskab -madkundskab, dansk, historie, spisepause Ernæring og personlig sundhed, ernæringsanbefalinger, retningslinier og nye koncepter – idræt, sundhed, madkunskab Fødevarer, avls-vækstprocesser, forarbejdning og fordeling af næring – fødevarekvalitet og global handel – biologi, natur/teknik, madkundskab, samfundsfag, historie Levnedsmidler, mærker, forbruger og konsum – markedsføring og indkøb –dansk, madkundskab, samfundsfag Konservering og lagring af næring – fødevarefordærv, hygiejne, bestemmelser - madkundskab Kultur og teknik ved fødevaretilberedning – æstetisk-kulinarisk omgang med fødevarer, (inter) kulturelle, historiske, sociale, religiøse træk - religion, madkundskab, historie, dansk … * Ines Heindl (2003): Studienbuch Ernährungsbildung, s.88-89 Selvdannelse – food bildung Social og kullturel forståelse Nutrition/health literacy Food literacy Food literacy and bildung

14 Tværfaglige temaer og projekter
Mad fra jord til bord til jord Mad, næring, velvære og livskvalitet Mad til mange, kantine, lejrskole … Måltider, kultur og samvær

15 Planlægning af maddannelse gennem skoleforløbet
Indskoling Mellemtrin Udskoling Samarbejde med skolefritidsordning

16

17 Hvilke temaer og udviklingsarbejder kunne være relevante?
Børns ’maddannelse’ i skolen institutionelle rammer gennem aktiv deltagelse i spisepause - skolemåltider Udvikling af eksemplariske madprojekter i fagene (madkundskab, idræt, dansk, biologi, historie..) Udvikling af tværfaglige madprojekter mellem fagene og ‘over’ fagene Udvikling af nye ´laboratorier´ for udfoldelse og afprøvning – køkkenværksteder inde og ude Madkundskab som ‘lektion for livet’ , i livet og til livet

18 Litteratur Algotson, Stina og Hagman, Ulla (2011): Mat för alla sinnen. Sensorisk träning enligt SAPERE-metoden. Livsmedelsverket, Uppsala Benn, Jette (2012): Mad og dannelse = maddannelse? Folkeskolen, Ernæring og sundhed Benn; Jette (2009): Mad, kost, ernæring – er det et fedt? I: Carlsson, Monica, Simovska, Venka og Carlsson, Monica, red: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Teori, forskning og praksis. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus: Benn, Jette (2005): Praktisk klogskab – hverdagslivsområdet som dannelsesfelt. I:Kragelund, Minna og Otto, Lene, red: Materialitet og dannelse. DPU’s forlag, København: Benn, Jette, red. (2013): Børn, ernæring og måltider – tværfaglige perspektiver. Munksgaard, Benn, Jette og Haugbøl, Bente (2002): Hjemkundskab i ord og handling. Elevens bog og lærerens bog. Alinea, København Benn, Jette og Haugbøl, Bente (2003): Hjemkundskab i tanke, ord og handling. Elevens bog og lærerens bog. Alinea, København Brønnum Carlsen, Helle (2011): Mad og æstetik. Hans Reitzels Forlag European food framework, British Nutrition foundation – se: Heindl, Ines (2003): Studienbuch Ernährungsbildung, Klinkhardt, Rieden Illum, Bent(2005): Processens dialog – læring i praksis. I:Kragelund, Minna og Otto, Lene, red: Materialitet og dannelse. DPU’s forlag, København: Lewin, Kurt (1951): Field Theory in Social Practice. Harper & Row, N.Y. Klafki, Wolfgang(2005): Dannelsesteori og didaktik- nye studier . Klim, Aarhus2. udgave Mennell, Stephen, Murcott, Anne og van Otterloo, Anneke H. (1992): The Sociology of food. Eating, diet and culture. Sage, London Nielsen, Frede V. (): Almen musikdidaktik Smith, Mary Gale (2009): Food or nutrition literacy? What concepts should guide Home Economics education? I: International Journal of Home Economics; vol 2, no 1: Warde, Alan (1997): Consumption, food and taste. Culinary antinomies and commodity culture, London, Sage Vileisis, Ann (2008): Kitchen literacy: how we lost knowledge of where food comes from and why we need to get it back. Washington, Island Press/Shearwater Books


Download ppt "Maddannelse – hvordan kan skolerne arbejde med det?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google