Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til standardisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til standardisering"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til standardisering
Udvalget for Energiledelse, ESCO, energiberegning S-432

2 Strategi for S-432 (1 af 2) Deltager aktivt i udviklingen af standarder inden for Energiledelse samt understøttelse af implementering af energiledelse Energitjenester Energisyn Evalueringsmetoder for energieffektivitet Oprindelsesgarantier Formål At følge disse standarder, da de er tæt forbundne og har relevans i forbindelse med implementeringen af EU’s energidirektiv i dansk lovgivning. At opfordre og støtte branchens interessenter til aktiv deltagelse i standardiseringsarbejdet At samle flest mulige interessenter i udvalget, så det udgør et aktivt ERFA-forum for branchen.

3 Strategi for S-432 (2 af 2) Arbejdet følges på europæisk og internationalt plan gennem deltagelse i CEN/CLC Sector Forum 'Energy Management' ISO/TC 242 Energy Management Nuværende aktiviteter: Holde sig orienteret om de generelle sammenhænge mellem direktiver, lovgivning og relevante standarder Løbende orientering om og deltagelse i den standardiseringsmæssige udvikling Status for udviklingen i de tilknyttede internationale eller europæiske komitéer Orientering om standardiseringsmæssige initiativer og status i nært beslægtede udvalg

4 Hvad er en standard? En standard er et aftaledokument
En standard er et konsensusdokument En standard er frivillig (med mindre man skal certificeres efter den)

5 Typer af standarder - Produktstandarder - Måle/test-standarder
- Terminologi/symbol-standarder - Ledelsesstandarder - Kvalitetsstandarder

6 Hvad bruges en standard til?
At anvise måder at gøre tingene på, så produkterne nemmere kan afsættes. At samarbejde indenfor samme referenceområde. At mindske omkostningerne til forskellige former for prøvninger og godkendelser. At gøre samhandel mindre bureaukratisk. At der bliver mere sikre og velfungerende produkter på markedet. At forbrugerne får flere produkter at vælge mellem.

7 Standarder beskriver hvad det er vi vil opnå, men ikke hvordan!
Forskellig højde på hattene? Stylter? Trapper?

8 Hvad er en certificering?
En erklæring fra tredjepart om overholdelse af alle specifikke krav relateret til: Produkter Processer Systemer Personer En certificering er tidsbegrænset og kræver re-certificering

9 Et liv uden standarder ville være ret besværligt…

10 Standarder har udviklet sig til et særdeles vigtigt redskab i globaliseringen
Internationale Europæiske Nationale 1906 1926 1961 1985 2012 Regulering af nationale markeder Indre marked Globalisering Ny Metode CEN Dansk Standardi- seringsråd CENELEC ISO IEC 1947

11 Hvordan udvikles standarder?
På opfordring fra industrien eller fra EU Af interesserede parter såsom producenter, forbrugere og lovgivningsorganer indenfor et specifikt område, materiale, produkt, proces eller service Udarbejdes af tekniske komiteer under ISO, CEN, IEC eller CENELEC Komitéernes arbejde kan være opdelt under forskellige arbejdsgrupper (WG).

12 Processen Processen med at udarbejde en standard tager ca. 3 år og består overordnet af tre faser: Forslagsfase Forespørgselsfase Godkendelsesfase Revisionsfase

13 Hvad indeholder en standard?
Introduktion Forord 1. Emneområde 2. Normative referencer 3. Definitioner 4. Symboler og forkortelser 5. Krav Funktionskrav Prøvningsmetoder Mærkning Annex A (normativt) Annex B (informativt)

14 Indgang til dansk, europæisk og international standardisering gennem Dansk Standard
Udvalg for S-432 Energiledelse, ESCO og energi-effektivitet Europæisk CEN/CLC SFEM Internationalt ISO TC 242 Officielle std. verden hvor arbejderne kan igangsættes fra fx: DS/432:2009 Norm for afløbsinstallationer DS/EN 16001:2009 Energiledelsessystemer – Krav og vejledning DS/ISO/TS 22000:2005 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Krav til virksomheder i fødevarekæden DS/EN/ISO 9001:2008 Kvalitetsledelsessystemer - Krav De facto (andre) standarder - erfaringer Virksomhedsstandarder (site to site) Skoleskema Stikkontakter skal vi vist ikke tale om her  Elbiler er en anden snak (ISO/TC 69) DS har kun patent på offentlige standarder Næste side: Historien – hvordan det hele begyndte

15 Internationale arbejder
31.oktober 2013 ISO/PC242 ISO 50001Energy management ISO Energy Audit ISO Auditing EnMS ISO Guidance for implement 50001 ISO Baseline and EnPIs ISO Measurement and Verification ISO/IEC JPC2 Terminology Europæiske arbejder SFEM-Smart Meters SFEM-Terminology SFEM-Overview SFEM-CCS ISO/TC/257 Determiniation of energy savings SFEM JWG4 Energy efficiency & saving calculation Buttom Up Top Down SFEM JWG1 Energy Audit CEN/CLC SFEM SFEM JWG2 Certifikater SFEM JWG3(CWB) Energy Management & related services Energy Management Energy efficiency service Benchmarking Energiledelse Light mm. Dansk arbejde

16 Internationale relationer for S-432 Energiledelse, ESCO og energi-effektivitet og dets medlemmer
CEN/ISO Dansk Standard Tekniske komiteer S-udvalg(S-432) Arbejdsgrupper (WG)

17 Internationale relationer for S-432 Energiledelse, ESCO og energi-effektivitet og dets medlemmer
CEN Dansk Standard SFEM S-udvalg(S-432) SFEM JWG1Energy Audit

18 Hvordan arbejder det danske udvalg?
Modtagelse af relevante dokumenter gennem DS Afklaring af dansk stemme og kommentarer ved høringer Deltagelse i internationale møder Deltagelse i internationale arbejdsgrupper Fremlæggelse af nye arbejdsemner Implementering af standarder

19 Udvalgsarbejdet giver konkurrence fordele
Standarder, vejledninger og håndbøger formidler viden inden for de relevante områder Ny viden om standarder og kommende standarder før andre Indflydelse ved at udvikle og skrive fremtidens standarder på nationalt eller internationalt plan Udvalgsarbejdet giver konkurrence fordele Struktur og systematik er nøgleord i standardisering Direkte netværk med kollegaer, myndigheder og kunder, hvor der kan sparres om konkrete problemstillinger Adgang til et unikt nationalt og internationalt netværk med ekspertviden


Download ppt "Introduktion til standardisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google