Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 14. maj 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 14. maj 2011"— Præsentationens transcript:

1 Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 14. maj 2011
Velkommen til Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 14. maj 2011

2 Sang 1. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!
O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til én, som jeg har kær. 2. Hun købte af de hvide og de blå hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr! Og solen skinner! Og om mig svæver lutter lyse minder, dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på. 3. Og de kom svævende i ring og rad, Hun gik imellem dem og var så glad. Det er i dag et solskin uden mage! Og jeg har solskin nok til mange dage, og jeg må kysse hvert et lille blad. 4. Hun kyssede dem alle, hver især, hun bragte dem til den, hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter! Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter! Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!

3

4 Formandens beretning 2010

5 Dødsfald af hjertekarsygdom og kræft 1995 til 2009
Normalt er det en sikker måde at få en forsamling til at falde i søvn på at starte med at vise en kurve. Men jeg gør det alligevel, for den kurve I ser her, har alle i Hjerteforeningen grund til at være meget, meget stolte af. Tallene taler deres tydelige sprog. Der dør langt færre nu af hjertekarsygdom, end der gjorde i 1995 eller for den sags skyld for bare fem år siden. Især fra 1995 og frem til 2000 har der været grund til glæde sig. Næsten færre dødsfald af hjertekarsygdom på 5 år. Og sammenligner vi med kræftområdet, ser vi tydeligt, hvor store fremskridt vi har gjort på hjertekarområdet. Hjertekarsygdom Kræft

6 I 2010 blev vi tilgodeset af meget høje arveindtægter, der har trukket foreningens indtægtsudvikling tilbage på sporet efter det lidt svære år, vi havde i 2009. Vores økonomichef Henrik Tøth vil fortælle mere om regnskabet senere; men lad mig blot nævne, at bruttoindtægterne i 2010 blev knap 110 mio.kr. Efter indsamlingsomkostninger og administrationsomkostninger blev der 72,6 mio.kr til formålet. Det er historisk højt.

7 Medlemsudviklingen har også i 2010 været tilfredsstillende
Medlemsudviklingen har også i 2010 været tilfredsstillende nye medlemmer er det blevet til. Vi var ved indgangen til medlemmer. Der har været en helt konsekvent og fornem fremgang i medlems- udviklingen over de sidste 10 år - fra godt i år 2000 til de nuværende Der vil også fremover være fokus på medlemstilgang.

8 Bestyrelsens sammensætning
Aftalt med Peter at han selv laver tekst om processen vedr. bestyrelsens sammensætning

9 Projekt fokus Vision Hjerteforeningen arbejder for et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af hjertekarsygdom. Da bestyrelsen i sin tid ansatte Inge, bad vi hende om at fokusere alle de mange opgaver i Hjerteforeningen Det har hun gjort flot. Hun satte gang i et projekt, som meget rammende hed Projekt Fokus. Der blev lavet en interessentanalyse, hvor også lokalkomiteerne var med, om vores mange aktiviteter. Der summer af aktivitet og engagement på en måde, som vi ikke har set det før. Og på baggrund af de input, der kom ind, besluttede bestyrelsen sig for den vision, I ser her. Jeg synes, det er en meget flot vision, som vi kan være stolte af.

10 Effektmål For at sikre, at Hjerteforeningen hele tiden arbejder i den retning, der er nødvendig for at leve op til denne vision, er der defineret tre effektmål: Antallet af førstegangsindlæggelser med åreforkalkningssygdom i hjertet skal falde med 25% inden år fra til i år 2020 Antallet af dødsfald på grund af hjertekarsygdom skal falde med 25% inden år fra til i år 2020 Livskvaliteten for hjertekarpatienter et år efter behandling skal stige med 25% inden år 2020 Men selvfølgelig er det en stor opgave, som vi har givet os selv. Og vi skal hele tiden være sikre på, at vi arbejder i den rigtige retning. Derfor har bestyrelsen også besluttet en 3 effektmål, som skal være opfyldt i 2020. De er ambitiøse, men vi er allerede godt på vej, så det skal nok lykkedes.

11 Opprioriteret frivilligområde
Et resultat af projekt fokus: opprioritering af frivilligområdet 3 nye ansatte i frivilligteamet: Tom Hansen, frivilligkonsulent John Jørgensen, frivilligkonsulent (pr. 1. juni) Betina Hansen, teamleder Men det kræver, at Hjerteforeningens mange frivillige også fremover er lige så engagerede, som i dag. Derfor har bestyrelsen også besluttet at opprioritere frivilligområdet endnu mere. Og som I kan se, har vi ansat ikke færre end tre nye medarbejdere i frivilligteamet – Tom Hansen kender i allerede. ( Frivilligteamet er tilstede på dagen (ej John) – bed dem evt. om at rejse sig, så mødedeltagerne kan se dem.) Vi har desuden flyttet frivilligteamet over i sundhedsafdelingen. Det har vi gjort for at styrke det lokale samarbejde endnu mere, så vi får en endnu stærke synergi mellem rådgivningscentre og lokalkomiteer. Frivilligteamet er blevet en del af Sundhedsafdelingen. Dermed styrkes det lokale samarbejde mellem rådgivningscentre og lokal komiteer yderligere

12 Frivilligindsatsen Hjerteforeningen har nu:
82 lokalkomiteer ( 2 nye: Vejle, Ikast-Brande) syv motionsklubber tre landsdækkende patientklubber.  93 kommuner er dækket af en lokalkomite. Patientklubber har følgende medlemstal: Børneklubben: 2.861 medlemmer Defibrillatorklubben: 1.131 medlemmer Hjerte- og Lungetransplantationsklubben: 323 medlemmer Og der er nok at gøre for vores nye konsulenter. For som I kan se her, har vi rigtig mange lokalkomiteer og klubber. Udover de mange I ser her, kan jeg fortælle, at vi indtil nu også har oprettet to nye lokalkomiteer i 2011 (dvs. uden stemmeret i år) Kbh N/NV og Ishøj/Vallensbæk (Vejle er genoprettet i 2010, derfor betragtes den som ny. Hvis nogle har set det: I den udsendte oversigt over repræsentantskabsdeltagere fremgår ikke, at Vejle genopstod i Det bliver rettet til næste år)

13 Mål og resultater for lokalkomiteer 2010
50 pct. får paragraf 18-støtte eller anden støtte til aktiviteter 46 pct. af lokalkomiteerne (37 komiteer) fik støtte, i alt knap kr.  50 pct. udbyder fase 3- rehabiliterings aktiviteter 41 har besvaret spørgeskema. 36 (44% af alle) har svaret, at de har fase 3 aktiviteter  Mindst én hjertesti i hver kommune, dækket af en lokalkomité eller motionsklub (81 mulige) 65 områder med hjertesti(er), 16 mangler  32 nye hjertestier (i alt 110)  1) Vi havde et mål om at halvdelen af alle lokalkomiteer skulle få paragraf 18 midler. Det har vi næsten nået (37 komiteer eller 46%) – det er meget flot! Og vi har fået flere penge end sidste år. Der fik vi 0,5 mio. kr. i år har vi fået næsten 0,7 mio. kr. !!! 2) Vi har sendt en forespørgsel til alle lokalkomiteer om hvad de laver af fase 3 aktiviteter. Ud af de 41 der svarede, havde langt størstedelen (36) fase 3 aktiviteter. Selvom vi kun kan dokumentere, at 44% af vores komiteer har fase 3 aktiviteter, er vi helt sikre på, at nok skal være 5 mere blandt dem, der ikke nåede at svare. Vi har altså nået måelt. Det er flot! 3) Der er kommet 32 nye hjertestier alene i 2010. Meget, meget flot, og selvom vi mangler 16 stier i forhold til vores meget ambitiøse mål, er der grund til at glæde sig over det store arbejde i lokalkomiteerne. Og jeg er helt sikker på, at vi nok skal få oprettet de stier vi mangler og mange flere til i år.

14 Patientrådgivning 34.464 individuelle kontakter i rådgivningscentre
Herunder: sundhedstjek eller sundhedssamtaler 1.500 samtaler på Hjertelinjen Derudover: 181 kurser i livreddende førstehjælp 265 foredrag og gruppemøder En stor del af vores bidrag dels fra frivillige og dels fra rådgivningscentre er hjerteforeningens rådgivning til patienter og pårørende. Tallene her vidner om, at Hjerteforeningen har kontakt til en kæmpe stor gruppe mennesker, som vi hjælper. Alene i rådgivningscentrene havde personalet kontakter og næsten individuelle samtaler

15 Nye kogebøger Fuldkorn med Hjerteforeningen Fisk Med hjerteforeningen
Styrk dit kolesterol Men vi er også aktive på bogsiden - 3 nye bestsellers har vi lavet. Vores kogebøger sælger godt og bliver brugt flittigt, når vi rådgiver hjertepatienterne.

16 Forskningsstøtte 2010 Hjerteforeningen har bevilliget knapt 22 mio. kr. til 51 forskningsprojekter Børnehjertefonden har bevilliget 1,3 mio. kr. til 5 forskningsprojekter Også i 2010 har vi bevilliget mange penge til forskning. Ikke mindre end 22 mio. kr. (21,7 mio. kr.) er det blevet til, og vi har fået sat meget god forskning i gang. Men hvis vi havde pengene, kunne vi uddele meget, meget mere. I år har vi fået ikke mindre end 170 ansøgninger, og der er søgt om næsten 130 mio. kr. Der er rigtig mange gode projekter imellem, så der er hårdt brug for alle de penge, som vi samler ind.

17 Elsk Hjertet og FRIDA Men vi har også i samlet særlige penge ind til forskning i kvinders hjertekarsygdom . Det er vores store mangeårige kampagne Elsk Hjertet, der stadig er en stor succes. Billedet her er fra sidste års uddeling på Hotel Skt. Petri i København Tidligere har vi støttet mindre projektet, men nu vil vi gøre noget nyt. Vi vil give hele 8 mio. kr. til ét stort forskningsprojekt, der for alvor kan gøre en forskel. Vi har døbt projektet FRIDA. Vinderen bliver kåret på en konkurrence den 25. oktober på Nationalmuseet. Hjerteforeningens forskningsudvalg har valgt tre projekter ud, og på dagen bliver det afgjort, hvilket projekt der er bedst. Det er meget, meget spændende og vi håber, at I vil støtte op om konkurrencen. Vi regner med at invitere omkring 40 frivillige fra lokalkomiteerne (først til mølle princippet), og vi håber meget, at I har lyst til at komme. Men alt det vil I høre mere om, når vi kommer tættere på dagen.

18 Efter hjertejagten besøgte Kronprinsesse Mary Vejle Rehabiliteringscenter
Kronprinsesse Mary hilser på en gruppe hjertepatienter, som træner i varmtvandsbassin Igen i år vil jeg gerne glæde mig over, at vi har så aktiv en protektor. Kronprinsesse Mary hjælper os utroligt meget. Her er det et billede fra et arrangement, vi havde på Vejlefjord, hvor Kronprinsessen som altid var meget veloplagt. Inge Vestbo og jeg selv har holdt et meget positivt møde med den nye hofchef. Og jeg kan fortælle, at hoffet er særdeles tilfreds med samarbejdet med Hjerteforeningen.

19 På hjertejagt med Kronprinsesse Mary
I de smukke omgivelser ved Vejlefjord Rehabiliteringscenter var Kronprinsesse Mary med til at åbne årets hjerteuge. Kronprinsessen afprøvede Hjertejagten i skovene omkring Vejlefjord sammen med en gruppe børn med medfødte hjertefejl.

20

21 Tema: Rehabilitering til hjertepatienter skal være bedre
3 undersøgelser af rehabilitering af hjertepatienter: Blandt hjertepatienter 41 Hospitaler 91 Kommuner Og når vi nu taler om Vejlefjord og rehabilitering, så vil jeg gerne minde om, at rehabilitering har været et team i 2010. Der er lavet 3 store undersøgelser for at kortlægge rehabiliteringen af hjertepatienter (patientbesvarelser, kommuner og hospitaler). Kort fortalt er den samlede konklusion, at rehabiliteringen halter, og at alt for mange hjertepatienter ikke tilbydes den rehabilitering, de har brug for.

22 Resultater fra undersøgelsen
Hjertepatienter får ikke den rehabilitering, de har brug for  13 % af hjertepatienterne deltager i et fuldt hjerterehabiliteringsforløb 45 % modtager kun rehabilitering i et begrænset eller meget begrænset omfang 17 % modtager slet ingenting Over en tredjedel snydes for den fysiske træning, som sundhedsloven giver dem ret til Undersøgelsen har fået med omtale og har nået både lokale og landsdækkende medier. Jeg har taget nogle få hovedresultater med i dag (se sliden). Som I kan se, er det slet, slet ikke godt nok, og vi arbejder vedholdende på at få gjort det bedre.

23 Brændende hjerter – et forebyggelsesprojekt
70 mand i Brand og Redning i Københavns Lufthavne A/S Kastrup Formål: at forbedre deltagernes sundhed Resultat: signifikant forbedring af risikoparametre Projektet har vundet en pris for eksemplarisk forebyggelse Af andre spændende ting der sket i 2010, synes jeg bør nævne vores forebyggelsesprojekt i Københavns Lufthavn. Jeg har ladet mig fortælle fra Sundhedsafdelingen, at det ikke har været helt nemt at få brandfolkene til at spise sundt – de foretrækker røde bøffer. Men det er lykkedes - og det endda så godt, at projektet har fået en pris.

24 Unge hjerter – nyt undervisningsmateriale
Gratis elektronisk undervisningsmateriale om sundhed til elever i klasse Computerspil og korte dokumentarfilm Lærer de unge om sunde vaner og konsekvenserne af at leve usundt Udviklet på baggrund af "Unge hjerter” om unges viden om sundhed og hjertekarsygdomme Men vi forebygger ikke kun blandt de voksne. Vi har også fokus på børnene og de unge. Bl.a. har vi udviklet nyt undervisningsmateriale, der kan lære de unge i folkeskolens ældste klasser at leve sundt.

25 Hjerteforenings nye HjerteStatistik
Den sjette HjerteStatistik Et opslagsværk med nye data om hjertekarsygdom Alle har fået et eksemplar Vi har også udgivet en ny hjertestatistik. Det er den sjette i rækken siden 1999. Det er et kæmpe arbejde, men det er det værd, for her har vi tal for, hvordan det går i hele landet, i den enkelte region og i den enkelte kommune. Bestyrelsen håber, at statistikken også vil være en hjælp for lokalkomiteerne, når I taler med politikere og andre. Vi har en statistik med til alle lokalkomiteer, der er her i dag. Og statistikken er også på Hjerteforeningens hjemmeside.

26 DCS ÅRSMØDE Hjerteforeningen har også givet et eksemplar til alle deltagere ved DCS årsmøde, hvor vores næstformand Henrik Steen Hansen præsenterede den. Alle fik en statistik udleveret i Hjerteforeningens poser. Hvad siger I, er det ikke et flot syn ? Og jeg har ladet med fortælle, at statistikken fik en meget flot modtagelse på årsmødet.

27 Maj 2010 Hjertebarnsfonden – stiftet af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden fusionerer. Henning Dyremose er formand for den nyfusionerede fond, der kommer til at hedde Børnehjertefonden. Danske hjertebørn er nu samlet i en organisation til at kæmpe deres sag, da Hjertebarnsfonden og Børnehjertefonden slår deres aktiviteter sammen og danner en fælles organisation. Vi har også fået fusionen af Børnehjertefonden endelig på plads. Fonden har godt nok arbejdet længe, men nu er juraen også kommet på plads, så nu kan vi for alvor koncentrer os om hjertebørnene.

28 Walkathon Hjerteforeningens Børnehjertefond får del i de i alt kroner, som over  gik ind ved dette års Walkathon i København Igen i år gik danskerne penge ind med fødderne til Ecco Walkathon den 29. august. I alt gik deltagere kroner ind til velgørenhed - til WWF Verdensnaturfonden, SOS Børnebyerne og Hjerteforeningens Børnehjertefond. Og der er fuld gang i indsamlingen. Her er det et billede fra Walkathon.

29 Kronprinsesse Mary mødte hjertesyge børn ved Børnehjertefondens legatuddeling i november
Hjertebørnene har en særlig plads i Kronprinsessens hjerte, og vi kan altid være sikre på, at hun stiller op, hvis hun overhovedet kan. Så med dette smukke billede af vores protektor og hjertebørnene vil jeg gerne sige tak – tak for ordet – og tak for det store arbejde I gør for vores forening.

30

31 Årsregnskab 2010

32 Hjerteforeningen & Fonde
Mio.kr. Indtægter inkl. Finansielle indtægter Udgifter ved indtægts- skabende virksomhed Adminis- tration Anvendelse til formålet Resultat Hjerteforeningen 109,8 30,6 6,6 73,5 -0,9 Kronprinsesse Marys Hjertefond 4,2 Børnehjertefonden 4,8 2,9 2,2 -0,3

33 Indtægter Indtægter 108,3 100,1 Arv 45,3 37,3 Indtægter eks. arv 63,0
mio.kr 2010 2009 Indtægter 108,3 100,1 Arv 45,3 37,3 Indtægter eks. arv 63,0 62,8 Resultat af indtægtsskabende virksomhed 77,7 70,5 Resultat af indtægtsskabende uden arv 32,4 33,2 Finansielle indtægter 1,5 3,0 Administration (6,6) (9,5) Til disposition til formålet 72,6 63,9

34 Indtægter 34

35 Indsamlede midler Arv 45,3 37,3 Kontingenter 15,8 14,2 Modtagne bidrag
mio.kr 2010 2009 Arv 45,3 37,3 Kontingenter 15,8 14,2 Modtagne bidrag 21,9 28,9 Salg af materialer og ydelser 8,5 5,3 Hjertesport (1,2) Bidrag og kampagner 30,4 33,0 Formålsbestemte bidrag, legater og arv 2,4 1,2 Lotterier 8,6 7,5 Tips- og Lottomidler m.v. 4,8 4,6 Øvrige offentlige midler 1,0

36 Udgifter 36

37 Anvendelse Forskning 29,3 21,3 Patientstøtte 16,1 15,8
mio.kr 2010 2009 Forskning 29,3 21,3 Patientstøtte 16,1 15,8 Oplysning, forebyggelse og sundhedspolitisk arbejde 28,1 30,4 I alt anvendt til de i §2 anførte formål 73,5 67,5

38 Omkostninger fordelt på anvendelse
Mio.kr 2010 2009 Løn og pensioner 42,1 42,3 Personaleudgifter 2,2 Projektudgifter 21,9 19,7 Husleje 2,8 3,3 Forskning 26,1 19,8 Rejse- og mødeomkostninger 1,9 2,7 Tryk 0,9 2,5 Porto og distribution 5,5 6,0 IT og telefon 2,1 Køb af varer til videresalg 3,7 4,1 Patientstøtte 1,4 1,5 Tilskud til lokalkomiteer og klubber 3,0 3,2 Småanskaffelser og vedligeholdelse 0,7 0,5 Gebyrer, PBS m.v. 1,0 1,1 Kontingenter 0,6 Øvrige omkostninger 3,6 Momsrefusion -4,0 -7,8 115,3 107,8

39 Resultat for året Indsamlet i alt 72,6 63,9 Anvendt i alt 73,5 67,5
2010 2009 Indsamlet i alt 72,6 63,9 Anvendt i alt 73,5 67,5 Årets resultat -0,9 -3,6 Ansattte 89

40 Egenkapital Saldo pr. Bevægelser 1/1 2010 31/12 2010
Egenkapitalen har udviklet sig således: Disponibel kapital 92,8 -1,9 90,9 Formålsbestemt kapital 5,6 1,0 6,6 I alt 98,3 -0,9 97,4 Kursreguleringsfond 5,1 6,1 Egenkapital i alt 99,3 4,2 103,5

41

42 Hvem får glæde af pengene?
v/ administrerende direktør Inge Vestbo

43 Sådan kom pengene ind i 2010:

44 Hvor kommer de ”nye” penge f.eks. fra?
Foundation Jochum (2010) kr. Foundation Jochum (2011) kr. Simon Spies Fonden kr. Trygfonden kr. Alun.dk kr. Arvid Nielsens Fond kr.

45 Patientstøtte 201 ansøgninger i år 2010 142 fik bevilliget støtte 16 fik ophold på Vejlefjord Udbetalt 1,4 mio. kr.

46

47 Kandidater på valg Torben Schroeder Bo Christensen Carl Aage Dahl
Christian Zohnesen Peter Højland Torben Lindholm

48

49 Punkt 9a (bilag 5 A Forslag 2 eftersendt)
Forslag fra bestyrelsen: Ny ”Normalvedtægt for Hjerteforeningens lokalkomiteer, klubber og motionsklubber” (bilag 5 A eftersendt Forslag 2) foreslås vedtaget til afløsning for ”Normalvedtægt for Hjerteforeningens underafdelinger” (bilag 5 B) og ”Retningslinier for vedtægter for Hjerteforeningens underafdelinger” (bilag 5 C). Intro: Initiativet til vedtægtsændringer kommer fra repræsentantskabsmødet Dér blev det besluttet, at sekretariatet skulle se på en modernisering af normalvedtægten og retningslinjerne for lokalkomiteerne (forslag fra Tonni Solskov og Jutta Drath). Sekretariatet indkaldte forslag ved netbrev (18/6-10). Der kom ikke yderligere forslag. Den gældende normalvedtægt og retningslinjerne indeholder en del gentagelser. Derfor er det foreslået at sammenskrive de to dokumenter. Forslaget er sendt ud første gang ved 6 ugers indkaldelsen den 1/4 (som bilag 5b). Den udgave vi ønsker at diskutere i dag hedder bilag 5 A eftersendt Forslag 2 (udsendt den 3/5). Denne udgave er udsendt efter at være blevet drøftet med Jann Larsen, fm Glostrup/Rødovre LK. Jann L havde nogle udmærkede tydeliggørelser, som altså er med i den udgave vi diskuterer nu. Give ordet til Valdal

50 Punkt 9b (bilag 6) Forslag fra bestyrelsen: Ændring af Hjerteforeningens vedtægter Ændring af par. 3, 2. afsnit om medlemmer. Motionsklubberne foreslås nævnt på linje med lokalkomiteer og landsdækkende klubber (beskrivelse af praksis). 2) Ændring af par. 5 om deltagelse i repræsentantskabet. De landsdækkende klubbers indflydelse i repræsentantskabet foreslås ligestillet med lokalkomiteernes og motionsklubbernes. 3) Ændring af par. 9 om lokalkomiteer og klubber. Forslaget er en konsekvens af ændringen af retningslinjerne og normalvedtægten for underafdelingerne i dagsordenens punkt 9 A. Endvidere nævnes motionsklubber specifikt som klubber med specielle formål. Intro: Da den nye normalvedtægt nu er vedtaget og retningslinjerne er udgået, skal vi også ændre i Hjerteforeningens vedtægter. Da vi nu skulle ind og se på vedtægterne, er bestyrelsen fremkommet med forslag til to andre ændringer. Alle de foreslåede ændringer hænger sammen, idet vi bl.a. nævner motionsklubberne i vedtægterne (de er hidtil blevet behandlet som LK). § 3, 2. afsnit (Medlemmer): Specifikation af, at medlemmerne udøver deres indflydelse gennem lokalkomiteer, klubber og motionsklubber. Forslaget er en beskrivelse af praksis. Uafhængigt af ændringen af retningslinjer og normalvedtægt i det foregående punkt. § 5 (Repr.skab): I dag må klubberne kun stille med hver én repræsentant, mens lokalkomiteer og motionsklubber må stille med et antal repræsentanter svarende til deres medlemstal. I praksis vil forslaget bevirke, at Børneklubben fremover pt. må stille med tre repræsentanter. De to andre klubber har pt. kun medlemmer svarende til hver én repræsentant. Uafhængigt af ændringen af retningslinjer og normalvedtægt i det foregående punkt. § 9 (Lokalkomiteer og klubber): Tidligere har motionsklubber ikke været nævnt, men motionsklubberne har fulgt reglerne for lokalkomiteer. Foreslås, at motionsklubber nævnes under klub med specifikke formål. Den primære forskel på lokalkomité og motionsklub er, at lokalkomiteerne arbejder bredt med Hjerteforeningens aktiviteter, mens motionsklubberne primært tilbyder motion for raske, ofte på højt plan. En anden forskel er, at motionsklubberne ikke følger kommunegrænserne. Give ordet til Valdal

51

52 Jubilæum 2012 Koncept og aktiviteter

53 Konceptet Slogan: ”50 år på rette sted”
Jubilæumslogo gennemgående i alle aktiviteter Jubilæum integreres i alle aktiviteter i 2012

54 Særlige jubilæumsaktiviteter Til orientering
Jubilæumsbog Bog om Hjerteforeningens historie, arbejde og sejrer gennem 50 år. Udgives marts 2012 Velgørenheds-frimærke fra Post Danmark Man kan købe et velgørenhedsmærke og støtte HF med 50 øre. Pris er endnu ikke fastlagt Hele 2012 Jubilæums kogebog Retter fra 5 årtier krydret med historiske input: HFs anbefalinger fra dengang, de nye grøntsager som kom ind i de danske hjem osv. Patientkonference 4 timers arrangement om brugernes syn på fremtidens sundhedsvæsen. Frivillige bedes om input september/oktober 2011 18. april 2012 på Axelborg Lægefaglig konference Konference for lægefagligt personale. Emne endnu ikke fastlagt. Oktober 2012 Indsamlingsaktiviteter Alle de sædvanlige indsamlingsaktiviteter får et twist af jubilæum Hele året Merchandise Produkt er ikke besluttet endnu, men det bliver til en pris på ca. 30 kr. Marts 2012-

55 Særlige jubilæumsaktiviteter for Lokalkomiteerne
Alle lokalkomiteer modtager et idékatalog hvor nedenstående aktiviteter er beskrevet i detaljer . Men de overordnede ideer er: Landsdækkende morgenbord Alle lokalkomiteer inviterer til morgenbord i anledning af jubilæet. Morgenbordet skal afholdes på samme dag landet over. Sponsorater: Vi er i dialog med Goldbageren. Juni 2012 Alle lokalkomiteer opfordres til at finde et sted hvor morgenbordet kan afholdes og stå for arrangementet samt kontakte lokale journalister Kystvandring Samarbejdsprojekt med Danmarks Naturfredningsforening. Kystvandringen vil foregå syv steder i landet, stier mv. under udvikling Maj 2012 Nærmere info sendes den 24. maj 2011 Nytårsmarch Vi slutter jubilæumsåret af med marchen i januar 2013. Post Danmark deltager muligvis i jubilæumsmarchen 2012 og lancerer velgørenhedsmærket den dag. 1. Januar 2012 og 2013 Alle lokalkomiteer opfordres til at sætte ekstra fokus på marchen Markedsførings-kit Presse & Kommunikationsafdelingen udarbejder materiale, som LK’erne kan bruge i jubilæumsåret: Logomateriale, præsentation om Hf gennem 50 år mm. Levering forventes senest inden jul 2011 Alle lokalkomiteer opfordres til at tage materialet i brug for at sprede kendskabet til jubilæet. Frivilligkonsulenterne Frivilligkonsulenterne er i fuld gang med at planlægge spændende aktiviteter landet over i forbindelse med jubilæet. Nærmere information kommer senere. Endnu ikke fastlagt Tove, Per og Tom arrangerer koncerter, cirkussamarbejde og meget mere.

56 Andre aktiviteter 2012 Kampagner: Elsk Hjertet Gør noget for Hjertet
Undersøgelser: Effekten af hjertepakker Behandling af blodtrykspatienter Opfølgning på rehabiliteringsundersøgelsen Større projekter: Hjertestart i Udkantsdanmark

57 Hjertestart i udkants Danmark
Udvælger en projektkommune i et udkantsområde - region Nordjylland Udvikler og implementerer en model, som har til formål at øge chancerne for overlevelse Indsatsområder i modellen: Særligt fokus på indsatsen inden akutberedskabet når frem Undervisning i livreddende førstehjælp og hjertestarter Kortlægning af hjertestartere og flere hjertestartere Projekterfaringerne udbredes til andre kommuner Frivillige - en vigtig del af projektet for at skabe synlighed og formidle viden Projektmodel bygges på dokumentation og positive erfaringer fra ind-og udland og testes i et udkantsområde i region Nordjylland Vi vurderer muligheder for nye metoder fx: - SMS-livredder tjeneste: I 49% af tilfældene nåede lægmand frem før akutberedskabet i en svensk model - Brug af smart phones Børn og voksne tilbydes uddannelse i livreddende førstehjælp - og skal turde handle, når de ser et hjertestop Tidplan: - Projektperiode: forår 2012 – efterår 2013

58 Kampagneperiode november 2011-2015

59 Mål for kampagnen Uddannelse af minimum nye hjertereddere frem til Ud fra eksisterende erfaringer vil det betyde, at danskere har gennemgået træningsprogram med MiniAnne dukke og DVD, da hver dukke i gennemsnit anvendes 2½ gang Fordobling af andelen af personer, der reagerer, hvis de oplever det, de mener, er et hjertestop frem til 2020 Andelen af skoleelever der modtager undervisning i førstehjælp i faget ”trafiklære” skal øges fra de nuværende 50 procent til 90 procent i 2020 Fordoble overlevelsesgraden af personer, der overlever et hjertestop baseret på de seneste tal. Dvs. at overlevelsesgraden skal fordobles i København ud fra eksisterende tal, den skal fordobles i Nordjylland efter eksisterende tal etc.

60 Rundt om kampagnen Indsamlingsshow 26. november
Kampagnematerialer: Sendes ud til LK ultimo oktober Folder Gør noget – lær at redde liv! Kort (dankortformat) med guidelines Plakat T-shirt Indsamlingsbøsser MiniAnne undervisningsæt Postkort med henvisning til gørnoget.dk Indsamlingsshow 26. november ”Vi kan ikke leve med at lade hinanden dø!” Støtteprodukt i til 30 kr.

61 Unikt undervisningsmateriale Lær at redde liv på blot få minutter
Uddannelse i genoplivning af akut hjertestop (Hjerteredderkit med 24 minutters DVD samt MiniAnne-dukke) Trygfonden har doneret MiniAnne-dukker til uddeling til virksomheder og foreninger over 5 år Evidens for at personer der har gennemgået dette program er lige så godt klædt på til at genoplive en person, som personer der har været på 6 timers kursus. Undervisningsmaterialet virker bedst i flok på min. 20 mennesker (teambuildingeffekt, sparring) Alle bestillinger skal ske via kampagnesite Uddannelse af alle medlemmer af kommiteer til regionsmøder i sep. Udlevering af en dukke pr. medlem af lok. kommite Derudover får hver lok. kommite 20 dukker til demonstration Samlet database til evaluering Kontaktoplysninger – Er penge værd! Sendes ud i antal 20,40, 60, 80 etc. ØKONOMI! Det er vigtigt at forklare nederste punkt på slidet – hvorfor vi skal samle alle kontaktoplysninger ét sted; hvorfor de sendes ud 20 stk. ad gangen. Det

62 Frivillig indsats i hele landet
Frivillige opfordrer lokale forretninger/virksomheder/ klubber/ foreninger etc. til at bestille MiniAnne-undervisningssæt på kampagnesitet Frivillige demonstrerer genoplivning, sælger nøgleringe samt deler materialer ud på torve, biblioteker etc. i deres lokalområde De frivillige laver lokal PR indsats med henblik på at opfordre virksomheder til at få registeret deres hjertestartere på hjertestarter.dk

63 Inspiration fra Odsherred
Formand fra Odsherred Lokalkomite Birgit Petersen Repræsentant i styregruppen og med i kampagneplanlægningen

64


Download ppt "Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 14. maj 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google