Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsmåling – barometerundersøgelse: Hvorledes sker ”oversættelsen”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsmåling – barometerundersøgelse: Hvorledes sker ”oversættelsen”"— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsmåling – barometerundersøgelse som et ledelsesværktøj i al slags vejr

2 Kvalitetsmåling – barometerundersøgelse: Hvorledes sker ”oversættelsen”
fra undervisningen til elever til lærere til organisation til bestyrelse til handling

3 Undervisningen Operationel ledelse Strategisk ledelse Selvledelse
Bestyrelse Rammer for selvledelse Forudsætning for rammer og selvledelse Rektor Økonomi-styring Udd. leder Vicerektor Sætter mål Udd. leder Adm. chef Vælger medarbejdere Teamkoordinator Skaber strategi Team Fag. Gr. Kval. Gr. Elever Adhoc. Gr. Pædagogisk Råd Elevråd Lærere Faciliterer debat og videns- netværk Leder relationer Undervisningen Kommunikerer værdier Operationel ledelse Samarb. Udv. Formulerer visioner Strategisk ledelse

4 1g grundforløb: Hvad måles der på?
Trivsel (klassen, skolen) Arbejdsbyrde (skr,mdt større projekter) Klassens time (klassen og skolen på dagsorden) Elevsamtaler (elev som medbygger i projektet ”fra elev til studerende” ) Lektiecafé (lærere og 3g elever som konsulenter) Grundforløb: (ubytte + forberedelse til studieretningsvalg) Flerlærerfagene AP, NV og AT (hvad virker, hvad forstyrrer, hvad kan vi gøre bedre?) Lectio (tilrettelæggelse, koordinering kommunikation) Sociale aktiviteter – OG som ”værested”

5 Hvordan måles der? Lectio spørgeskema: samme undersøgelse over 3 år (gymnasiereformens første gennemløb) - giver udviklingsperspektiv + fælles glæde ved synlige forbedringer Rektor og vicerektor 1 lektion i alle klasser: signalerer væsentlighed, giver indsigt, forståelse og handlemulighed

6 Hvor tilfreds har du generelt været med at være elev på OG?
særdeles tilfreds ( %) meget tilfreds ( %) tilfreds ( %) ikke helt tilfreds (3 - 2%) ikke tilfreds (2 - 1%)

7 Hvordan vurderer du dit generelle udbytte af grundforløbet?
særdeles godt (13 - 8%) meget godt ( %) godt ( %) ikke godt nok (7 - 4%) utilstrækkeligt (1 - 1%)

8 Grundforløbet Hvor meget vurderer du, at din nuværende klasse har betydet for dit valg af endelig studieretning? alt (2 - 1%) meget ( %) noget ( %) mindre ( %) slet ikke ( %) ved ikke

9 Grundforløbet Hvordan vurderer du, at grundforløbet har forberedt dig på dit endelige studieretningsvalg? særdeles godt (7 - 4%) meget godt ( %) godt ( %) ikke nok (15 - 9%) slet ikke (6 - 4%) ved ikke (3 - 2%)

10 Faget at At-emne med fagene historie og fysik. Hvordan vurderer du generelt dit udbytte af almen studieforberedelse? særdeles godt ( %) meget godt ( %) godt ( %) ikke godt nok utilstrækkeligt (2 - 1%)

11 Faget at "Undervisningen er spændende og udfordrer min lærelyst og nysgerrighed" helt ening ( %) delvis enig ( %) delvis uenig ( %) helt uenig (1 - 1%)

12 Faget at "Lærerne forklarer stoffet, så det er forståeligt" helt ening
helt ening ( %) delvis enig ( %) delvis uenig ( %) helt uenig (1 - 1%)

13 Faget at "Undervisningen hænger sammen og giver mening" helt ening
helt ening ( %) delvis enig ( %) delvis uenig ( %) helt uenig (2 - 1%)

14 Faget at "Jeg har fået passende evaluering og feed-back på min indsats" helt ening ( %) delvis enig ( %) delvis uenig ( %) helt uenig (9 - 6%)

15 Faget at Hvordan vil du vurdere stoffets sværhedsgrad? alt for svært
alt for svært (1 - 1%) lidt for svært (11 - 7%) passende ( %) lidt for let (14 - 9%) alt for let (0 - 0%)

16 Faget at Hvordan vurderer du skemaet/timernes placering?
for mange enkelttimer (10 - 6%) passende ( %) for mange flexdage/timeblokke (1 - 1%)

17 Vi er alle udstyret med to ører og én mund…..
Det hele har kørt som smurt, og der er ingen bemærkninger fra min side. Jeg synes sagtens man kunne få flere lektioner med AT Lærernes snak med hinanden kan forbedres.. Vi har fået forskellige ting at vide, af de forskellige lærere. Det at kombinere to fag, synes jeg har været særlig godt, da man skal lære at kombinere to fag, f. eks når man når til SRP i 3.g. Lærerne har været super gode, ikke bare til at forklare, men også til at få os elever til at blive nysgerrige på emnet.

18 Fra måling til handling
Resultaterne forelægges teamkoordinatorer: (magt og agt) A) Beslutning, ændring i morgen (dynamisk, løser opgaver) B) Vurdering, videre til PR PR identificerer indsatsområder (ejerskab, forståelse) Målsætning – bestyrelse (strategi, målstyring, kendte rammer) Handleplaner i kvalitetsudvalg (selvledelse, akademiske medarbjdere – sparrrer med ledelsen)

19 Procespapir B A Nye lærings- Fra elev til former studerende I)
Kvalitetsgrupper+ledelse April 09 – Referat til alle E De fysiske rammer C Studieretnings- gymnasiet F Evaluering på OG nedsættes 1.8.09 D Videndeling Og sparing II) Kvalitetsgruppe+ledelse September 09 - Referat til alle Evt. ressource- personer III) Pædagogisk arrangement OD dagen Præsentation af produkter + strategi

20 What’s in it for me? Kræver Systematik, analyse og….. arbejde
Giver en fælles ramme og sprog: klarhed om strategi ledelsesredskab selvledelsesrammer

21 Netværkssamarbejdet mellem de 3 skoler:
Et eksempel på det strategiske samarbejde mellem ledelser og lærere i vores nye, selvejende skoler: Undervisningsniveau ma-en evaluering Teamniveau (AT og studieplan) Målsætningsniveau/indsatsområder (Ny skriftlighed) Ledelses-/strateginiveau (Kvalitetsarbejde som styringsredskab i al slags vejr)


Download ppt "Kvalitetsmåling – barometerundersøgelse: Hvorledes sker ”oversættelsen”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google