Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til TUP12 Udviklingsseminar 8 24/10 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til TUP12 Udviklingsseminar 8 24/10 2013."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til TUP12 Udviklingsseminar 8 24/

2 Program d. 24.10.2013 Klokken Aktivitet 09.00-9.15
Morgenkaffe og velkomst Info fra projektleder Fra styregruppemøde Præsentation af ‘før-fase’ gruppens arbejde (Lis, Marianne og Janne): Profiler kursusadministrator, konsulent, vejleder og faglærer/underviser Kobling/sammenhæng mellem TUP10TUP11TUP12 Fernisering af samtlige produkter under hhv. PP1 og PP2 Alle produkter ‘hænges op’ Proces med fokus på en sidste færdiggørelse Fælles ‘gennemløb’ af Kortlægningsværktøj Frokost Færdiggørelse af Anbefalingsværktøj Detailplanlægning af Kvalificeringsdage Opsamling og det videre forløb

3 Præsentation af ‘før-fase’ gruppens arbejde
Rolle- og kompetenceprofiler Kursusadministrator Konsulent Vejleder Faglærer/underviser Kobling/sammenhæng mellem TUP10-TUP11 og TUP12 Tidsramme: 9.15 – 9.40 Præsentation af slides inkl. forståelsesspørgsmål Individuelle refleksioner/noter Gruppen præsenterer: 4 slides med hver af de fire profiler Kopierer slides til A4-papirer, som sættes på FLIPOVER papir, der skal anvendes i Ferniserings-proces (se senere) Kobling/sammenhæng mellem TUP10-13 på slides Slide 1: Meget gerne en oversigt over, hvor de tre projekters forskellige mål, fokus og metoder fremgår Slide 2: En visuel model, der viser de tre projekters ‘targets’, når der ses på VEU/partnerskoler, individer og virksomheder De to slides kopieres i A4 og hænges op på FLIPOVER papir mhp. anvendelse i Ferniseringsproces (se senere) Ved præsentationen lægges der kun op til forståelsesspørgsmål – ikke input til forbedring Deltagerne noterer ideer og refleksioner på et fortrykt papir undervejs (til brug ved Ferniseringsproces) Præsentationen efterfølges af 5 minutters refleksionsrum til at færdiggøre noter

4 Marianne Lodberg Aafeldt Lis Hede Janne Voss
TUP Udkast til roller og kompetencer for forskellige medarbejdergrupper i forhold til RKV Marianne Lodberg Aafeldt Lis Hede Janne Voss

5 VEU-konsulenten Rolle Kompetencer
Være én indgang til voksen- og efteruddannelse for virksomheder, borgere – beskæftigede og ledige Vejlede til realkompetencevurdering Kompetencer Vide, hvad realkompetencevurdering er Kende formålet med RKV Kende VEU-centrets fælles procedure (jf. udviklingskontrakt 2014/15) – hvordan kommer virksomheden, den beskæftigede og den ledige i mål med RKV? Kende økonomien i RKV for hhv. beskæftigede og ledige

6 Kursusadministratoren - 1
Rolle Være i stand til proaktivt at foreslå RKV over for virksomheder, beskæftigede og ledige Være én indgang til voksen- og efteruddannelse og guide præcist videre til rette vejledningsfunktion, jf. kontaktliste for vejledere (udarbejdes lokalt og lægges på VEU-centrets hjemmeside) Være i stand til at introducere ”Min kompetencemappe” og opfordre til, at denne udfyldes før den første kontakt med vejlederen, alternativt opfordre til, at borgeren samler al dokumentation for erhvervserfaring, uddannelse, mv. Vejlede til realkompetencevurdering Fra ufaglært til faglært ”Få papir på det, du kan” Som led i uddannelsesplanlægning

7 Kursusadministratoren - 2
Kompetencer Vide, hvad realkompetencevurdering er Kende formålet med RKV Kende VEU-centrets fælles procedurer (kontrakt 14-15) Kende økonomien i RKV for beskæftigede og ledige Kunne introducere ”Min Kompetencemappe” (link, mv.)

8 VEU-vejleder - 1 Faglige kompetencer Vejlederuddannelse
Evt. kandidat i pædagogik eller psykologi Erfaring fra undervisnings- og/eller uddannelsesverdenen (fælles kontekst som faglærerne) Coachende tilgang til det hele menneske Afklaret med ens eget kompetenceområde IT-kompetencer på grundlæggende niveau

9 Personlige kompetencer
VEU-vejleder - 2 Personlige kompetencer Openminded Holistisk Skal kunne følge spørgsmål til dørs/sætte sig ind i det faglige God til at lytte/samtale Evnen til at vejlede/spørge ind, så borgeren selv ser lyset (coaching) Bevidst om, at man som vejleder ikke skal ”fixe” borgerens problemer Empati

10 Forslag til at ”klæde vejledere på” til åben vejledning i VEU-regi:
VEU-vejleder - 3 Forslag til at ”klæde vejledere på” til åben vejledning i VEU-regi: Gensidig information om kursusudbud/efteruddannelse Vidensdeling om hvilke GVU, IKV og merituddannelser, og hvilke erfaringer det kræver Se de forskellige skoler/uddannelsesmiljøer Personlig kontakt til hinanden – få sat ansigt og navn på hinanden. Lister via VEU-centrets hjemmeside. Få de enkelte skoler/uddannelser til at spille bedre sammen Udarbejde kasse-diagramsoverblik over veje til faglært Synliggøre jobåbninger og krav til kvalifikationer i forhold til konkrete jobfunktioner

11 Faglærer Personlige kompetencer Rolle & kompetencer
Skal kende VEU-centrets IKV-procedurer og kollegernes roller Samarbejder med VEU-konsulenten om at gennemføre RKV-forløb for og i virksomheder Har et godt overblik over sit fagområde og tilhørende målbeskrivelser Har en god og basal viden om love og regler inden for fagområdet Kunne udarbejde kasse-diagramsoverblik over veje til faglært IT-kompetencer på grundlæggende niveau Personlige kompetencer Tager afsæt i individets erfaringer og situation Er neutral/objektiv i sin vurdering Har solid erfaring i afklaringssamtalen Evner at spotte sagens kerne Giver ejerskabet til individet

12 TUP 2010 – ”fra kursus til sammenhængende kursusforløb”
Strategisk kompetenceudvikling skaber værdi for medarbejderen, virksomheden og den ledige

13 TUP 2011 – ”fra panik til plan”

14 Fernisering Produkter til synliggørelse på hver sin FLIPOVER
3 branchespecifikke cases (ver. 2.) (vurderingskriterier ved siden af) 3 standarder (ver. 1) (overvejelser bag standard; målgruppe, form, kontekst, kval.kriterier) 4 rolle- og kompetenceprofiler

15 Post’it med input til forbedring 4 områder
Branchespecik case Eksempel på FLIPOVER Post’it med input til forbedring 4 områder Her hænger vurderingskriterier, jf. slides: Case side 1 Case side 2 Case side 3 Levende og engagerende Eksemplarisk og overførbar Svar på aktørspørgsmål Løser innovationsudfordring/ bump på vejen

16 Eksempel på FLIPOVER Her hænger gruppens overvejelser, jf. slide:
Standarder Eksempel på FLIPOVER Post’it med input til forbedringer Evt. sættes streger til specifikke punkter Her hænger gruppens overvejelser, jf. slide: Standard for vejledning

17

18 ‘Gennemløb’ af Kortlægningsværktøj

19 Færdiggørelse af Anbefalingsværktøj

20 Til kl …….

21 Detailplanlægning af Kvalificeringdage
Udlevering af program for dagene med markeringer af steder for detailplanlægning For hver markering tages der stilling til: Form/proces Brug af materialer Roller og ansvarlig m.m. Principper: Størst mulig inddragelse af deltagere Gøre programpunktet enkelt og ‘sjovt’!!

22 Opsamling på dagen Er vi klar til Kvalificeringsdagene 7+21. nov.?
Hvem har – og hvilke hjemmeopgaver til Kvalificeringsdage? Deadline for fremsendelse af materialer Fremsendelse til hvem? Hvornår skal vi mødes den 7. nov.?


Download ppt "Velkommen til TUP12 Udviklingsseminar 8 24/10 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google