Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansøgninger om eksterne midler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansøgninger om eksterne midler"— Præsentationens transcript:

1 Ansøgninger om eksterne midler
KU Forskning og Innovation

2 Oversigt Noget om fonden Fondens uddelingsstrategi
Fondens virkemidler, herunder Fondens vurderingssystem ’Den gode ansøgning’

3 Kort om Lundbeckfonden
Erhvervsdrivende fond Uddeler ca. 400 mio DKK til biomedicinsk og naturvidenskabelig forskning Administrationen af ansøgninger, strategioplæg, opfølgning m.m.varetages af 2-3 personer Støtte fra fonden gives via forskellige virkemidler. LUNDBECKFONDEN

4 Lundbeckfondens historie
Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1954, hvis hovedformål er at sikre og udbygge Lundbeck-koncernens virksomhed og yde finansiel støtte til videnskabelig forskning af høj kvalitet. Fonden besidder - gennem investerings- og holdingselskabet LFI a/s - væsentlige aktieposter i de tre børsnoterede selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S og Falck A/S LUNDBECKFONDEN

5 Lundbeckfondens formål
Lundbeckfonden er en dansk baseret erhvervsdrivende fond, der vil gøre en betydende forskel for menneskers sundhed og helbred ved: at styrke fri dansk forskning på højeste niveau, primært indenfor sundheds– og naturvidenskab, samt fremme forskningens internationalisering at være en udfordrende og værdiskabende aktionær i Lundbeckkoncernen og andre internationalt arbejdende innovative virksomheder, og medvirke til at gøre dem førende indenfor deres respektive områder

6 Lundbeckfondens uddelingsstrategi I
Vedr.: Sundhedsvidenskab Lundbeckfonden opdeler sundhedsvidenskabelig forskning i tre niveauer: grundforskning, anvendt (translationel/klinisk) forskning og forebyggelses-forskning/epidemiologi/ registerforskning. Sundhedsvidenskabelig grundforskning opfattes overordnet som forskning i sygdomsmekanismer, hvorfor der ikke på dette område er krav om emnemæssig fokusering af ansøgninger. Anvendt forskning og forebyggelsesforskning På disse områder er der større fokus på projekter, hvis faglige orientering er imod neuroområdet, enten umiddelbart eller forventeligt i fremtiden.

7 Kort om Lundbeckfonden
Virkemidler Projektstøtte Junior Group Leader Fellowships Hæderspriser Visiting professorships LUNDBECKFONDEN

8 Virkemidler: Der kan SØGES midler til:
• Forskningsprojekter • Gæsteforskerophold og rejser • Junior Group Leader Fellowships Kandidater til Talentpriser og Yngre forskerpris INDSTILLES af senior forskere. Hæderspriser: • Talentpriser • Yngre forskerpris THE BRAIN PRIZE VURDERING AF PROJEKTANSØGNINGER sker i en af fondens to bedømmelseskomiteer for henholdsvis sundhedsvidenskab og naturvidenskab. VURDERING AF ANDRE ANSØGNINGER OG INDSTILLINGER foretages med bistand af eksterne uafhængige eksperter .

9 HVEM SKAL HAVE BEVILLING?? BRUGTE VI PENGENE BEDST MULIGT?

10 Vurdering af projektansøgninger
LUNDBECKFONDEN

11 Projektansøgninger SUNDHEDSVIDENSKAB: 3 årlige deadlines
NATURVIDENSKAB: 1 årlig deadline Elektronisk ansøgningssystem Vurdering via 8-mands (3-mands) rådgivende komite, der indstiller til fondens bestyrelse Bestyrelsen bevilger/giver afslag Der gives ikke feed-back på projektansøgninger Bevillingsprocenten er faldende !!

12 Sundhedsvidenskabelige projektansøgninger og –bevillinger 2007+2008+2009+2010+2011

13 LUNDBECKFONDEN

14 Visiting professorships – 6 måneders forskerophold til SUND-forskergrupper i DK
Annonceres inden for 1-2 mdr. Der kan søges fra sundhedsvidenskabelige forskergrupper i DK Udenlandsk gæsteforsker på professorniveau, der kan tilføre fremragende danske forskningsmiljøer betydelig ny viden/metoder Kort behandlingsperiode for ansøgninger LUNDBECKFONDEN

15 Hvad bruger Lundbeckfonden evaluering til?
At Finde de bedste ansøgere i de bedste miljøer Finde den bedste forskning i de bedste miljøer Opmuntre de bedste danske forskere til at søge støtte hos fonden Information til forskningsmiljøer om fondens strategi og procedurer Følge resultaterne af fondens uddelingsstrategi Bidrage til grundlaget for fondsbestyrelsens drøftelser af evt. ændringer i uddelingspolitik. F.eks. som reaktion på ændrede vilkår for offentlige bevillinger (danske og EU midler) Danne grundlag for fondens internationale samarbejde med andre fonde omkring bevillings- og evalueringsstrategier

16 ’Den gode ansøgning’

17 Søg detaljeret viden Stiller de særlige krav? Ansøgningsskema?
Antal kopier der skal indsendes Elektronisk ansøgningssystem? Skal særlige dokumenter vedlægges? Ansøgningsfrister? = LÆS VEJLEDNINGEN

18 Søg detaljeret viden Hvad støtter de? Løn – til hvilke grupper?
Apparatur/rejser/drift? Hvor mange penge deler de ud? Ansøg om den form for støtte som fonden giver! = LÆS VEJLEDNINGEN

19 Budget... Detaljeret, realistisk og gennemskueligt
Årligt budget og total budget Løn – til hvem – vedlæg løntabel eller lign. (husk at indregne feriepenge og pension etc.) Apparatur – vedlæg tilbud fra leverandør Driftsmidler – opdel i kategorier Angiv eksisterende bevillinger Vær ærlig om, at der er søgt andre steder til samme projekt og angiv hvor

20 ’Den gode ansøgning’ Få andre til at læse din ansøgning igennem
Og vær indstillet på at ændre, hvor det er relevant!! Få hjælp til udarbejdelse af budget – det er svært de første gange Insister på at seniore forskere, f.eks. Vejledere hjælper dig igennem skrive- og tilpasningsprocessen de første gange du søger selv Find ud af, hvem der finansierer folk i dit felt i DK – læs acknowledgements

21 Husk… Det er ikke sikkert at alle midler til projektet kan skaffes fra samme kilde Anfør i følgebrev/projektbeskrivelse, at delfinansiering er meget velkommen (forskningsrådene har ændret politik på dette område) Tydeliggør i ansøgningen, at delfinansiering kan skabe brugbare resultater

22 Husk START I GOD TID !! Succesrate R1-07: 30% R2-07: 20% R3-07: 36%

23 LUNDBECKFONDEN


Download ppt "Ansøgninger om eksterne midler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google