Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Kompetencebroen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Kompetencebroen"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Kompetencebroen
Internat Danmarks Forvaltningshøjskole

2 Dag 1 Dag 2 9.30 Ankomst, kaffe og rundstykker 9.00. Introduktion og fortsat arbejde med udvikling af anden generations scenariet. Samtaleposition 2, 3 og 4 10.00 Velkomst og introduktion Introduktion til arbejdet med Kompetencebroen Opsamling på scenariearbejdet. Plenum 12-13 Frokost og indkvartering Frokost 13.00 Fra vision til formulering af første generations scenariet. Anerkendende aktiv lytning Plenum og grupper . Introduktion til udvikling af anden generations scenariet i form af spørgsmål i samtaleposition 1. Plenum Interviews i Position 1. Grupper Iscenesættelse af fremtidsforum og det organisatoriske refleksionsrum (punktet kan evt. udgå af hensyn til tiden) Fokusering af anden generations scenariet i form af udarbejdelse af strategiske mål/antagelser - spørgeramme. Opsamling af indtryk og udtryk og det videre arbejde 16.00 Hjemrejsen 19.00 Festmiddag .

3 Baggrund ”Sandheden” om den organisatoriske kompleksitet kan ikke hverken planlægges eller overskues rationelt i sin helhed (del 1, s 12) Derfor må helheden konstrueres af aktørerne i fællesskab – det betyder: Kompleksitet Mangfoldighed

4 Kompetencebroen som koncept
Forudsætter kompetencen til at kunne: Iagttage Italesætte Analysere Reflektere Forskelle og forandringer som udviklingspotentialer og nye muligheder I stedet for som fejl ifht rationelt planlagte processer eller resultatmål

5 Udvikling af den kommunikative kompetence
Er en integreret del af implementeringen af kompetencebroen Det er ikke en given forudsætning Eller ”noget man kan arbejde med senere” Kompetencebroen bygges sammen med medstuderende i en proces, hvor man hver især udvikler sine egne kompetencer til reflekterende kommunikation

6 Bygning af Kompetencebro
Brohoved bygges ude i fremtiden Brohoved i nu-et ses fra fremtiden Mål og planer lægges Scenario/Vision Nu-situation Bropiller/Delmål Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

7 Den virtuelle kompetencebro
Skal konstant konstrueres, nedbrydes og skabes igen – som strategisk reflekterende kommunikation Omstilling er dermed kompetencen til at kunne orientere sig og positionere sig reflekterende i disse processer

8 Konceptet Kompetencebroen
Formålet med dette internat: Vise og beskrive hvordan man i praksis iscenesætter arbejdet med konceptet Udvikle deltagernes kompetence til at praktisere reflekterende kommunikation Anskueliggøre hvordan man efterfølgende kan arbejde videre

9 Introduktion til arbejdet med Kompetencebroen
Indhold og forløb: I skal i teams træde i ”kompetencerelationer” til hinanden ved at iscenesætte samtaler med fokus på: Ressourcetænkning og fremtid Anerkendende gensidig nysgerrighed Italesættelse af tavs viden Håndtering af forskelle, der gør en forskel

10 Scene 1 - scenen sættes Mangeltænkning og fortid:
”Når blikket rettes bagud og tanker gøres om, hvor vi kunne have været, hvis vi havde været foruden en masse fortidige barrierer, stivner vi i bevægelsen og bliver hængende i nuet. Det kalder vi mangeltænkning.” (Kompetencebroen del 1 s 27)

11 Scene 1 - scenen sættes Ressourcetænkning og fremtid:
”Når blikket rettes fremad, og når visionen om, hvordan fremtidens relationer kunne se ud, italesættes som konkrete scenarier, frigøres ny energi. Det kalder vi ressourcetænkning” (Kompetencebroen del 1 s 27)

12 Kompetencebroens brohoved i fremtiden
Scene 2, 3, 4 og 5 Beskriv dit scenario Lineært deskriptiv (hvem, hvad) Orientering Scenario/Vision

13 Scene 2 - spåmanden ved hånden
Vi beder jer nu om at slippe fortid og nutid med alt dens bøvl og brok. Vi er nu ude i fremtiden med Spåmanden ved hånden: Formuler 3 spørgsmål om den måde i ønsker at være kompetente på ude i fremtiden Husk at I er på jobbet! Vær omhyggelige – 3 spørgsmål er lidt! Brug min. 25 minutter på at finde det helt centrale

14 Scene 2 - eksempler på spørgsmål
Hvordan får jeg gjort mig selv overflødig? Hvordan får jeg medarbejderne til at elske deres arbejde, lige så meget som jeg selv gør det? Hvordan kan jeg på én gang være en empatisk leder og så samtidig have gennemslagskraft? Hvordan får jeg medarbejderne til at se på organisationen, som om den var deres egen? Hvordan får jeg skabt den rigtige balance mellem arbejds- og privatliv?

15 Skriv dine spørgsmål på en flip-over
Ide Udtryk dig så klart og kort som muligt Skriv dine 3 antagelser på en flip-over Hæng den op på ”Galleri Intro” til fernisering!

16 Scene 2 - efter fernisering: justering
At udtrykke ressourcetænkning i sine spørgsmål – tænk på ordenes kraft: Hvordan får jeg medarbejderne til at brænde for at opfylde deres egne mål? Hvordan får jeg kunderne/brugerne til at opleve at vi som organisation bobler af overskud? Hvordan kan jeg basere min gennemslagskraft på tanker om udvikling af ressourcer

17 Scene 2 - eksempler på nye energi-ord
Opnå arbejdsglæde Udvikle kompetencer Skabe rummelighed Fokus på samarbejde/fællesskab Få glæde af forskelle Skabe samhørighed Vise troværdighed Fokus på tilvalg

18 Scene 3 - vær din egen spåmand
Kun du selv kan svare på dine egne 3 spørgsmål Ingen andre er mere kompetent til at svare på dine spørgsmål! Skriv dit svar og/eller Tegn en tegning og/eller Find en metafor Brug min. 25 minutter på dette

19 Scene 4 - fortæl din historie til naboen
Fortæl om dit fremtids-scenarie til naboen – der er to fordele ved det: 1. Du bliver selv inspireret til at få øje på noget nyt! 2. Evnen til at lytte kan styrkes (specielt hos ledere!)

20 Scene 4 - anerkendende aktiv lytning
Fortælleren taler i nutid om sin fremtid Fortælleren har fokus på beskrivelser (ikke på hvordan man er kommet der) Lytteren spørger til det man hører (ikke til det man gerne vil høre!) Lytteren bruger og genbruger fortællerens ord til inviterende spørgsmål Pauser betyder at fortælleren tænker! (15 minutter til hver (i alt 30 minutter))

21 Bygning af Kompetencebro
Scene 5+6 Scene Scene 8 Scenario/Vision Nu-situation Scene 12+13 Scene 14 Bropiller/Delmål Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

22 Scene 5 - udvikling af scenariet
Samtaleposition 1: Fokusperson: Fortæller Interviewperson: Spørger ”lyttende” Hvad, hvem, hvilke, hvor? Observatører: Følger med i samtalen tavse og aktivt lyttende fra sidelinien

23 Scene 5 - udvikling af scenariet
Scene 5 starter således: Interviewer Fokusperson OBS! Vender ryggen til Observatører – lytter efter åbninger i samtalen, noterer og forholder sig tavse

24 Scene 5 - udvikling af scenariet
Scene 5: Interviewer søger støtte / observatører intervenerer Fokusperson lytter, reflekterer og er tavs (vender ryggen til) Interviewer lytter til observatørernes iagttagelser af åbninger i samtalen Observatører – fortæller individuelt om åbninger som intervieweren bør spørge ind til – ud fra hvad de selv tænker om det

25 Scene 5 - udvikling af scenariet
Scene 5 fortsætter som før: Interviewer Fokusperson OBS! Vender ryggen til Observatører – lytter efter åbninger i samtalen, noterer og forholder sig tavse

26 Scene 5 - udvikling af scenariet
For sig selv Scene 5 refleksion: Interviewer Fokusperson Observatører

27 Scene 5 - udvikling af scenariet
Scene 5 Meta-refleksion: Interviewer Fokusperson Observatører

28 Scene 5 - udvikling af scenariet
Intervieweren styrer samtalen: Spørg så Fokuspersonen kommer til at tænke og tale om sin fremtid fra nye vinkler Skift indhold i spørgsmålene i retning af noget du mener kan være interessant MEN følg åbninger i samtalen så langt som muligt dvs.: Spørg ind til og gå i dybden for at forstyrre! MEN stadig: hvem, hvad, hvilke, hvor?

29 Scene 5 - Interviewers rolle
Vejledende principper for IP: Hold fokusperson og scenariet adskilt Husk scenariet er ikke objektivt men er et udtryk for den måde FP tænker fremtiden på Husk at det er FP´s forståelse som IP skal lytte sig ind til – IP skal ikke give udtryk for sin egen forståelse!!

30 Eksempler på spørgsmål
Faser Eksempler på spørgsmål Start Hvilke emner i dit scenarie vil du gerne have at vi taler om? Hvad er det mest centrale for dig i dit scenarie? Sagen Hvad foregår der i dit scenarie? (s 44 eller fane 5 pos 1 s 1) Hvad er din rolle i det der sker? Hvad er du særlig god til i dit scenarie? Sociale relationer Hvem indgår i dit scenarie? (s 45 eller fane 5 pos 1 s 2) Hvilke relationer er særligt vigtige for dig? Er der enighed eller konflikter om holdningen til udvikling? Hvad tænker du om konflikter i dit scenarie? Udgang Hvordan har du oplevet vores samtale om dit scenarie? Hvor synes du selv at dit scenarie er blevet skarpere? Har du fået idéer til det videre arbejde?

31 Spørgefelter Hvad sker der? Din og andres roller?
Dine og andres kompetencer? Holdninger og værdier? Relationer – kun beskrivende Fremtids fremtid

32 Scene 5 - slagets gang! 15 minutter:
Interviewer og Fokusperson starter (slide 23) Midtvejs søger interviewer støtte til at finde åbninger i samtalen (slide 24) Samtalen fortsætter (slide 25) 5 minutters refleksion: (slide 26) Fokuspersonen tænker over samtalen og gør supplerende noter til sit fremtidsscenarie Imens udveksler observatører og interviewer tanker om interviewet 2 minutters metarefleksion: (slide 27) Hele teamet udveksler tanker om forløbet

33 Scene 5 - fortid, nutid, fremtid og fremtids fremtid
Naturlig rækkefølge: Tal og bliv i fremtiden! 5 år frem! 3 år frem Nutid Fremtid Fremtids fremtid Fortid

34 Bygning af Kompetencebro Dag 2
Dagens hovedpunkter: Afklaring af scenariet (anvendelse af cirkulære spørgsmål som forstyrrelser) Erfaringer med Reflekterende Team Nutiden som fremtids fortid! Start på byggeprocessen

35

36

37

38

39

40 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
Refleksion Cirkulært deskriptiv Hvilken betydning har det…. Hvem andre er med…. Cirkulær refleksiv Hvordan tror du aktør A ser på det… Hvad / hvordan tænker omgivelserne … Scenario/Vision

41 Refleksion: Fra tanker til scenario
2008 2011

42 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
3 vigtige samtalepositioner: Samtaleposition 2: Cirkulært deskriptive (hvorledes, hvordan) Orientering om omgivelser/andre Samtaleposition 1: Lineært deskriptiv (hvem, hvad) Orientering om omgivelser/andre Samtaleposition 3: Cirkulært reflekterende (hvorledes, hvordan) Forstyrrende om omgivelser/andre

43 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
Samtaleposition 2: Cirkulært deskriptive: inviterer fokuspersonen til at fortælle om hvordan omgivelser/andre inddrages i scenariet – set med egne øjne! Hvilken betydning har det for dig at ... Hvilke andre personer er vigtige … Hvordan gør og siger … (Orienterende)

44 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
Samtaleposition 3: Cirkulært refleksive: Inviterer fokuspersonen til at forestille sig hvordan omgivelserne/andre inddrages i scenariet – låne andres øjne! Hvordan tror du A ser på det … Hvad / hvordan tænker omgivelserne … Hvorledes tænker andre om scenariet … (Forstyrrende)

45 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
Samtaleposition 4: Reflekterende Team: Som ved scene 5 afbrydes dialogen mellem interviewer og fortæller (ca. midt i forløbet) Observatører og interviewer udgør derefter sammen et reflekterende team, dvs.: Teamet taler anerkendende (ikke-dømmende), reflekterende og nysgerrigt sammen for at finde nye åbninger

46 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
Scene 6: Reflekterende team (ca. midtvejs i interview) (Samtaleposition 4) Fokusperson vender ryggen til, lytter, reflekterer, noterer og er tavs Interviewer og observatører har en reflekterende kommunikation om åbninger i samtalen Teamet taler anerkendende (ikke-dømmende), reflekterende og nysgerrigt sammen for at finde nye åbninger, som intervieweren bør spørge ind til – ud fra hvad de selv tænker om det

47 Scene 6 - samtaleemner for refl. team
Relationer Situationer og konteksten Kompetencer Initiativtager Styring Organisering Værdier Kommunikation Mangel / ressourcetænkning (del 1 side 54-55)

48 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
Samtaleposition 4: Det reflekterende team kan evt. i stedet bruges som afslutning på dialogen Efter det reflekterende team har talt sammen bør fokuspersonen have tid til at notere og reflektere for sig selv Som afslutning bør alle have en dialog om forløbet

49 Scene 6 - fortsat udvikling af scenariet
Livliner = respekt for integritet: Undgå at ”male fokuspersonen op i en krog” Spørg åbent og anerkendende Skab rum for refleksion Skab mulighed for at undgå øjenkontakt Det er ok at sige fra!

50 Eksempler på spørgsmål
Faser Eksempler på spørgsmål Start Kan du kort beskrive dit scenarie? Hvilke emner i dit scenarie vil du gerne have at vi taler om? Hvad er det mest centrale for dig i dit scenarie? Hvordan indgår omverdenen i dit scenarie? Personer Hvad gør de andre og hvad siger de (her ude i fremtiden)? Gør de andre noget som er anderledes, end det du gør? Hvad er din forklaring på det? Er de andre klar over hvad du gerne vil (her ude i fremtiden)? Hvad gør/siger de andre når du beskriver hvad du gerne vil? Meninger Er de andres meninger af betydning for udviklingen af dit scenarie? Hvilke meninger/holdninger udtrykker de (her ude i fremtiden)?

51 Hvordan mon omverdenen ser på dig?
Faser Eksempler på spørgsmål Personer Hvem indgår i dit scenarie? (beskriv konkrete personer A, B, C) Hvad er deres roller i dit scenarie? Hvad gør de rent faktisk her ude i dit scenarie? Hvis du forestiller dig at du er A, B, C hvordan tror du, de tænker om dit scenarie/dine problemstillinger? Hvis nu det problem du taler om tilhørte A, B, C hvordan tror du så de ville gøre eller tænke om det? Meninger Hvordan tror du A, B, C tænker om de meninger/holdninger, der (her ude i fremtiden) har betydning for dig i dit scenarie? Hvis A, B, C tænker anderledes end dig om dine meninger/holdninger vil det så gøre en forskel for dig? (stadig her ude i fremtiden) Udgang Har samtalen givet anledning til refleksioner om dit scenarie? Er der følsomme emner vi har fået åbnet? Kan du selv håndtere den videre refleksion over disse emner? Tænker du om samtalen at den har ført dig videre i dine overvejelser?

52 Scene 6 - slagets gang 15 minutters interview: IP interviewer FP
Midtvejs: FP vender ryggen til IP og obs reflekterer (reflekterende team) 5 minutters refleksion: FP reflekterer for sig selv og IP+obs er reflekterende team 5 minutters metarefleksion: FP og IP+obs udveksler refleksioner 5 minutters notepause: FP noterer det, der skal fastholdes til det videre arbejde

53 Scene 6 - fortid, nutid, fremtid og fremtids fremtid
Tal og bliv i fremtiden! 5-7 år frem 10 år frem! Nutid Fremtid Fremtids fremtid Fortid

54 Scene 7 - organisatorisk refleksionsrum
Iscenesættelse af fremtidsforum: Hele holdet samlet 5 stole i midten med taleret Alle andre lytter ”Flydende” udskiftning på stolene Emne: Refleksioner over scenarierne og processen

55 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Nutiden set med fremtidens ”briller” Eller: Nutiden som fremtids fortid! Hvordan ser nutiden ud set med scenariets blik? Hvad kan man gøre for at bygge bro mellem nutid og fremtid? 1. Scenario/Vision Nu-situation

56 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Fremtidsscenariet er nu blevet skarpere og klarere (men er meget komplekst) Hvordan ser nutiden ud set med scenariets blik? Hvad kan man gøre for at bygge bro mellem nutid og fremtid?

57 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Afgræns og fokuser det mest centrale i fremtidsscenariet Det giver et par gode ”briller” til at se på nutiden med! (Almindeligvis bruger man nutidens ”briller” til at se på fremtiden!!)

58 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Trin 1: I overskriftsform formulerer du tre centrale antagelser om dit fremtidsscenarie – f.eks.: I mit scenarie har vi respekt for … I mit scenarie bruger vi konflikter som ressourcer … I mit scenarie kan studerende selv …

59 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Udfyld trin 1 for alle tre antagelser først Trin 1: Fokusområde 1:

60 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Trin 2: Marker væsentligheden i spørgerammen Marker fremtid og nutid med kryds Skriv stikord og små noter Her får du et billede af spændet mellem nutid og fremtid

61 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Trin 2: Bedømmelse: 6 5 4 3 2 1 Fremtid Væsentlighed i scenariet Nutid Betydning i hverdagen Sæt kryds Stikord og noter: Trin 2:

62 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Trin 3: Støt hinanden i jeres teams ved Udarbejdelse af antagelser og udfyldelse af spørgerammen Find den antagelse du mener har højest prioritet ud fra dimensionen væsentlighed Det er din første bropille!

63 Scene 8 - nutiden set med fremtidsblik
Trin 3: Prioritet nr.: Angiv nr.: Skriv her noter ud fra en bedømmelse af spændet mellem nutid og fremtid:

64 Byggearbejdet er begyndt!
Kompetencebroens scenarie er afklaret Nutiden er analyseret med fremtidens blik Spændet mellem nutid og fremtid er fundet Bropillerne er projekteret! Håndværket kan begynde!

65 Bygning af Kompetencebro
Brohoved bygges ude i fremtiden Brohoved i nu-et ses fra fremtiden Mål og planer lægges Scenario/Vision Nu-situation Bropiller/Delmål Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

66 Introduktion til arbejdet med Kompetencebroen
Indhold og forløb: Dette var hvad vi skitserede fra start: I skal i teams træde i ”kompetencerelationer” til hinanden ved at iscenesætte samtaler med fokus på: Ressourcetænkning og fremtid Anerkendende gensidig nysgerrighed Italesættelse af tavs viden Håndtering af forskelle, der gør en forskel

67 Fortsat arbejde med Kompetencebroen
Vi har nu oplevet konceptet på egen krop ifht fremtidsscenariet Efterfølgende skal det hele gentage sig: Ved at sætte nutiden i spil i reflekterende team Finde forskelle mellem scenariet og nu-situationen Udforme handleplaner/beslutte projekter Arbejde med nærmeste udviklingszone NUZO Koble det til organisationen

68 Bygning af Kompetencebro
Brohoved i nu-et reflekteres cirkulært Mål og planer lægges Scenario/Vision Nu-situation Bropiller/Delmål Brofag/Handlingsplan/Aktivitet

69 Den virtuelle kompetencebro
Skal konstant konstrueres, nedbrydes og skabes igen – som strategisk reflekterende kommunikation Omstilling er dermed kompetencen til at kunne orientere sig og positionere sig reflekterende i disse processer

70 Projektering af Kompetencebroen
Nu er du trænet i konceptet bag kompetencebroen Nu er det op til dig og dit team at få resten af projekteringen af kompetencebroen i stand God arbejdslyst!


Download ppt "Introduktion til Kompetencebroen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google