Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg - Christinelystskolen den 9. september 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg - Christinelystskolen den 9. september 2009"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg - Christinelystskolen den 9. september 2009
Elever med IT-rygsæk i almenundervisningen

2 Læsning Definition af læsning L = A x F
Definition af læsevanskeligheder Det inkluderende læsebegreb Lyttelæsning/at læse med ørerne Det er ikke snyd!

3 Gutenberg skabte ordblindheden IBM og Apple hjælper os af med den
Morten Kraft, 1992 Speciallæge og ordblind Målet med en IT-rygsæk At kunne deltage på lige fod med kammeraterne i undervisningen

4 IT-rygsækken indeholder bl.a.
En bærbar computer med oplæsningprogram med ordforslagsprogram En scannerpen to bordscannere

5 Inklusion af elever med læsevanskeligheder
Elever, som ikke kan honorere skolens læsekrav, risikerer at blive marginaliserede både fagligt og socialt Den mislykkede inklusion - når inklusion virker ekskluderende At skabe reel inklusion At kunne deltage - fagligt og socialt At kunne læse giver adgang til deltagelse

6 Undersøgelser af elever med IT-rygsæk
Kan deltage på lige fod med kammerater Øget selvværd og selvtillid Øget ansvar for egen læring Bedre selvstændig læsning og skrivning trives bedre socialt

7 Forudsætninger for at det lykkes
At eleven har sin egen bærbare computer - der virker! Gode og velfungerende programmer på computeren Let adgang til scanner At eleven er fortrolig med programmerne Hurtig og nem adgang til support hos skolens IT-vejleder At alle elevens lærere støtter op om brugen af IT-rygsækken Fokus på det som lykkes for eleven At eleven er motiveret og parat til at arbejde med kompenserende IT

8 At komme godt i gang Plads til IT-rygsækken i klasselokalet - husk også faglokaler Fælles fokus på IT-rygsækken i klassens team Fælles fokus på samarbejdet mellem almenlærere og specialundervisningslærere Aftal, hvem der er ansvarlig for hvad At lægge en plan for, hvordan eleven kan støttes i begyndelsen At sætte sig ind i mulighederne ved kompenserende IT At hjælpe eleven med at skabe gode rutiner At acceptere, at eleven har brug for ekstra hjælp, for at det skal blive en succes Tænke IT-rygsækken ind i sin undervisningsplanlægning

9 Hvornår skal elever benytte oplæsningsprogrammet i undervisningen?
Når de ikke kan læse klassens tekster med tilstrækkelig forståelse eller med tilstrækkelig hastighed Bemærk - computeren kan også læse engelsk og tysk Eleverne skal fortsat træne selvstændig læsning i materialer af passende sværhedsgrad

10 Hvordan får vi scannet alt det læsemateriale?
Brug af scannerpen Brug af bordscanner Lydbøger Indscannede materialer - Materialebasen Lærere kan tilmelde sig til

11 Hvornår skal eleven benytte ordforslagsprogrammer?
Altid, når de skal skrive - med mindre de skal stavetræne! Eleverne skriver mere præcist, mere flydende, producerer længere tekster og bruger længere tid på at revidere i egne tekster. Indstilling af ordforslag så det passer til den enkelte elev

12 Skriveskabeloner Skriveskabeloner består af rammer, tekst og evt. billeder. Skabelonen indeholder typisk ledende eller påbegyndte sætninger. Skabelonen skal guide og støtte eleverne igennem processen. Skabelonerne er åbne og fleksible Arbejde med skabeloner bør altid forgå på computer (ikke papir)

13 Skriveskabeloner www.fmb.dk/kompit Formål
give eleven forståelse af, hvad der forventes give overblik formidle strategier opdele arbejdet i mindre enheder hjælpe med formuleringer hjælpe eleven med at holde fokus

14 Afsluttende prøver og nationale tests
Brug af kompenserende IT til de afsluttende prøver Forlænget tid Tilmelding til prøve på særlige vilkår

15 Efter folkeskolen Efterskoler almene efterskoler
efterskoler for elever med læse-/skrive vanskeligheder Ungdomsuddannelser HF for ordblinde i Nr. Nissum Videregående uddannelser

16 Lånebetingelser for eleverne
Ovennævnte udstyr udlånes af Lemvig Kommune fra september 2009. Udstyret tilbageleveres: Såfremt det ikke længere anvendes. Hvis udlåner skønner, at hjælpemidlet ikke længere er påkrævet. Hvis låner fraflytter kommunen. Når låner ikke længere undervises på en folkeskole i Lemvig Kommune, dog senest ved låners afslutning af 9. klasse. Udstyret er Lemvig Kommunes ejendom. Kommunen står for al servicearbejde i forbindelse med vedligeholdelse, indkøb og installation af software (programmer). Udstyret må ikke sælges, pantsættes, udlejes eller udlånes. Låner har ansvaret for, at udstyret ikke lider overlast eller benyttes af anden bruger. Udstyret må udelukkende anvendes af låneren som kompenserende hjælpemiddel. Låneren må ikke selv foretage installation af software eller foretage ændringer i de tekniske installationer. Låner opfordres til at tegne en privat forsikring, der dækker brand, tyveri, vandskade og anden overlast af udstyret. Forældrene/værgen har erstatningsansvar for skader på udstyret, som ikke skyldes almindeligt slid eller tekniske fejl. Det forventes, at udstyret afleveres i samme stand, som det modtages. Overtrædelse af ovennævnte lånebetingelser medfører erstatningsansvar og evt. inddragelse af hjælpemidlet.


Download ppt "Oplæg - Christinelystskolen den 9. september 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google